Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 4. 5. 2020 do 10. 5. 2020

BERAN

Pocit nesvobody zmizel, hledáte si cestu, jak uskutečnit své sny a vize. Zelenou má vše, co slouží nejen vám osobně, ale i dobru vyššího celku. Cesty to budou netradiční. Pro jejich budování použijte spíš intuici a inspiraci než racionální plánování založené na předchozích zkušenostech. Tam byste narazili na neprostupnou zeď zkostnatělých představ, očekávání či nařízení. Platí pravidlo, že čím více vydáváte, tím více dostanete, tak se nenechte omezit obavami o budoucnost. Zároveň dejte pozor na tendence věci zatajovat, nebo si vymýšlet s cílem, abyste prosadili své. I zde platí, že to, co dáváte, dostanete ve stejné míře zpět. Tak abyste se pak nedivili, že ve snaze něco obejít budete nakonec sami obejiti. 

BÝK

Už nemáte chuť uzavírat se do své bubliny a vnímat svět odděleně od vás. Uvědomíte-li si vzájemnou propojenost s celkem, zmizí pocit osamění a smutek, že jste na všechno sami. Pokud podléháte strachuplným myšlenkám, raději přestaňte vyhledávat informace o problémech a zaměřte se na pozitivní aspekty toho, co žijete. Vděk za to, co máte, otevírá vaše srdce, a tím prohlubuje propojení se s druhými lidmi. Stejně tak jako les svým uskupením chrání jednotlivé stromy při silných poryvech větru před vyvrácením, a to aniž jeden pro druhého zdánlivě něco udělá, tak i vy máte stálou podporu celku jen tím, že jste jeho součástí. To je ona důvěra v život a v Zemi, kterou jako Býci potřebujete vnímat, abyste se ve hmotném světě uvolnili a začali tvořit v souladu se Zemí. 

BLÍŽENCI

Harmonicky fungují vztahy a aktivity, jak pracovní, tak osobní, kde je v rovnováze přijímání a dávání. Zde zažíváte pohodu a vzájemná spolupráce vám přináší výsledky. Je-li vazba či projekt založen na kalkulu a snaze něco z něčeho vytřískat, může zde nyní převládnout zatajování podstatných informací či vyvstanou konflikty a vyostřené střety zájmů. Pokud se tak stane, podívejte se, jaký skutečný motiv vás v onom projektu drží. Odděluje se zrno od plev. Vazby, které nepodporují vaši cestu, pod vlivem současného dění doznají velké trhliny. Poděkujte za příležitost uvidět realitu a rozhodněte se, zda budete dál pokračovat, nebo se s díky rozloučíte a půjdete dál.

RAK

Můžete vnímat, že se zbořila zeď, která vás držela v pocitu oddělení od vnějšího světa. Pokud nadále cítíte smutek a máte pocit, že jste na vše sami, zůstáváte zavřeni ve staré představě světa. Příčinou je ztotožnění se ve své mysli s tím, co jste zažívali v minulosti. Tato stará představa vyvolává pocity smutku či oběti a nedovoluje vám, abyste viděli věci nově. Pobývejte co nejvíce v přírodě, věnujte se umění, pomoci druhým a charitativní činnosti. Každá aktivita, kterou vykonáte s úmyslem pomoci, ve vás probouzí radost ze spojení s druhými lidmi. Rozvíjející se láska a soucit vás ukotví v pocitu jistoty a bezpečí, že jste zde doma. Pozorujte, zda neočekáváte za svou pomoc něco na oplátku, v tom případě máte tendenci se obětovat a zůstanete zklamaní a prázdní v pocitu nevděku. Mohli byste také stále zůstávat v očekávání, že se o vás někdo, jako je třeba stát či jiná autorita, postará. Pokud tomu uvěříte, možná zdánlivě něco získáte. Na druhou stranu se stanete ještě více závislými a manipulovatelnými těmi, kteří vás tím přesvědčují, že sami to nedáte.

LEV

Vaše představa o vlastní důležitosti dostává na frak. Pozorujte, co se s vámi děje, když nedostáváte to, nač jste byli zvyklí či co jste očekávali. Cítíte se jako oběti, máte tendenci se hádat a poukazovat na to, co dobrého jste vykonali. Na tuto hru se chytnou ti, jejichž ego je stále silné, a tak se ukazuje, kdo je kdo. Vy, kteří jste odložili vědomí osobní důležitosti, se cítíte součástí celku. Proto tiše vklouznete na své místo a odsud začnete konat a podporovat dění kolem vás, i když z toho možná nemáte přímo osobní užitek. Přáno je koníčkům, výletům, pohybu, výměně informací s přáteli či učení se novým dovednostem. Jak čas, který vám byl dán, naplníte, je na vás. Jen vybírejte z toho, co je k dispozici a zbytečně neoplakávejte to, co se vám zdá být nedostupné.

PANNA

Nejste znamení, které má běžně nasazeny růžové brýle, a tak obvykle vidíte věci reálně, až kriticky. Pokud přeci jen zakládáte svou existenci a představu o světě na nějakých iluzích, nyní se to ukáže. Pozorujte, zda a kvůli čemu přichází rozčarování či pocity zrady. Jste-li zklamaní, že něco nedopadlo tak, jak jste si mysleli, pak za to nemohou ti druzí, ale vaše očekávání vycházející z iluze o tom, jak by měl svět fungovat. Obvykle soudíte druhé podle toho, jak to máte vy sami. Když to tak u druhých není, stáváte se kritickými. Nenaplníte-li sami svá očekávání, utrpí vaše sebehodnota, případně máte tendenci sami sebe trestat a přitom nedáváte kritiku. Skutečná, bezpodmínečná láska nesoudí, neodsuzuje, nehodnotí. Tak se povzneste nad své představy a očekávání, které vycházejí z vaší kritické mysli. Je čas přijmout život takový, jaký je. To, čeho se snažíte dosáhnout, už tu dávno je.

