Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 29. 8. 2022 do 4. 9. 2022

BERAN

Trávíte čas zábavou, společenskými styky či plynete v dovolenkovém módu. Pociťujete lehkost a spokojenost. Při komunikaci a obchodních aktivitách máte tendenci přehánět, jste naladěni optimisticky. Vedete plamennou obhajobu toho, co je pro vás důležité. Dávejte si pozor na povrchnost, přehlížení detailů a plané sliby, které nejste schopni naplnit. Arogance vycházející z pocitu neomylnosti k vám přitáhne silné odpůrce a vyvolá fanaticky laděné slovní půtky.    

BÝK

Lákají vás milostná dobrodružství a netradiční hodnoty a směry. Nuda a rutinní záležitosti ve vás vyvolávají potřebu osvobodit se. Jste-li zaměřeni tradičně, pak situace, kterým ve vztazích a ve vztahu ke zdrojům a hodnotám čelíte, vás nutí být flexibilní a nelpět na tradicích a zaběhnutých postupech. Jste-li dlouhodobě v nějakém vztahu nespokojeni, vybublá to na povrch. Na jedné straně se projevuje sklon k utrácení a neuváženému jednání, na druhé straně cítíte obavu z nedostatku či strach z nesplnění toho, co se od vás očekává. Můžete se cítit nedocenění a osamělí. 

BLÍŽENCI

Intenzivně se věnujete duševní či fyzické aktivitě. Vaše mysl jede na plné obrátky. Objeví-li se před vámi překážka, stává se výzvou k jejímu překonání. Při jednáních máte tah na branku. V oblasti zdraví, při rutinních postupech a ve službě druhým čelíte konfliktním situacím, které ve vás vyvolávají potřebu dokazovat svou důležitost či obhajovat své postavení. Není vhodná doba zahajovat individuální projekty vyžadující námahu. Dáváte přednost plynutí a odpočinku. Čekáte, že se věci vyřeší samospádem.   

RAK

Ve vztazích, při sportu a osobních aktivitách slibujete více, než jste schopni splnit. Rádi si své zásluhy přibarvíte. Nejsou-li sliby, na něž se spoléháte, naplněny, cítíte se oklamáni. Máte-li pocit neukotvení, opakující se rituály a zaměření se na zdokonalování každodenních procesů a domácích prací vám udělá dobře. O víkendu vás to přitáhne k moderním metodám či technologiím, józe, tai-chi nebo studiu vědy, techniky či astrologie. 

LEV

V první polovině týdne vás láká dobrodružství a odpuzuje rutina. Potřebujete zažívat něco nového a vzrušujícího, abyste se nenudili. Ve vztazích narážíte na potřebu svobody a nezávislosti. Může dojít k ukončení vztahů a vazeb, které nemají dostatečně pevné základy. Cítíte-li se odmítnuti, uzavřete se za hradbou odtažitosti či povýšenosti. Ambice a netrpělivost při jednání vyvolají konflikt, při němž jste nuceni bojovat o udržení svého postavení. Budete-li taktní a vnímaví vůči potřebám druhé strany, dosáhnete svých cílů.

PANNA

Dostáváte se do konfliktu s lidmi ve vašem okolí. Ego jedná na nevědomé úrovni. Pozorujte, co vás rozčiluje. Dozvíte se tak o tom, na čem lpíte a co máte tendenci odmítat. Neberete-li se příliš vážně, dokážete se snahám o potvrzení sebe sama zasmát. Potlačujete-li vztek, vzdor a netrpělivost, otočí se to proti vám, hlavně v oblasti zdraví. O víkendu se otevřete změnám a objevování světa kolem vás novými, neotřelými způsoby. Zážitky vám přinesou pocit svobody a nezávislosti a nový pohled na sebe sama.  

VÁHY

Komunikujete pozitivně a sebejistě. Vaše plány jsou originální a nepostrádají prvek odvahy. Snadno obhájíte to, co je pro vás důležité. Při diskusích si dejte pozor na přehnaná gesta a plané sliby. Nepříjemné zprávy vám přivodí zklamání. Příčinou bývá přehlédnutí důležitého detailu.  Vaše spontánní vystupování a kreativita nemusí být přijaty kladně. Pohled druhé osoby na vaši situaci vám pomůže vyjasnit si důležitá témata v partnerství a obchodní činnosti. Oslovte odborníka.      

ŠTÍR

Ve vztazích a obchodních vazbách dochází k roztržkám a rozchodům z důvodu nespokojenosti se současným stavem. Přehodnocujete tato spojení z pohledu užitečnosti a neplnění vašich představ a očekávání. Případně se sami cítíte ze stejného důvodu odmítnuti. Závazky, které vás drží pohromadě, zkouší silná potřeba svobody a nezávislosti, jež intenzivně vnímáte. V závěru týdne vám zaměření se na nové zážitky, hodnoty a na nový způsob vnímání odkryje možnost posunout se vpřed a uvidět sebe sama i svět kolem vás v širších souvislostech. 

STŘELEC

Povinnosti a zodpovědnost vyplývající ze závazků, vzájemných vazeb a vztahů vás omezují. Zvažujete je z praktické stránky a z hlediska užitečnosti. Máte na lidi kolem vás vysoké nároky, nenaplňují-li vaše očekávání, jste kritičtí. Případně to, co se od vás očekává, jde proti vaší přirozenosti. Při komunikaci dejte pozor na nesplnitelné sliby a ohýbání pravdy. Druzí to snadno vyhodnotí jako lež. V osobních aktivitách a ve sportu odvážně posouváte své hranice. Vaše záležitosti plynou hladce a bez velkého přičinění.

KOZOROH

Ve snaze navázat či udržet určitý vztah přibarvujete informace. Přílišný optimismus vede k přehlížení detailů, což vás následně dožene. Při jednáních a uzavírání smluv a dohod si dejte pozor na text psaný drobným písmem. Ve vztahu k domovu, nemovitostem a pocitům jistoty a bezpečí se cítíte zraňováni a reagujete neadekvátně. Dotkne-li se někdo místa, které je rozjitřené zraněním vzniklým v minulosti, vaše reakce bude násobně silnější, než kdyby tam žádné původní zranění nebylo. Stejným způsobem reagují na takto opakovaná zranění druzí, mějte s nimi soucit.      

VODNÁŘ

Do středy vás přitahuje dobrodružství, flirt a vzrušující zážitky. Nechcete se nudit. Snadno ztrácíte trpělivost s blízkými. Vztahy, v nichž se nacházíte, hodnotíte podle užitečnosti. Nenaplňují-li vaše očekávání, máte tendenci je ukončit, či alespoň jasně dáváte najevo svou nespokojenost. Nedokážete-li sami dostát svým představám o sobě, přichází pocit viny či nedostatečnosti. Na jedné straně vám je lépe samotným, na druhé se můžete cítit osamělí. Radost a uvolnění nacházíte při sportu, zábavě a v odpočinkovém módu.

RYBY

Dostáváte se do sporů s okolím ohledně témat zdraví, hygieny, rutinních procesů či dokonalosti. Všímejte si, jak moc vám záleží na potvrzení vaší role, vašeho postavení či vaší důležitosti. Tím vytváříte prostor pro konkurenční boj s každým, kdo má stejné ambice. Budete-li negativní pocity potlačovat, projeví se to na vašem zdraví. Raději se podívejte na to, s čím se ztotožňujete. V závěru týdne využijete nové pohledy z oblasti technologií, vědy, jógy či astrologie. Ty vám v konečném důsledku přinesou větší svobodu či určitou formu uzdravení.