Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 29. 3. 2021 do 4. 4. 2021

BERAN

Cítíte se při síle a dokážete se projevit s taktem a ohledem na druhé. Jste společenští, přitahuje vás vše krásné. Svým výstřednějším chováním se můžete dožadovat pozornosti. Je-li vaše ego zraněné, pak trpíte nedostatkem vůle a obavou ze svobodného sebevyjádření. Cítíte se podceňovaní, nebo sami sebe podceňujete. To se projeví kritizováním slabin u druhých lidí, nebo jste sami kritizováni a máte potřebu hlasitě se obhajovat. Od středy tendence k lítostem a pocitům zranění zmizí. Ve vztazích zavládne větší harmonie. Těšte se na příjemná setkání. V přátelských vtazích se budete cítit sami sebou. Čas přeje aktivitám spojeným s učením, sdílením informací, obchodem a fyzickým pohybem.

BÝK

Začátkem týdne utrpí vaše sebehodnota s ohledem na to, co se děje s vaším tělem, nebo z důvodu nepřijetí toho, co děláte. Uvědomte si, že výsledek vašich aktivit, ani to, jakou práci vykonáváte, neurčuje vaši skutečnou lidskou hodnotu. Spojujete-li své vnější úspěchy se svou hodnotou, pak se obáváte neúspěchu a můžete tlačit na pilu i v situacích, kdy by bylo přínosnější nechat zvítězit cizí názor. Vaše mysl se snadněji nechá ovlivnit pocity, a tak posuzujete záležitosti z pod závoje iluzí. Od poloviny týdne se uvolní to, co způsobovalo nerovnováhu v přijímání a dávání, a tím se urovnají i vaše vztahy. V pracovní oblasti dokážete být pragmatičtí, vaše sebeovládání a citová stabilita vám pomáhá ustát případné spory a snáze uvidíte, jak situace, jimž čelíte, řešit.

BLÍŽENCI

Vaše zvídavost vás vede do aktivit, kde se dozvíte něco nového, ať už jde o učení, výměnu informací, setkání s přáteli, nebo návštěva zajímavých míst. Přicházejí příležitosti ve spojení s moderními technologiemi, komunitní prací, či sociálními a skupinovými projekty. V těchto oblastech vnímáte lehkost plynutí. Potkáváte lidi, kteří vás posunou dál, nebo vám prokážou určitou službu. Přesto zůstávejte nohama na zemi a hlídejte si logická rozhodnutí. Nenechte se zmanipulovat ke krokům, které byste ve stavu klidu neudělali. Podlehnete-li pocitům a emocím, můžete se následně cítit podvedeni, nebo se sami uchýlíte k podvodným taktikám, či k nic neřešícím únikům před realitou. Také je možné, že budete nuceni čelit následkům svých minulých činů, které jste doufali, že zůstanou skryty očím veřejnosti.

RAK

Vaše mysl se toulá ve snech a představách. Nemáte-li chuť projevovat se navenek, využijte svou inspiraci k umělecké tvorbě, k sebezpytování. Přitahují vás záhady či duchovní tematika. Snadno uvěříte slovům, jež jsou doprovázena libými pocity. Jste náchylnější k ošálení. Není proto vhodný čas k uzavírání smluv a k důležitým jednáním. Váš pocit jistoty a bezpečí bude narušován cizími snahami o sebeprosazení. Případně vaše potřeba prosadit se či nastartovat své aktivity vás bude vhánět do nejistoty, nebo do konfliktů s těmi, které vnímáte jako autoritu. V druhé polovině týdne se setkáte s novým pohledem na život. To vám umožní uvidět sami sebe či svět kolem jinýma očima. Nezapomeňte, že teorie je pro vás užitečná pouze tehdy, vyzkoušíte-li ji na vlastní kůži a její účinek se prokáže.

LEV

S optimismem a novou silou se pouštíte do podnikavých aktivit, které slibují zábavu a dobrodružství, nebo se zabýváte hledáním sebe sama. Doba přeje finančním aktivitám ve spojení s moderními technologiemi, léčením a od konce týdne také činnostem ve spojení s pohybem a obchodem. Pociťujete větší nezávislost na podpoře druhých. Víte-li, čeho chcete dosáhnout, pak si za tím půjdete. Je vhodná doba na odstranění nerovnováhy jakéhokoliv druhu. To vám pomáhá i ve vztazích a v nastolení harmonie v přijímání a dávání. Byli-li jste zvyklí pouze přijímat, zjistíte, jak vás neskutečně naplní, když začnete dávat. A naopak. Pokud jste dosud jen dávali, uvědomte si, jakou radost poskytnete druhým tím, že jim dovolíte vás obdarovat.

PANNA

Začátek týdne je ještě ve znamení třenic způsobených netrpělivostí a touhou prosadit své názory. Máte tendenci vnímat jednání druhých lidí jako lehkovážné. Pochybnosti o sobě a možné pocity méněcennosti vám vezmou odvahu. Pohltí-li vás chuť vzdát to, budete nuceni čelit beznaději či bezmoci. Uvědomte si, že mysl ztrácí kontrolu, neboť nic z toho, čemu věřila, nefunguje. Proto vydává signály beznaděje. Otevřete-li se světu za myslí, pak uvidíte, že všechno špatné je pro něco dobré. Každá situace má své východisko, které zahlédnete, když přijmete, že to, co nemáte pod kontrolou, se stane podle vlastních pravidel, ne podle těch vašich. Čím méně je mysl zaměstnána očekáváním určitého výsledku, tím větší má prostor najít příležitost v tom, co přichází.

