Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 8. 11. 2021 do 14. 11. 2021

BERAN

Vaše pozornost je zaměřena na práci, témata zodpovědnosti, autority, řádu a na očekávání, která máte nebo která jsou na vás kladena. Zahlcují-li vás pocity omezení, ohrožení a frustrace, když záležitosti neběží podle vašich představ, podívejte se na očekávání a představy, s nimiž srovnáváte svou současnou situaci. Problém není v tom, co žijete, ale v tom, co si představujete, že byste měli žít. Mnoho těchto očekávání a představ pochází od rodičů a z dětství. Zkuste si je uvědomit a přehodnotit, zda jsou pro vás skutečně důležité. Uvidíte, že se budete cítit svobodněji. Koncem týdne přijde zpochybnění vaší sebehodnoty či vašich hodnot. Ve vztahu může dojít ke konfliktu vedoucímu k pocitu odcizení.  

BÝK

Chybí vám trpělivost. Rušivé a překvapivé události vás nutí měnit směr, kterým kráčíte. V oblastech života, kde se cítíte omezováni, se otevírají cesty k osvobození se od zbytečných zábran a omezení. Počítejte s odporem těch, kteří lpí na stávajících pořádcích. Jste-li vy sami tím, kdo má odpor ke změně, pak jste nuceni přehodnocovat svůj současný život vlivem vnějších událostí a rozhodnutí lidí kolem vás. Cítíte se pod tlakem. Příval informací a rychlé tempo událostí vás zahlcuje, zkuste z toho vystoupit tím, že si dáte odstup. Tendence rychleji mluvit než přemýšlet vás dostane do problémů. Pustíte-li se do kritiky někoho či něčeho, počítejte s tím, že to vyvolá nepřátelství.

BLÍŽENCI

Jste ponořeni do témat spojených s kolektivní zodpovědností, řádem a autoritou. Kritický pohled využíváte k odhalení nedostatků a k jejich nápravě. Zažíváte překážky v komunikaci či na cestách. Můžete se cítit osamělí, nebo se vyhýbat druhým lidem. Cítíte-li se vnějšími podmínkami či rozhodnutími autorit omezováni, probouzí se ve vás frustrace a potřeba bojovat. Není vhodný čas na prosazování vlastní cesty, je třeba podřídit své potřeby spolupráci. Víkend bude plný fantazie a romantických představ. Vrhnete se na studium věcí mezi nebem a zemí nebo ve vás soucit a vnímavost vůči potřebným probudí chuť pomáhat. 

RAK

Pod vlivem náhlých, překvapivých událostí pocítíte možnost osvobodit se od určitých aspektů vašeho života, které brzdí váš růst. Jde o výborné období pro změnu. Rychlost probíhajících událostí a přílišná zahlcenost informacemi vás může znervózňovat či vyvolat úzkost. Aktivity ve spojení s uměním, přírodou a pomocí druhým vám pomohou se se vším vyrovnat. Ideály, na nichž stavíte své hodnoty, zažijí křest ohněm, abyste si ujasnili, zda jsou stále platné. Koncem týdne si neplánujte žádné praktické činnosti. Budete mít chuť nechat se unášet fantazií a sněním. Snadno podlehnete iluzím, proto nečiňte důležitá rozhodnutí. Vlna soucitu a citlivost vůči světu vás nasměruji k práci pro druhé. 

LEV

Je pro vás náročné přijmout jakoukoliv formu omezení. Máte tendenci bouřit se a útočit na ty, kteří jsou příčinou vašich útrap. Čím silnější je potřeba svobody, tím intenzivnější jsou vaše reakce. Chybí vám trpělivost. Vrháte se do ostré výměny názorů, zpochybňujete myšlenky, s nimiž nesouzníte. Vaše nervy jsou napjaté k prasknutí. Nepříjemné zprávy a spory situaci ještě více vyhrocují. Zkuste se zaměřit na to, co díky těmto omezením získáváte. Tak, jak se vaše pozornost přesune na klady, objevíte příležitosti, které vám dávají možnost vyrůst z toho, co se přežilo.

PANNA

Změny vám i nadále hrají do not. Hledáte rovnováhu a harmonii ve spolupráci a v tématech spojených s mocí a pomíjivostí. Vašemu životu vládne čilá komunikace a sdílení názorů. Zamýšlíte se nad sebou a svými záměry. Záleží na nastavení vaší mysli, zda vás optimistický a citlivý přístup vede pomocí intuice k hledání společného zájmu, nebo vás pesimistický a kritický postoj vtahuje do odkrývání nedostatků a chyb a zesiluje tak obavy. Mohou přicházet náhlá prozření, nápady, jak řešit současnou situaci. Stejně tak můžete hodit vidle svým neuváženým prohlášením do slibně se rozvíjející spolupráce. Koncem týdne vaši mysl snadno obestřou iluze. Pozor na mylné chápání toho, co je vám sdělováno.   

