Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 28. 6. 2021 do 4. 7. 2021

BERAN

Vaše touhy a vášně vám nedopřávají klidu. V honbě za požitky to snadno přeženete s jídlem či pitím a nevolnost na sebe nenechá dlouho čekat. Po vášnivých nocích přichází vystřízlivění. Zvažujte, co vás ovládá natolik, že nejste schopni rozeznat, co je pro vás vhodné. Povinnosti vás volají k zodpovědnosti. Pokud se půjdete raději bavit, nebudete z toho mít dobrý pocit. Z obav před následky si nedovolujete svobodně tvořit. Zkuste kultivovat svůj projev. Nenechat se ovládnout sexuálními touhami a touhou po uznání a náklonnosti, ale využít inspiraci citem k tvůrčí činnosti. Ideální je tanec nebo jiná umělecká tvorba.

BÝK

Nedokážete být v klidu. Nervozita vás pohání vpřed. Chcete poznávat nové věci. Projeví se zájem o vesmír, technické směry či o astrologii a jógu. Ve vztahu s dětmi či v milostných záležitostech hrozí výbuchy nekontrolovaných emocí. Převažuje větší sebestřednost a touha uspokojit své vlastní potřeby. Možná trpíte pocitem, že druzí se mají lépe na váš úkor. Nespokojenost s těmi, kteří nenaplňují vaše měřítka a očekávání, vyvolává ve vztazích chlad a odtažitost. Konec týdne je ve znamení rozchodů. Jste-li připraveni podívat se pravdě do očí, neobviňujte lidi kolem sebe. Zaměřte se na své zakořeněné představy o tom, jak by svět měl fungovat. Podmínečná láska vám brání přijmout sebe i druhé lidi takové, jací jsou.

BLÍŽENCI

Komunikace, obchod a setkávání běží na plné obrátky. Příliš mnoho informací vás může rozptýlit tak, že ztrácíte schopnost soustředění. Do pátku jste přitahování k náročnějším problémům, které vás nutí řešit nedostatky a hledat nápravu. Nenechte se vystresovat natolik, že si pro detail neudržíte potřebný nadhled. Druzí se na vás obracejí pro radu, nebo jste vy těmi, kdo si váží rad zkušenějších. Připravte se na zmatky v komunikaci, ať slovní, či silniční. Nenechte se unést dojmy a emocemi, ale raději si ověřte, kudy vede cesta, a zda dobře rozumíte zadání. Chcete-li se jen bavit a v lehkosti a hravosti tvořit pro radost či následujete tužby svého těla, najde se vždy někdo či něco, co vás omezí natolik, abyste nebrali v potaz jen svůj osobní zájem.

RAK

Vaše pozornost je zaměřena směrem dovnitř a ke kořenům. Řešíte hlavně záležitosti spojené s rodiči či dětmi, nebo témata spojená s minulostí a pocity jistoty a bezpečí. Pociťujete silný vliv společenství a máte chuť být jeho součástí a přispívat do něj svou tvorbou. Pozorujte, jak široce máte otevřenou náruč. Zda upřednostňujete jen své blízké, nebo do rodiny zahrnujete celý svět. Čím otevřenější je náruč, tím bezpečněji se cítíte. Mohou vyplouvat na povrch traumata ve spojení s otcem či autoritou, která brání projevu vaší přirozenosti a svobodnému sebevyjádření. Pokud se cítíte druhými lidmi znevýhodňováni či jakkoliv zraňováni, je čas zvědomit a léčit to, co v sobě potlačujete či za co se odsuzujete natolik, že se cítíte dotčeni, kdykoliv někdo toto zranění rozjitří.   

LEV

Procházíte zkouškou ega. Pozorujte, zda vás ovládají touhy těla, které vás vhánějí do divokého prožívání života. Nechcete se nechat nikým a ničím omezit. Jste neklidní a vaše reakce jsou silně impulzivní. Toužíte po zábavě, radovánkách, tvořivém procesu a milostných dobrodružstvích. Možná řešíte problémy s dětmi, které se zdají nezvladatelné a chovají se jako utržené ze řetězu. Každý krok směrem k bezstarostnému užívání si je následován konflikty s autoritou či pocity viny za nedodržení určitých pravidel. Ve vztazích se cítíte nepochopeni, nebo přestáváte rozumět tomu, proč s druhým člověkem vlastně jste. Pokud se rozhodnete nějaké vztahy ukončit, pohlídejte si, ať tak neučiníte v emocích, ale s odstupem a rozmyslem.

PANNA

Čerpáte své zkušenosti z minulosti a využíváte je v práci pro blaho společnosti. Při uskutečňování takových projektů vám přeje štěstí a otevírají se nové možnosti a příležitosti. Případně se obracíte do svého nitra a prohlubujete hranice poznání své psychiky a duchovních rozměrů života. Navštěvujete semináře zaměření na duchovní růst, nebo si užíváte pobyt v přírodě, který vás naplňuje klidem a pocitem harmonie. Největším nebezpečím jsou v této době vaše iluze. Vidíte to, co chcete vidět, a slyšíte to, co chcete slyšet. Dochází tak snadno k nedorozuměním a mylným předpokladům, na jejichž základě se rozhodujete. To vyvolá zmatky, pocit, že jste byli oklamáni, nebo jste sami osočeni ze lži. Na cestách se můžete snadno ztratit, nebo ztratíte signál, až jej budete nejvíce potřebovat.

