Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 28. 9. 2020 do 4. 10. 2020

BERAN

Probouzejí se ve vás negativní obranné programy a potíže spojené s nemožností svobodně se projevovat, rozvíjet a tvořit. Vrací se vám staré zkušenosti a nezpracovaná traumata a nutí vás se s tím vypořádat. Můžete se cítit zraněni či ublíženi, případně máte tendenci zraňovat a ubližovat těm, které máte rádi. Jste netrpěliví a snadno se necháte vyprovokovat k neadekvátním poznámkám a reakcím. Využijte prostor, který se vám otevírá omezením vnějších aktivit, k prozkoumání vnitřního světa s využitím toho, co se nachází ve vaší těsné blízkosti. Objevujte tvořivé procesy, při nichž cítíte radost. Ne radost z výsledku, ale radost ze samotného procesu tvorby. Pokud vám to nepůjde, jděte po časové ose zpět do dětství, zde jsou ukryty kořeny vaší tvořivosti a spontánnosti.

BÝK

Cítíte se manipulováni informacemi, které k vám proudí. Více přemýšlíte nad smrtí, závislostí a pomíjivostí. To ve vás probouzí sklíčenost a strach. Máte tendenci vyhýbat se lidem, což vede k pocitům osamělosti. Využijte tento čas, který vás uzavírá vnějším radovánkám, k práci, k překopání struktur, řádu, pravidel, aby vám sloužily, ne aby ve vás umrtvovaly radost ze života. Vyčistěte svůj vnitřní i vnější prostor od všeho, co vám nedovolí volně dýchat a dusí vás pod příkrovem příkazů a zákazů. Nezapomeňte si při tom všem udržet pozitivní náhled na život. Všechno, co tu nyní je, vám slouží, i když třeba jen k tomu, abyste si uvědomili, v jaké oblasti dozrál čas na změnu.

BLÍŽENCI

Máte intenzivní chuť být ve společnosti, setkávat se s lidmi či jít za kulturou a uměním. To, co se děje kolem vás, hlavně ve vztazích, vás nutí vypořádat se starými vzorci a situacemi, které kdy v minulosti vedly k omezování vašeho svobodného projevu a tvořivosti. Uvědomte si, že příčinou omezení vaší spontánnosti a tvořivosti byla potřeba vyhovět druhým a být s nimi v harmonii. Čím více se přizpůsobíte, tím zranitelnější jste, protože ztrácíte pevnou půdu pod nohama, kdykoliv se nezachováte tak, jak si myslíte, že je to správné. Nyní je čas podívat se na onen strach novýma očima s vědomím toho, co jste dosud zažili a za co takovýto život stál. Možná vám dojde, že skutečná dokonalá krása a intenzita života nesouvisí s přijetím lidmi kolem vás, ale s hloubkou prožitku, do jaké jste ochotni si dovolit vstoupit. Pokud se vy sami v této hloubce přijmete, pak zjistíte, že více k prožitku spokojeného života nepotřebujete.

RAK

Na jedné straně chcete mít vztahy plné harmonie a lásky a na druhé straně jste ponoukáni potřebou dělat si vše po svém. Není-li to v souladu s přáními druhé strany, čekejte problémy. Možná vy chcete trávit čas společně a partner by byl raději někde jinde. Abyste jej udrželi doma, můžete využívat manipulace a zastrašování s cílem dosáhnout svého, což vyvolá konflikty. Uvědomte si, že každý člověk má odlišnou potřebu blízkosti a svobody a nesouvisí to s tím, zda vás má či nemá rád. Jestliže necháte mysl, aby vám kreslila možné scénáře vývoje, myslete na to, že máte tendenci snadno podlehnout pesimismu a vaše obranné reakce vycházejí ze strachu z osamění. Nezůstávejte zavřeni doma, vyrazte do přírody. Jestliže se vydáte na cesty, obrňte se trpělivostí.

