Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 30. 8. 2020 do 6. 9. 2020

BERAN

Ve vztazích nemáte chuť dělat kompromisy. Nerovnováha ženského – přijímajícího a mužského – dávajícího principu ve vás rozdmýchává nespokojenost. Nejvíce problémů zažíváte v pracovním či rodinném společenství. Zdůrazňujete-li svou vlastní osobu a své potřeby, pak se cítíte omezováni požadavky druhé strany. Jestliže máte tendenci upřednostňovat druhé, pak se jejich požadavky stávají nehoráznými a vy už si to nechcete nechat líbit. V obou případech vás může ovládnout hluboko uložený vztek a vaše reakce budou touto silou neadekvátně zdůrazněny. Přijměte je jako součást procesu, který vede ke konečné harmonii. Tím, že sami na vlastní kůži zažijete sílu podvědomých reakcí, získáte soucit k těm, jejichž cesty jsou touto silou ovládány. Přestanete-li druhé soudit, může ve vašich vztazích postupně nastat rovnováha. Nic není vyvyšováno, nic není ponižováno, na obě misky vah je přikládáno stejně.

BÝK

Přicházejí k vám originální nápady a inspirace. Zaměřujete se na zdokonalování procesů doma či v práci. Jste otevřeni zdravějšímu životnímu stylu nebo se snažíte zavést nové činnosti do každodenní rutiny. Máte-li odvahu zkoušet něco nového, dostaví se výsledky a úspěch, který se následně může projevit i zvýšeným výdělkem, posílením jistot a zabezpečením. Nejpříjemnější chvíle zažijete, obklopíte-li se přírodou či krásou ve formě umění. Zajděte si do divadla či na koncert nebo se pusťte do tvoření. V těchto chvílích na vás dýchne inspirace, která se rodí z toho, co přesahuje mysl. Tím se vám otevře nový způsob vnímání hodnot, které jsou spojeny se Zemí a jsou lidem k dispozici. Vaše rozhodování o tom, co chcete dělat, čím se chcete živit či obklopovat, získá nový rozměr.

BLÍŽENCI

Jste konfrontováni s tématy těla a duše. Jste-li racionální a nic jiného než to, co je viditelné pěti smysly a logicky vysvětlitelné, neakceptujete, pak vás mohou zahlcovat nevysvětlitelné pocity, které naruší vaši schopnost soustředit se a rozhodovat. Bude docházet k šumům v komunikaci, k omylům a zmatkům v korespondenci. Máte-li tendenci nechat se ovládat pocity či před nimi utíkat, aniž vnímáte jejich racionální opodstatnění, budete přitahováni zpět do reality skrze povinnosti a starosti o hmotné záležitosti či o vaše nemocné tělo. Na hmotné úrovni pocítíte chaos, můžete více zapomínat, mohou se ztrácet věci a nebude pro vás snadné udržet si v nich pořádek. Uvědomte si, že tělo a duše jsou jen opačnou stranou téže mince, a tak není možné uniknout před jedním do druhého, aniž by vás to první nedohnalo. Přijetím obojího získáte nadhled, díky němuž ve správnou chvíli přijde na vaše otázky odpověď. Nesnažte se nic vymyslet. Jen položte otázku a zaměstnejte tělo i mysl prací.

RAK

Zaměňujete lásku za péči. Chcete pečovat o vše, co máte rádi, a nyní sklízíte plody svých snah. To, jakým způsobem máte tendenci dávat najevo svou náklonnost, se vám nyní vrací. Podmínečná láska ve vás vyvolává pocit nedostatečnosti, sebelítost či zklamání. Touha chránit a mít druhé pod kontrolou vyvolává žárlivost a manipulativní ovládání. Snaha druhé zahltit svou láskou a péčí se projeví marnotratností či přejídáním. Přijímáte-li druhé takové, jací jsou, a vaše slova nejsou kritická, ale podporující, plynete nyní v harmonii a vzájemné náklonnosti. Je více než pravděpodobné, že na sebe uslyšíte i slova chvály. U toho si jen uvědomte, jak tento pozitivní způsob motivace dokáže více než sebepřesněji řečená kritická slova. U sebe i u druhých lidí se zaměřujte na to, co se vám na nich líbí, namísto kritizování toho, v čem neodpovídají vaší představě.

