Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 5. 7. 2021 do 11. 7. 2021

BERAN

Doma nemáte stání, rutina je pro vás nesnesitelná. Potřebujete být aktivní a zažívat dobrodružství. Touha vás žene za jejím naplněním. Vztahy jsou jevištěm, kde můžete uvidět sami sebe v hlavní roli dramatu života. Zkuste být zároveň herci i diváky. To, co vás na jedné straně přitahuje, ve vás vyvolává i odpor. Toužíte po blízkosti a jste pro ni ochotni obětovat více, než si dokážete připustit. Zároveň se obáváte ztráty vlastní autonomie, a tak kdykoliv se cítíte omezováni, vybuchujete a děláte zbrklá rozhodnutí. Upřednostníte-li zábavu před povinnostmi či zájmy celku, nepříjemný pocit vám nedovolí užít si to naplno. Dovolte, aby vaše ego nehrálo prim a zkuste si najít zábavu v tom, co je zrovna potřeba udělat.     

BÝK

Nezbývá vám nic jiného, než být flexibilní. Žijete od okamžiku k okamžiku a reagujete na změny, které ovlivňují váš život a vaše plány. Dokážete-li se přizpůsobit, pak vás čeká vzrušující čas při objevování nepoznaného. Neustále se setkáváte s něčím, co neznáte, a učíte se fungovat v nejistotě. Potkáváte lidi, na které nemusí být spolehnutí, ale stojí za to pokusit se nahlédnout na svět jejich optikou. Lpíte-li na svých zvycích a rutinách, budete reagovat podrážděně a defenzivně. Ve vztazích vzroste napětí a může u blízkých osob docházet k pocitům odcizení. Ve vztahu k dětem vládne napětí a nepoddajnost. Zkuste se nechat vést proudem událostí, objevíte pak krásu a harmonii i ve zdánlivě chaotických chvílích.

BLÍŽENCI

Rozhodujete-li se na základě pocitů a dojmů, připravte se na omyly, nedorozumění a chybně vyvozené závěry, které ve vás vyvolají pocit zklamání. Můžete se cítit obelháni, nebo reagujete neadekvátně na situace, kterým čelíte. Jste-li idealisté, pak vás rozhodí skutečnost, která nesplňuje vaši snovou představu. Případně se snadno zapletete do aktivit a projektů, které jsou založené na lži a klamání veřejnosti. Nejlépe tuto dobu ustojíte, budete-li se zabývat uměním, duchovní tematikou, nebo vyrazíte do přírody, abyste nasytili duši harmonickými podněty. Také je vhodný čas na dovolenou, na vzrušující dobrodružství. Připravte se, že bude narušována nutností plnit pracovní požadavky, nebo budete nuceni flexibilně reagovat na náhlé změny plánů vlivem vnějších událostí, počasí či nespolehlivosti lidí kolem vás.

RAK

Vnášíte do rodinného soužití prvky neobvyklosti či užití moderních technologií a technických vymožeností. Otevřeněji dáváte najevo to, kdo jste. Prohloubené vnímání světa vám umožňuje spojovat souvislosti a provést takové změny doma či ve svém nitru, které umožní vaše širší spojení se světem. Od poloviny týdne vás vnímavost vůči druhým lidem a vaše ochota upozadit své vlastní potřeby povede k práci pro společnost a k pomoci lidem, kteří to potřebují. Je-li čas na niternou práci, pak jste spíš vtahování do záležitostí svého nitra, k meditacím nebo do ticha přírody. Koncem týdne můžete prožít bezmoc vlivem událostí, nad nimiž nemáte kontrolu.

LEV

Žijete pod taktovkou touhy a vášně. To se projevuje uměleckou aktivitou, hravostí a tvořivostí, nebo se pouštíte do milostných dobrodružství a vyhledáváte kontakty s opačným pohlavím. Uspokojují vás dobré vztahy s lidmi kolem vás. Přímo je potřebujete k zábavě. Vyrážíte na koncerty, výstavy či do divadel nebo jste sami hlavními protagonisty v dramatu života. Každopádně se svou aktivitou snažíte získat pozornost, náklonnost či uznání. Do cesty vstupují překážky, které vám nedovolí dosáhnout pocitu naplnění. Pozorujte, jak na to reagujete. Záleží na postavení Marsu ve vašem horoskopu, zda se urazíte, stáhnete se do sebe, rychle přehodíte výhybku, nebo nasytíte svou prázdnotu dobrým jídlem, pitím či jinými požitky těla.

PANNA

Vaše touha po dokonalosti je zkoušena z iluzí. Čemu věříte, kam směřujete, jaké ideály chcete naplňovat? Čím více toužíte po vzdušných zámcích, tím těžší je pro vás snášet tvrdou realitu. Abyste se mohli cítit dobře, potřebujete kolem sebe dokonalé prostředí. Utíkáte do přírody, upínáte se k prostředkům slibujícím dokonalost a zdraví, uzavíráte se před zbytkem světa, který se jeví jako horší. Jestliže upřednostňujete rozum, opíráte se o myšlenkové konstrukce a výdobytky světa vědy a techniky, pak v této době zažíváte jejich nefunkčnost, abyste se učili fungovat v nejistotě a spoléhali se sami na sebe a svůj přirozený instinkt. Vyvyšování záležitostí duše vede k následování pocitů, které ve vás vyvolávají zmatek. Nyní jsou špatnými rádci.