VÁHY

Ujasňujete si, že to, co chcete, není vždy tím nejlepším, co ve skutečnosti potřebujete. Čím více lpíte na své představě o své cestě a svém cíli, tím větší napětí a vnitřní konflikt pociťujete, když se věci dějí jinak, než chcete. Lépe uděláte, když začnete hledat důvod, k čemu vám je, že zažíváte situaci tak, jak je. Vždy se tím něco učíte. Toto poznání vás nesmírně obohatí a posune. Jste-li v této chvíli s životem spokojeni, pak jej naplňte mentálním či fyzickým pohybem, aktivitou a využijte prostor, který máte k dispozici, k objevování všeho, co vás zajímá – od sportu přes pracovní aktivity, krásu, až po témata spojená s alternativními směry, astrologií, technikou a vizionářstvím.

ŠTÍR

Toužíte proniknout pod povrch skutečnosti, abyste odkryli pravdu. Je čas, vyzkoušet a prověřit vše, co vám přijde do cesty. Nyní není snadné vás obelstít. To, co se tím nyní naučíte, vám změní život k lepšímu. Minimálně tím narušíte zkostnatělou představu o tom, jak funguje tento svět. Se svými poznatky máte chuť seznámit druhé lidi. Dejte si jen pozor, ať netlačíte v touze, aby byla vaše pravda přijata. Je to záležitost moci. Každý tlak vyvolává protitlak. Raději informaci nabídněte a nechte na příjemcích, aby rozhodli, zda ji vezmou za svou a co s ní udělají. Vaše pravá přesvědčovací schopnost je v tom, jakou pravdu žijete, ne v tom, co říkáte, aniž tak sami činíte.

STŘELEC

Pociťujete lehkost, chuť se bavit a užívat si života. Nejlépe využijete toto nastavení na zábavu, na dovolenou, nebo na aktivity, při nichž není třeba se přemáhat a vyvíjet námahu. Případně budete jen vděčně plynout s přítomností. Je-li vaše mysl silná, pak vás bude krmit různými myšlenkami a vytahovat pocity z vašeho podvědomí. Podlehnete-li nutkání reagovat, vžene vás to do aktivit, které se následně ukážou jako slepá ulička. Do pátku si dejte velký pozor na to, čemu uvěříte. Vnější vlivy mají nad vámi velkou moc. Raději počkejte do dalšího týdne, než se k něčemu zavážete, nebo než něco podepíšete. Nejlépe uděláte, když své pocity a iluzorní představy mysli vyjádříte tvůrčím způsobem.

KOZOROH

Setkáváte se s mocí, kterou vám dává určité postavení. Případně se učíte respektovat, že jste odevzdali moc někomu, o koho se potřebujete opírat. Vaše znamení je o systému, do kterého patříte. Naučíte-li se přijímat tento systém i vaše postavení v něm, uvědomíte si, že to, co vám dává moc na jedné straně, vás na druhé straně činí bezmocnými. To, co vám poskytuje jistotu, se vám v určité chvíli stává zdrojem nejistoty. Je vhodný čas prozkoumat a uvidět souvislosti dějů za oponou. Máte chuť zabývat se záhadami a tajemstvími, přitahuje vás psychologie, uzdravování, okultismus, duchovní filozofie nebo astrologie. To, co se nyní prostřednictvím těchto směrů dozvíte, přinese velkou vnitřní proměnu, nebo proměnu systému, o nějž se opíráte a ve který věříte.

VODNÁŘ

Zábava, dobrodružství, učení a pohyb vám přináší pocit svobody. Jste akční a každá situace je sebeurčující. Pozorujte, jak se vším konáním či nekonáním prolíná téma zodpovědnosti. Vaše znamení je o pouštění starého, zbavování se závislosti a vytváření vizí, jež jsou příslibem svobodné budoucnosti. Jsou dvě cesty, jak pouštět to, co vás brzdí. Vnímejte, jak k čistce přistupujete vy. Jednou z cest je revoluce. Ta vychází z odmítnutí minulosti a útěkem před ní. Druhou z nich je evoluce. Ta využívá možnost podívat se z místa, kde se nacházíte, na to, co z toho, co existuje, můžete ponechat tak, jak to je, co je třeba pojmout jinak, aby to bylo využitelné i v budoucnu, a co je nutné odstranit, neboť se to stává brzdou vašeho vývoje.

RYBY

Vaše mysl je zahlcena pocity. Rozhodujete se více pocitově než logicky. To, co vám druzí říkají, je přes tento závoj pocitů vnímáno. Pod tímto vlivem snadno pochopíte věci jinak, než byly myšleny. Předpokládáte-li, že vás lidé klamou, pak za vším uvidíte klam. Vezete-li se na vlně lásky a tolerance, uvidíte ve všem to dobré. Důvěřujete-li svým pocitům bez logického zhodnocení situace, ocitnete se ve zmatku, chaosu, nebo budete mít dojem, že se ve všem ztrácíte. Využijte svou představivost a inspiraci výhradně k umělecké tvorbě. Musíte-li plánovat, pak se nad jednotlivými kroky pořádně zamyslete. Zeptejte se, zda to celé dává smysl pro vás a váš život. Je totiž možné, že někdo, skrytý za hezkými slovy, vás směřuje k realizaci jeho osobních cílů. Koncem týdne poroste obezřetnost a touha přijít věcem na kloub. To vám pomůže odkrýt závoj iluzí. Je na vás, zda zjištěné informace dokážete využít pro dobro nejen své, ale i lidí kolem.