Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 7. 12. 2020 do 13. 12. 2020

BERAN

Volíte mezi bojem a tvorbou. Záleží na tom, na co se zaměříte. Vidíte-li v druhých nepřátele a v systému překážku, kterou je třeba odstranit, pak vás strach z prohry nutí vynaložit veškeré úsilí ve snaze vládnout, kontrolovat a udržet svou moc. Je-li pro vás situace pouze nastavenými mantinely, v jejichž rámci je možné se svobodně pohybovat, pak snadno vidíte příležitosti pro novou formu aktivit a tvoření. Pro Berany je výzvou dobrodružství a to se vždy odehrává v nejistých podmínkách. Od poloviny týdne posílí vaše odvaha, sebejistota a pozitivní přístup. Originalita vašich nápadů spolu s rétorickými schopnostmi vám pomohou získat to, co k tvoření potřebujete.

BÝK

Jste přitahováni tématem moci, lásky, sexuality a pomíjivosti ve vztazích. Pozorujte, jak reagujete na skutečnost, které čelíte. Začátkem týdne je tendence stavět se životu čelem se soucitem a chutí být tu pro druhé lidi. Žijete-li v iluzi a utkvělé představě o tom, jaký by svět měl být, můžete cítit zklamání, vnímat se jako oběti, nebo být letargičtí. Od úterka se zesílí emoce a touha prožívat život více naplno, prohloubí se chuť tvořit. Využijte k tomu svou zesílenou vnímavost a fantazii. Máte-li rádi své blízké pod kontrolou, může vás popíchnout žárlivost či se objeví chuť manipulovat druhé tak, aby bylo po vašem. Ve druhé polovině týdne budete více společenští a velkorysí, nebo vás přepadne chuť nakupovat ve velkém. Provází vás štěstí, kupte si los nebo využijte nabízené slevy. Konec týdne bude o pragmatických krocích a chuti dát si věci i vztahy do pořádku. Pozorováním toho, co vás na druhých lidech přitahuje a co vás odpuzuje, se mnohé naučíte o vztahu sami k sobě.

BLÍŽENCI

Pokud hodnotíte minulost či přemýšlíte o svých plánech do budoucna, nebuďte na to sami, ale zeptejte se na názor druhých. Jiný pohled na situaci pro vás bude nesmírně cenný. Nenechte se pohltit vlastní pravdou, kterou byste následně měli tendenci prosazovat proti všem, jako kdyby šlo o obhajobu vašeho práva na život. Nyní více než jindy potřebujete být pružní a ochotní měnit své postoje a přizpůsobit se novým podmínkám. Od poloviny týdne lehce říkáte to, co si myslíte. Hovoříte způsobem, který působí pozitivně na názory druhých lidí. Nejde o kritiku, ale slova vzbuzující respekt. Jen si dejte pozor na polopravdy a mlžení. Moc dlouho by takto získané vítězství nevydrželo. Využijte svou chuť pustit se do nových plánů. Případné překážky vás neodradí, ale stanou se výzvou.

RAK

Jste nyní nastaveni na přijímání. S tím souvisí schopnost naslouchat nebo zde pro druhé jen být či zareagovat na nastalou situaci úsměvem, vlídným slovem nebo otevřenou náručí. Využijte tento čas k odpočinku, k načerpání nové energie. Pokud byste se rozhodli dávat, tj. aktivně situaci ovlivňovat, jděte jen na hranici toho, co odpovídá vašim ideálům, životní filozofii či prostě tomu, čemu sami věříte. Jakmile tuto hranici překročíte, děj se změní na boj, tlak, manipulaci a buďte si jisti, že dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Konec týdne budete mít chuť využít k pracím, které se vám jindy zdají nudné, náročné nebo vás zatěžují. Přijmete je bez zbytečných řečí a odměnou vám bude dobrý pocit.

