Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 30. 8. 2021 do 5. 9. 2021

BERAN

Volá vás práce a povinnosti. Cítíte se mocní a výkonní. Máte ambici něco dokázat, ale přitom jste vedeni ke službě druhým, nebo máte být k dispozici nějakému vyššímu účelu. Podaří-li se vám podřídit ego potřebám společenství, pro které pracujete, stanete se součástí procesu efektivních tvořivých změn. Nejste-li si jisti svým záměrem, pozorujte motivy, které vás vedou k činům. Jejich pochopení povede k uvědomění, které vás vnitřně promění. Snaha prosadit sobecké zájmy, které nejsou v souladu se zájmem společnosti, vyústí ve fyzické vyčerpání, k odhalení podvodného jednání či k pocitům selhání vycházejících z nutnosti čelit následkům svých minulých činů.

BÝK

Přitahují vás činnosti, které se jeví vzrušující. Není pro vás jednoduché být v klidu a soustředit se na rutinu. Prostřednictvím nových lidí, věcí a aktivit poznáváte nové aspekty sebe sama či světa kolem. Vrháte se do studia nauk odkrývajících zajímavé aspekty života ve světě vědy, techniky, astrologie či okultních věd. Pociťujete chuť měnit sebe či své okolí k lepšímu. Využijte své ambice a výkonnost ve spojení s vnímavostí vůči potřebám druhých, k práci pro dobro společenství a jeho posun vpřed. Daří se vám v aktivitách ve spojení s tělem, zdravím, zlepšením životního stylu či životního prostředí. Děláte zásadnější změny ve službách druhým. Čím více chcete získat něco pro sebe, tím méně energie máte k dispozici. Případně se setkáváte s těmi, kteří vás oklamou a obohatí se na úkor vás.

BLÍŽENCI

Na začátku týdne se ještě projevuje neochota podřídit se čemukoliv. Od úterka se přeladíte na vlnu optimismu, velkorysosti, sebedůvěry a možná i marnivosti či lenosti. Užíváte si lidské sounáležitosti, nezkazíte žádnou legraci. Čas přeje koncertům a uměleckým zážitkům. Možná zjistíte, že v určitých vztazích a vazbách, které jsou založeny na závislosti, ovládání či kontrole, je třeba udělat změnu. Věnujte se jejich prozkoumání a zkuste akceptovat nutnost pustit je. V tématech spojených s tělem a duší čelíte pochybnostem o sobě a chuti vzdát svou snahu. Dostavit se může pocit méněcennosti či beznaděje, když čelíte následkům svých předchozích činů. Nenechte se druhými lidmi přesvědčit, že jdete špatnou cestou, nepřebírejte slepě tu jejich. Rozhodujte se sami podle sebe.

RAK

Vaše činy jsou vedeny potřebami druhých. Chcete dělat věci dobře, a to i s určitým sebezapřením. Zaměřujete se na péči o tělo, hygienu a zdraví. Dejte si pozor, aby z toho nebyla posedlost. Pod vlivem vnějších událostí či po zásahu autorit, které respektujete, se můžete cítit bezmocní a vydaní napospas. Přesměrujte svou pozornost na to, co v současné době můžete vykonat, a nezabývejte se tím, na co nemáte prostředky k řešení. Hrát můžete vždy jen s kartami, které máte v rukou, i když se v danou chvíli zdá, že prohráváte. Když hru nevzdáte a neutečete, ještě pořád můžete prožívat naplnění z účasti na ní a ve správnou chvíli zareagovat, když jste na tahu.

LEV

Lákají vás nové činnosti, nedokážete být v klidu. Chcete zažívat vzrušení. Přitom jste paradoxně směrováni ke službě druhým, k péči o zdraví, tělo či o technickou stránku rutinních procesů, což může být frustrující. Začátkem týdne se s tím těžko smiřujete a nespokojenost vybublává na povrch. Od úterka se naladíte na společenskou notu a smířlivost. Rozhodnete se to, co prožíváte, užít. I když jde o rutinu, nebo aktivity podřízené společenským zájmům. Využijte čas ke sdílení svých názorů. Otevřete se spolupráci a konzultujte své případné nejistoty a trápení s odborníkem. Pohled jiné osoby vám pomůže udělat si jasno. Je vhodná doba pro uzavírání smluv a jednání. Neplánujte nic bez spolupráce a pomoci společenství, kterému důvěřujete.

PANNA

Jste otevřeni změnám. Ty vedou k pochopení vzájemných souvislostí a provázanosti vašeho života se zbytkem světa. Projevujete se otevřeně. Druzí jsou přitahováni vaší živostí. Zajímají vás studia vesmíru, vědecké a technické poznatky. Hltáte vše nové, nabízející čerstvý vítr. Jsou vám jasné vaše cíle a záměry. Cítíte moc ve svých rukou a chcete měnit svět kolem sebe k lepšímu. Je čas na týmovou práci a službu společnosti. Je-li vaším cílem osobní prospěch, setkáváte se s pochybnostmi. Máte obavu, že vaše cesta nebude přijata, chybí vám odvaha. Rozhodnete-li se dosáhnout svého zákulisními taktikami a činnostmi skrytými očím veřejnosti, vaše motivy budou odhaleny. Následujete-li cizí cíle, ocitnete se snadno v pozici podvedeného.

