Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 30. 11. 2020 do 6. 12. 2020

BERAN

Cítíte se při síle, máte elán a chuť jít za svými ideály. Láká vás vycestovat, nebo alespoň rozšiřujete své obzory vzděláváním a poznáváním nových životních směrů a filozofií. Od středy zesílí ambice a chuť dosáhnout svého za každou cenu. Potřeba mít svůj svět pod kontrolou ve vás probudí odpor ke všemu, co neběží podle vašich představ. Můžete se cítit konáním druhých lidí ohroženi. Ve snaze natlačit vše vůlí snadno přetáhnete strunu, a tak vás buď zastaví konflikt, nebo vám nastaví hranice vaše tělo. Jste-li schopni sebereflexe, bude pro vás velmi prospěšné kriticky se podívat na své cíle a zvážit, zda v nich zohledňujete obecný prospěch, či jen čistě osobní ambici. Podaří-li se vám spojit obojí, zmizí vnitřní konflikt a vy najednou uvidíte, co je třeba vykonat.

BÝK

Začátek týden vás uzavírá za hradbu mlčení, cítíte-li se odmítnuti. Oddělujete se od druhých lidí a můžete budit dojem nadřazenosti. Váš klid je narušován touhou bouřit se proti všemu, co nezapadá do vašich představ. Nečekaná setkání či neplánované odluky vnáší čerstvý vítr do vaší zaběhnuté rutiny. Případně to ve vás probouzí strach z nového a umocňuje se lpění na zvycích a naučeném způsobu života. Od poloviny týdne zesílí vnímavost vůči druhým lidem. Probouzí se soucit a ochota zabývat se tím, co přináší prospěch druhých, aniž byste zvažovali, co to přinese vám osobně. Necháte-li se unášet na vlnách „pomáhání“, buďte ostražití, ať konáte s čistými úmysly. Cítíte-li nakonec nevděk či zklamání, pak zkuste objevit skutečný motiv, který vedl vaše kroky.  

BLÍŽENCI

Sklízíte plody svého snažení. Jste-li na vrcholu, užívejte si to, ale nezapomeňte, že to tak nemusí být navždy. Začnete-li se chovat arogantně a povýšeně, buďte si jisti, že se proti vám postaví ti, které jste dosud měli na své straně. Jste plni energie a pokračujete ve tvoření toho, čemu věříte, aniž se necháte zviklat cizími pochybnostmi. Pokud nyní zažíváte neúspěch, znamená to obvykle, že to, co jste započali v období svých narozenin, byl krok vedle. Je čas kriticky se podívat na to, co je třeba změnit a napravit. Může se stát, že bude lepší začít úplně nanovo. I přes možné výkyvy vidíte svou situaci optimisticky. Jste velkorysí a váš pozitivní přístup přispívá k úspěchům při jednáních.

RAK

Jste chápaví a vstřícní. Leží vám na srdci prospěch lidí kolem vás. Jste ochotni upozadit své osobní zájmy a pomáhat tam, kde je vás třeba. Přitahuje vás více snění a romantika než praktická činnost. Leda že byste využívali při práci svou intuici či fantazii. Někdy stačí pustit si k dané činnosti hudbu. Od středy zesílí pocit, že se věci vymykají vaší kontrole. Pocítíte silné nutkání něco udělat. Můžete se cítit ohroženi, nebo lkát nad agresivitou vnějšího světa. Pokud se necháte vyprovokovat k boji, nebuďte na to sami, ale přesvědčte druhé, že do toho mají jít s vámi, jinak to pro vás nedopadne dobře. Pokud cítíte vztek a potlačíte jej, obrátí se nevyjádřená energie proti vám. Pár ran do polštáře by mohlo pomoci vypustit páru.

LEV

Občasný strach z toho, co bude, se střídá s touhou po vzrušujících zážitcích, které by vás vyvedly z šedi všedních dní. Máte dostatek elánu a chuť sportovat či cestovat. Potřebujete-li ke své práci přízeň druhých, je začátkem týdne čas více naslouchat druhým lidem, aniž byste příliš tvrdě prosazovali své názory. Vyhnete se zbytečným konfliktům, jež by vycházely z nedostatečného pochopení souvislostí. Od středy se obrátí karty. Vaše mysl získává na stabilitě a potřebném klidu. Převažuje praktické, ale optimistické vnímání toho, čemu čelíte. Díky jasné a otevřené mysli snadno rozumíte sobě, svým cílům i druhým lidem a tomu, o co jim jde. Lehce sdělíte to, co je pro vás důležité. Využijte čas na učení se něčemu novému, snadno nasáváte nové poznatky.

PANNA

Svou schopnost kritického pohledu na věc nyní využíváte k náhledu na to, co je třeba změnit a opravit, aniž se z toho hroutíte. Jde vám o zlepšení, ne kritiku. Učíte se od těch, které vnímáte jak autoritu, případně vás druzí chodí žádat o radu. Ocitáte se na vlně optimismu, jste velkorysejší k chybám a nedostatkům svým i druhých lidí. Snadněji tolerujete odlišnosti. Nezůstáváte uvězněni jen v detailech, ale vidíte širší souvislosti, a tak rychleji dojdete k pochopení toho, co se děje a jaký to má pro vás význam. Přesto budete-li příliš přemýšlet a přemílat ve své hlavě potenciální scénáře budoucnosti, může vás negativita stáhnout do svých hlubin, obzvlášť tehdy, máte-li k tomu přirozené sklony.

