Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021

BERAN

Vede vás touha po svobodě či odpor k omezením a k nutnosti přijmout kolektivní zodpovědnost. Pod jejich vlivem můžete přehánět, porušovat pravidla a chtít všechno hned. Příslibem této doby jsou konflikty s autoritami a s těmi, kteří mají moc. Chcete-li za něco či proti něčemu bojovat, hledejte podporu, ať nestojíte proti nepříteli sami. Nejste-li nastaveni na boj, pak vyhledávejte možnosti a příležitosti v nových vodách a dívejte se, na čem začnete stavět nové základy. Od středy se zharmonizují vztahy, díky rovnováze mezi přijímáním a dáváním. Pokud to, co chcete získat, je pro vás, váš růst a vaše poznání důležité, snadněji prosadíte svoje a získáte to. Jen si nestěžujte, když oním poznáním bude skutečnost, že takto jste si to nepředstavovali.

BÝK

Tam, kde ve vašem životě vládne strnulost, pocítíte napětí a neklid. Ovládá-li vás strach z nejistoty, můžete protestovat proti omezením nebo proti příliš rychlým změnám. Pokud vás neustálé změny nevykolejí, necháte se unášet vzrušujícím objevováním nových dimenzí světa kolem vás. Vaší hlavní devizou je praktičnost a schopnost stát nohama na zemi. Snadno tak objektivně zhodnotíte a využijete příležitosti, které se vám naskytnou v pracovní oblasti a vejdou se do struktury řádu a všech omezení, kterým jako společnost čelíme. Jen si dejte pozor na přílišné nadšení. To vede ke zbytečnému riskování. Nejvíce ze situace vytěžíte, udržíte-li se v klidu a s trpělivostí vám vlastní vyčkáte na vhodný okamžik.

BLÍŽENCI

Zaměřujete svou pozornost na budoucnost. Štěstí přeje společným projektům a konání ve prospěch vyššího celku. Cítíte nadšení a jste zároveň ochotni přiložit ruku k dílu. Zakládáte-li své aktivity na určitém ideálu, ve spojení s cestováním nebo vyšším věděním, od poloviny týdne dostanou zelenou. Setkání během těchto aktivit mohou dát prostor vzniku zásadních a dlouhotrvajících vztahů. Ujistěte se, že nevidíte v daných lidech jen to, co chcete vidět. Případně že ony aktivity a vazby nejsou náhražkou a únikem před tíhou každodenních povinností a starostí, které se vám nyní mohou zdát příliš náročné. Mohli byste zjistit, že po návratu do reality budou nepoužitelné a propast mezi vysněnými světy a vaším životem se ještě více prohloubí.

RAK

Zažíváte rozpor mezi tím, co byste chtěli sami pro sebe a mezi požadavky druhých. Napětí může vládnout mezi domovem, dětmi a prací. Připomeňte si heslo, že domov je tam, kde je láska, a že klid a harmonii nenahradíte nablýskanými okny a přeplněným stolem. Zkuste se pustit všech představ o tom, co byste měli dělat a jací byste měli být, a dovolte si jen tak být a neřešit, zda je to tak správně. V druhé polovině týdne se možná budete muset podřídit cizí moci nebo sami budete mít tendenci směrovat všechny kolem vás tam, kde je chcete mít. Využijete-li k tomu manipulaci, nedivte se síle odporu, který se proti vám zvedne. Mohou vás pohltit nutkavé myšlenky, které vám nedají spát a nebude jednoduché je pustit. Nejlépe vám s tím pomůže procházka v přírodě či ponoření se do umělecké tvorby.

LEV

Máte elán, ale nebude jednoduché uskutečnit v tuto chvíli všechny budoucí plány. Chcete-li je prosadit za každou cenu, dejte pozor na přehánění a porušování pravidel. Konfrontace s autoritami a mocí pro vás nevyzní dobře. Od poloviny týdne poroste chuť cestovat nebo se vám otevřou nové příležitosti k rozšíření obzorů a hlubších souvislostí ve vašem životě. Je čas vystoupit z komfortní zóny. Vztahy a vazby, které v této době vzniknou, mají šanci přetrvat. V oblasti materiálních hodnot zažíváte nejistotu a chaos. Vsaďte na moderní technologie a alternativní způsoby vydělávání peněz. Mohou přicházet náhlé příležitosti a šťastné náhody. Budete-li zahlceni nadšením, raději počkejte, až trochu vychladnete, a teprve poté nechte padnout finální rozhodnutí.

PANNA

Jste otevřeni novému. Nebojíte se změn, cítíte se obohaceni tím, co vám vstupuje do života. Pokud se příliš ztotožňujete s nařízeními, pravidly a řádem, o něž se opíráte, v polovině týdne se můžete cítit ohroženi aktivitami těch, kteří s tímto řádem nesouhlasí. Máte tendenci brát si věci osobně a není pro vás snadné poodstoupit a uvidět vše s nadhledem a v širších souvislostech. Od poloviny týdne zesílí soucit a touha pomáhat, a to i na úkor sebe a své osobní pohodlnosti. Řešíte-li nespokojenost s děním kolem sebe únikem do snění, fantazií či přílišné spirituality, vaše pověstná disciplína dozná trhliny a může vás pohltit lítostivost a pocit oběti.

