Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 30. 5. 2022 do 5. 6. 2022

BERAN

Svým výkonem a aktivitou děláte dojem na druhé. Potřebujete dominovat. Jdete si za tím, čemu věříte a nic vás nezastaví. Cítíte se silní a plní života. Věříte, že vše, co je před vámi, hravě zvládnete. Cítíte-li se ohroženi, jste ochotni bojovat za svá práva, nikomu nedovolíte, aby vás o ně připravil. Při přehánění a přepínání sil může přijít nehoda či nemoc. Máte-li v sobě nevyřešené konflikty, pocítíte silný vztek, který vede k ochromením vaší vůle. To se může projevit ztrátou směru a smyslu života. Než abyste na vše měli odpověď, dovolte si mít otázky.  

BÝK

Začátkem týdne čelíte pocitům nejistoty a obav ze ztráty toho, čeho si ceníte. Možná se stanete terčem žárlivosti či závisti za to, co vlastníte. Při jednáních, obchodních a finančních transakcích můžete pod vlivem negativního dojmu a pesimistického vnímání mylně vyhodnotit situaci. Máte tendenci vidět vše horší, než to je. Střet s jinou autoritou či nepříjemnými omezeními vás zarazí natolik, že se uzavřete, urazíte, či pocítíte frustraci a osamělost. Umění, romantika a pobyt v přírodě vás znatelně osvěží.  

BLÍŽENCI

Zvídavost vás přitahuje k tématům zranění a léčení. Vyjasňujete si sami v sobě své problémy a jste otevřeni sdílet je se svým okolím. Cokoliv nyní uděláte, bude působit v konečném důsledku léčivě, i když se to na první dojem zdá být zraňující. V kolektivních projektech a aktivitách spojených se sociálními programy či moderními technologiemi přebíráte vůdčí roli. Při komunikaci může docházet k nedorozuměním a zádrhelům, které ve vás vyvolají frustraci. Snění a romantiku vneste do umělecké tvorby. Při řešení praktických záležitostí mějte na paměti, že vaše iluze a představy vám zamlžují vnímání.

RAK

Začátkem týdne jste vedeni k prožitku hlubokých emocí. Ty mohou souviset se strachem ze ztráty, či s touhou získat něco, čeho si velmi ceníte. Fantazie a vnímavost vám poslouží v oblasti umění a ve schopnosti přetvořit vaše inspirace ve skutečnou hodnotu. Může vám přijít nápad, jak naložit s financemi. Nezapomeňte při tom stát pevně nohama na zemi. Vidíte a slyšíte to, co chcete vidět a slyšet. V tomto nastavení snadno přehlédnete skutečnost, která vás v konečném důsledku bude stát více, než jste předpokládali.

LEV

Svou nezměrnou energii směřujete ke sportu, podnikání či jiné seberealizaci. Sršíte sebedůvěrou. Máte sklon k hazardu. Jste ochotni překračovat svůj stín. Zabýváte se vztahem ke světu a vaším místem v něm. Vztahy s lidmi s z vašeho okolí a příbuzným projdou procesem léčení. To, co sdělujete na ně zapůsobí terapeuticky. Možná se zaměřujete na studium či vyrazíte na seminář o zdravím těla či duše. V týmu jste bráni za autoritu. Můžete zvažovat, s kým je lepší se rozloučit. Problémy na cestách či při komunikaci ohrozí váš výdělek či pocit vlastní ceny.

PANNA

Řešíte finanční a majetkové záležitosti. Pozorujte, zda si na tom, co vlastníte, zakládáte svou identitu. Přijde-li ztráta, cítíte se ohroženi na životě. Případně z obav, že o něco přijdete, pevně držíte kontrolu nad tím, co vlastníte. To, co mělo být zdrojem radosti, se lehce stane podstatou vašich útrap. Je vhodný čas odkrýt svá lpění na materiálních věcech a změnit své postoje a způsob přemýšlení o těchto hodnotách. Pomoc naleznete v umělecké tvorbě, pod vlivem pobytu v přírodě, při naslouchání své intuici či při studiu psychologie nebo astrologie.  

