Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 7. 9. 2020 do 13. 9. 2020

BERAN

V pracovní oblasti a ze strany autorit přijdou nepříjemnosti. Možná byste se rádi blýskli, ale protože vaše chování bude v rozporu s nastaveným řádem a pravidly, čekejte spory, zklamání a frustraci. V půlce týdne se k tomu přidají přehnaná očekávání a stav nudy jako důsledek nepřicházejícího naplnění z vnějších aktivit. Vaše slova tnou do živého, a tak mohou zraňovat, ale i léčit. Až když jsou problémy vyneseny na povrch, je možné se jim postavit. Nyní je pro vás těžké vidět druhé lidi jako své zrcadlo, váš pohled je velmi subjektivní, a tak si neberete servítky. Zároveň vám chybí sebereflexe. Mějte na paměti, že jste schopni vidět pouze svou vlastní verzi toho, co se děje, a druzí jsou preventivně vnímáni jako soupeři či nepřátelé.

BÝK

Jste ochotni dívat se na stávající podmínky nově. Tím, že se dokážete vymanit z toho, co je zastaralé a nefunkční, získáte novou formu svobody. Nyní se vám vyplatí zariskovat. Novoty se mohou týkat oblasti zdraví, zdravého životního stylu, moderních technologií a nových postupů. Možná poprvé dostanete chuť poradit se s astrologem. Nové příležitosti, šťastné náhody, náhlé nápady a inspirace budou dobře přijaty okolím. Je-li vaše ego středem vašeho zájmu, dejte si pozor na velikášství, sebepřeceňování, aroganci a pýchu. Neznáte-li dobře své hranice, můžete to, i když vám jinak štěstí přeje, přehnat. Jistě znáte přísloví „pýcha předchází pád“.

BLÍŽENCI

To, co říkáte, k vám přitahuje lidi podobně naladěné. Vaše řeč je květnatá až teatrální. Rozumíte si s dětmi či dokážete zaujatě hovořit o svých zálibách. Není čas plout jen po povrchu, a tak budou vylézat na povrch nezpracovaná témata, o nichž byste si měli pohovořit s někým, kdo má pro vás pochopení. Mnohdy jen tím, že se se svým trápením svěříte a sami před sebou jej vyslovíte, vás napadne správné řešení. Nebývá tendence potlačovat situace, ale pocity s nimi spojené. Když si dovolíte danou situaci popsat, možná zjistíte, že onen pocit už je dávno pryč a že není důvod se dál před ním skrývat. Největším nepřítelem bývá potřeba projevit se dokonale a s tím spojená představa o tom, co je dokonalé.

RAK

Jste citliví na to, jak s vámi jednají druzí lidé. Čím více toužíte po jistotách a bezpečí, tím více upadáte do pocitu, že nejste respektováni. Sebeúctu hledáte v naplňování představ a očekávání těch, po jejichž přijetí toužíte, případně v tomto směru sázíte na budování kariéry. Potřebujete někam patřit. Hledáte strukturu a řád, které by vám poskytly oporu. V půlce týdne se zaměříte na domnělá zranění a případné křivdy. Tím, že si o tom s někým pohovoříte, mohou přicházet uvědomění, náhlé inspirace, nápady či náhody, které vám prostřednictvím netradičního pohledu na sebe a na život jako takový otevřou přístup k nové formě svobody.

LEV

Vnější pravidla, zodpovědnost a nutnost naplnit očekávání, která jste naložili na svá bedra, vám nedovolují dělat to, co máte rádi. Prosadíte-li si svou, očekávejte konflikt, který se může odrazit na vnímání vaší hodnoty či na výši vašich příjmů. Nyní je pro vás důležité vše vykomunikovat před tím, než uděláte nějakou neuváženost. Nenechte se řídit pocitem omezování, vzteku nebo ohrožení. Vaše slova vyvolávají sympatie a ochotu vyjít vám vstříc, zvolte raději mírumilovnou variantu komunikace. Třeba se vám podaří najít řešení, které je přijatelné pro obě strany, aniž tím utrpí vaše čest, vztahy nebo peněženka.

PANNA

Daří se vám nastavit pravidla a řád, které vedou k vylepšení stávajícího pořádku. Jste otevřeni novým trendům. Využíváte nápady, novoty a šťastné náhody k posunu vpřed směrem k osvobození se od zastaralého systému. Pokud vám vládne materialismus, pak můžete být zcela paralyzováni neustálou analýzou toho, co se děje. Nedokážete konat s nadhledem, až se zcela utopíte v detailu. Nelpíte-li na materiálnu jako na jediné formě existence, můžete utíkat před tíhou reality do meditací či nemoci, nebo jiné formy úniku. Řešením je pro vás práce. Zaměřte se vždy jen na to, co zrovna děláte, moc nevyhlížejte vpřed a hlavně o budoucnosti příliš nepřemýšlejte. Stejně se na to, co přijde, nedá připravit.