LEV

Čím více se věnujete tvorbě, dětem nebo milostným záležitostem, tím více zažíváte život jako dobrodružství. Objevujete, že to, co do tvorby vložíte, se vám vrátí. Pokud se vám vrací to, co nechcete, podívejte se, co jste zaseli. Když to, co nyní přichází, přijmete jako důsledek toho, co jste vyslali, lekce je ukončena. Můžete se cítit ovládáni a manipulováni slovy, která jako kdyby se zarývala hluboko do vašeho nitra. To ve vás vyvolává vztek a potřebu bojovat nebo se bránit. Nejlépe uděláte, když těmto slovům dáte jen takovou váhu, jaká jim ve skutečnosti náleží. Jde o informaci, která s vámi buď rezonuje, nebo ne, a podle toho pro vás buď je, nebo není důležitá. Pokud slova vyvolávají strach, jde o zkoušku, zda se jimi necháte ovládnout, protože jim uvěříte. Máte volbu. Slova mají jen takovou moc, kterou jim dáte, a tak to, co vás ve skutečnosti ovládá, je váš strach z této moci.

PANNA

Využíváte sílu slova k dosažení hlubší proměny. Pokud žijete v představě toho, co je správné, a chcete to mít pod kontrolou, vaše slova se snadno stranou nástrojem moci. Slova manipulují a zastrašují ty, kteří nemají dostatek informací a uvěří vám. Zvažujte, co vyslovíte. Není-li vaše komunikace vedena čistými úmysly, zvedne se proti vám vlna odporu, zažijete konflikty, hádky, které mohou přerůst v agresi. Podaří-li se vám udržet si chladnou hlavu a nenecháte se vtáhnout do boje, přijměte situaci jako vyústění vaší snahy věci natlačit. Podívejte se na motiv, který vás k oné komunikaci vedl. Je-li to strach či touha ovládat a vyřešit problémy za druhé lidi, i když s nejlepšími úmysly, věřte, že vaše cesta není jediná možná. Dejte lidem i situaci důvěru, díky tomu vznikne prostor pro řešení, které vy nyní nevidíte.

VÁHY

Klíčovým slovem je pro vás spolupráce. Nyní se o sobě dozvíte nejvíce skrze vztahy a spolupráci s druhými lidmi. Nebudete chtít trávit čas sami. V cestě vám mohou stát potíže spojené s nemožností svobodně tvořit a projevovat svou vůli, což ve vás vyvolá negativní reakce. Můžete být více podráždění a přitahovat konfliktní situace. Je-li vaše mínění o sobě založeno na ocenění druhými lidmi, pak určitá forma zranění či nedostatku, kterou nyní prožijete, oddělí zrno od plev. Díky tomu vám dojde, že hodnotu neurčuje vnější pozlátko, ale vnitřní bohatství vycházející z tvořivého procesu sebevyjádření. Stačí dělat to, co milujete. Tato vnitřní tvůrčí síla k vám přitáhne takové přátele a blízké, jimž právě o tyto hodnoty jde. A těch, kteří od vás odejdou, když vnější odlesk bohatství, krásy či popularity vybledne, vám nemusí být líto.

ŠTÍR

Víte, že slova mají ten význam, který jim dáte. Díky tomu lehce zpochybníte tvrzení, která se zdají naprosto jednoznačná a neskočíte na lep těm, kteří chtějí manipulovat a ovládat. Pociťujete netrpělivost a snadněji se necháte vyprovokovat k neuváženým činům. Buďte ve střehu, jinak se dostanete do konfliktu, ani nebudete vědět jak. Pokud svými řečmi vyvoláte v druhých agresivní reakci, podívejte se na motiv, s kterým byla vaše slova vypuštěna. Velmi pravděpodobně tam naleznete touhu dosáhnout svého, zvítězit nebo ukázat svou pravdu. Nebuďte fanatičtí, bojujete-li za svou pravdu, pak se podle zákona duality druzí s jejich pravdou stávají nepřáteli, které je třeba porazit. Základním nástrojem mocenských bojů je strach. Nebude-li se bát, nejste ovladatelní a pak se není čeho bát. Nezaséváte-li strach v myslích druhých, nesklidíte boj.

