Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021

BERAN

Začátek týdne může být ještě ve znamení nespokojené vůle, která se nemůže svobodně projevit. Využijete-li svou odvahu k obhajobě určitého ideálu a budete pracovat skupinově za jeho naplnění, budete odměněni úspěchem. Přijde řešení, v němž se všichni budou cítit jako vítězi. V druhé polovině týdne dojde k uvolnění vnitřního napětí, které pohánělo vaši vůli k boji a soupeření. Pozornost se nasměruje k nadějím spojeným s moderními technologiemi, technikou či jiným příslibům budoucnosti. Jste-li ochotni patřit do určité struktury, ponoříte se do řádu a pravidel, které pro vás budou novým opěrným bodem. Chcete-li si udržet svobodu a nezávislost za každou cenu, stane se ona struktura a řád předmětem odporu.

BÝK

Čelíte tématu svobody oproti kolektivní zodpovědnosti. Máte-li při svých aktivitách na zřeteli nejen své osobní blaho, přijdou jako blesk z čistého nebe určité možnosti odhalující nové hodnoty či možnosti výdělku. Od poloviny týdne zesílí vaše aktivita na poli hmotného zabezpečení. Máte tendenci vše přepočítávat na užitečnost a na to, co vám to přinese. Nechybí vám vytrvalost. Nejlépe se vám bude dařit v oblastech ve spojení s moderními technologiemi, technickými směry či alternativními a neotřelými tématy zaměřenými na budoucnost a vývoj. Vše se jakoby zrychlí. Dejte pozor na ukvapenost, plány se budou měnit za pochodu. Možné jsou nehody z nepozornosti.

BLÍŽENCI

Začátkem týdne vás bude pohánět touha něčeho dosáhnout nebo se něčemu vyhnout, což vás dostane do víru emocí podle toho, jak se vám dle vašich očekávání bude či nebude dařit. Pozorujte, jak je vaše spokojenost ovlivněna tím, co od sebe či od života jako takového očekáváte. Od poloviny týdne se vaše ambice zklidní a zesílí ochota přijmout věci takové, jaké jsou. Uvidíte situaci s nadhledem, a tak snadněji rozpoznáte, jaké kroky je třeba učinit. Ukáže se, jaké je nastavení vaší mysli. Zda směřuje k optimismu, který vidí, co mi daná situace přináší. Nebo se zaměřuje na problémy a na to, co je na tom špatně. Případně se bude zaobírat zkoumáním a hledáním příčin současné situace, aby mohlo dojít k ponaučení.

RAK

V pracovní oblasti čelíte cizí vůli. Pozorujte, jak reagujete. Strachem se stáhnete, vyrazíte do protiútoku, nebo to necháte jen projít kolem a jdete si za svým? Začátek týdne přitahujete konflikty a rozepře, i když intenzivně toužíte po klidu a míru. Můžete být více nedůtkliví a podráždění. Pokud dáváte velký důraz tomu, co se o vás říká, pak se můžete cítit manipulováni či ohroženi. Případně sami využíváte slov k podpoře toho, čemu věříte, a druzí se vaší pravdou mohou cítit dotčeni. Vnímáte nevyřčené a snadno vidíte motivy druhých lidí, dejte si pozor, ať tyto informace nezneužijete. Obrátilo by se to proti vám. Udržíte-li ústa na zámek a využijete svou mysl k rozpoznávání motivů vlastních činů a slov, zúročíte tuto dobu nejlepším možným způsobem.

LEV

Začátek týdne je ve znamení harmonie ve vztazích a všude tam, kde jde o vytvoření rovnováhy mezi přijímáním a dáváním. Využijte svůj elán a předsevzetí do nového roku k tvůrčí aktivitě. Ve druhé polovině týdne budete čelit záležitostem materiálního zabezpečení a jistot. Můžete se snadno nechat vtáhnout do boje o dokazování toho, kdo to má těžší, kdo toho dělá víc a kdo je ten, jenž vytváří dostatečné zázemí. Rychle vás rozzlobí cokoliv, co vám brání v rozletu. Cítíte-li se bezmocní, přicházejí náhlé výbuchy hněvu a konflikty s autoritou. Pozor na ukvapená rozhodnutí, nepozornost na cestách nebo při práci s nebezpečnými látkami a předměty.

PANNA

To, čím se zabýváte, posiluje váš pocit užitečnosti, a tak se vidíte jako důležití. Vnímáte nutnost změn a hledáte cesty, jak je uskutečnit. Slova, která vyslovíte, mají velkou moc, a tak buďte obzvlášť opatrní, abyste říkali jen to, o čem jste v hloubi duše přesvědčeni. Zneužijete-li sílu slova k prosazení osobních zájmů, mějte na paměti, že budete nuceni svou pravdu obhajovat před neméně mocným protějškem. Raději využijte svou mysl ke zkoumání vlastního nitra, k výzkumu, vyšetřování a řešení záhad všeho druhu. Od poloviny týdne dle vašeho nastavení buď zesílí zájem o vydělávání peněz, o požitkářství, nebo vás ovládne lenost či apatie. Zkuste najít rovnováhu mezi prací a odpočinkem.

