Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 7. 6. 2021 do 13. 6. 2021

BERAN

Jste smýkáni silou ega. Můžete být naštvaní, ani nevíte proč. Jednání druhých lidí vás rozčiluje. Pociťujete agresi v sobě či kolem sebe. Je-li vaší snahou mít situaci pod kontrolou, pak se dostáváte do střetu s druhými lidmi. Snaha situaci ovládnout a náruživě sledovat své cíle může dospět k fyzickému vyčerpání. Nepoznáte hranici, kdy věci pustit a nechat je projít svým tempem. Bojíte-li se naopak prosadit svou vůli, pociťujete frustraci a nemohoucnost. Dejte si pozor na nečestné jednání. Uvědomte si, že není vaším úkolem všechno zvládnout sami. Chcete-li uvolnit svou energii, využijte ji ve spolupráci s druhými lidmi pro dobrou věc, zajděte do posilovny nebo se vrhněte na náročnější fyzickou aktivitu. Koncem týdne se můžete cítit jako oběť událostí, čelit nařčení z ublížení nebo vnímat zranění u druhých.

BÝK

Pociťujete vřelost a přátelské city, trávíte čas s těmi, s nimiž se cítíte uvolnění a radostní. Případně se upínáte k materiálním věcem a vrháte se na požitky a nakupování. Nejvíce si dopřáváte toho, čemu přikládáte největší hodnotu. Jste-li mírumilovně založeni, pak trávíte více času doma, s rodinou, zabýváte se péčí o vše, co vám poskytuje pocit jistoty a bezpečí. Plynete v harmonii s tím, co vás obklopuje. Jste-li hnáni ambicemi a potřebou potvrdit svou důležitost, dostáváte se do mocenských bojů. Vyhrotí se situace ve vztahu k autoritám, ať už v práci, nebo v domácím prostředí, či ve vztazích s rodiči. Koncem týdne navážete neobvyklá přátelství, která vrhnou nový pohled na svobodu a vaše hodnoty.

BLÍŽENCI

Úzkostlivě se držte racionální části své osobnosti a vše zvažujte z pohledu logiky. Nenechte pocity, aby řídily váš život. Zároveň se pozorně dívejte, na čem svou logiku zakládáte. Je možné, že jste se uzavřeli do subjektivního vnímání reality, kterou považujete za skutečnost. A to je ta největší iluze, která existuje. Může vám chybět energie nebo ztrácíte smysl života, když nejsou naplňována očekávání nastavená ve vaší představě světa. Buď se sami cítíte zraněni a utápíte se v sebelítosti, nebo máte tendenci vidět v druhých lidech oběti a stavíte se do role zachránce a spasitele. Raději se vrhněte do praktického plnění svých povinností a závazků a postupně ukrajujte z jejich seznamu; a neohlížejte se vlevo či vpravo.

RAK

Vnímáte lehkost a lenivost. Máte chuť užívat si dobrého jídla a požitků pohostinnosti. Vyrážíte do přírody nebo tíhnete k niterným aktivitám a duchovním praktikám. Chybí-li vám energie, dovolte si odpočívat a zaměřit aktivitu spíš na vnitřní než vnější svět. Jste-li přirozeně bojácní a neumíte projevit svůj názor, pociťujete frustraci z prosazování cizí vůle, která ovlivňuje váš život. Nemůžete-li dosáhnout svého otevřeně, zkusíte konat ve skrytu a potají, případně prostřednictvím manipulací či apelujete na soucit. Objeví-li se sebedestruktivní sklony, různé nehody a násilné projevy druhých lidí vůči vám, je to známka zablokované energie, kterou obracíte sami proti sobě. Koncem týdne berete vše jako útok na vaši sebehodnotu. Potřeba obhajovat se dostane vaše sebevědomí k bodu mrazu.

LEV

Pociťujete omezení kvůli pravidlům společenství, v němž se nacházíte. Možná máte pocit, že do něj nechcete patřit, a hledáte důvody, proč je na něm něco špatně. Nejste v pozici, která by vám umožnila únik, aniž byste pocítili velkou nejistotu ohledně materiálního zajištění nebo ztráty sociálního statusu. Svou seberealizaci nasměrujte na přátelská setkání, výlety, sport či na novou obchodní činnost, při níž uplatníte dobrou rétoriku a bystrou mysl. Není přáno egoistickým cílům. Ujasněte si, jak vaše záměry korespondují s potřebami celku. Čím méně vyvyšujete své zájmy a čím více myslíte na prospěch skupiny, tím hladší bude průběh vašich aktivit. V druhé polovině týdne snadno uspořádáte chaotickou situaci způsobenou nedorozuměním v komunikaci.

PANNA

Není pro vás snadné srozumitelně vyjádřit, co máte na mysli, a tak dochází k nedorozuměním a následným chaotickým situacím. Ve snaze zastřít realitu se uchýlíte ke lžím a výmluvám, nebo se cítíte podvedeni a obelháni. Případně se utápíte ve snění o tom, co by kdyby, a ztrácíte spojení se skutečností. Důležitá rozhodnutí o změně směru vaší cesty raději nechte na později. Vyrážíte-li na cestu, nezapomeňte si mapu. Sledujete-li neustále své osobní cíle, cítíte se vyčerpáni, bez energie, bez sebedůvěry. Můžete být sami ze sebe zklamáni. Touha pomáhat vás stylizuje do role ochránce a spasitele. Vnímavost vůči starostem druhých lidí vás může strhnout k lítosti a pocitům bezmoci.