VÁHY

Vše ve spojení s komunikací, psaním a učením vám jde hladce. Jste rádi středem pozornosti a vaše diplomatická mluva probouzí sympatie. Vnitřní stabilita vám pomáhá vnímat věci tak, jak jsou. V polovině týdne se připravte na zprávy, které vás mohou ranit a následně vyléčit z určité iluze. Je důležité, abyste si s někým o svých zraněních pohovořili, může vám to přinést nový pohled na situaci, kterou jinak vnímáte pod vlivem negativních emocí zkresleně. Necháte-li se emocemi ovládnout, zatemní váš úsudek a přijdou unáhlené a nikým nečekané kroky, které vás uvrhnou do negativního světla. Pokud se tak stane, nejdůležitější je přijmout následky svých činů jako zdroj poučení pro další život.

ŠTÍR

V pracovní oblasti vám přeje štěstí. Přicházejí příležitosti, lidé vám jdou na ruku. Pokud chcete něco zařídit na úřadech, je pro to ten správný čas. Konejte tak, aby to přinášelo nejen osobní prospěch, ale užitek celku, tím získáte dlouhodobou podporu pro své plány. Zároveň ale nechtějte přebírat zodpovědnost za druhé. Vedlo by to k přetížení a následnému selhání či pocitu nedostatečnosti, pokud byste nemohli dostát svým či cizím vysoko nastaveným očekáváním. Jediným měřítkem úspěšnosti je vnitřní pocit, že jste udělali vše, co jste mohli. Pokud to nestačí k dosažení očekávaného výsledku, neviňte sebe ani druhé. Každá zkušenost, kterou nyní uděláte, je zde pro vaše vnitřní obohacení.

STŘELEC

Máte tendenci uzavřít se v bublině své představy o tom, kdo jste a co se kolem vás děje. Ona iluze rozhoduje o dalších krocích, které činíte, a tak velmi pravděpodobně vaše rozhodnutí nepřinesou kýžený efekt. Případně se v tom ztratíte nebo zažijete pocit, že vy či někdo, kdo vás vedl a v koho jste vložili důvěru, jste selhali. Pozorujte, jak na tuto situaci reagujete a jaké obranné mechanismy využíváte, abyste se před tím ukryli. Nenecháte-li se ovládnout negací, dostanete příležitost tuto iluzi prohlédnout, což je největším darem této zkušenosti. Zaměříte-li se na tvůrčí činnost ve spojení s krásou, harmonií, uměním, a to v jakékoliv formě, budete odměněni spokojeností a pocitem radosti. Nedokážete-li si hrát, zkuste se vrátit v čase, kdy jste to ještě uměli, a rozvzpomenout se na onen vnitřní pocit štěstí.

KOZOROH

Nyní zvítězí povinnosti a zodpovědnost nad lehkovážným flirtováním s tím, co máte rádi. Dokážete se soustředit a vytrvale směřujete k cíli. Dokonce vám může dojít, co stálo v cestě vašemu úspěchu a ono uvědomění vám otevře dveře. Je vhodný čas na studium nebo poradenskou činnost. Pokud stále máte pocit, že vám někdo hází klacky pod nohy a vy máte chuť s nepřízní osudu bojovat, ještě jste nepřecvakli z vnějších stimulů na vnitřní motivaci. Kozoroh má tendenci směřovat k vrcholu přes překážky. Často je překážka jediným spouštěcím mechanismem, který ve vás probudí touhu dosáhnout cíle, a tak si stavíte jednu překážku za druhou, abyste měli co zdolávat. Pozorujte, co ve vás ony překážky probouzejí za pocity. Pokud jste z toho již unaveni, možná je čas upravit směrovku na vnitřní spokojenost.

VODNÁŘ

Je před vámi týden plný příjemné komunikace, učení se či setkávání s přáteli. Ve vztazích založených na zodpovědnosti a vzájemných očekáváních přijde sem tam nějaký mrak, pokud učiníte něco, co druhému nepůjde pod fousy. Jste pod vlivem aspektů, které posilují ego a snižují schopnost sebereflexe a vnímavosti vůči druhým lidem. To pomáhá těm, kteří mají tendenci obětovat se pro druhé, aby si to konečně udělali po svém. Zároveň máte tendenci vidět pouze svou verzi obrazu a druzí s odlišnou představou o tom, jaký by svět měl být, bývají viděni na druhé straně barikády. Pozorujte své tendence. Tyto zkušenosti jsou určeny pro váš vnitřní růst, tak se příliš nezabývejte přestavbou vnějších kulis.

RYBY

Uvnitř vás se odehrává proměna a nejste to vy, kdo ji řídí. Nejlépe uděláte, když tomu nebudete věnovat pozornost, a zaměříte se na práci se svým tělem a na záležitosti všedního dne. Přílišná analýza a přemýšlení vás uvádějí do myšlenkové paralýzy a blokují vnitřní procesy. Dojde k zahlcení negativními emocemi a pocity, a tak pro vás není snadné uvidět skutečnost. Tím, že se stará struktura rozpadá a mysl se nemá o co opřít, vyplouvají na povrch strachy, bezmoc, obava ze smrti či stavy rezignace. Zkuste si jich nevšímat a neanalyzujte je. V pracovní oblasti vám nechybí vytrvalost a soustředění. Udržíte-li si nadhled, očekávejte souhru šťastných náhod, které vám otevřou cestu k nové formě svobody, ve vnímání světa, pocitu bezpečí či zabezpečení.