Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 29. 11. 2021 do 5. 12. 2021

BERAN

Jdete si za tím, čemu věříte. Pokud si nejste jisti tím, čemu máte věřit, hledejte v neznámých vodách. Rozšiřte si obzory studiem, poznáváním cizích kultur a náboženství, nebo vyrazte na objevnou cestu do zahraničí. Stojí-li v cestě vaší radosti ze života nějaké pochybnosti o sobě, o schopnosti tvořit či se prosadit, nyní je vhodná doba podívat se na zoubek tomu, co potlačujete, odmítáte či odsuzujete. V práci pro tým či pro dobro určitého celku, jehož jste součástí, si naložíte. Čekají vás povinnosti, závazky a větší zodpovědnost. Je vhodný čas na důležitá rozhodnutí. Díky vytrvalé práci bez reptání přijde ocenění.  

BÝK

Nenechte se vtáhnout do boje s těmi, kteří disponují mocí a zpochybňují jistoty, na které jste zvyklí. Věnujte čas vztahům, hlavně těm účelovým a pracovním. Vaše otevřenost spolupráci a ochota upozadit své osobní zájmy pro dobro vztahů vás otevře novým, převážně pracovním, příležitostem. Leží vám na srdci prospěch těch, které máte rádi. Jednáte s citlivostí a soucitem, nebo se vezete na vlně romantiky. Vaše city jsou zesíleny, přitahujete silné milostné prožitky. Vaše činy jsou vedeny touhou či strachem ze ztráty toho, na čem lpíte.    

BLÍŽENCI

Nespokojíte se s povrchními informacemi. Vyhledáváte něco, co by vás posunulo vpřed. Jestli to, co zjistíte, je pravdivé, poznáte, když to zkusíte prakticky využít ve svém životě. To, co s vámi neladí, pusťte z hlavy, ať v ní není skladiště. Od čtvrtka budou vaše myšlenky, komunikaci,  obchodní činnost či cestování doprovázet silnější emoce. Připravte se na možné pomluvy či udání, které rozvíří hladinu stojatých vod. Koncem týdne dojde ke zmatkům, zamlženému vnímání a omylům. Nedejte na první dojem, nedomýšlejte si to, co nebylo vysloveno. Raději si vše ověřte.   

RAK

Jste vedeni touhou něčeho dosáhnout, nebo se něčeho zbavit a nedokážete spočinout, dokud toho nedosáhnete. Za využití výzkumu, průzkumu či díky nenápadným taktikám dosahujete svých cílů. Tlak na pilu vyvolává hádky. Možné jsou neshody kolem bezhlavého utrácení peněz či nevhodných investic. V pracovní oblasti získáte v druhé polovině týdne větší moc nebo vás setkání s někým, kdo ji má, navede na cestu změny. Nenecháte-li se hnát potřebou vítězit za každou cenu, poplyne tento týden v lehkosti. Využijte čas k pomoci druhým, k umělecké tvorbě či k pobytu v přírodě.

LEV

Soustředění a ochota převzít zodpovědnost za sebe a své činy vám přinesou uznání v určitém uskupení či v práci pro společenství. Řešíte vyvstalé situace logicky, stojíte pevně nohama na zemi. Máte tendenci ztotožňovat se se svými myšlenkami. Přijmout kritiku je pro vás těžké. Zpochybnění vaší pravdy ve vás probouzí nepřiměřené reakce. Koncem týdne zesílí potřeba zbavit se jakýchkoliv omezení. Nechcete, aby vám někdo říkal, co máte dělat. Vaše pozornost i činy se točí kolem tématu svobody a nezávislosti. Tím, že říkáte bez obalu to, co si myslíte, si způsobíte nemalé problémy.

PANNA

Chcete zjistit pravdu. Pozornost směrujete pod povrch, odkrýváte tajemství a skryté motivy vlastních či cizích činů. Jejich pochopení povede ke změně vašich cílů. Jste-li příliš ukotveni v subjektivním vnímání skutečnosti, hledáte řešení ve vodách, které jsou již mnohokrát probádané. Přílišné přemýšlení o problémech či duševní izolace od druhých může vést k depresivním stavům. S věcmi, s kterými si nevíte rady, se obraťte na odborníka. Pokud jste v určitém tématu kovaní, budete sami vnímáni jako autorita. Nenechte na sobě zodpovědnost za rozhodnutí druhých, učinili jej sami, i když na vaši radu či doporučení.

