Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 3. 5. 2021 do 9. 5. 2021

BERAN

Lehkost bytí, která dovoluje jen tak plynout a užívat si života, bude od poloviny týdne vystřídána nervozitou a touhou po vzrušujících zážitcích. Rutina a každodennost vás nudí. Máte schopnost vidět svět novýma očima a své poznatky a postřehy dokážete využít k modernizaci světa kolem sebe. Lidi, které potkáte, vnesou do vašeho života čerstvý vítr. Netrpělivost povede k příliš impulzivnímu rozhodování, a tak můžete být vnímáni jako nespolehliví či nepředvídatelní. Konec týdne vás přiměje zabrzdit a podívat se, jakým způsobem využíváte svou energii, kterou máte k dispozici. Pokud se ve vás probouzí zlost na sebe či druhé, případně se cítíte chováním druhých lidí zraňováni, zeptejte se sami sebe, proč se bojíte prohrát.

BÝK

Intelektuálně rozebíráte témata spojená s láskou a hodnotami. Projevuje se cit pro krásu. Jste více než jindy schopni hovořit o svých pocitech. Z podvědomí vylézají nevyřešené bolístky ve spojení se sebehodnotou a vztahy. Můžete čelit závisti či pomluvám, přeceňovat se, nebo se hádat. Budete se cítit omezováni vlivem autorit, předpisů a nařízení, případně se projeví fyzická únava a vy budete nuceni omezit své aktivity. Ve druhé polovině týdne se vzedme vlna odporu pod vlivem touhy odstranit veškerá omezení, která vás svazují. Říkáte, co si myslíte, aniž uvažujete o možných důsledcích. Silně reagujete na vše, co máte rádi, a stejně tak, ale v opačném extrému, reagujete na to, co se vám nelíbí.

BLÍŽENCI

Události mají rychlý spád. Je vhodný čas na intelektuální činnost, učení, obchod a komunikaci. Jste vtahováni do mnoha diskusí a bytostně potřebujete sdílet informace. Čekají vás mnohá setkání a častější styk s příbuznými či lidmi z vašeho blízkého okolí. Nenechte se přemoci zběsilým tempem a zkuste se nerozptylovat příliš mnoha tématy najednou. Není čas dělat jakékoliv závěry, spíš sbírejte informace a zjišťujte možnosti. Udržíte-li si pružnou mysl a budete-li připraveni na cokoliv nového, bude to vzrušující týden plný poznání. Ve druhé polovině týdne dojde ke zklidnění vaší mysli směrem k praktickým záležitostem. Zaměření na detaily a kritické myšlení vám dá možnost uvidět, co je třeba začít měnit a napravovat. Směřujte své kroky ke zlepšení situace, ne jen ke kritice nevyhovujícího.

RAK

Současné dění ve vás spouští podvědomé reakce a chování z minulosti. Nejste-li si plně vědomi toho, co děláte, a necháte se těmito vzorci strhnout, budou vaše reakce hlavně v druhé polovině týdne nepřiměřené a ukvapené. Snažíte se naplnit své představy o tom, jak by měl vypadat váš domov. Pokud s vašimi aktivitami někdo nesouhlasí, vyvolá to ve vás podrážděnost vedoucí k malicherným sporům. Soužití s rodiči bude nyní náročnější, obzvlášť, cítíte-li se stále v jejich područí a využíváte obranné mechanismy z dětství, abyste vše ustáli. Přitahuje vás práce kolem domu, domácího krbu nebo řešíte témata ve spojení s nemovitostmi, pozemky a půdou. Nečekejte, že proces bude hladký. Využití moderních technologií nebo změna pohledu na věc přinese realizovatelné změny, které povedou k lepšímu.

LEV

Otevírá se cesta k učení, komunikaci a k setkávání spojenému s výměnou informací a obchodní činností. Do nepohody se můžete dostat v tématech hodnot, majetku a sebehodnoty. Pozor, ať svou cenu neodvíjíte od toho, co vlastníte. Abyste se mohli cítit svobodní ve svém konání, potřebujete přijmout zodpovědnost a vyřešit téma autorit. Jinak vás budou drtit pocity viny či zodpovědnosti za druhé lidi, nebo se budete zmítat v okovech pravidel, struktur a řádu, který neuznáváte. Koncem týdne zesílí neochota podřídit se. Činy budou ovlivněny touhou uniknout omezením a vydobýt si svobodu a nezávislost. Ujasněte si, za co bojujete.

PANNA

Tváří v tvář skutečnosti budete nuceni k přehodnocování svých názorů a postojů, což se v budoucnu ukáže jako velmi užitečné. Čím flexibilnější budete, tím méně sporů a vyhrocených situací zažijete. Neztotožňujete-li se se svými názory a postoji příliš, budete schopni řešit věci s nadhledem. Díky tomu věci uvidíte v širších souvislostech. Ať se rozhodnete pro pracovní záležitosti, nebo pro aktivity spojené s péčí o domov, vše poplyne hladce a práce vám půjde pěkně od ruky. Pusťte se do toho z gruntu a vyčistěte vše, co si žádá změnu a přeměnu. Chcete-li věci měnit podle svých osobních představ, uvědomte si, že tyto představy vycházejí z minulosti a vy možná mylně předpokládáte, že budou fungovat i v budoucnosti. Cizí názory a postoje vám mohou ukázat novou cestu.

