Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 5. 10. 2020 do 11. 10. 2020

BERAN

Čím urputněji prosazujete svou cestu, tím více překážek zažíváte. To sice posiluje vaši vůli dosáhnout svého, ale zároveň je snížena schopnost uvidět, kdy překročíte hranice svých možností, schopností a sil. Jste jako napjatá tětiva a je otázkou času, kolik vydržíte. Tak buďte pozorní. Nemůžete-li postupovat vpřed skrze vnější aktivity, obraťte pozornost do nitra. Pozorujte motivy, které řídí vaše akce a reakce. Možná objevíte pravou příčinu pocitů nesvobody tím, že odkryjete svou tendenci nechat se smýkat svými emocemi a pocity. Od poloviny týdne zesílí podvědomé vlivy vašeho ega a vy se snadno necháte vtáhnout do konfliktů. Ovlivní to hlavně oblast vztahů. Můžete bojovat o udržení svého postavení, pocítíte žárlivost, netrpělivost či vzdor. Využijte tento čas k poznání, s čím se ztotožňujete natolik, že zpochybnění dané veličiny vnímáte jako ohrožení svého života.

BÝK

Cítíte se pod tlakem. Události se kolem vás řítí velkou rychlostí a vyvolávají stres a úzkost. Čekejte nepříjemné zprávy či komplikace na cestách. Máte tendenci vše zpochybňovat, či naopak ostře obhajovat určitý názor. Pozor na dogmatické vnímání situace. Buďte si jisti, že každý člověk si vytváří svůj obrázek o tom, co se děje, ze směsi informací a myšlenek, které má k dispozici. Protože nikdo nemá všechny informace a už vůbec není možné, aby byly zcela objektivní, je každý názor více či méně zkreslený. Pokud někoho zhodnotíte či zkritizujete, vycházeje ze svého pohledu na věc, setkáte se s nepřátelskou reakcí. Nejlépe uděláte, zaměříte-li se na hledání nových, alternativních a neotřelých způsobů fungování v této turbulentní době. Můžete se tak zbavit brzdící rutiny ve prospěch nových hodnot, které podporují svobodu a nezávislost. Obohatí vás astrologie nebo osoby smýšlející netradičně.

BLÍŽENCI

Pociťujete sebedůvěru, a tak se lehce pustíte i do aktivit, které byste jindy raději odložili. Vycházíte-li z pocitu, že se nemůže nic stát, buďte naopak velmi obezřetní. Úspěch přijde jen tehdy, odhadnete-li své meze. Neslibujte více, než jste schopni splnit. Cítíte-li se neomylní, najde se nějaká autorita, která vám srazí hřebínek. Držte se pravidel, hlavně při řízení auta. Ve vztazích můžete příliš prosazovat svůj pohled, čímž vyvoláte konflikt. Docházet bude k boji dvou eg. Dokážete-li se odpoutat od svých představ o tom, jak by měl svět vypadat, podaří se vám nahlédnout na věc i z opačné strany a konflikt bude zažehnán. Uvidíte, že každá mince má dvě strany a záleží jen na tom, se kterou se vy osobně máte tendenci ztotožnit.

RAK

Jestliže svůj pocit jistoty a bezpečí opíráte o hodnoty materiálního světa, dochází k jejich zpochybnění, abyste si uvědomili, že to zvládnete i bez nich. Čím víc na něčem lpíte, tím více se cítíte ohroženi. Vyplouvají na povrch strachy. Hektická situace, vyvolávající nervozitu a stres, to žene do krajnosti. Nenechte se vyprovokovat k boji. Uděláte nejlépe, když se přestanete třást o to, co bude, a zaměříte se na to, co je nyní. Máte možnost podívat se na své hodnoty a přeskládat je ve světle toho, co je pro vás opravdu důležité a bez čeho se obejdete. Buďte otevřeni inspiracím, přicházejícím z oblasti moderních technologií, alternativních směrů, astrologie či nezávislých zdrojů.