VÁHY

Soustředíte se na kolektivní cíle a na prosazení toho, čemu věříte. Pilná práce začne přinášet ovoce. V pracovních vztazích a ve vztazích založených na zodpovědnosti a na naplnění cizích očekávání budete čelit hlubokým emocím. Touha něco získat ve vás probouzí urputnou snahu. Pokud to naopak rychle vzdáte, zeptejte se sami sebe, co vám brání nechat se inspirovat a jít si za svým snem. Jste-li závislí na předmětu své touhy, pak vás snadno ovládne strach ze ztráty. Emoce s tím spojená je žárlivost a zabezpečovacím chováním je majetnickost a ovládání. Čím více lpíte na tom, co máte, a čím těsněji se to snažíte držet, tím nesnesitelněji působíte na ty, které tím dusíte.      

ŠTÍR

Jakýkoliv tlak ve snaze získat kontrolu vyvolává konfrontační prostředí. Čím větší je ego, tím silnější je potřeba bojovat. Odvaha vede k překračování komfortní zóny. Uvíznete-li v pocitu neomylnosti, přivede vás to do problémů. Rozhoduje-li ve vašem životě vnímavost vůči potřebám lidí kolem vás, pak se zapojujete do činností, které přinášejí užitek druhým, zaměřujete se na duchovní rozměr života, nebo trávíte čas odpočinkem, meditacemi či studiem ezoterických směrů. Od čtvrtka se otevírají možnosti k efektivní změně věcí kolem vás. Máte dostatek elánu. V pracovní oblasti a v oblasti vašeho potenciálu získáte větší kompetence. Jsou-li vaše zájmy totožné se zájmy společnosti, pak na sebe zásluhy nenechají dlouho čekat.

STŘELEC

Jste ponořeni do diskusí a práce na tom, čemu věříte. V těchto oblastech vás popohání touha po poznání a chuť posouvat své hranice. Otevíráte se všemu novému. Jste-li přesvědčeni o své pravdě, berete vše osobně a nedáváte prostor ničemu odlišnému. Tím si zavíráte možnost vyrůst. Stáváte se fanatickým prosazovatelem svého subjektivního postoje k životu. V druhé polovině týdne vás temné stránky komunikace dostanou do problémů. Možné jsou pomluvy či udání. Silná potřeba odstranit omezení jakéhokoliv druhu povede vaše činy. Možné jsou silné záliby v něco či nelibosti vůči něčemu. Konec týdne je ve znamení rozmlžené komunikace. Dejte si pozor na lži a podvody.

KOZOROH

Vašemu znamení vládne harmonie, spolupráce a dobrá nálada. Snadno získáte to, co chcete, aniž se někdo druhý bude cítit ošizen. Je vhodný čas pro finanční investice a obchod s uměním. Můžete odpočívat, nebo se zabývat činnostmi přinášející užitek lidem kolem vás. Nelpíte tolik na tom, co z toho budete mít vy osobně. Ke své práci využíváte fantazii a intuici. Možné jsou romantické chvíle na pracovišti. V druhé polovině týdne získáte větší moc provést efektivní změny ve svém životě a v životě blízkých. Dbejte na to, aby byly v souladu se zájmy těch, které ovlivňujete. Využijte svou energii k tvoření, ne k ničení. 

VODNÁŘ

Těmto dnům vládne praktičnost a vytrvalost v plnění povinností a závazků. Děláte důležitá rozhodnutí, která ovlivní vaši budoucí existenci. Máte podporu svých nadřízených či starších lidí. Do středy je zesílen kritický pohled na situaci. Zaměřujete se na vážné věci, vážná témata. Soustředíte se na nedostatky a hledáte způsoby, jak je napravit. Stále stojí potřeba osobní svobody v protikladu s kolektivní zodpovědností a nutí vás si vybrat. V tématech moci, konečnosti a sexuality máte tendenci posouvat své hranice. Dejte si pozor na přehánění a pocit nedotknutelnosti. Snadno přepnete své síly nebo přečerpáte zdroje. Nakonec nebudete schopni splnit to, co jste slíbili. 

RYBY

Dělá vám dobře pobyt v ústraní, v přírodě nebo pomáhání druhým. Vnímavost vůči potřebám lidí kolem vás dokážete přenést do svých pracovních aktivit a vztahů. Cítíte se romanticky. Leží vám na srdci prospěch těch, které máte rádi. Snadno upozadíte své osobní zájmy. Plynete-li na vlně fantazie, pak ji využijte pro uměleckou tvorbu či tanec. Koncem týdne nastanou zmatky, mlha a nepochopení v komunikaci. Nedorozuměním předejdete tehdy, pokud si nebudete nic domýšlet a raději se ujistíte, že jste vše správně pochopili. Vyhněte se polopravdám a zastírání skutečnosti ze strachu před možnou konfrontací.