VÁHY

Vyhledáváte spolupráci a možnost diskutovat. Je vhodný čas vyjasnit si s partnery záležitosti, které vás tíží. Díky schopnosti vidět vše s odstupem dojdete k objektivním závěrům. Vyplatí se vám získat pohled na vaši situaci od někoho nezainteresovaného. Chystáte-li se poradit s nějakým odborníkem, nyní je na to ideální doba. Jste naladěni smířlivě a velkoryse. Vnášíte do všeho lehkost. Dejte si pozor, aby to nevyústilo v pouhou lenost a nicnedělání. Vyrazte s přáteli, věnujte se zábavě, večírkům, jděte na koncert. Možná se vaše jistoty související s vaším postavením, životním potenciálem či s autoritou otřesou v základech. Budete nuceni vzdát se určitých hodnot nebo vztahů, které vás drží v minulosti, aby vznikl prostor pro něco nového.

ŠTÍR

V začátku týdne vás myšlenky vedou k odhalování skrytých pravd a tajemství. Podezíravost vám nedovolí uvěřit všemu, co se říká. Pokud jste použili svou mysl k průzkumu skrytých motivů vlastního nitra či k rozklíčování pravdy, je čas vyhrnout si rukávy a začít pracovat na změnách. Odpovídají-li vaše zájmy zájmům společenství, jemuž přispíváte svou aktivitou, čekají vás zásluhy a úspěch. Vychutnáváte si pocit, že máte život ve svých rukou. Svou moc využíváte tvořivě, nikoliv k destrukci, manipulaci a ovládání druhých pomocí zastrašovacích technik. Zvažujete, zda nakládáte se životem tak, jak byste měli. Nevíte-li, zda jdete dobře, popřemýšlejte, co bylo dosud to, co vás vedlo. Byla to touha po úspěchu, po důležitosti, po majetku, po moci či po přijetí a nyní nejste spokojeni s tím, kam vás dovedla? Možná je čas vše přehodnotit. 

STŘELEC

Budete se ptát na to, čemu věříte, koho následujete, kdo vás vede. Můžete mít pocit, že jste sešli z cesty, nebo že se váš směr ztrácí před očima. Skrze neschopnost dosáhnout svých cílů se můžete cítit méněcenní a ztrácet odvahu tváří v tvář skutečnosti. Pokud si jdete svou cestou, pak vás druzí mohou přesvědčovat o nesprávnosti vašich kroků. Doběhne-li vás únava, ani odpočinek vás z ní jen tak nevzkřísí. Jestliže tomuto období předcházela velká fyzická či stresová zátěž, může to tělo nyní kompenzovat nemocí. Nejlépe uděláte, budete-li se věnovat vztahům a vytváření harmonie. Je vhodný čas urovnat spory, vyříkat si vše, co vám leží na srdci. Soudní pře mají nejlepší šanci na mimosoudní vyrovnání. 

KOZOROH

Máte elán a chuť dosáhnout velkých věcí. V práci a při plnění povinností jste výkonní. Máte přístup k moci. Je na vás a vašich motivech, které vás ponoukají k činu, jak svou moc a sílu využijete. Jsou-li vaše osobní ambice v souladu se zájmy a potřebami společenství, v němž působíte, pak vás úspěch nemine. Vaší prioritou je služba druhým a zavedení efektivních změn ve vašem životě či ve světě kolem vás. Jestliže jdete svou cestou, bez ohledu na druhé, tak si vytváříte nepřátele. Ti sice nyní proti vám nevystoupí, ale nikdy vám to nezapomenou. Na cestě vzhůru pamatujte na to, že potkáte stejné lidi, až půjdete cestou dolů. 

VODNÁŘ

Jste přátelští a velkorysí. Navštěvujete zábavu, večírky, koncerty. Utrácíte za krásu a za lásku. Nechcete se omezovat, ať jde o jídlo, pití, výdaje. Vše plyne tak hladce, že se snadno podvolíte lenosti a usnete na vavřínech. Může přijít finanční hojnost skrze přátele, společenské projekty, sociální programy, nebo narazíte na velké slevy. Stačí jen chytit příležitost za pačesy a něco pro to udělat. Jste štědří k těm, kteří potřebují pomoc. Nepouštějte se do plánů a aktivit sami. Je vhodný čas spolupracovat a sdílet svůj život s partnery.  Řešíte-li nějaké problémy ve vztazích, obraťte se na odborníka. Nestranný člověk vám pomůže udělat si jasno a nahlédnout na situaci z jiného úhlu.

RYBY

Můžete se cítit neschopní tváří v tvář požadavkům života. Nemáte tolik energie jako obvykle, proto se vyhýbejte situacím, které vás přetěžují. Nízká odolnost vás činí náchylnější k nemocem. Ve vztazích s lidmi budete čelit podvodům a zklamání. To vychází z vašich mylných očekávání a iluzí, jimiž jste si dané lidi opředli. Buďte ve střehu. Také si dejte pozor, ať se nezapletete do něčeho nečestného. V budoucnu byste měli problém čelit důsledkům takovéto volby. Stojíte-li nyní tváří v tvář důsledkům z minulosti, máte sto chutí před nimi utéct, nebo se schovat a dělat, že se nic neděje. Nejlépe využijete tuto dobu k práci v ústraní, o samotě, ve spojení se sociální prací a jinými činnostmi v zájmu lidí. To, co se vám podaří, nedojde takového uznání, jaké byste očekávali.