LEV

Řítí se na vás lavina informací ze všech stran a vy pociťujete velké napětí. Rychlé tempo událostí volá po zastavení se v ostrůvku klidu mezi nádechem a výdechem, abyste získali odstup a byli schopni se na všechno podívat z ptačí perspektivy. Jste strkáni k rychlým rozhodnutím, jednostranným soudům, hodnocení a kritice. Komunikace se vyostřuje. Ego vystrkuje růžky, a tak se snadno nastartujete ve snaze obhájit své pozice a udržet se tam, kde chcete být. Hlídejte si své motivy. Je-li to snaha být důležitý, mocný, obhájit svou čest a důstojnost, nebo najít na druhém negativní aspekt, který by vaši osobu zvýhodnil, strhne vás bojovný duch a vy přestanete pro stromy vidět les. Mějte stále na paměti to, jaký význam má vaše osobní konání ve vztahu k celku. Jen tehdy, vládne-li mezi vašimi zájmy a zájmy celku soulad, pocítíte spokojenost. Vše ostatní ve vás zanechá pachuť jedu a vy se s tím budete vyrovnávat po zbytek života.

PANNA

Změny vám hrají na ruku. Lidé, kteří vám nyní vstoupí do života, mohou velmi ovlivnit to, čím si budete vydělávat v budoucnu. Buďte otevřeni novým nápadům a inspiracím, hlavně v oblasti zdraví, rutinních postupů či technických procesů. Informace, které k vám přicházejí, umíte zužitkovat způsobem, který je vám ku prospěchu. Dejte si jen pozor, abyste je záměrně nezkreslovali tak, jak se hodí vašim osobním zájmům. Čím více budete tlačit na pilu, tím snadněji vyvoláte konflikt v těch, kteří netrpělivě čekají na váš chybný krok. Máte možnost stát se autoritou, nebo vám bude umožněno opřít se o nějaký systém a řád. Záleží jen na vaší schopnosti odhadnout své limity, abyste si nenabrali příliš velké sousto a po vzestupu nepřišel rychlý pád. Berte vše s pokorou a vědomím, že co vám bylo dáno někým zvenčí, může vám být i odňato.

VÁHY

Není pro vás jednoduché se omezit. Převládne bezstarostnost. Díky tomu snadno překročíte své hranice. Je-li to jen o krůček, umožní vám to skrze chopení se příležitosti poznat nový rozměr života. Dejte si jen pozor, abyste neulétli příliš daleko. Projevit se to může třeba tak, že přislíbíte účast na příliš mnoha akcích najednou. Místo toho, abyste si to užili, skončíte přepracovaní a bez radosti. Pokud těžce nesete konflikty, potřebujete od půlky týdne velký odstup a ochotu uvidět vše z různých úhlů pohledu. Nezůstávejte připoutáni ke své představě pravdy a spravedlnosti. Můžete snadněji využít svou taktní a diplomatickou schopnost mediátora při urovnání sporů. Pokud se již dlouho schováváte se před problémy a ustupujete tam, kde je třeba se za sebe postavit, připravte se, že to bouchne.

ŠTÍR

Jste prozíraví. Mohou vám přicházet vhledy, které vám pomohou uvidět to, co se vám děje, v novém světle, a vy dojdete pochopení. Když vidíte, k čemu je situace, kterou procházíte, dobrá, snadněji ji přijmeme. Tím s ní přestanete bojovat a dochází k přerodu. Nedokážete-li se pustit vyhraněných názorů a zaručených budoucích scénářů, které se na vás valí ze všech stran, vaše nervy jsou napjaté k prasknutí. Pociťujte nervozitu, cítíte se pod tlakem. Ve snaze zbavit se této tíhy a pocitu bezmoci můžete začít hledat viníky, kritizovat a hodnotit vše kolem vás. Každá kritika bude odměněna palbou protiargumentů. Podstatou tohoto děje je zpochybnění toho, čemu věříte, a kde je hranice, kam jste ochotni zajít. Poctivě zvažujte, jaké hodnoty zastáváte a jakou roli v rámci jejich zachování máte. Možná zjistíte, že bojujete za cizí ideály, výměnou za pocit jistoty a bezpečí, jenž se pozvolna stal vaším věznitelem.