VÁHY

Necháváte se unášet touhami a radostmi života. Jste vedeni k tvůrčím aktivitám nebo navštěvujete koncerty, výstavy či divadla. Každopádně se chcete bavit a užívat si. Ve vztazích čelíte situacím, které vás nutí měnit vaše plány nebo se musíte přizpůsobovat očekáváním druhých či pracovním povinnostem. Touha po uznání vám brání říkat „ne“. Koncem týdne se situace vyhrotí. Když si uvědomíte, že jste se sami připravili o možnost říct ne tím, že jste odmítli nést možné následky této volby, přestanete hledat nepřítele ve vnějším světě a nebudete se stavět do role ublížené oběti. Nejlépe tento konflikt vyřešíte, když přijmete svá rozhodnutí a uděláte vše s pocitem, že takto jste to sami chtěli.

ŠTÍR

Touha po vzrušujících dobrodružstvích přináší náhlé události, které vás připraví o pocit jistoty a bezpečí, nebo vám pomohou změnit náhled na vztahy a na hodnoty, které jsou pro vás důležité. Nemáte chuť zabývat se rutinou. Přitahujete do své blízkosti lidi, kteří vás mohou obohatit novým pohledem na svět nebo zasvětit do nových technologií či alternativních způsobů vnímání věcí. Vztahy s takovými lidmi jsou nestálé. Tak, jak náhle vzniknou, náhle skončí. V dlouhotrvajících vztazích, v nichž chybí vzrušení, můžete náhle pocítit chlad a odstup. Nenechte se ovládnout sebelítostí vedoucí k pocitu osamění. Možná by stálo za to vnést do takovýchto vztahů jiskru nevšedních činností a zábavy, než je hned zatracovat a opouštět.

STŘELEC

Je čas dovolených a zábavy, který však bude narušován náhlými událostmi, nestálým počasím či požadavky na zvládnutí určitých povinností, které omezí váš rozlet. Pokud byste se rozhodli je neřešit, ponesete si následky, nebo z toho budete mít nepříjemné pocity, které zkalí vaši radost. Čekají vás zmatky v komunikaci a na cestách. Zkuste se vyjadřovat co nejpřesněji a ujišťovat se, že vám bylo dobře porozuměno. Můžete se ztratit ve svých domněnkách, nebo v mylném pochopení faktů. Technické vymoženosti mohou selhat v okamžiku, kdy to nejvíc potřebujete, tak se zkuste více spoléhat sami na sebe.

KOZOROH

Pracovní povinnosti nebo nutnost převzít zodpovědnost za určité záležitosti převážují nad zábavou. Zatněte zuby a vydržte. Neočekávejte od druhých lidí, že se zachovají podle vašeho příkladu. Může dojít k vystřízlivění ve vztazích. Uvidíte je optikou odsudků, když nenaplní vaše očekávání. Důsledkem může být sebelítost, nebo bariéry. Pak se nedivte, když zůstanete sami, nebo se tak alespoň budete cítit. Vaše aktivity mohou v lidech vyvolávat pocit ohrožení, snadno se dostanete do konfliktu s autoritou, nebo sami jako autorita budete nuceni bojovat, abyste obhájili své postavení. Vybublávají skrytá nepřátelství. Koncem týdne se pod vlivem nepředvídatelných událostí dostanete do pocitu bezmoci. Přijmete-li to jako fakt a složíte zbraně, objeví se cesta, jak z toho ven.

VODNÁŘ

Protichůdné vlivy svobody a povinností se projeví ve vztazích. Na jedné straně potřebujete cítit svobodu, tvořit, být sami sebou, na druhé se nechcete vzdát něčeho, za co pociťujete zodpovědnost, ale vnímáte to jako břemeno. Vnitřní rozpor přináší napětí, které jen stěží zvládáte. Impulzivní konání je vedeno v touze osvobodit se. Pokud jste uvízli ve stagnaci, bouchne to v nejnevhodnější okamžik. Čím vědoměji žijete, tím snadněji využijete tento impulz k zahájení tvořivé změny ve vašem životě. Čím více lpíte na stávajících pořádcích, tím destruktivnější vliv to bude mít na dosavadní způsob života. Vaše frustrace se může projevit různými nehodami, které vás vykoření ze zaběhnuté rutiny. 

RYBY

Máte dostatek energie a nedokážete zůstat na jednom místě. Pouštíte se do objevování, cítíte se obohaceni novými vjemy a podněty. Od poloviny týdne se otevírá hlubší propojení s lidmi kolem vás, s přírodou či se věnujete péči o duši. Možná pocítíte volání a zapojíte se do nezištné práce pro druhé. Díky malým požadavkům ega snadno upřednostníte cizí potřeby. V oblasti obchodu, učení a komunikace přetrvává riziko omylů, zmatků a chybného pochopení souvislostí, které vás povedou k neadekvátním reakcím na přítomnost. Nenechte se unášet pocity a dojmy, ale raději si pomocí logiky ověřte fakta. Jinak brzy zapláčete nad důsledky takto udělaných rozhodnutí.