VÁHY

Jste tvůrčí, plné elánu a chuti užívat si radostí života. Necháte se ovládat city, touhami a chutěmi, což nemusí mít vždy příjemné následky. Lehkovážnost bude potrestána omezeními, která přijdou ze strany autorit či skrze vlastní tělo jako důsledek hýření a poživačnosti. Nejlépe zužitkujete svou touhu v umělecké tvorbě, při tanci, v divadle či na koncertě. Domácí atmosféra či boj s někým z rodiny, ve vás probouzí stará zranění. Nedůtklivost ukazuje, že se berete příliš vážně a lpíte na své představě o sobě. Zkuste se trochu uvolnit. Být sám sebou znamená, že občas uděláte něco, co se druhým lidem nelíbí. Jejich reakce nevypovídá nic o vás, ale o nich a o jejich osobních preferencích a očekáváních, která na vás kladou.  

ŠTÍR

Dělá vám dobře pobyt s rodinném kruhu, případně toulky přírodou nebo aktivity spojené s prvky harmonie a krásy. Vnímáte rodinu jako větší celek, než je u vás obvyklé. Projevuje se to štědrostí a ochotou přiložit ruku k dílu ve prospěch širšího společenství. Začátkem týdne ještě můžete znejistět, když přicházíte o možnost bavit se tak, jak byste si představovali, nebo zažíváte určité problémy s dětmi, které vás nutí vzdát se svých představ o tom, jak by svět měl fungovat. Vaše mysl je však otevřena změnám překonaných vzorců myšlení, představ a očekávání. Celkem dobrovolně jste ochotni vzdát se lpění na stávajícím, což je příslibem velkého vnitřního posunu.  

STŘELEC

Jste vystaveni neustálé komunikaci a výměně názorů s druhými lidmi. Čím více budete naslouchat, tím více se toho naučíte, i o sobě. Necháváte-li se unášet pocity a emocemi, pak bude vaše komunikace nejasná, případně dojde ke zmatkům a mylným pochopením toho, co je vám říkáno. Máte tendenci dělat si závěr podle toho, co podvědomě očekáváte, že uslyšíte. Neustále se ujišťujte, zda jste správně rozuměli. Pociťujete-li touhu něco neříct, abyste se vyhnuli nepříjemnostem, buďte si jisti, že se to provalí a vy budete čelit daleko větším problémům. Probouzí se ve vás chuť spolupracovat s druhými lidmi, a tak se zapojíte do projektů a aktivit s potenciálem růstu a přínosu pro společnost. Pokud lidi moc nemusíte, expanze se projeví nabubřelostí ega. Dejte si pozor na projevy arogance a nadřazeného chování. 

KOZOROH

Začátek týdne je ještě ovlivněn podvědomým nutkáním a touhami, které narušují klid ve vztazích. Můžete být silně přitahování k hodnotám či lidem, které vás následně prozkoušejí a vyvolají silnou emocionální odezvu. Zjistíte, jak jste na tom se lpěním, žárlivostí či pocity viny. Od poloviny týdne se může dostat do konfliktu váš smysl pro povinnost a kázeň s touhou užívat si smyslové požitky či být s lidmi. Pokud zanedbáte své povinnosti, dostaví se špatný pocit, který vám nedovolí vychutnat si chvíle, které jste si ukradli pro sebe. Máte-li tendenci stavět mezi sebe a druhé lidi zeď, ať už ze strachu z ublížení, nebo z nejistoty, budete se cítit osamělí. Je dobré si uvědomit, že jste to vy, kdo se vnitřně izoluje od zbytku světa.

VODNÁŘ

Vede vás pocit povinnosti a zodpovědnosti vůči celku, ať už je to rodina, nebo celá planeta. Kdykoliv se rozhodnete jen tak si užívat, bavit se, být s přáteli, objeví se něco, co vás zabrzdí a ukáže, co je ještě potřeba vykonat. Záleží na tom, jak máte svou zodpovědnost vůči celku nastavenou. Pokud je to seznam úkolů, očekávání a představ, kterým chcete dostát, budete se z toho cítit unaveni, jako kdybyste nesli na zádech břemeno závazků celého světa. Vnímáte-li zodpovědnost jako povinnost naplnit svůj potenciál, být v každém okamžiku věrný tomu, kdo jste, pak vás tato zodpovědnost chrání před smýkáním touhami, smyslnou žádostí, požitkářstvím a potřebou za každou cenu dělat to, co sami chcete. Každým krokem na cestě zažíváte radost z tvoření, i když zrovna plníte závazky vůči někomu jinému.

RYBY

Cítíte klid a soulad ve vztazích. I když máte chuť jen tak plynout a užívat si příjemné pocity, je vhodný čas udělat něco užitečného pro sebe či pro lidi kolem. Díky schopnosti porozumět širšímu obrazu jednáte rozumněji a smysluplněji, a tak se věci daří. Zažíváte šťastné náhody. Přichází pocit, že se vše děje samo. Svou chuť rozšiřovat obzory nasyťte výletem, nebo se pusťte do studia filozofie či nauk o fungování světa. Kvadratura Merkuru na Neptun zamlžuje komunikaci iluzemi a narušuje spojení a fungování elektroniky. Obrňte se trpělivostí. Mějte na paměti, že je vaše mysl obestřena iluzemi. Zkuste se vyjadřovat co nejpřesněji, dávejte si pozor na své věci, a pokud vyrážíte na cesty, ujistěte se, že jste do navigace zadali správnou adresu.