Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 6. 4. 2020 do 12. 4. 2020

BERAN

Zaměřte se na aktivity, které léčí, ať už jde o určité rituály, meditace, nebo činnosti, v nichž se můžete cítit součástí vyššího celku. Otevírají se vám v této době příležitosti, jak svým konáním přispět nějaké skupině podporující určitý ideál či životní filozofii. Pokud byste se však cítili nadřazeně či překračovali své kompetence, situace vás dožene a vy se nakonec můžete stát tím, kdo je souzen. Každý krok, který děláte, zvažujte v souladu s vyšší zodpovědností a uvědoměním, že tu nejste sami, ale svým konáním ovlivňujete vše kolem vás.

BÝK

Daří se vám dívat na vše s větším nadhledem a optimismem a možná najednou vidíte cestu ven. Všímejte si, jak se hned situace nezdá tak černá. Taková je síla vaší mysli. Podléháte-li strachuplným myšlenkám, věci se jeví mnohem horší, než je tomu ve skutečnosti. I vaše volby konání jsou tímto strachem silně limitovány. Když se uvolníte, otevře se vám nový svět. Nedokážete-li udělat odvážnější krok sami, přijde chvíle, kdy budete postaveni před hotovou věc. Pak si však nestěžujte, že jste neměli možnost ovlivnit to svým konáním.

BLÍŽENCI

Vaše činnosti jsou jako na houpačce, nejprve rychlý rozjezd, pak zatažená ruční brzda. Můžete mít pocit, že vám narostla křídla a najednou padáte do pocitu omezení. Rádi žijete s lehkostí. Pokud vám něco nevyhovuje, hned přeskočíte jinam. Vaše cesta často plyne po povrchu. Tím, že jsou nyní možnosti k úniku osekány, jste vedeni k ponoření se do hloubky problému a řešení komplikací, před nimiž jste dříve raději utekli. Dokážete-li na sebe vzít svůj díl zodpovědnosti a přestanete mít strach ze závazku, krok za krokem se osvobodíte z vězení, které jste si sami vytvořili svou obavou z omezování. Velmi pravděpodobně zjistíte, že to, do čeho se zodpovědně pustíte, vás baví a má to skutečný význam.

RAK

Vrhněte se na práci, které věříte a která splňuje kritéria konání pro dobro celku, i kdyby to měla být jen uklidňující komunikace s těmi, které máte rádi. Vaše mysl je nyní optimistická a zároveň vaše slova působí přesvědčivě. Dejte si jen pozor na pocit, že jste něco víc, když vidíte věci z vyšší perspektivy než ten, který se zrovna topí pod hladinou obav. Vaše intuice je nyní silná, nebojte se vyslovit to, co vám zrovna přijde na mysl. To, co vypustíte z úst, pozorně poslouchejte, často totiž to, co říkáte druhým, je určeno vám. Tím vám dojde, že není třeba řešit, zda se druzí podle vašich rad řídí, či nikoliv.

LEV

Chybí-li vám dostatečné podněty k tomu, co by vás bavilo, převládne lenost a nicnedělání. Pokud však narazíte na něco, co vás zvedne ze židle, na nic nečekejte a jděte do toho. Tvůrčí aktivita léčí, zapomenete při ní na všechno, co vám bere jistoty a hodnoty, na něž jste byli zvyklí a jež se nyní jakoby drolí mezi prsty. Práci u počítače zkuste vykompenzovat pohybem či aspoň tvořivou prací rukama. Zaplníte tak vnitřní prázdnotu, která vzniká přemírou pohybu ve virtuálním světě, bez dostatku fyzické aktivity. Neuděláte-li to, můžete onu prázdnotu dohánět jídlem.

PANNA

Pozorujte motiv, který vás nyní vede k vašemu konání. Dokážete přijmout to, co je? Nebo se pod vlivem strachu a odporu ke všemu, co není dokonale podle vašich představ, bráníte? V druhém případě budete více podráždění a ovládne vás nervozita. Podíváte-li se na situaci jako na příležitost, začnete v ní vidět to, co vám to dává. To rozvíjejte, na to se plně zaměřte. Když se jedny dveře zavírají, někde jinde se nové otevírají. Na vás je opustit starou cestu a navyklý způsob řešení situací a nahlédnout na vše novýma očima.