LEV

Pociťujete harmonii a klid. Je vhodná doba na zhodnocení probíhajících aktivit a projektů. Pokud běží hladce, je čas upevnit jejich pozici. S těmi, s nimiž to nevypadá tak dobře, se možná bude třeba rozloučit a připravit se na nový začátek. Pokud pro vás není jednoduché pustit něco, co vás stahuje s sebou dolů, podívejte se na to, co pro vás daná věc představuje. Občas bývá tendence ztotožnit se se svým dílem natolik, že jej považujete za svůj život. Jeho opuštění vás vrhá do prázdnoty a blízkosti tématům smrti, rezignace a prohry. Dokážete-li se toho vzdát, otevře se prostor na konstruktivní změny ve vašem životě.

PANNA

Rutina, pravidelné rituály, podpora struktury, která vám dává řád, vám přinesou klid a pocit užitku a sounáležitosti s celkem. Vnímavost a citlivost vůči těm, kteří trpí, obracíte v soucit a ochotu přispěchat milým slovem a zklidněním namísto kritiky a odsouzení. Odkloníte-li se od pragmatismu a od práce, která vás uzemňuje, snadno podlehnete představám a iluzím a svět emocí a pocitů vás strhne do pocitů oběti, nespravedlnosti a bezmoci. Zde jen těžko rozeznáte, co je třeba vykonat a co pustit a nechat, aby se to uzdravilo samo. Od poloviny týdne bude komunikaci vládnout zmatek a chaos. Vyjadřujte se jasně, jednoznačně a nic nezatajujte. Vždy se ještě ujistěte, že jste správně porozuměli či že druzí pochopili, co jste chtěli říct. Vyhnete se tak obviněním z podvodu či mylným dohadům, které byste následně jen těžko vyvraceli.

VÁHY

Láká vás svět poznání, který vám přináší růst a rozšiřuje obzory. Ať už prostřednictvím dalekých cest, nebo jen zkoumáním všeho, co se nachází za hranicí toho, nač jste zvyklí. Pokud se cítíte omezováni v rozletu danými nařízeními, pravidly a řádem, můžete pociťovat ohrožení. Pod jeho vlivem se buď s pocitem oběti podřídíte, nebo vykročíte vpřed v touze si svobodu vybojovat. Vztahy mezi vámi a vnějším světem budou napjaté a vaše pozornost se zaměří na hledání vhodného viníka. Pokud přijímáte pravidla jako něco, co vám slouží, pak v klidu svého nitra snadno najdete destinaci, na kterou se ubrat. Od poloviny týdne vám nechybí odvaha, snadno si stojíte za svým a vaše vystupování vzbuzuje respekt. Překážka se stává výzvou k nalezení vhodného řešení situace namísto stažení se ze scény pod vlivem strachu z konfrontace.

ŠTÍR

Ve vztazích volají o pozornost touhy a hodnoty, které pro vás mají skutečný význam. Čelíte tématům, která jsou často vnímána jako tabu. Můžete si všimnout, že jakýkoliv zákaz, který byl vydán, vyvolává touhu jej porušit. Dokud si nedovolíte jeho porušení, bude vás tato touha lákat a bude vaši naučenou morálku podkopávat. Ona neochota uvolnit okovy zákazů souvisí s chybějící důvěrou v sebe. V takové intenzitě, v jaké se sami sebe bojíte, působí moc, která vás ovládá. Chcete-li mít svůj svět pod kontrolou, zesílíte ochranu před přirozenými projevy vašeho těla, čímž ještě více podpoříte touhu a moc, kterou jednou nakonec neustojíte. Budete-li soucítit s každým, kdo neustál svou touhu, ať už vedla k závratným výšinám, či hlubokým propastem, postupně začnete mít rádi i sami sebe ve své nejčistší přirozenosti.

