Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 5. 4. 2021 do 11. 4. 2021

BERAN

Vaše mysl je plná užitečných nápadů. Je vhodný čas pro jednání, neboť jasně a přímo dokážete vyjádřit a obhájit svá stanoviska. Máte tendenci hovořit a přemýšlet hlavně o sobě a svých tématech. Nesete těžce, když vám není poskytováno dostatek pozornosti. To, co říkáte, má od středy buď silně léčivý, nebo naopak zraňující charakter. Případně vás hovor o svých zraněních z pod jejich vlivu osvobodí. Také můžete začít studovat informace, které povedou k vyléčení. Ozývá se cestovatelský duch, a tak zřejmě zvažujete, kam vyrazit na dovolenu, nebo alespoň na výlet. Kvůli restrikcím, řádu či autoritě budete nuceni vzdát se něčeho, co máte rádi, čeho si ceníte. Příležitosti se naopak otevírají přes oblast moderních technologií a alternativních směrů.

BÝK

Máte náladu bavit se. Jste kreativní, a tak se buď věnujete zkrášlování svého okolí, zabýváte se uměním, nebo se zapojujete do společenských činností. Daří se finančním aktivitám. Zvažte investice do nějakého nového zajímavého projektu. Jen je třeba dát pozor na výstřednost a poživačnost, která by vedla k příliš velkým výdajům. Od středy se můžete setkat se silným emočním zážitkem, který vás nutí přehodnotit svůj přístup ke vztahům a hodnotám. Obzvlášť pokud jste na daném vztahu či hodnotách dosud lpěli. Případně budete vystaveni manipulacím vyvolávajícím strach nebo pocit viny. Pozorujte, z jakého důvodu jste manipulovatelní a jak závislost a strach ovlivňují váš život.

BLÍŽENCI

Váš život běží v rychlém tempu. Pociťujte elán a chuť upevnit a posílit stabilitu toho, čím se zabýváte. Potřebujete být z podstaty aktivní. Nemáte-li jasno v tom, kam směřovat svou energii, využijte ji na pohyb, intenzivní duševní či fyzickou činnost. Prosazujete-li se nyní agresivně, bývá za tím nejistota a nízké sebevědomí. Na druhé straně snaha potlačit sám sebe vede k odříkání a závislostem na jiných požitcích, které vám pomáhají zaplňovat vnitřní pocit prázdnoty. Cítíte-li se spokojeni s tím, co máte a kde se nacházíte, přichází pocit naplnění bez nutnosti někam se hnát. Koncem týdne se vaše mysl zaměří na kritické hledání nedostatků. Využijte tento náhled na zhodnocení toho, co je třeba změnit a napravit. Dejte pozor, ať vás přílišné přemýšlení nestáhne do negativity.

RAK

Cítíte-li v sobě emoční napětí, je čas k jeho uvolnění. Hovořte o svých pocitech. Máte-li s někým problém, neduste to v sobě, neboť vaše nekomunikace jen zahustí atmosféru. Připravte se na to, že možná nebudete pochopeni. Vaše citová část totiž ovládá tu racionální, a tak může být vaše komunikace tak silně subjektivně zabarvena, že vám není rozuměno, co chcete říct. Také se může stát, že vám nyní budou druzí lidé říkat to, co jim ve vztahu k vám nevyhovuje. Dokážete-li si to nevzít osobně, pak se pročistí vzduch. Je možné, že bude třeba určité vazby rozvázat. Pozorujte, jestli vás lpění na něčem, co nechcete ztratit, nevede k manipulacím a citovému vydírání. Pokud ano, buďte si jisti, že právě ono lpění je častou příčinou ztrát.

LEV

Cítíte se silní a nezávislí. Máte chuť pouštět se do nových aktivit, nebo o nich alespoň přemýšlíte. Prospívá vám vše spojené s pohybem, sportem, dobrodružstvím a nutností projevit svou odvahu. Rozhodně nemáte chuť sedět s rukama v klíně. Ohled na kolektivní zodpovědnost či potřeba jistot spojená s bezpečností a materiálním zajištěním vaší touze po rozletu přistřihávají křídla. Dobře plynou finanční záležitosti a je vhodná doba investovat. Možnosti a příležitosti se pojí s tématy Vodnáře, tj. moderními technologiemi, alternativními prostředky či např. sociálními programy. Nemáte problém přebírat zodpovědnost a plnit své závazky i povinnosti. Koncem týdne zavládne pozitivní naladění. Přátelé vám mohou velmi přispět radou nebo nabídkou zajímavé spolupráce.

PANNA

Následujete-li své ideály a v touze po dokonalosti napravujete chyby druhých, budete zahlceni pochybnostmi o správnosti své cesty. Může vám chybět odvaha, nebo se budete zmítat mezi beznadějí a bezmocí. Je-li pro vás nesnesitelné přijmout skutečnost takovou, jaká je, pak před ní můžete utíkat do snění, přílišné spirituality nebo unikat tíze každodennosti pod vlivem různých podpůrných látek. Oporu naleznete v systému, o který se opíráte. Dejte mu důvěru, že vše se děje tak, jak má, a že všechno zlé je pro něco dobré. To, k čemu to bylo dobré, ukáže čas. Koncem týdne využijte svou racionální část bytosti ke zhodnocení současného stavu a přehodnotíte, co je možné opravit a změnit. Necháte-li se ovládnout negativitou, vtáhne vás do pocitu zmaru.