LEV

Podstatou lví energie je radost z objevování vlastní individuality a jedinečnosti, která se následně stává zářnou inspirací druhým. Ono tvoření vychází z nitra, nikoliv z očekávání a představ o úspěchu a štěstí. Jste vedeni tím, co ve vás probouzí radost. Pokud chcete přeskočit první krok a ženete se přímo za tím, co vám má dodat slávu a pozornost druhých, stavíte své štěstí na vnějším řádu a struktuře. Ta se nyní bortí a vy se ocitáte v troskách. Pozorujte, jaké vnitřní motivy vás ženou kupředu a jak reagujete, nemůžete-li starými prostředky dosáhnout očekávaných cílů. Cítíte-li se ohroženi, probudí se ve vás spící démon vzteku, nebo najednou uděláte něco šíleného, co by od vás nikdo nečekal. Cesta vpřed vede skrze návrat ke zdroji vaší inspirace. Zkuste třeba začít od koníčků, které jste dělali rádi jako malí. Objevte kouzlo čisté radosti z tvoření.

PANNA

Máte chuť zabývat se úklidem, zdravím, zdravým životním stylem či nastavováním nových procesů a technických vymožeností tak, aby bylo dosaženo dokonalosti. V pracovní oblasti se objeví příležitosti, které vám otevřou cestu k moci. Nebudete-li však svou moc uplatňovat ve prospěch celku, pak se vzedme vlna odporu, která se postaví proti vám. Pozorujte, jaké instinkty se ve vás probouzejí. Uvědomíte-li si, že jste možná jednali v dobré víře, ale ne v souladu s dobrem celku, a tak vyvinutý tlak vyvolal protitlak, dokážete přijmout důsledky, aniž byste plánovali odvetnou akci, vše se rychle urovná. Vaše mysl je naladěna optimisticky a je schopna nadhledu, jen se nenechte utopit v pocitech a buďte obezřetní při komunikaci s druhými lidmi. Buď budou vaše slova mylně pochopena, nebo si je jinak vyložíte vy. Také je silně pravděpodobné, že s vámi nebude jednáno poctivě.

VÁHY

V práci či při dodržování předpisů a pravidel vás může přepadnout přílišná ctižádost a touha přebírat zodpovědnost za všechno a za všechny. Nebo naopak budete chtít onu tíhu ze svých beder shodit a zareagujete nečekaně zkratkovitě. Máte tendenci zaměnit lásku za touhu. Potřebujete vyvolat v druhých touhu, abyste se mohli cítit hodnotní. Případně své konání necháte ovládnout touhou být žádaní či slavní a není-li vám to dopřáno, probouzí se ve vás závist, nesnášenlivost, případně přichází pomluvy nebo jste jejími šiřiteli vy. Každopádně nečekejte harmonii ve vztahu, ani příjemné vztahy v kolektivu. Možná díky tomu pochopíte, že se nelze zavděčit všem a začnete dělat věci podle sebe. V tomto týdnu se toho mnoho naučíte o tom, co není láska.

ŠTÍR

Při komunikaci vznikají nejasnosti a chyby ve spojení, a tak si dejte pozor, aby vám bylo dobře rozuměno. Pokud si sami nejste jistí, co druzí chtěli říct, raději se zeptejte znovu a nic si nedomýšlejte. Chybným pochopením faktů dochází k nedorozuměním, omylům a následným pocitům zklamání. Raději se věnujte umění, kráse či jděte do přírody. Příroda komunikuje svým bytím, nikoliv slovy, které se snadno dají zneužít, proto je vám zde dobře. Zkuste si zapamatovat, jak se cítíte v pravdivém prostředí, díky tomu začnete lépe rozlišovat pravou podstatu za slovy a nenecháte se ošálit sladkými řečmi nebo domnělou tvrdostí vycházející ze strachu z nepřijetí.

