Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 8. 2. do 14. 2. 2021

BERAN

Svou pozornost upínáte ke změně. Pozor na pohlcení virtuálním světem. Hledáte cesty ke svobodě a nezávislosti. Pozorujte, jaké možnosti jsou vám nejbližší a co naopak odmítáte či za co soudíte druhé lidi. Aktivity vedené striktně osobními zájmy budou probouzet nelibost a nutnost vše si vybojovat. Máte tendenci více očekávat a překročit hranice toho, na co skutečně máte. Při diskusích budete svou netrpělivostí a nedůtklivostí přitahovat hádky. Od poloviny týdne se daří umělecké tvorbě a aktivitám spojeným s pomocí druhým. Stejně tak je vhodný čas na ujasnění si záměrů a cílů do budoucna, které mohou doznat změn díky odkrytí a pochopení motivů svých činů. Ptejte se, proč dělám to, co dělám.

BÝK

Napětí ve vztazích, nervozita a potřeba vzrušení se postupně během týdne rozplyne. Nutkavou nespokojenost vystřídá touha po hodnotách, které znamenají svobodu a nezávislost. Setkáte se s odvrácenou stranou vlastnictví. Můžete čelit závisti a pomluvám, nebo být těmi, kdo závidí a pomlouvají movitější z nás. Důvodem je, že si dostatečně nevěříte, a svou hodnotu odvíjíte od toho, co vlastníte. Dobrý pocit vám navrátí aktivity ve spojení s uměleckou tvořivostí, s pobytem v přírodě nebo charitativní činností. Svou mysl nevyužívejte k vytváření negativních scénářů, ale k sebereflexi a k upevnění toho, co jste se tím, co prožíváte, dosud naučili.

BLÍŽENCI

Svou mysl zaměřujete na pomoc druhým lidem. Je možná snaha omezit přísun informací. Případně si sami dáte pohov od zjišťování nových skutečností a objevů, abyste zpracovali to, co jste dosud zjistili. Oscilujete mezi optimismem vyvolaným širším pochopením a porozuměním tomu, co se děje. A mezi negativním myšlením způsobeným neschopností vidět pro stromy les a přehlížením pozitivních věcí. Mlčíte-li o určitých věcech ze strachu, že by to mohlo někomu ublížit, uvědomte si, že to, co teď nevyslovíte, může kvůli zamlčování důležitých informací ublížit mnohem víc. Dovolte druhým, aby si díky informacím udělali svůj názor, nefiltrovaný vašimi osobními předsudky. Třeba to pomůže i vám uvidět vše v novém světle.

RAK

Zaobíráte se osobním vlastnictvím a tím, co máte. Chcete to rozmnožovat a chránit. Jste-li nastaveni více na duši než tělo, pak se nejlépe uplatníte při umělecké tvořivosti, trávíte čas v přírodě či při aktivitách motivovaných pomocí a činností přinášející užitek druhým. Pokud jste v poslední době zažívali pocity bezmoci ve spojení s určitou autoritou, řádem, strukturou nebo skrze váš pohybový aparát, na konci týdne nastane změna. Mohou přijít určitá pochopení, která vám ukážou, co je třeba ve svých záměrech a cílech změnit. V pracovní oblasti získáte větší moc, kterou využijete k důležitým změnám prospěšným nejen vám, ale hlavně celku. Nesnažte se o to sami, nejprve pro své kroky získejte druhé lidi.

LEV

Vaše osobní zájmy jsou nuceny ustoupit potřebám skupiny, které jste součástí. Není-li pro vás jednoduché podřídit se, cítíte se jako v pasti. Mohou se probouzet obranné mechanismy z dětství a vaše reakce jsou spíš rebelské než hledající konstruktivní řešení. Případně se sami pasujete na autoritu prosazující si to své i navzdory tomu, co současná situace vyžaduje. Vyplouvají na povrch pohnutky ega, které vás ženou k potvrzení vlastní důležitosti, důstojnosti, úcty a respektu. Cítíte-li se zneuznaní, nebo se vám nedostává pozornosti, můžete se uraženě stáhnout do exilu vlastního světa. Máte-li tendenci přehánět a slibovat více, než jste schopni splnit, přečerpáte své zdroje. Koncem týdne snadno sklouznete ke kritičnosti nebo k úzkoprsým řešením poháněným obavami z budoucnosti.

PANNA

Vaše praktická povaha vnímá to, co vyžaduje vylepšení. Vidíte svět nedokonalý, a tak hledáte cesty, jak to opravit či zdokonalit. Není-li to možné, sklouznete ke kritičnosti či sebekritice. Vaší slabinou je chybějící nadhled, proto hledáte absolutní řád v uspořádaných detailech a skutečná podstata vám uniká. Možná soudíte to, co je ve skutečnosti naprosto dokonalé. Práce ve spojení s tělem nebo s vytvářením či udržováním hmotného zabezpečení vás může natolik pohltit, že nemáte čas přemýšlet. Konec týdne bude ve znamení větší výkonnosti. Otevře se možnost efektivně měnit strukturu a řád věcí kolem vás.

