Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 8. 3. 2021 do 14. 3. 2021

BERAN

Řešíte praktické otázky vašeho života, rozhodující je užitečnost a vhodnost, nikoliv sentiment. Dokážete se plně soustředit. Dokonce jste schopni trpělivě pracovat s detaily. Všimněte si, že méně než jindy potřebujete vidět cíl či odměnu za takto vykonanou práci. Neznamená to, že vaše píle nepřinese výsledky či uznání. Spíš nebudete zklamaní, když žádný aplaus nepřijde. V tuto chvíli víte, že jsou věci, které je potřeba udělat, a proto je děláte. Dokážete o věcech smýšlet s optimismem, i když pro něj nemusíte mít žádný racionální důvod. Při spolupráci jste tolerantní a ochotni ke smíru, když se vaše názory a postoje vzájemně odlišují. Zvládáte i náročné situace a koncem týdne se přidá schopnost vyrovnat se s určitou situací, v níž jste se dříve cítili bezmocní.

BÝK

Máte chuť obklopit se krásou a harmonií. Případné nákupy směřujete na věci vedoucí k zútulnění svého domova. Toužíte pobývat v přírodě, kde objevujete její krásy. Podléháte-li snadno romantické náladě, nyní se v ní přímo koupete. Mrkněte na romantický film, nebo zkuste inspiraci využít při tvorbě. Porovnávání reality s vaším vysněným světem vede k nespokojenosti, pocitům zrady, zklamání či bezmoci. Pozor na iluze ve vztazích. Máte tendenci projektovat si do druhých lidí to, co v nich chcete vidět. To mějte na paměti, až opadnou růžové brýle mámení a budete čelit skutečnosti. Obětujete-li se pro dobro milovaných, dělejte to bez očekávání toho, že se vám jakkoliv v dobrém vrátí. Nedostaví-li se totiž očekávaný efekt, snadno vás přepadne lítost a pocit nevděku.

BLÍŽENCI

Klíčový je pro vás pohyb a výměna informací. Pocit volnosti v těchto aktivitách je možný jen do té míry, ve které přijímáte kolektivní zodpovědnost. Není-li přijetí vzájemné závislosti a provázanosti s celkem, zažíváte pocity omezení a snažíte se svou vůlí protlačit sebe na úkor druhých. Nebráníte-li se zodpovědnosti za celek, pak jdete ukázněně, vytrvale a trpělivě vpřed, aniž zatím tušíte, co to přinese vám osobně. Zvládáte složité situace s nadhledem a vše posuzujete z hlediska užitečnosti nejen pro vás osobně. Rizikem na vaší cestě je lpění na dokonalosti a touha po dosažení ideálů. Není- li jim možné dostát, pak přijde pocit selhání, nebo se cítíte jako oběti náročného soukolí životních okolností. Únik před tíhou světa a svou nedokonalostí řešíte po svém.

RAK

Toužíte po lásce a harmonii. Pokud se věci nevyvíjejí podle vašich představ, máte tendenci žít ve světě svých snů, nebo si libujete v ublížené lítostivosti. Přestanete-li klást takový důraz na sebe a na svá osobní bolístky, probudí se ve vás soucit s těmi, kteří potřebují vaši pomoc a péči. Možnost pečovat o druhé vám dá pocit přijetí a sounáležitosti s celkem, který hledáte. Jste-li zralí, pak projevujete vůči světu bezpodmínečnou lásku a přitáhnete si do svého života bytosti stejného nastavení. Mějte na paměti, že jste nyní značně vzdáleni praktickému pohledu na život. Raději se nyní nepouštějte do žádných větších plánů inspirovaných vašimi sny, ani se neupisujte k dlouhodobějším závazkům.

LEV

Chytáte se příležitostí k aktivitám, pohybu a učení se věcem, které přispívají k pocitu svobody, nebo slouží k dosažení určitých kolektivních cílů. Dokážete upozadit své touhy po vyniknutí a dosažení zářných vizí a dělat to, co vnímáte jako užitečné a potřebné s vědomím, že je třeba to udělat. Přesto ve vás stále bouří vnitřní rozpor mezi potřebou jistot představovaných životní úrovní či hodnotami, na něž jste byli dosud zvyklí, na jedné straně a touhou po svobodě a vývoji vpřed na straně druhé. Každý posun vpřed má v sobě obsaženu schopnost něco z původního života obětovat či ztratit. Záleží jen na vás, zda to přijmete jako nezbytný krok, s vědomím, že život jde dál, nebo zůstanete zbědovaně sedět nad troskami své minulosti.

PANNA

Máte svou představu o správnosti kroků, které je třeba vykonat. Přesto můžete pod tíhou skutečnosti jednat neuváženě. Případně se setkáváte s konáním, které je v rozporu s vašimi postoji. Nyní se ukáže, jak moc jste se svou myslí ztotožněni. Zaměňujete-li své názory za svou identitu, pak bojujete za tuto pravdu, jako kdyby šlo o život. Chcete-li se vyhnout konfrontaci, pak touha prosadit si své za každou cenu vás může dohnat k zástěrkám a mylně podaným faktům. Žijete-li v pocitu zachránce a spasitele, naložíte si na svá bedra takovou tíhu, která může nakonec přivodit váš pád. Touha pomáhat by měla být doprovázena respektem ke svobodné volbě a rozhodnutí každého zúčastněného.