STŘELEC

Vycházíte-li ze své představy o tom, jak má svět fungovat, pak se potácíte mezi skutečností a svými ideály. Padáte do pasti negativních emocí vyvolaných hodnocením situace. Vaše reakce jako důsledek nepřijetí toho, co je, jsou ovládány pocity omezování, které následně probouzejí vztek a bezmoc. Případně se snažíte dotlačit současnost do ideálního stavu. Pozor na fanaticky arogantní prosazování své vlastní pravdy. Potřebujete si vyčistit hlavu aktivitou, která ve vás probudí radost z tvoření či pohybu. Sport, zábava, kreativní činnost, hra. Přínosné je pro vás pracovat v týmu a pro tým. Pozorujte, jak je pro vás snadné spolupracovat tak, aby činnost hladce plynula. Možná zjistíte, že nemusíte hrát prim a radost vám přinese fakt, že se svým dílkem ve skládance podílíte na něčem větším, co přesahuje vaši představivost, i když to není pod vaším velením a kontrolou.

KOZOROH

Máte svou představu o tom, co je správné, a tu se snažíte aplikovat i na druhé lidi. Není-li jimi naplňována, probouzí se tendence usměrnit je či vést. To vám dává na jedné straně pocit důležitosti a moci, ale na druhé se za ně cítíte zodpovědní a s tím roste strach, že to nezvládnete a selžete. Mohou vás přepadat strachuplné myšlenky a negativní scénáře. Zkuste to jinak. Pusťte svou představu o tom, co je všeobecně správné a co špatné. Každý člověk se přirozeně řídí svým svědomím. Zkušenost, kterou udělá v rozporu s tím, jak to vidíte vy, jej na jeho cestě vede k úpravě dalších rozhodnutí. Nehrajte si na soudce, který ví nejlépe, co je pro lidi dobré. Působíte tím povýšeně a druzí se vás mohou snažit z tohoto pomyslného piedestalu, na který jste se sami vyhoupli, shodit. Dovolte lidem převzít za sebe a své volby zodpovědnost, jen tak se zkušenost přetaví v moudrost.

VODNÁŘ

Jste podezíraví a cítíte se manipulováni. Nepřikládejte slovům takovou důležitost jako ti, kteří je vyslovují. Nenechte se vtáhnout do mocenské hry ovládané strachem. Pociťujete nervozitu a podvědomé obavy vás udržují ve stresu. Tak se může stát, že neustojíte situace, při nichž obvykle zachováte chladnou hlavu. Jestliže se s nějakým názorem ztotožníte, velmi snadno se diskuse přehoupne v konflikt. Zkuste si udržet svůj přirozený nadhled, i když v moři rozbouřených emocionálních výlevů lidí kolem vás to není jednoduché. Cítíte-li se unaveni, jde s největší pravděpodobností o mentální únavu. Stačí, když se rozhodnete pro nějakou fyzickou či čistě tvůrčí aktivitu a odložíte surfování po internetu a dumání nad tím, co bude. Uvidíte, že to z vás spadne.

RYBY

Vidíte do motivů druhých lidí, a tak se nenecháte oklamat zdáním. Pokud se budete snažit někoho napravovat, se zlou se potážete. Probudíte v něm potřebu bránit sebe a své teritorium. Pak si nestěžujte, že jste to mysleli dobře. Člověk je schopen uvidět až to, co je připraven uvidět. Do té doby se musíte smířit s tím, že je to v pořádku, že to nevidí. Informace, které se k vám nyní dostanou, budou mít mocenský náboj, a tak mají moc pozvednout i zastrašit. Necháte-li se přece jen vtáhnout do strachu, sevře vás to tak silně, že se jen stěží nadechnete. Přepadnout vás může stav úzkosti či deprese. To souvisí s obavami z budoucnosti, které vycházejí z uložených negativních zkušeností v minulosti. Potřebujete přeskládat myšlenkové pochody z pesimismu v optimismus. Zkuste si udržet pocit, že všechno se děje správně, a najít na všem to, co vám to dává. Snadněji tak objevíte cestu ven. Ta není dlážděna bojem ani vzdorem, ale důvěrou a přijetím.