STŘELEC

I když byste raději dělali něco zábavného a dobrodružného, jste nuceni se zabývat každodenní rutinou, tematikou zdraví či zdravého životního stylu nebo stojíte před potřebou optimalizovat určité procesy, aby bylo dosaženo potřebných vylepšení a vy nebo vaši nadřízení byli spokojeni. Vaše představy o tom, co je správné, dobré či dokonalé, jsou v rozporu s tím, co kolem sebe slyšíte a vidíte. V komunikaci dochází k nejasnostem a vy máte tendenci si to vysvětlovat jinak, než to bylo zamýšleno. Z toho vzniká chaos, možné omyly a nedorozumění. Je to, jako kdyby mezi vás a druhé lidi byla postavena rušička spojení. Raději si vše ověřujte a nepouštějte se do debat na základě domněnek a pocitů, které to ve vás vyvolalo.

KOZOROH

Máte pocit, že realizace vašich osobních ambic, vychází-li z představ o úspěchu, zamrzá v určitém bodě. Jste nuceni jít do základů své existence. Zde se přeskládává struktura, na níž následně budete stavět svůj úspěch. Jste otevřeni očistnému procesu. Zabývejte se tělem, myšlenkami, zdokonalováním existujícího. Pozorujte emoce a pocity, které se derou na povrch, a sledujte motivy, které vás ženou vpřed. Až když to, co máte v danou chvíli chuť udělat, nebude mít žádný zjevný ani skrytý motiv, bude to to pravé. Pokud se chuť tvořit nedostaví, dejte si ještě chvíli pohov. Možná jste káru své seberealizace tlačili příliš rychle vpřed, a tak nějakou dobu trvá, než dojdete do přítomnosti, kde se vše propojí a vaše cesta se otevře.

VODNÁŘ

Jdete vstříc novým dobrodružstvím. Každou aktivitou se buď oddělujete od druhých, ve snaze osvobodit se, nebo v pochopení vzájemné provázanosti zažíváte sílu propojení se s celkem. Pokud jste již uviděli, že vaše snaha o osvobození pramení ze strachu ze závislosti, a tento strach vás odpojil ode všeho, bez čeho nejste schopni žít naplněný život, jste na správné cestě. Odkrýváte falešné hodnoty, ukotvené ve vaší mysli, na nichž lpíte, neboť vám uměle dodávají chybějící pocit jistoty a bezpečí. Když uvidíte peklo, v němž se držíte strachem ze závislosti, dojde vám, že vzájemná závislost jeden na druhém, která vychází z nejhlubší propojenosti všeho se vším, je v pořádku. To ego se bojí závislosti, ne vy, neboť ego je oddělenost a v propojení s celkem zaniká.

RYBY

Žijete-li v přesvědčení, že duchovní rozměr života stojí nad fyzickou realitou, pak se cítíte omezováni rutinními povinnostmi, potřebou řádu a pořádku, který se na vás nyní valí. Přílišná tíha se může projevit na vašem těle formou nemoci nebo v zapomínání, či touze vyhnout se nevyhnutelnému. Zkuste zůstat uvolnění a nenechte se vystresovat tím, co musí být vykonáno. Možná zjistíte, že jen vaše představa o tom, co musí být hotové, a hluboké opovržení fyzickým světem dělají z těchto aktivit otravné činnosti, které vám berou energii. Vneste do každodenní rutiny kouzlo tvoření. Pravidla a řád vám dávají oporu a nastavují hranice, abyste se neutopili v pocitech a chaosu.