VÁHY

Daří se vám při studiu a kolektivních aktivitách. Hodně hovoříte a možná se až příliš soustředíte na to, co sami říkáte, a zapomínáte naslouchat. Využijte toto zaměření k zamyšlení se nad sebou a na přehodnocení svých záměrů. V druhé polovině týdne dokážete snadno dávat najevo, co si myslíte. Vysloužíte si tím respekt. Setkání s autoritou, které si vážíte, přinese cenné rady. Případně pracně nabité znalosti a dovednosti dokážete zúročit v práci či u zkušební komise. Koncem týdne se připravte na přecitlivělost na poznámky vůči vaší osobě. Můžete cítit nutnost obhajovat se. Možné jsou bolestné zkušenosti v lásce či v přátelských vztazích, které prozkouší vaši sebehodnotu.

ŠTÍR

V práci či při uplatňování autority cítíte moc. Přitahujete si konfliktní situace, které provokují vaše ego k neadekvátním reakcím. Zvažujte své motivy k tomu, proč něco říkáte a děláte. Je-li za tím skrytá potřeba kontroly, žárlivost, závist, strach či nutnost, aby bylo po vašem, probouzíte v lidech poci ohrožení, a tak mají tendenci bránit se, nebo útočit. Přílišná snaha věci natlačit vede k ještě většímu napětí, které nemusí vaše tělo ustát ve zdraví. Nenecháte-li se vykolejit situací, kterou nemůžete řídit, a odevzdáte se do rukou prozřetelnosti, pocítíte klid. Sílu načerpáte v přírodě, při péči o druhé, při aktivitách majících za cíl společné dobro nebo ponořením se do umělecké tvorby.

STŘELEC

Zamýšlíte se nad tím, co jste stvořili, přehodnocujete dosavadní cestu. Můžete sklízet úspěch, nebo zjistíte, že to, oč jste se snažili, nepřineslo ovoce. Nejste-li si jisti, zda vidíte věci objektivně, požádejte o radu někoho, kdo má odstup. Každá zkušenost, kterou jste prošli, je užitečná. I když je důležitá třeba jen pro uvědomění si, že tudy cesta nevede. Osobní kontakty jsou nyní pro vás zásadní. Slouží vám k procesu sebepoznání. To, co vám na druhých lidech vadí, je to, co jste odmítli přijmout sami u sebe. To, co na druhých lidech vyvyšujete, je to, čím si nedovolujete být sami. Při diskusích si dejte pozor na subjektivní pohled a lpění na své vlastní pravdě, jinak budete vtaženi do hádek a neplodných diskusí, kde každý hovoří a nikdo neposlouchá.

KOZOROH

Čím více lpíte na stávajícím řádu, pořádku, a způsobu vykonávání určitých činností, tím silněji jste vedeni k jejich obhajobě a dogmatickému vyžadování pravidel. Dochází ke střetům se zastánci nových pohledů na svobodu a vývoj. Tradiční způsob nahlížení na sebe i na svět kolem vás ve vás probouzí obavy o budoucnost, kdykoliv je jistota, o niž se opíráte, zpochybněna. Tento strach probouzí ještě větší potřebu mít moc pevně v rukou a kontrolovat dění, které se vás týká. Vyhrocují se vztahy, v nichž chybí rovnováha mezi přijímáním a dáváním. Tam, kde existuje vyváženost, zesilují láskyplné vazby. Koncem týdne díky netradičním setkáním uvidíte hodnoty, jež jsou příslibem větší svobody a nezávislosti. Můžete např. na doporučení zakoupit moderní technickou pomůcku, která vám ulehčí práci v domácnosti, kolem domu či na zahradě.

VODNÁŘ

Pociťujete vnitřní stabilitu, kterou vám dává ochota nést závazky a povinnosti, bez nutnosti bouřit se na každém kroku. Díky této vnitřní síle nehledáte oporu ve vnějším světě, ať jde o ideu, či ideál, přítele, či kolektiv lidí podobného smýšlení. Vaše schopnost odstupu je doplněna o pragmatický pohled na život. Neovládají vás emoce. Dokážete logicky zhodnotit, zda existuje problém, který je třeba řešit, nebo je to jen bublina nafouknutá strachem, který nemá reálné opodstatnění. Koncem týdne zesílí soustředěnost na pracovní záležitosti. Vidíte detail a nemáte problém nacházet potřebná řešení. Jste- li uzavřeni ve světě mysli, pak čím hlouběji se ponoříte do přemýšlení o chybách a problémech, tím více se izolujete od vnějšího světa.

RYBY

Potřebujete odpočívat více než obvykle. Chybí vám odvaha a sebedůvěra, a tak se schováváte před úkoly, které vás čekají. Hledáte ochranu a snadno naletíte těm, kteří vám slibují bezpečí, jistoty a nový směr. Až prohlédnete, zjistíte, že skutečnost se liší od toho, co jste čekali. Případně se sami stavíte do role ochránce. Pak je vám ukázáno, jak jste malí a bezmocní. Na cestách, při studiu, v obchodě či při komunikaci s lidmi se cítíte oklamáni, ztrácíte iluze. Vyhýbáte se přímému kontaktu či konfrontaci, toužíte po harmonii. Klid hledáte v ústraní, v přírodě, v umění či v duchovních zážitcích. V tomto rozpoložení raději nic neslibujte. Nebude-li se vám to chtít splnit, budete za lháře a podvodníky. Pokuste si na nic nehrát a dovolit, ať se věci stanou, aniž se cítíte jako oběti událostí.