VÁHY

Vazby, které si nyní vytváříte, a hodnoty, které v tuto chvíli rozvíjíte, vám poskytnou svobodu. Máte možnost naučit se něco nového, co následně na své cestě využijete. Harmonie, rovnováha a krása jsou vaší silnou stránkou, tak ji tvořte. Vaší slabinou je odmítání konfliktu. Tím, že se konfliktu bojíte, neumíte zacházet se situací, když je bouřka na spadnutí. Místo abyste si prosadili své přímo, můžete se uchýlit ke lžím, které vám však následně způsobí ztrátu jistot či výdělku. Očekáváte-li, že o vás bude postaráno, a spolehnete-li se na cizí pomoc v domnění, že sami to nezvládnete, buďte připraveni na to, že zůstanete nadále v moci těch, kteří vám nyní pomohou. Svoboda vychází z důvěry, že vše, co přichází, je pro váš vývoj v pořádku. Tím mizí strach a pocit bezmoci. Každá situace vás posouvá skrze zkušenosti a vše zdánlivě špatné má svůj hluboký význam.

ŠTÍR

Ztotožníte-li se se svou představou o tom, jaký by měl být běh událostí, zažijete pocit, že se svět staví proti vám. Můžete vnímat ohrožení. Budete čelit střetu vůlí, případně vás to vtáhne do světa předstírání, lží a obchodních triků. Nespadnete-li do léčky ega, které chce vše řídit, a budete-li místo toho kráčet v souladu s tím, jak se věci vyvíjejí, bez negativních emocí a touhy vše vybojovat a za každou cenu dotlačit tam, kde to chcete mít, nakonec uvidíte, že všechny obstrukce a zdánlivé problémy vás dovedly přesně tam, kde se výsledné řešení ukázalo jako nejlepší varianta vývoje. Pouze v případě, že přijmete situaci, ve které se nacházíte, budou vám přicházet inspirace a nápady, jak postupovat.

STŘELEC

Ideály, které se snažíte prosadit a na jejichž základě budujete své představy o tom, kde jste doma a kam patříte, mohou být narušeny novou skutečností. Buď si připustíte, že ony ideály pozbyly platnosti, a vydáte se novou cestou, nebo ve jménu těchto ideálů obětujete něco, co máte rádi. Často zjistíte skutečnou hodnotu toho, co máte, až když o to přijdete. A tak je možná tato zkouška nezbytná, abyste se příště mohli správně rozhodnout. Přijměte to a neciťte se bezmocní. Veškeré aktivity, které směřují do budoucna, k osvobození se od starých pout nebo využívají moderní technologie a alternativní směry a jsou prospěšné pro celek, jehož jste součástí, mají zelenou.

KOZOROH

Vaše komunikace nabývá na síle a významu. Máte schopnost přesvědčit druhé o správnosti své cesty i o tom, co je dobré i pro ně. Konečnou volbu nechte na nich, netlačte, museli byste převzít zodpovědnost za to, do čeho jste je nalákali. Pokud druzí necítí zodpovědnost za svou volbu, v případě, že se něco nevydaří, je zde tendence hodit vinu na ty, kterým uvěřili. Vaše mysl je nyní zabarvena optimismem, a tak si všímá toho, co je možné a jak je to možné uskutečnit, namísto hledání překážek, které tomu brání. Nenechávejte si své nápady pro sebe. Je-li vaše konání podbarveno radostí z činnosti, kterou děláte, neohlížejte se nalevo, napravo a jděte do toho.

VODNÁŘ

Chcete jít svou cestou. Podsunuje-li vám hlava, že je to v rozporu s tím, co je vhodné, můžete využít drobné lži, abyste dosáhli svého a zůstali v očích druhých čistí. Pozorujte, jaké pocity to ve vás vyvolá. Je-li to pocit zadostiučinění a vítězství, ještě stále máte rezervy v dosažení vnitřní svobody. Máte-li pocit viny, pak jste dosud nedozráli k vnitřní zodpovědnosti. Proplouváte-li životem a vaše cesta je v souladu s tím, co se děje kolem a vy žijete bez pocitu omezení, viny či bezmoci, vítejte v přítomnosti a užívejte si vše naplno. Jakékoliv týmové aktivity ve vás nyní vyvolávají pocit sounáležitosti s daným celkem.

RYBY

Potřebujete se uzemnit, aby vás vaše pocity nesmetly. Kdykoliv to vypadá, že vás chce pohltit smutek, pocit oběti, zklamání, rezignace, zaměstnejte se třeba cvičením. Nebudete-li přemýšlet nad příčinami těchto stavů a nebudete-li se s nimi ztotožňovat, vše rychle odezní samo. Jste-li dostatečně ukotveni, pak při fyzické činnosti přichází inspirace a nápady, které zapadají přesně tam, kam mají, a vy víte, co máte udělat, co máte říct, na čem pracovat. Vaše komunikace je nyní přesvědčivá. Věříte-li tomu, co říkáte, můžete snadno druhé přesvědčit o realizovatelnosti vašich nápadů. Jsou-li zároveň přínosné pro celek, získáte podporu, o které se vám ani nesnilo.