Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 31. 5. 2021 do 6. 6. 2021

BERAN

Hledáte cestu k sebevyjádření a průchodu tvořivosti. Inspiraci získáte návštěvou seminářů, školení či učením, čtením a diskusemi. Případně nasytíte svou potřebu změny a pohybu sportem a výlety. V práci i doma dochází k napětí, když se snažíte prosadit svůj pohled na to, jak by měly věci fungovat, či směr, kterým se máte ubírat. Nejste ochotni podřídit se těm, kteří nad vámi uplatňují moc. Probouzí to ve vás odpor a potřebu bojovat za své cíle a za naplnění ambic. Vaše reakce vycházejí ze strachu z bezmoci, omezování či ze ztráty svobody, a tomu odpovídá jejich razance. Pozor na potlačený vztek, ten přitáhne nehody a sebedestrukci. Raději jej využijte jako motor své tvorby.   

BÝK

Využíváte ostrost vhledu do všech situací. Je-li vaše podvědomí silné, vtahuje vás do her spojených s touhami, sexualitou či mocí. Můžete se setkávat s extrémními projevy těchto atributů. Jste nuceni přiznat existenci nedořešených záležitostí, které ve vás vyvolávají pocit bezmoci a strach ze ztráty kontroly. Jste přitahováni k tématům přírodních sil, psychických schopností nebo se zajímáte o minulé životy. Pohlcují vás niterné záležitosti a navenek se můžete cítit neschopni čehokoliv dosáhnout. Je čas zabývat se minulostí, svými obrannými mechanismy spojenými s touhou po bezpečí. Uklidní vás aktivity spojené s péčí o domov, zahradu, o děti, či budování prostředí, v němž se cítíte útulně a uvolněně. Jen si dejte pozor, ať neprosazujete svá vylepšení příliš tvrdohlavě.

BLÍŽENCI

Přitahuje vás umění, hudba a záležitosti lásky. Chcete říkat jen hezké věci. Vkládáte cit a krásu do slov. Je vhodný čas pro skládání hudby a poezie. Jste idealističtí, ovládá vás romantika či staré vzpomínky na něco, co jste ztratili nebo jste si to odepřeli. Podaří-li se vám tento cit vložit do tvorby, bude mít hloubku a zasáhne svým poselstvím. V pracovních záležitostech a tam, kde cítíte zodpovědnost, jste vytrvalí a odvádíte kus práce. Nepřemýšlíte jen v krátkém horizontu, jste schopni vidět širší souvislosti, a tak je čas na plánování či k činnostem vedoucím k pochopení celku. V komunikaci přetrvává tendence slyšet to, co slyšet chcete, a tak se hromadí omyly a nedorozumění. Případně se v komunikaci či na cestě ztratíte nebo můžete ztratit mobil či třeba sluchátka.

RAK

Využíváte svou energii k práci kolem dětí, domova či zahrady. Vaše potřeba prosadit si svou vyvolává napětí, nebo jste sami vystaveni podrážděnému chování členů vaší domácnosti. Můžete se cítit ohroženi agresivitou nebo manipulativním a mocenským chováním těch, které vnímáte jak autoritu. Nenecháte-li se vtáhnout do bojů o moc, které probouzejí pohnutky ega, budete vnímat svět citlivou a soucitnou optikou. Snadno uvidíte, kde je třeba přiložit ruku k dílu k dosažení harmonie a pocitu jistoty a bezpečí. Budete rozjímat v přírodě, v ústraní se zamýšlet nad životem nebo studovat duchovní tematiku. Koncem týdne si vychutnáte domácí pohodu. Pozvete-li své přátele, budete zábavnými hostiteli. Dejte si pozor na přejídání a alkohol, chybí vám ochota říct si dost.

LEV

Stavíte základy nové existence založené na nových pravidlech. Slouží vám k tomu vytrvalost a ochota převzít povinnosti a závazky. Své zdroje směřujete tam, kde budou nejlépe využity. Neplýtvejte jimi na zbytečnosti. Jste otevřeni komunikaci, setkávání na seminářích, při studiu nebo při pracovních pohovorech. Ujasňujete si v sobě své záměry a představy a sdělujete je druhým. Touha projevit se a ovlivňovat by měla být vyvažována ochotou naslouchat. Přílišné zaměření se na sebe a své záměry vás připravuje o možnost získat něco cenného z okolí. Vaši bystrou mysl výborně využijete při obchodní činnosti. Pociťujete-li nervozitu, nenechte dále svou mysl či tělo zahálet a vyrazte ven sytit se novými prožitky. 

PANNA

Máte nadhled, který vám pomáhá vidět souvislosti. Tolerance vůči odlišnostem vás vede ke spolupráci s lidmi rozdílného smýšlení či kultur. Jste optimisticky a pozitivně naladěni. A to vám nahrává při obchodních jednáních a při řešení právních záležitostí. Nebo se na druhou stranu topíte v iluzích a představách o sobě a o světě. V tom případě jste buď nespokojeni s vývojem situace, neboť v ní vidíte problémy připomínající minulost. Ve snaze vidět to, co chcete vidět, přehlížíte důležitá fakta a informace, či je ohýbáte tak, aby vám vyhovovaly. Budoucí vývoj vám ukáže, jak jste se mýlili. Pozor na chybnou prognózu či diagnózu. Koncem týdne se vám vrátí racionální úsudek a vše se vyjasní.