VÁHY

Vše se točí kolem vaší budoucnosti, snů a vizí. Případně jste plně zaujati přáteli či účastí v nějakém skupinovém projektu či programu. Využijte svou schopnost spojovat lidi a nacházet společnou cestu tam, kde se to zdá téměř neslučitelné. Zkuste překonat tendenci zamlčet důležitá fakta ze strachu, že někomu ublíží. Umíte najít ta správná slova, tak se nebojte, že vyřčením pravdy něčemu ublížíte. Důvěřujte, že padnou na úrodnou půdu. V situacích, kterým čelíte, využijte současně nadhled a víru, že to zvládnete, ve spojení s obezřetností, kterou věnujete detailům. Vychýlení k jedné či druhé straně vás povede buď k přílišnému risku, nebo k nadměrné opatrnosti vedené strachem.

ŠTÍR

Máte pocit, že ať děláte, co děláte, ztrácíte nad vším kontrolu. Jediné, co funguje, je přijmout děj a nechat se rozbouřeným mořem emocí, pocitů a událostí provést. Jako kdybyste se ocitli v silném proudu rozdivočelého toku událostí. Buď bezmocně plácáte vesly tu na jedné a tu na druhé straně ve snaze dostat se tam, kam chcete, přičemž každým chybným manévrem hrozí převrácení. Nebo složíte vesla a necháte se unášet proudem. Koncem týdne se naskytnou příležitosti nebo se dostaví uvědomění, které zahájí tvořivé změny ve vašem životě i ve světě kolem vás. Objeví se nový směr, ať v přístupu k materiálnímu zajištění, pocitu bezpečí, nebo směrem k nové struktuře, řádu, k autoritě a zodpovědnosti.

STŘELEC

Optimismus a dobrá nálada doprovázená chutí užívat si společnost s pocitem, že všechno dobře dopadne, se střídá se střízlivostí a zdrženlivostí vedoucí k izolaci a pocitu osamění. Záleží na vašem životním nastavení, co u vás převáží. Nadhled a široké porozumění přinášející toleranci a vzájemnou spolupráci se koncem týdne přehoupne ve větší obezřetnost a opatrnost doprovázenou obavami a negativním náhledem na děj kolem vás. Cílem je najít zlatou střední cestu. Nepřehánět, ale nenechat se uvést strachem v nečinnost. Pocit, že se vám nemůže nic stát, je třeba vyvážit zodpovědným přístupem. Konání každého jednotlivce má vliv i na jeho okolí. A čím větší nezávislost hledáte, tím více se zaplétáte do sítí závislosti.

KOZOROH

Věnujete se svému tělu, požitkům nebo svou aktivitu směřujete na vydělávání peněz a posílení jistot a pocitu bezpečí. Chcete být užiteční. Nejvíce jsou vám nápomocné moderní technologie, technické směry či alternativní možnosti a přístupy. Začínáte být vnímavější vůči svému okolí a jeho potřebám. Je pro vás snazší své osobní zájmy upozadit a udělat něco pro druhé lidi. Vaše citlivost vás vede k touze po dosažení harmonie. Pro uklidnění vašeho nitra sáhněte do oblasti hudby či jiného umění, vyrazte do přírody, nebo se obraťte k duchovním naukám. Koncem týdne přijde vlna energie, kterou nejlépe zužitkujete k vnitřnímu přesměrování se na novou cestu nebo k efektivní proměně světa kolem vás.

VODNÁŘ

Táhnou vás materiální hodnoty a hledáte uspokojení pro své smysly. Vaše touha po jejich naplnění bude silnější než potřeba být v lásce a harmonii s lidmi kolem vás. To přináší nesoulad do vztahů. Důležitou roli může hrát žárlivost, pomluvy či nesnášenlivost. Vyplouvají na povrch pohnutky ega. Díky tomu vidíte, jak na tom vzájemně jste. Máte tendenci prosadit si své buď přímo, a tím si vysloužíte otevřený konflikt, nebo ve snaze konflikt obejít své skutečné motivy zamlčíte, případně lehce přiohnete fakta, abyste dosáhli svého. Tam, kde je vztah založen na vzájemném dávání a přijímání, zesílí láskyplnost. Vztahy, které nyní vzniknou, budou založené více na tělesné přitažlivosti než na hlubokém porozumění.

RYBY

Není vhodný čas na boj a prosazování své vůle. Dopřejte si odpočinek a uvolnění. Máte chuť pobývat v ústraní, hledáte klid a harmonii, nebo se vezete na vlně umělecké tvořivosti, která přináší uspokojení tělu i duši. Vaše vnímavost vůči potřebám druhých a ochota pomáhat vás směřuje k aktivitám, které jsou prospěšné celku. Ve druhé polovině týdne se probudí chuť efektivně měnit svět, budete se cítit nabiti energií. V pracovní oblasti získáte větší moc, budete mít podporu autorit či struktur, o něž se opíráte. Ujasněte si své záměry a cíle a pusťte se do toho. Jsou-li v souladu se zájmy společnosti a jejím vyšším dobrem, bude vaše konání po zásluze odměněno. Životní změny, které nyní nastanou, poslouží vašemu růstu a dosažení vnitřní zralosti.