Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 7. 2. 2022 do 13. 2. 2022

BERAN

Touha něčeho dosáhnout a nabýt pocitu důležitosti vás neustále popohání vpřed. Chcete naplno rozvinout svůj potenciál. Fyzická přitažlivost ovlivňuje váš pracovní výkon či vztahy na pracovišti. Do úterý však bude zesílená vaše vztahovačnost. Snadno vás proto zraní něčí způsob sebeprosazení. Pociťujete neklid a netrpělivost. Nejdou-li věci ve vašem tempu nebo dle vašich představ, vyletíte. Vyhledáváte činnosti a aktivity, které nejsou stereotypní a dopřávají vám chuť nezávislosti. Využijte schopnost vidět věci nově k vykročení z rutiny a objevení nových způsobů řešení.

BÝK

Netrpělivost s běžnými omezeními života a touha provést pozitivní změny vás žene vpřed. Nutkání vyzkoušet něco nového i za využití netradičních metod, technologií a přístupů vám pomáhá měnit zaběhnutou rutinu jak v pracovním procesu, tak ve vztahu k hodnotám, finančním záležitostem. Prahnutí po pozornosti a vaše fyzická přitažlivost udávají takt vašemu projevu. Vztahy, které vám vstoupí do života, oživí touhy po dobrodružství. Cítíte příjemné chvění z nových objevů, vynálezů, z odkrývání tajemství a záhad.   

BLÍŽENCI

Vaše touha naplnit sny a vize je omezována povinnostmi a zodpovědností za druhé. Věnujete se organizaci a plánování. Než se však vrhnete na nové úkoly, bude třeba dořešit záležitosti z minulosti. Nejste-li ochotni zkrotit svůj rozlet a věnovat se praktickým záležitostem, skolí vás únava či nařízení, které vás donutí zbrzdit. Trpíte-li pocitem samoty, izolace či depresí, zaměstnejte se manuální prací. Vaše mysl je plná nutkavých myšlenek. Noříte se do hloubky a čtete mezi řádky. Snadno přitom narazíte na něco, co chtělo zůstat skryto. Využijte čas k sebepoznání nebo k odhalení záhad a nepravostí. 

RAK

Aktivity zaměřené na pomoc druhým, obětavost, příroda, umění a duchovní aspekty života vnesou do vašeho života smíření. I změny, které se ve vašem životě dějí, proběhnou poklidně a bez velkého úsilí. Nemáte chuť jít přes překážky a bojovat. V pracovní oblasti a v tématech materiálního zajištění se spoléháte na moderní technologie, technické vymoženosti a alternativní přístupy. Mysl je zaměřena na odhalování skrytého. Využijte své niterné pocity ke studiu metafyziky, k návštěvě psychologa či při hledání hlubšího poznání. Přílišné přemýšlení o problémech vás může uzavřít do smyčky negativity.

LEV

Své schopnosti využíváte v rámci týmové spolupráce či pro blaho celku, jehož jste součástí. Omezení zdrojů — ať fyzických, psychických, či energetických, kterým právě čelíte, vás nutí rozlišovat mezi tím, co stojí za to prosadit, a co je možné odložit. Řešíte téma autority, zodpovědnosti za druhé nebo péče o staré nebo nemohoucí. Hledáte rovnováhu mezi povinnostmi a svobodou. Při pocitech omezování snadno vzplanete. Dlouho potlačované emoce, pocity a nevyslovená slova kritiky vyvřou na povrch.

PANNA

Nestačí vám klouzat po povrchu. Chcete znát pravdu, proniknout k jádru problému, přijít věcem na kloub. To vše signalizuje, že nastala ideální doba na výzkum, průzkum a kontrolní činnost. Ze slov, která říkáte, sálá intenzita a přesvědčivost. Jste schopni vyvolat v druhých lidech nadšení. Zvažte, pro co se je snažíte získat. Zda jde jen o váš osobní zájem, či blaho okolí. V pracovní oblasti si plynete v lehkosti. Provádíte pozitivní změny. Problémy se zdánlivě řeší samy od sebe. Moderní technologie a nejnovější poznatky vám poskytují potřebnou podporu. Stejně tak funguje i spolupráce.