VÁHY

Učíte se prostřednictvím vztahů. Pozorujte, jak jednáte s lidmi, s nimiž se setkáváte. Můžete si nyní velmi silně uvědomovat, jak moc druhé lidi potřebujete, čím pro vás jsou. Pociťujete-li v nějakém vztahu dlouhodobě napětí, nyní budete nuceni to řešit. V oblasti povinností nemáte chuť podávat výkony, může vás ovládnout lenost, nebo si chcete jen tak užívat a sytit své rozmary. Dejte si pozor na utrácení za zbytečnosti. Od středy zesílí tendence k žárlivosti a majetnickosti, jejichž příčinou je strach ze ztráty něčeho, nač jste zvyklí, nebo obava z toho, že si nezasloužíte to dobré, co mají druzí. Případně se setkáte s manipulací a citovým vydíráním. Potřebujete získat lehkost a nadhled. Zkuste se na vše podívat jako na divadelní představení, v němž jste pouhým divákem.

ŠTÍR

Plynete na vlně tvořivých změn ve svém životě. Otevírají se vám příležitosti a možnosti pro váš růst v rámci těchto změn. Nejlépe to využijete a oceníte, když se necháte unášet vpřed, bez potřeby bránit se novému. Díky tomu pocítíte i v takto nejisté době vnitřní stabilitu. Od středy vámi mohou zmítat nenaplněné touhy, které vás vtáhnou do neprozkoumaných hlubin vaší psychiky. Pozorujte, jak se chováte, když vás touha ovládne. Takto působí energie moci. Zdravý rozum je zamlžen a vy děláte věci, které byste za jasné mysli neudělali. Dokážete-li své touhy ovládnout, měli byste svou energii využít tvůrčím a konstruktivním způsobem, aby nedošlo k jejímu potlačení.

STŘELEC

Žijete v optimistické lehkosti. Máte pocit, že je čas bavit se, setkávat se s přáteli. Jste otevřeni spolupráci a cítíte se být součástí většího celku. Máte pozitivní vliv na druhé lidi, kteří jsou vám nakloněni. Vaše vztahy s nadřízenými a autoritami hladce plynou, neboť připouštíte možnost, že se od nich můžete něco naučit. Je vhodná doba na řešení finančních záležitostí, možná uposlechnete své nutkání a vyrazíte na dovolenou. Zůstanete-li doma, budete si alespoň rozšiřovat obzory sebevzděláváním. Zde si dejte pozor, abyste neklouzali jen po povrchu. Vaše touha vědět a zkusit všechno vás může uvrhnout do chaosu. Hrozí vám, že ztratíte koncentraci na to, co je pro vás ve skutečnosti důležité.

KOZOROH

Využíváte svou vytrvalost, klid a soustředění na plnění svých závazků a povinností. Chováte se zodpovědně. Díky tomu, že dokážete dobře rozlišovat mezi tím, co vám přísluší řešit a co ne, nepadáte pod tíhou nákladu. Pokud se cítíte přetíženi, tak se zkuste zamyslet nad tím, zda nestrkáte nos do věcí, do nichž vám osobně nic není, nebo zda nevytahujete horké kaštany z ohně za někoho jiného. Tím danému člověku upíráte právo převzít zodpovědnost za důsledky svých činů a berete mu možnost něco pochopit. Možná se budete cítit osamělí, nebo se sami vyhýbáte jiným lidem. Ona osamělost je znakem toho, že jste se vnitřně uzavřeli před vnějším světem. Možná se domníváte, že toto uzavření vám poskytne ochranu. Ale za jakou cenu?

VODNÁŘ

Přitahuje vás pohyb a dobrodružství. Motorem je zvídavost. Máte otevřenou cestu k učení se novým věcem, k rozšiřování obzorů. Převládá pocit lehkosti a samozřejmosti. Díky němu se snadněji přizpůsobíte současným podmínkám, není-li možné je změnit. Je-li možné s tím něco udělat, pak naprosto samozřejmě potřebné kroky učiníte. Jdete za tím, co je pro vás dobré, cítíte se nezávislí na podpoře lidí kolem vás. Proto nemáte důvod rebelovat a bojovat. Pokud přece jen vnímáte rozpor mezi tím, co existuje v přítomné chvíli, a tím, co byste chtěli. Zvažte, proč zůstáváte tam, kde jste. Je-li oním důvodem strach z možných důsledků, pak právě strach je to, co vás činí vnitřně nesvobodnými.

RYBY

Pociťujete únavu a nedostatek vůle. Budete-li to přesto tlačit a nedovolíte si zpomalení, mohla by vás zastavit nemoc. Setkáte-li se se silnou vůlí někoho jiného, snadno se necháte svést z vlastní cesty. Příčinou je, že o sobě pochybujete, nevěříte si, nebo ve vás přetrvává obava, že kroky, které učiníte, nebudou správné. Kroky se jeví jako chybné jen proto, že nevedly k výsledkům, které jste vy, nebo lidé kolem vás, očekávali. Ve skutečnosti neexistuje chyba, jen zkušenost, díky níž moudříte. Kdo nevyužije zkušenost k poučení, musí ji opakovat tak dlouho, dokud mu to nedojde. Každý máme své karty přítomného okamžiku rozdány. Pokud je přijmete a jste připraveni hrát, když jste na tahu, život je naplněn hrou. Odmítnete-li je, zůstane jen prázdnota a pocit prohry.