STŘELEC

Propastný rozdíl mezi vašimi ideály a realitou můžete řešit únikem do fantazijních světů. Ztrácíte sílu a cítíte se unaveni neustálým snažením. To, co vám bylo slibováno, se velmi pravděpodobně nenaplní, a tak vás ovládne odpor či bezmoc. Stojíte-li pevně nohama na zemi a více než iluzím a fantazii důvěřujete práci, vrátí se vám elán. Aniž se necháte ovlivnit okolním děním, pracujete samostatně směrem k naplnění svých cílů. Od poloviny týdne posílí sebevědomí a roste odvaha říkat věci jasně. Jdete k jádru věci. Snadno prosadíte své originální vize a dokážete svou pozitivní mluvou získat spojence. Čeká-li vás náročná duševní činnost či se potřebujete něco rychle naučit, nyní je na to vhodný čas.

KOZOROH

Kozoroh je ženská energie. Vůdčí síla, která působí v pozadí, přijímá podněty zvenčí, na jejich základě vytváří oporu a bezpečné hranice podporující život. Jakákoliv struktura a řád, kterých se přidržujete, by vám měla sloužit jako opora, nikoliv jako vztyčený prst, jenž nařizuje a skrze zákazy a strach z trestu omezuje vaši přirozenost. Podívejte se na to, kdo řídí váš život, zda je to přirozená touha po poznání sebe sama, nebo strach z chyby, trestu či prohry. Všimněte si, co vám dává pocit vlastní ceny. To, že něco dodržujete, že se cítíte přijati, že někam patříte, nebo schopnost převzít za sebe zodpovědnost a rozhodovat o svém životě svobodně, i když se může stát, že budete mít pocit, že nikam nepatříte. Když dokážete jít za duhou, najdete oporu sami v sobě. Stanete se opěrným pilířem pro ty, kteří se stejně jako vy chtějí vymanit z toho, co jim neslouží, z toho, co život nepodporuje, ale naopak jej umrtvuje.

VODNÁŘ

Lákají vás a přitahují nové zážitky, které neodpovídají běžné rutině. Toužíte po vzrušení. Kvůli sklonům k neuváženému jednání si dejte pozor na utrácení. Jste-li dostatečně pružní, pak vám nedělají problém neustálé změny, jimž nyní čelíte. Dokážete z nich načerpat inspiraci a naplno si vše užít. Není vhodný čas zavazovat se k něčemu dlouhodobému. Ve vztazích máte otevřenou možnost vyjasnit si určité věci a dosáhnout vzájemného pochopení. Pokud vnitřně lpíte na svých postojích, názorech, způsobech jednání, pak se vaše vnitřní nesvoboda projevuje netrpělivostí. Dáte-li ji najevo, zaručeně vyvoláte konflikt. Potřebujete si ujasnit, co chcete a co vám brání si za tím jít. Pravou příčinu překážet však nehledejte vně. Vnějšek je jen odrazem vnitřní svázanosti, kterou jste na sebe z nějakého důvodu uvalili.

RYBY

Chybí vám hybná síla. Pociťujete únavu a není pro vás jednoduché zvládat běžné úkoly. Případně vás udolávají okolnosti. Pokud je to jen trochu možné, dopřejte si odpočinek. Pobývejte v přírodě, pusťte si relaxační hudbu, věnujte se umění a aktivitám, které ve vás probouzejí radost z tvoření. Nedokážete posoudit situaci objektivně. Mezi tím, jak to vidíte, a realitou zeje propast. Je zkoušen váš idealismus. Tam, kde máte nastaveny závoje iluzí, bude docházet k rozčarování, pocitům oběti. Nenechte se oklamat zdáním. Od středy se přidají zmatky a nejasnosti v komunikaci. Zkuste se vyjadřovat co nejpřesněji a nezapomeňte se ujistit, že jste dobře porozuměli tomu, co vám je sděleno a naopak. Budete-li si nyní věci domýšlet, budete-li říkat polopravdy či se snažit vyhnout konfrontaci zamlčováním skutečnosti, očekávejte nepříjemnosti a problémy.