VÁHY

Zaměřujete se na praktické záležitosti, na plnění povinností a na budování pracovních vztahů a vazeb založených na zodpovědnosti. Nutnost chovat se zodpovědně ve vás probouzí pocity omezení. Ve vaší mysli se rodí negativní a kritické scénáře. Jste-li optimisticky založeni, pak se můžete cítit neporazitelní a v pocitu, že se vám nemůže nic stát, snadno překročíte meze přípustnosti. Koncem týdne se dostaví negativní pocity spojené se zdánlivými neúspěchy ve vztazích a ve spolupráci. Hodnoty, na nichž jste si zakládali, budou zpochybněny. Snaha ospravedlňovat se nic nevyřeší, pouze ve vás prohloubí pocit nedostatečnosti. Uvědomte si, že vše je pomíjivé. Nechte to, ať to samo přejde.

ŠTÍR

Pociťujete nervozitu. Je pro vás těžké zůstat v klidu. Reagujete podrážděně hlavně na to, co vás omezuje. Nečekaná událost má silný vliv na váš život. Rychlé tempo současného dění a příval informací, který se na vás valí ze všech stran, napíná vaše nervy k prasknutí. Snadno vypustíte z úst slova, kterých budete následně litovat. Šance, že se vám je podaří zadržet, je mizivá. Žijete-li více přítomností než v neustálém přemýšlení a kontrole, dokážete si užívat běžný život, i když to kolem vás vře. Vyrazte do přírody, zklidněte svou mysl příjemnou hudbou nebo meditací. Dařit se bude aktivitám spojeným s uměním, pomocí druhým a duchovní činností.

STŘELEC

Přebíráte zodpovědnost za druhé, vnímáte kolektivní zodpovědnost. Máte dobrý pocit z toho, že někam patříte, a vnímáte vzájemnou provázanost. Pokud si toto plně uvědomujete, jste ochotni přiložit ruku k dílu, i když za tím nejsou osobní výhody, ale jen přínos pro celek. Nejste-li připraveni být týmovými hráči, cítíte se omezováni a brzděni v uskutečňování svých ambic. Vaše očekávání, která jste měli – hlavně co se týká přístupu k moci a možnosti mít vše pod kontrolou – nebudou naplněna. Pokud jste na sebe kladli příliš velké nároky, zažijete pocit selhání či zklamání sami sebou. Selhání není o tom, kdo jste, ale o tom, že jste si nastavili nerealistická očekávání.

KOZOROH

Náhlé a nečekané události v oblasti výdělků, vašich hodnot a jistot vyvolávají proces změn, které budou mít pozitivní dopad na váš život. Vaše pracovní vztahy i vztahy s nadřízenými běží hladce. V partnerství je pro vás stejnou měrou důležitá spolupráce jako naplňování potřeb, proto vše hladce a harmonicky plyne. Ve vztazích jste snáze sami sebou. V druhé polovině týdne se setkáte s přáteli, jejichž hodnoty podporují svobodu a nezávislost. Sami máte potřebu zbavit se rutiny a nastolit ve svém životě netradiční přístupy. Jste otevřeni využití moderních technologií. Na závěr týdne vás chuť po poznání a hlubokých prožitcích přitáhne k tématům moci, sexuality či osobní transformace.

VODNÁŘ

Jste atakováni náhlými událostmi, náročnými situacemi a negativními zprávami. To ve vás vyvolává napětí, neklid, strach ze selhání, pocity omezování či ohrožení. Zkuste využít svou schopnost nadhledu a nenechte se do děje emočně vtáhnout. Cítíte-li únavu, jste nuceni zvažovat, kam se vyplatí energii nasměrovat. Pod rukama se rozpadá to, co není funkční. Přicházejí překážky a omezení. Dostáváte-li se do konfliktu s nějakou autoritou, zvažte, zda jste si v životě vybudovali vůči autoritám respekt, či jste uvízli v pubertální rebelii. Dokud se ego nepodřídí spolupráci, neuzná určitou formu závislosti vycházející ze vzájemné provázanosti, není možné vnitřně dospět. Boj za svobodu se stane jedinou formou života.

RYBY

Jste vnímaví vůči potřebám druhých. Soucit vás vede k ochotě pomáhat, aniž za to něco očekáváte. Cítíte-li se zahlceni vnějšími podněty, je vám lépe o samotě. Toužíte vytvářet harmonii ve svém nitru. Věnujete se meditacím, umění, pobýváte v přírodě, nebo se zabýváte studiem témat mezi nebem a zemí. Chcete žít podle svých ideálů. Pozorujte, jak reagujete, když se skutečnost od vašich ideálů a představ dokonalého světa odlišuje. Utečete před ním do svých představ, izolujete se ode všeho, co vnímáte jako nedokonalé, nebo se smíříte s tím, co je, a pracujete na vylepšeních, aby vaše svědomí bylo čisté?