VÁHY

Máte chuť učit se nové věci, přitahuje vás pohyb či cestování, které je spíš praktického rázu. Jste schopni ukáznit se a pracovat s matematickou přesností a zaměřením se na detail. Děláte věci bez reptání a bez nutnosti motivovat se vidinou výsledku. Cítíte-li se dlouhodobě znevýhodněni či jste neschopni projevit svou vůli, koncem týdne může být započat proces léčení těchto zranění. Zůstáváte-li v pocitech nadvlády mocných a bezmocnosti vůči autoritám, pak vás konfliktní situace donutí najít svou vnitřní sílu, postavit se za sebe a vyrovnat se se svou minulostí.

ŠTÍR

Začátek týdne je pod taktovkou potřeby měnit, přetvářet či si ujasňovat své záměry a cíle. Díky silné vůli jste ochotni vrhnout se i do složitých a na práci náročných aktivit. Postupně se ve vás probouzí touha konat pro dobro těch, které máte rádi. Případně se ocitnete v růžovém oparu romantických pocitů. Pod jejich vlivem snadno propadnete kouzlu situace či nějakého člověka. Vše se může jevit dokonale až do okamžiku, než vámi vložená očekávání nejsou naplněna. Uvědomte si, že problém není v ničem jiném než ve vaší touze uvidět v tom, co je, něco, co jste tam chtěli najít. Neovládají-li vás iluze, pak vás soucit s druhými lidmi přivede k pomáhání a péči. Případně vás naplní prostý pocitem vděčnosti za to, co je.

STŘELEC

Pozor na ukvapené jednání a přehánění, a to hlavně ve spojení s učením, pohybem a sdílením informací. Příliš optimistickými sliby a mylným odhadem toho, na co máte, si vysloužíte nálepku nespolehlivosti. Každý svůj současný čin zvažujte z pohledu jeho vlivu na skupinu či celek, za něž nesete zodpovědnost. Trpělivost a pečlivost při plánování vašich aktivit jsou nejlepším způsobem, jak se vyhnout případným nesnázím. Ve vztazích budete řešit téma ideálu. Případná rozčarování jdou na vrub neschopnosti vidět skutečnost bez závoje iluzí. Střelecký idealismus je nyní vyšroubován do závratných výšin. Čím vyšší očekávání máte, tím menší je šance, že vás prožívaná realita uspokojí.

KOZOROH

Využíváte příliv energie na změny ve svém vnějším či ve vnitřním prostoru. Cítíte-li se naopak vyčerpaní, pak jste pravděpodobně uvěřili přesvědčení, že jste bezmocní. Hýbat se dá jen tím, co je připraveno se pohnout, na všem ostatním si vylámete zuby. Správné načasování je klíčem k úspěchu. Kdo hodí flintu do žita po pár neúspěšných pokusech udělat správnou věc, nebude připraven konat tehdy, když přijde ta pravá chvíle. K určení tohoto okamžiku je třeba důvěřovat v přirozený proud života, mít trpělivost vyčkat, více naslouchat, nebát se udělat chybu a vkročit do neznáma zvaného nejistota. Pomůže vám i probouzející se vnímavost vůči podnětům, které jsou jindy přehlušeny proudem vaší kontrolující mysli.

VODNÁŘ

Nemáte chuť setrvávat na jednom místě. Vaše mysl hledá zajímavá témata a podněty, kterými by ukojila vaši potřebu pohybu a změny. Daří se vám při procesu učení, při obchodních činnostech, nebo při organizaci aktivit ve vašem bezprostředním okolí. V pracovní oblasti jste ochotni vykonávat i detailní práci náročnou na trpělivost a pečlivost. Jste schopni omezit se, aniž ztrácíte čas zpochybňováním potřebnosti či nezbytnosti těchto omezení. Váše schopnost prosadit se prochází procesem léčení. Můžete tíhnout k metodám a kurzům, které vás učí asertivitě, a vedou k překonání strachů.

RYBY

Cit pro krásu a touha být v harmonii vás vedou k umění, k pobytu v přírodě nebo k potřebě konat dobro. Vaše srdce překypuje láskou a vnímavostí vůči celému světu. Případně vás tíží matoucí pocity vedoucí k lítostem či úzkosti. Touha pomáhat se může zvrhnout v páchání dobra. Je-li vaše snaha dosáhnout harmonie vedena přesvědčením, že jí lze dosáhnout uspokojením toho, co druzí lidé chtějí, uvědomte si, že je rozdíl mezi tím, co lidé chtějí, a tím, co ve skutečnosti potřebují. To, co každý člověk potřebuje, neví často ani on sám. A to, co bylo skutečně potřeba, ukáže až čas a prožitá zkušenost. Zároveň v těchto dnech jednáte pod vlivem romantických a idealizovaných představ, chybí vám praktický pohled. Počkejte s jakýmikoliv zásadními rozhodnutími, které se týkají vztahů nebo financí.