VÁHY

Vše se točí kolem umění, krásy, módy, nakupování, příjemné zábavy, nebo vám jde o proces vzdělávání a obchod. Záleží na vašem osobním nastavení, kam zaměříte svou pozornost. Využíváte k tomu šarm a takt. Není pro vás snadné se omezit, a tak to lehce přeženete s utrácením či přejídáním. Začátkem týdne se můžete cítit jako oběti, nebo pociťovat zradu. Souvisí to s vaší sebehodnotou, kterou odvíjíte od toho, co máte, jak vypadáte, nebo zda se cítíte přijati. V práci či doma se můžete setkávat s bezmocí kvůli silnému prosazování vůle lidí. Pocit ohrožení vychází z pocitů bezmoci vůči autoritám, které nad vámi uplatňují moc. Uvědomte si, že se svým strachem z konfliktu si berete možnost nastavit zdravé hranice.  

ŠTÍR

Probouzí se podvědomí, které vás skrze vaše reakce na současné události seznamuje s nedořešenými záležitosti spojenými s mocí, sexualitou a vším, co jste kdy v životě vnímali jako tabu. To, z čeho máte podvědomý strach, vstupuje do vašeho vědomí a vaším úkolem je nezaleknout se a vypořádat se s tím. Čím méně vás podvědomí ovládá, tím více jste schopni nahlížet na skryté záhady života, jste přitahováni k přírodním silám. Objevují se vaše psychické schopnosti a překvapuje vás hloubka intuice. Namísto silných ambic a touhy po moci jste vedeni k charitativním činnostem přinášejícím užitek druhým lidem, nebo rozdáváte světu harmonii a krásu skrze tvůrčí a umělecké sebevyjádření.

STŘELEC

Do vašich myšlenkových pochodů se vkrádá iluze, idealizace a neadekvátní očekávání. Následně zažíváte zklamání, když se to, co čekáte, neuskuteční. Začátek týdne může přinášet zklamání v lásce nebo ve vztahu k ženám. Učíte se poopravit své vnímání tak, abyste neviděli v druhých lidech to, co v nich vidět chcete, ale to, kdo ve skutečnosti jsou. Láska je stav přijetí. Není to pocit poblouznění, který toužíte zažívat stále a znovu, ale snadno změní ve zklamání, když do harmonického stavu vstoupí rušivý tón odlišnosti, jenž neladí s touhou po dokonalosti. Koncem týdne se dokážete na vše podívat pragmaticky. Propojení mysli a citu vás vtáhne do světa hudby, krásy a umění. Dokážete snadno vyjádřit to, co cítíte, půvabným způsobem, který neurazí.

KOZOROH

Ve spojení s domovem nebo kariérními cíli jste vrženi do boje o moc. Nechcete prohrát, a tak reagujete tvrdě. Pocit prohry vás nastartuje k odvetě. Rozhodnete-li se jít za svým, rozhodně na to nezůstávejte sami. Získejte příznivce. Tím si zajistíte, že půjde spíš o obecný zájem než jen o naplnění vašich osobních ambic na úkor druhých. Toužíte-li po kariéře, může za tím být potřeba dokázat či ospravedlnit vlastní cenu. Chcete ukázat druhým, že vaše existence má význam a důležitost. Jste ochotni pracovat tvrdě a systematicky, i když hned nevidíte výsledek své snahy. Nepatříte-li mezi ambiciózní typy, budete se věnovat práci v pozadí nebo péči o harmonii duše a těla.  

VODNÁŘ

Vede vás zvídavost a touha vše o všem vědět. Nejde o objevování nového, ale o nový pohled na to, co již znáte, aby bylo možné použít to v přítomnosti, a to co nejefektivnějším způsobem. Můžete navštěvovat semináře, setkávat se s přáteli nebo se věnovat studiu oblastí, které vás zajímají. Nepřebírejte automaticky něčí tvrzení jako dogma. Nechte jej projít svým způsobem vnímání obohaceným o vaše vlastní zkušenosti. Tím vznikne nová pravda, která bude základem pro budoucí vývoj. Díky schopnosti vidět spojitosti ve zdánlivě nespojitelném je vhodný čas k výzkumu, ale i k obchodním jednáním a financování.

RYBY

Jste vytrháváni ze svého poklidného života mnoha událostmi a informacemi, které vás nutí reagovat a zabývat se světem kolem vás. Rychlé tempo a nutnost setkávání a sdílení vás vtahuje do řešení životů druhých lidí, i když byste nejraději trávili čas v přírodě, nebo jen sami se sebou a oddávali se snění či práci v pozadí. Řešením je návštěva koncertu, výstavy, nebo jinak exponovaného místa, jehož hlavní podstatou je sdílení umění, krásy a harmonie. Ve druhé polovině týdne sladíte potřebu společenství s chutí trávit čas v domácím prostředí tím, že pozvete přátele k sobě domů. Nebo navštívíte místa, kde se budete cítit jako doma.