VÁHY

Vaše mysl jede na plné obrátky. Máte tendenci více mluvit než naslouchat. Přílišné soustředění se na sebe a své pravdy zužuje možnost získat užitečné informace a podněty z okolí. Berete si věci více osobně. Snadno se urazíte. Od středy se můžete cítit ohroženi ambicemi druhých lidí. Jestliže se pustíte do boje za svou pravdu, dostanete se snadno do nepříjemného konfliktu. Pocítíte naštvání a frustraci. Chcete-li se vyhnout hádkám a potlačíte v sobě vztek, může se tato destruktivní energie obrátit proti vám. Raději ji vybijte při náročnější fyzické aktivitě. Jste-li ambiciózní, ve snaze mít svůj život pod kontrolou a chcete dosáhnout svých cílů za každou cenu, můžete si nyní sáhnout na dno svých sil.

ŠTÍR

Začátkem týdne využijte svou praktickou schopnost náhledu na to, co je ve vašem životě potřeba změnit či opravit. Obraťte se na zkušené odborníky, kteří vám budou svou radou ku prospěchu. Případně sami budete těmi, na které se budou lidé s důvěrou obracet. Nezůstáváte pouze v detailu, který by vás mohl zahltit, ale vidíte věci v širších souvislostech, a tak je vhodný čas naplánovat i následné kroky do budoucna. Jste-li spíše intuitivní typ, pak více než k práci vás to potáhne ke snění a romantickým představám, ve snaze vyhnout se těžkostem, kterým čelíte. Zkuste vše skloubit a využít při práci svou fantazii. Nic není tak horké, jak to vypadá, a když se do práce pustíte s radostí z tvoření, půjde to samo.

STŘELEC

Jste optimisticky naladěni, nechybí vám dobrá nálada a velké množství energie. Máte-li motivaci, jste na cestě dosáhnout všeho, čeho chcete. Příležitosti, kterých se nyní chopíte, významně přispějí k růstu a pochopení. Dar, který vám přinesou, uvidíte, když přestanete očekávat něco konkrétního a otevřete se možnosti, že to může být cokoliv. Úzké zaměření se na konkrétní cíle způsobí, že stojíte u jedněch dveří, a tak nevidíte jiné, které se pro vás otevírají. Vaše mysl je nyní dobrým pomocníkem, neboť vidí věci prakticky a v nadhledu. Od poloviny týdne si dejte pozor na vztahovačnost. Je zesílen sklon vše brát příliš osobně a urazit se, kdykoliv je to, co říkáte, zpochybněno. Ztotožnění se se svou pravdou způsobuje, že její odmítnutí vnímáte jako odmítnutí vlastní osoby. 

KOZOROH

Do vašeho myšlení se vkrádá lehkost a nadhled. Tím, že snadno vidíte souvislosti a širší kontext, je vhodný čas naplánovat kroky do budoucna. Je doba příznivá pro obchodní setkání i pro jednání na úřadech. Pociťujete velkorysost a větší toleranci k sobě i k těm, kteří nesplňují vaše očekávání a požadavky. Vnímáte detail, ale nehledáte to, co je třeba zkritizovat. Vidíte to jako potenciál pro změnu či nápravu. Pokud byste přemýšleli o chybách a důsledcích přespříliš, může se probudit deprese nebo zesílí tendence izolovat se od vnějšího světa. Od poloviny týdne vás prozkouší ambice. Necháte-li se vyprovokovat svým či cizím egem, které zahraje na strunku nespokojenosti a strachu, bude pár následujících dní ve jménu boje za to, co toužíte udržet, či boje proti tomu, co odmítáte.

VODNÁŘ

Přicházejí rebelské myšlenky či apel k boji z vnějšího světa. Může jít o nejasný pocit sevření, kterému chcete uniknout. Nyní jsou vynášeny z podvědomí veškeré potlačené touhy, myšlenky a emoce, které jste v minulosti spolkli, aniž jste se za sebe postavili, a jejichž následkem jste si zakázali něco ze své přirozenosti. Je důležité si uvědomit, že nic z toho, co nutkavě pociťujete, není přímá reakce na přítomnost. Jde o naučenou automatickou obranu, jak nedopustit opakování minulosti. To vás nutí k neuváženým činům, krajním řešením, k překračování ustálených norem, nevypočitatelnosti či fanatismu. Protože nejde o odpověď na přítomnost, nedokážete přispět ke změně, po které voláte, ale naopak se vše ještě více zkomplikuje. Dokážete-li nezareagovat ukvapeně, jakmile vás nutkání opustí, budete vědět, co udělat.

RYBY

Pociťujete lásku ke všemu živému a máte na srdci všeobecný prospěch. Máte blízko k prožitku soucitu s těmi, kteří trpí, a jste ochotni přiložit ruku k dílu i na úkor vlastního nepohodlí. Pokud toužíte zažívat pouze lásku, krásu a harmonii, můžete před tíhou reality, která se nejeví tak růžově, unikat do snění, fantazií či přílišné spirituality. Od poloviny týdne je zesílena tendence komunikovat, sdílet své názory. Nechybí vám schopnost soustředit se, zamýšlíte se nad sebou a svými názory. Nezapomeňte však vyslechnout i druhé, zabráníte tak příliš jednostrannému vnímání situace, k němuž jste nyní náchylnější. Ztotožníte-li se s tím, co říkáte, pak vás vykolejí jakákoliv kritika. Tím, že budete pozorovat své reakce na ně, se o sobě nejvíce naučíte.