VÁHY

Rodinné soužití může být napjaté. Snaha o prosazení někoho z vašich blízkých vás nenechá chladnými. Koncem týdne se můžete cítit zraňováni, nebo budete mít vztek na sebe, že jste něco nezvládli ustát v klidu a míru. Nefunguje-li vám to doma, spravíte si náladu setkáním s přáteli či s lidmi ze sousedství. Potřebujete se kulturně a společensky vyžít, nebo se vypovídat ze svých citů a pocitů. Cítíte silnou přitažlivost k opačnému pohlaví. Motorem nově vzniklých vztahů bude fyzická rovina. Očekáváte-li od vztahů něco víc, na takto vzniklý vztah moc nesázejte. Velká přitažlivost totiž znamená velkou rozdílnost. A nejsilněji se přitahují opačné póly.

ŠTÍR

Zamýšlíte se nad svými hodnotami či výdělky, nebo řešíte to, co vám poskytuje pocit zabezpečení. Ocitáte se před rozhodnutím, co si nechat a co pustit. Mohl by vám pomoci pohled, že to, co vlastníte, není tím, čemu skutečně vládnete. To, co vlastníte, vyvolává strach, abyste o to nepřišli, nebo bezmoc, když ztrácíte kontrolu. A tak vás to v konečném důsledku ovládá a bere vám to pocit svobody a radosti z přirozeného a spontánního prožitku života. Ono lpění a strach ze ztráty je zdrojem všech omezení, která nyní pociťujete. Vládnout můžete jen svými schopnostmi a ty se nacházejí uvnitř vás. Ty kultivujte. To je bohatství, které vám nikdo nevezme. Proto není důvod se o to bát. Tento přístup vás osvobodí.

STŘELEC

Učíte se své ideály uplatnit v praxi. Pokud vaše praxe pokulhává, pak jste vnímáni jako ti, kteří kážou vodu a pijí víno. Stavíte-li své ideály na piedestal, pak kdykoliv o nich hovoříte, stojíte výš než druzí. Ti, kteří se nechtějí podřídit diktátu, budou tyto ideály zpochybňovat. Fanatismus stojí proti zdravému rozumu. Pokud sami nedostojíte svým ideálům, jste svrženi do prachu cesty svým vlastním soudem. Pokuste se být co nejvíce otevřeni vůči názorům druhých lidí. Vše, co kážete, zkuste žít. Pokud zjistíte, že je to nemožné, zkuste přehodnotit své nároky. Uleví se vám i vašim blízkým.

KOZOROH

Začátkem týdne dochází k odhalením, která byste nečekali. Snadno vidíte pod povrch skutečnosti. Přitahují vás záhady nebo psychologie. Vnímáte, že slova mají velkou moc. Mohou zastrašovat i povzbuzovat. Je na každém člověku, jak je využije. Míra vaší manipulovatelnosti závisí na ovlivnitelnosti tím, co druzí říkají. Vaše pravda se ukáže, až když ji prožíváte. Může docházet k vyhrocení mezi potřebou bezpečí a nutností vykonat něco pro druhé. Stejně tak se můžete dostávat do konfliktů doma i v práci, obzvlášť když chcete prosadit své představy o tom, jak by se vše mělo vyvíjet, a přitom narazíte na odlišný pohled. Koncem týdne se budete cítit zraněni a omezeni cizí vůlí. Je čas zamyslet se nad tím, jak reagujete na překážky a odmítnutí, nebo co ochromilo vaši schopnost stát si za vlastními činy.

VODNÁŘ

Je výborný čas pro intelektuální činnost, sdílení a komunikaci s přáteli. Začátkem týdne dejte pozor na přehnané sliby a tendenci k příliš barvitému vyprávění, které může být druhou stranou pochopeno jako realita. Následně budete vnímáni jako nespolehliví pohádkáři. Ve druhé polovině týdne vás přitáhnou zpět na zem povinnosti a praktické záležitosti. Uvidíte věci kritičtěji a možná i negativně zabarvené. V materiální rovině, skrze tělo či v oblasti výdělků nastanou překážky a omezení, které vás otráví. Ve druhé polovině týdne pocítíte silné nutkání ke změně. Už nebudete ochotni déle toto omezování snášet. Jste-li v situaci, kdy můžete vy osobně něco změnit, je čas konat. Je-li to otázka vyšší moci a vy jen bezmocně přihlížíte, vybijte svou touhu po změně v aktivitách zahrnujících pohyb. Vyrazte na výlet, za dobrodružstvím. Navštivte nová místa nebo vyzkoušejte nový druh sportu.

RYBY

Na začátku týdne vás romantické smýšlení vede k aktivitám navozujícím harmonii, krásu a lásku. Rozněžňujete se nebo slzíte u dojemných příběhů. Silná citlivost a vnímavost potřebuje uzemnění, tak jako voda potřebuje koryto řeky, aby nezaplavila vše, co je nám milé. Věnujte se více než jindy tomu, co naplňuje vašich pět smyslů. Poslouchejte příjemnou hudbu, věnujte se praktickým záležitostem. Budete-li o svých pocitech příliš přemýšlet, jistě vymyslíte domnělou příčinu potíží a ve snaze vše řešit naděláte více škody než užitku. Nechte pocity projít, aniž se s nimi ztotožňujete. Vaše znamení je známé tím, že navnímává okolní atmosféru. Příčina problému není uvnitř vás. Snažíte-li se hledat harmonii tím, že řešíte problémy druhých, jednou skončíte úplně bez energii a stanete se těmi, kdo potřebují zachránit.