VÁHY

Ačkoliv byste se rádi osvobodili od povinností a omezení, které na vás padají, jste k nim zároveň přitahováni. Je na vás, jak se k tomu postavíte, abyste se v tom mohli začít cítit svobodně. Svoboda není možnost dělat si, co chci a kdy chci. Skutečná svoboda je o rozhodnutí vzít svůj život do vlastních rukou. Nemůžete řídit nic, co je větší než vy. Ovlivnit můžete jen to, kdo jste vy a jak prožíváte to, co se děje. Vaše veškeré aktivity směrujte tak, abyste v každé situaci, v níž se vlivem širšího kontextu nacházíte, našli spokojenost, klid a harmonii. Harmonie vychází zevnitř a ovlivňuje venek, ne naopak.

ŠTÍR

Máte několik cest, kterými se můžete vydat. Jednou z nich je následování pravidel a řádu, v nějž věříte a v rámci něj konáte ve prospěch vyššího celku. Zde se otevírají příležitosti, jak využít svou moc a autoritu. Využíváte-li ke své práci alternativní metody či moderní technologie, vidíte v nich jednak cestu, jak se osvobodit, ale zároveň objevujete omezení těchto forem. Konání ve snaze najít únik z omezení na vás navaluje pocit zodpovědnosti, nebo zažíváte překážky takového konání. Zkuste vytrvat. Poslední možnou cestou je přijmout současný stav jako prostor pro změnu a veškeré kroky, které učiníte, vnímat jako proces této proměny, s důvěrou a respektem k novému, které touto zkušeností vzniká.

STŘELEC

Mohou vás znepokojovat iracionální pocity, cítíte se nervózní a možná i nejistí, protože nemáte věci pod kontrolou. Ale to, co mít pod kontrolou můžete, je přístup k tomu, co se nyní děje. Pozorujte, čemu věnujete svou pozornost a jaké pocity z toho máte. Vidíte jen samé problémy a to, co nemůžete mít? Nebo vnímáte příležitosti, které tato situace přináší? Mysl není schopna pojmout celý obraz situace, vnímá jen malou část a vy určujete, na co mysl nasměrujete. A tak to ve vás probouzí buď obavy, nebo vděk. Je to na vás.

KOZOROH

Buď ještě bojujete s nepřízní osudu, která zmrazila vaše veškeré aktivity, cítíte se jako oběti, či obviňujete druhé na počkání. Nebo jste již přijali situaci a díky optimistickému naladění se vám daří získávat nadhled a chopit se nových příležitostí, které vám situace přináší. Využívejte všech možností i alternativní netradiční cesty. Dejte si jen pozor na motiv. Pokud konáte s cílem ovládnout situaci, natlačit ji směrem, kterým chcete, nebo volíte-li aktivity ve strachu či s odporem k tomu, co je, vrátí vás to zpět do noční můry, které se toužíte zbavit.

VODNÁŘ

Největší změny se nyní dějí ve vašem nitru. Ve vašem znamení se nachází Saturn, a tak jsou vaše vnější aktivity omezeny na zodpovědné konání či objevování skutečného potenciálu. Máte se postavit čelem tomu, co objevíte uvnitř. Potřebu komunikace a sdílení můžete realizovat v online světě, nezůstaňte však jen u povrchního brouzdání, ale zkuste jej využít k učení a rozšiřování obzorů v tom, čím se můžete do budoucna zabývat.

RYBY

Pokud jste otevřeni tomu, že změna je život, pak v situaci, která se děje, nacházíte příležitosti. Mění se hodnoty, mění se způsob, kterým funguje materiální svět, mění se forma obživy. Využijte příležitosti k proměně toho, co vám v minulosti nevyhovovalo. Nebrečte nad tím, co ztrácíte, radujte se z toho, co získáváte. Opřete se o víru v sebe, že to zvládnete. Uvědomte si, že na to nejste sami. Skutečná proměna světa kolem nás je možná jen tehdy, když se otevřete celku a nebudete se zdráhat dávat ani přijímat. Jestli si myslíte, že víte vše nejlépe, buďte si jistí, že vás řídí vaše ego. Hlas vědomí přichází, když jste připraveni naslouchat komukoliv.