STŘELEC

Nepostavíte-li se na stranu ideálů, jimž věříte, pociťujete nespokojenost sami se sebou. Berete si na sebe zodpovědnost i za to, co není určeno vám. Popohání vás touha po spravedlnosti či obava z opakování minulých scénářů, jimž chcete za každou cenu zabránit. Čím více bojujete, tím větší se zdají překážky, které je třeba překonat. Posouváte si hranice toho, co zvládnete, dokud nedojdete do bodu, kdy nutně musíte selhat. Buď je v koncích mysl, neboť neví, co má dělat, nebo vás zastaví tělo. V polovině týdne prožijete krušné chvíle ve vztazích. Budete-li prosazovat svou pravdu příliš fanaticky, mohou nastat patové situace plné konfliktů. Necháte-li se ovládnout vzdorem, zareagujete jako malé dítě a připravíte se o slibné vyhlídky.

KOZOROH

Cítíte podporu, vaše sebedůvěra roste, a tak jde přílišná opatrnost stranou. Znáte-li své meze, pak můžete udělat větší pokrok ve své kariéře nebo v budování základů struktury či řádu, o který se následně budete opírat. Jestliže své meze neznáte, můžete snadno přečerpat zdroje, slíbit více, než jste schopni splnit, nebo v pocitu bezstarostnosti něco přehnat, za což následně dostanete přes prsty. Nesnažte se přechytračit autority, které vás mají v hrsti. Doplatíte na to a váš optimismus se snadno přehoupne do pesimistického vnímání světa. Dařit se vám bude v oblasti zdraví a péče o tělo, nebo při zdokonalování rutinních procesů v domácnosti či v práci. Využijete-li k tomu moderní technologie nebo poznatky z alternativních směrů, otevře se vám cesta k zajímavým výdělkům nebo objevíte to, co má pro vás skutečnou cenu.

VODNÁŘ

Cítíte napětí. Myšlenky, jichž máte plnou hlavu, vám nedovolí být v klidu. Čekejte nepříjemné zprávy či konflikty vycházející z unáhleného souzení a kritiky toho, co se děje. Stojíte-li zafixováni ve svých názorech, budete vyzváni k jejich obhajobě. Čím více se se svými názory ztotožňujete a nepřipouštíte jiné hledisko, tím vyostřenější střety vás čekají. V boji využíváte bravurní komunikaci. Využijte při tom vodnářskou schopnost nadhledu. Než něco řeknete, raději se desetkrát zhluboka nadechněte, abyste se uvnitř zklidnili, a teprve poté se na situaci znovu podívejte. Získáte tak odstup a uvidíte to odosobněně a v širších souvislostech. Chcete-li se uvolnit, zaměřte se na konání, ne na debatování. Aktivita, ať už sportovní, či manuální, vás uzemní, energii se přesune z hlavy do těla a napětí povolí.

RYBY

Intenzivně vnímáte, co se děje kolem vás. Vaše citlivost vám může být na obtíž, a tak se schováváte před tím, co vám bere klid. Hledáte místa, lidi, aktivity, při nichž nebudete vystaveny negativním vlivům. Čím více se vnitřně izolujete, tím více toužíte po kontaktu s druhými lidmi a zároveň si jej kvůli obavám ze ztráty rovnováhy nedovolujete. Pociťujete-li samotu i uprostřed davu, pak se zaměřte na to, proč se obáváte lidí. Příčinou bývá chybějící důvěra v existenci, důvěra v život. Nyní jste na cestě k jejímu nalezení. Mějte oči otevřené. Indicie přichází skrze druhé lidi, prostřednictvím toho, co zaslechnete nebo uvidíte. Každá situace může být určující, a tak se ničemu nevyhýbejte. Zkuste se na svět podívat tak, že vám nepřišel ublížit, ale pomoci vám. Podaří-li se vám zažít pocit, že vše, co se zde na zemi odehrává, je tu pro vás a váš růst a vývoj, tento pocit brzy přeroste v důvěru.