VÁHY

Do úterý se budete trápit tím, jak se k vám druzí lidé chovají. Touha po přijetí a souhlasu jen umocňuje vaši zranitelnost. Vášeň a přitažlivost je kořením života. Necháte-li je, aby vás plně ovládly, snadno vás svedou na scestí. Zvažujte možné důsledky a ptejte se, co chcete vy sami. V oblasti přátelství a týmové spolupráce jste v plném nasazení. Na svých bedrech nesete určitou zodpovědnost, která vás nutí rozhodovat a řešit problémy za druhé. Dejte pozor na to, co lidem říkáte, mohlo by to vyznít jako manipulace. Čelíte-li nedořešeným záležitostem z minulosti, přišel čas je uzavřít.

ŠTÍR

Utkvělé myšlenky nemůžete vypudit z hlavy. Touha najít řešení vás nenechá spočinout, dokud se nedoberete výsledku. Jedná se o perfektní období pro výzkum, průzkum a psychoterapii. Pakliže se ale více vrtáte v negativech než samotném hledání řešení, problémy vám začnou bobtnat před očima. To, čemu věříte, můžete až fanaticky prosazovat, čímž narazíte na odpor vedoucí ke konfliktu a mocenským bojům. Nejde-li vám o udržení moci a kontroly, ale jen o změny pro dobro celku, intenzita komunikace, vášeň a naléhavost vám pomohou pozitivní cíl prosadit. Nezapomeňte se poohlédnout po spojencích. 

STŘELEC

Přitahuje vás mystika, studium metafyziky, hudba, umění nebo témata spojená s vírou a právním systémem. Lehce se učíte novým věcem. To, co děláte, nevyžaduje velkou námahu. Můžete se stát velkým objevitelem v důsledku šťastných náhod. Pokud usilujete o naplnění vizí nebo chcete jinak přispět svým konáním celku, může se na vás navalit lavina povinností a tíha zodpovědnosti nejen za sebe, ale za dané uskupení. Touha po svobodném konání probudí obavy z materiální nejistoty. Případně vám určitá omezení vezmou možnosti, s nimiž jste ve svých plánech počítali. Nejprve je třeba zúčtovat s minulostí, teprve pak můžete jít dál.

KOZOROH

Cítíte se přitažliví, máte chuť naplno si užívat život se všemi jeho požitky. Touha po opačném pohlaví staví do popředí vašich zájmů vztahy. Zajímají vás vazby, díky nimž dosáhnete všeho, po čem toužíte. Vaše mysl je zaměřena na řešení záhad a tajemství. Hledáte-li je tam, kde nejsou, snadno si z domněnek a náznaků nějaké vytvoříte, kterým následně propadnete. Raději si vše ověřte, než začnete tyto informace šířit dál, nebo se budete na jejich základě rozhodovat. Největší posun nastane  v oblastech, které poplynou v lehkosti, přílišná snaha zapůsobí kontraproduktivně.

VODNÁŘ

Změny v oblasti hodnot, v přístupu k financím, materiálnímu zázemí a výdělečných schopnostech dopadají na vaši sebehodnotu. Vše, co je zaměřené na moderní technologie, nové vědecké a technické objevy, vám pomáhá vystoupit z každodenní rutiny, nastolit větší svobodu a nezávislost. Nutkání přebírat zodpovědnost za přátele, za tým, případně za naplnění svých snů a vizí. Jenže to vše na vás vyvíjí tlak, kterému podvědomě toužíte uniknout, například do virtuálního světa. Ale pozor, pokud tak činíte urputněji, než je zdrávo, ve výsledku vás zastaví únava, či jiná omezení. 

RYBY

S lehkostí projevujete to, kdo jste. Necháte se unášet na vlně obětavosti, představivosti a soucitu. Jakmile vás přehnaná lítost ovládne, míváte tendenci se obětovat. Věnujete-li se péči o duši, více se uzavíráte do sebe. Izolace před vnějším světem ve vás vyvolá smutek. Zkuste utéct do světa umění, tance, meditace, duchovních technik, studiu metafyziky, anebo vyrazte na vycházku do přírody. Toužíte provést změny k lepšímu v oblasti výdělku, hodnot a materiálního zajištění. Víří vám hlavou vzrušující myšlenky a jako magnet vás přitahují novinky spojené s moderními technologiemi a technickými směry. Změny přijdou samy — jako výsledek šťastné náhody. Tak si je užijte.