VÁHY

Investujete do umění, oblečení, šperků, uměleckých předmětů a požitků. Při utrácení se rozhodně nevydávejte ze všeho. Začátkem týdne vás může potrápit ztráta něčeho, čeho si ceníte. Sršíte-li energií, využijte ji při sportu, či fyzické práci. Neznáte-li své limity, budete riskovat příliš. Do jisté míry vám to pomůže překonat obavy a poznat něco nového. Chcete-li mít všechno hned, dejte si pozor, ať to z obavy, aby vám něco neuteklo, nerozjedete na příliš mnoha frontách najednou. Setkání s nejistotou či ztrátou pocitu bezpečného domova ve vás probudí vztek a bezmoc.   

ŠTÍR

Problematická komunikace se staršími lidmi, autoritami, či pocit samoty způsobují sklíčenost a frustraci. Máte tendenci vyhledávat problémy a nedostatky. Nenechte se stáhnout k negativitě. Raději se vrhněte na jejich nápravu. Schopnost vnímat nevyřčené vás vede k podezíravosti, která se vám vyplatí. V komunikaci jste přesvědčiví, využíváte sílu emocí. Zaměření se na nitro povede k uvědoměním, která způsobí změnu vašich postojů k životním otázkám. Možné je setkání se ztrátou, či přerušení kontaktu s někým, na kom vám záleží.

STŘELEC

Plánujete-li začít s novým projektem či podnikáním, využijte na to tuto dobu. Máte dostatek energie a chuti k jejich uskutečnění. Sebedůvěra a pozitivní přesvědčení, že to zvládnete, vám pomáhá přenést se přes jakékoliv počáteční nesnáze. Risk by měl vyjít. Jediným nebezpečím je nekalý motiv vašich činů. Jste-li vedeni závistí, žárlivostí, vztekem na cizí úspěch, či neopodstatněnými ideály, snadno se to zvrtne. Můžete být konfrontováni s odvrácenou stranou hojnosti a úspěchu, abyste pochopili, že honba za vnějším pozlátkem není zárukou štěstí a spokojenosti.

KOZOROH

Věnujete se řešení starých záhad. V mysli se vracíte zpět k tomu, co jste udělali či neudělali a ujišťujete se, že jste jednali správně. Využíváte průzkum, výzkum, lákají vás detektivní příběhy. Snadno pronikáte do podstaty věcí a nenecháte se lehce oklamat. Dokážete využít své přesvědčovací schopnosti k získání druhých pro váš názor. Začátkem týdne vámi mohou smýkat emoce či strach ze ztráty hodnot, kterých si ceníte. Náhlá inspirace vám může přinést výhodný výdělek. I zde však platí „důvěřuj, ale prověřuj“. Investice do umění jsou dobrou volbou.       

VODNÁŘ

Při sportu a jiné formě seberealizace hýříte energií. Využíváte svou sílu a radost ze života k prosazení svých plánů. Věříte v pozitivní výsledek vašich snah. Propojujete učení a komunikaci s léčivými aktivitami. Skrze komunikaci a sdílení si ujasňujete, kam patříte, kde je vaše místo. V oblasti financí, výdělků a teamové spolupráce čekejte neshody. Vidíte nedostatky a nebojíte se je kriticky zhodnotit. Můžete se vědomě vyhýbat druhým lidem, nebo se cítit osaměle. Nákup oblečení, šperků či uměleckých předmětů vám zvedne náladu.

RYBY

Jste přitahováni ke sportu či tématům spojeným se vzhledem a seberealizací. Ve snaze prosadit se se probudí podvědomé vlivy, které zpochybní váš pocit jistoty a bezpečí. Využijte možnost psychoterapie či jiných léčivých procesů k uzdravení. Ovlivňují-li vás intenzivní pocity, zkuste je vyjádřit prostřednictvím umělecké tvorby, tance či jiného spontánního projevu. Neochota čelit drsné realitě všedních dní vás vede k úniku do snění či romantických představ. Čím více utíkáte před tím, co nechcete vidět, tím větší moc to nad vámi má. Postavíte-li se k tomu čelem, zjistíte, že máte sílu to zvládnout.