VÁHY

Práce a povinnosti vás odvádějí od toho, co byste dělali mnohem raději. Zkuste si uvědomit, proč to všechno děláte. Jdete-li za cílem, který vám dává hluboký smysl, pak snadněji překonáte odpor a dočasné nepohodlí. Jestliže je vaším motivem naplnit cizí očekávání a sami s tím nesouhlasíte, onen vnitřní rozpor vás trhá na kusy a nutí vás si vybrat. Váhy jsou o nastolení harmonie a rovnováhy. Buď přijmete to, co je, a vezmete to za vlastní, čímž zmizí vnitřní konflikt, nebo uděláte takové kroky, aby skutečnost odpovídala tomu, co vám uvnitř dává smysl, a smíříte se s tím, že nenaplníte očekávání druhých. Koncem týdne se budete schopni podívat na vše s větším nadhledem a zároveň nahlédnete důležité souvislosti.

ŠTÍR

Snadno proniknete k jádru věci. Využijte tento čas na zkoumání, řešení záhad či analýzu své osobnosti či lidské povahy jako takové. Mohou vás ovládat myšlenky, jichž se nelze zbavit, nebo máte pocit, že vás ohrožuje cizí vůle. Dejte si pozor na pomluvy a odkrývání tajemství, která měla raději zůstat skryta. Od poloviny týdne čekejte intenzivní zážitky, které budou mít zásadní vliv na váš život. Případně se setkáte s mocí a budete schopni uskutečnit to, v co jste dříve ani nedoufali. Dejte si pozor na motiv, který vás k prosazení své vůle vede. Tato síla funguje správně pouze tehdy, je-li aktivita vedena láskou k celku, nikoliv strachem či touhou po kontrole a moci. Největší zkouškou je tuto sílu nezneužít.

STŘELEC

Vaše energie hladce plyne. Nejlépe ji využijete při sportu, podnikání, na cestách či při zaměření se na naplnění svých snů a ideálů. Umíte stejnou měrou přijímat i dávat, naslouchat i ovlivňovat. Všimněte si, jak to prospívá vašim vztahům se světem. Jste na cestě kolektivní zodpovědnosti a víte, že skutečný posun je možný pouze pro celek, nikoliv pro jednotlivce. Ve druhé polovině týdne budete přemýšlet o budoucnosti, zaměřovat se na teorii, pokrok, technické otázky. Nadhled vám dá schopnost objektivity a nestrannosti. Pozorujte, jaké myšlenky vám mysl hází a jak je snadné na ně nereagovat, když je vnímáte s odstupem. Vyzobnete si pouze ty, které ve vás probudí inspiraci a radost z poznávání nového.

KOZOROH

Přemýšlíte nad praktickými záležitostmi. Strhnout vás mohou starosti a hledáte problémy i tam, kde nejsou. Ve vaší řeči i v myšlenkách je určitá naléhavost, máte vliv na druhé lidi. O to zodpovědněji se zaměřte na to, co píšete a říkáte. V polovině týdne zesílí chuť spolupracovat, přijde širší porozumění a nadhled. Čeká vás nutnost opravit nefungující struktury a přijmout určité zásadní změny. Můžete pocítit, co je to moc, nebo bojovat o svá práva. Nyní jste vnímavější vůči druhým lidem, než je u vás typické. Poslechnete-li tento motiv, nebudete při rozhodování upřednostňovat pouze své vlastní zájmy a potřeby a přinese to mnoho dobrého. Konec týdne vnese rovnováhu do vztahů a vašich materiálních a hmotných záležitostí.

VODNÁŘ

Současné zkušenosti ve vztazích jsou výbornou příležitostí k přetvoření toho, v co věříte. Začátkem týdne snadno dosáhnete klidu a rovnováhy, neboť jste ochotni stejnou měrou brát i dávat. Víte, že určité záležitosti nemůžete přeskočit, a když tím projdete, uvědomíte si, že jste určitým způsobem dozráli. Ve druhé polovině týdne se přihlásí vaše ego a bude chtít sčítat zásluhy. Nenechte se vtáhnout do boje o to, kdo je lepší či kdo to má těžší. Máte tendenci přehánět a porušovat předpisy. Díky schopnosti nadhledu a určité objektivity dokážete dobře situaci zanalyzovat a poznat pravou příčinu toho, co se děje. Berte to tak, jako když sledujete detektivku a postupně odkrýváte motiv, který vede k odhalení pachatele.

RYBY

Svou pozornost směřujete k záhadám, výzkumům a objevování příčin a následků. Odhalíte moc slova a nečestnost motivů. Budete-li obezřetní při dělání soudů, stanete se neovlivnitelnými. Vnímavost vůči druhým lidem vás posouvá k soucitu a ochotě pomáhat. Případně jste vedeni k duchovním ideálům a samota vám pomůže obrátit pozornost k uvědomění si toho, kdo opravdu jste. Od poloviny týdne zesílí chuť k aktivitám zaměřeným na praktické záležitosti, na vydělávání peněz či řemeslnou a uměleckou tvořivost. Mohou přijít náhlé změny plánů, které přinesou možnost osvobodit se od toho, co vás v materiální a pracovní oblasti omezuje. Dejte si pozor na ukvapenost a přehánění. Ovládne-li vás netrpělivost, připravte se na nehody z nepozornosti.