VÁHY

Nebudete-li lpět na svých představách a tradičních formách fungování, otevírají se před vámi příležitosti a možnosti ve spojení s moderními technologiemi, astrologií, mystikou nebo jinými alternativními cestami. Od středy zavládne ve vztazích harmonie díky vzájemné vstřícnosti. Snadno získáte to, co chcete. Jste připraveni stejnou měrou dávat i přijímat. Pokud nad vším příliš přemýšlíte, může vás strach zbavit odvahy a zhatit vaše plány. Koncem týdne se připravte na třaskavé období. Zesílí nedůtklivost a podrážděnost, která vytvoří konfrontační prostředí, kamkoliv vstoupíte. Dusíte-li svůj hněv v sobě, obrátí se to proti vám. Dejte pozor při práci s ohněm či s ostrými předměty.

ŠTÍR

Získáváte podporu tam, kde jiní se marně domáhají toho, co jim náleží. Držíte se toho, co vám dává pocit kontroly či moci nad situací. Víte sice, že změny jsou nutné, ale zároveň se jich obáváte, neboť v nejistotě kontrolu ztrácíte. Zamyslete se nad tím, co to znamená mít nad něčím kontrolu. Často jde o totální omezení svého i cizího konání na úroveň, kterou jste vyhodnotili jako bezpečnou. Záleží jen na vaší mysli a na tom, čemu důvěřuje a co přijímáte jako bezpečné. Pro mysl je bezpečné to, co už je známe a vyzkoušené, ostatní je zpochybňováno. Ale skutečný život začíná za hranicí poznaného. Zvažte, zda přílišná kontrola nedusí váš život.

STŘELEC

Váš idealismus je konfrontován s tvrdou realitou, a tak pozorujte, jaká očekávání a ideály máte nastaveny. Jste-li zklamaní, nemůže za to situace, ale to, že jste v ní viděli něco jiného. Od poloviny týdne zavládne ve vztazích a na rovnici přijímání a dávání harmonie. Buďte aktivní, zasportujte si nebo vyrazte na cestu za poznáním, ať je to cesta do nitra, nebo putování do dalekých krajin. Nenechte si ujít příležitosti, které posunou vaše zkušenosti za úroveň vaší komfortní zóny. Odvaha udělat krok vpřed, aniž znáte předem výsledek, je ono dobrodružství, po němž vaše duše volá. Stojíte-li při snění o výškách pevně nohama na zemi, není se čeho bát.

KOZOROH

Otevíráte se novým věcem, situacím a možnostem. Cítíte mnoho energie a jen stěží dokážete být v klidu a nic nedělat. Vnímáte, jak vše je propojené. Přitahují vás technické směry či témata spojená s vesmírem. Vaše mysl vás vede k zamyšlení o sobě a svých záměrech. Dejte si jen pozor, abyste nebyli příliš sebestřední, unikaly by vám širší souvislosti, které vycházejí z oné provázanosti s celkem. Od poloviny týdne vaše mysl získá na síle, uvidíte snadno do motivů druhých lidí. Budete schopni je ovlivňovat svými názory, proto pečlivě zvažte, zda se zakládají na pravdě. Budou-li se druzí cítit vaší pravdou ohroženi, probudí to v nich odpor. Čím fanatičtěji lpíte na svém vlastním pojetí pravdy, tím vyhrocenější situace přijdou. Proti cizí vůli není třeba bojovat, stačí přijmout možnost existence vícero pravd a žít a nechat žít.

VODNÁŘ

Záleží na vašem postoji, zda budete toto období prožívat v lehkosti, či obavách. Díváte-li se na nové situace, kterým čelíte, jako na možnosti naučit se něco nového o sobě a o životě, pak je váš den plný příležitostí k růstu. Necháváte-li se však strhnout strachem, že to nezvládnete, jste kvůli obavám ze ztráty toho, na co jste byli zvyklí, plni napětí, neklidu a odporu. Dejte si pozor, abyste si svým konáním nepodřezávali větev, na které sedíte. Snadno se dostanete do konfliktu s autoritou. Svými činy vyvoláváte pocit ohrožení, proto jste vnímáni jako nepřátelé. Nedivte se, když vám bude důrazně ukázáno, kde je vaše místo.

RYBY

Zaměřte se na kreativní a uměleckou tvorbu, pobývejte v přírodě nebo se nechte unášet na vlně romantických filmů. Nezapomeňte si po vypnutí televize uvědomit, že se vracíte zpět do běžného života. Budete-li se i nadále vznášet na obláčku iluzí, snadno zakopnete o něco, co jste ve své povznesenosti přehlédli. Vnesete-li tuto náladu do vztahů, pak budete lítostiví, kdykoliv nebude naplněno očekávání vašeho romantického ideálu. Od středy ještě více zesílí citlivost a vnímavost. Ta se buď překlopí v soucit a ochotu být zde pro ty, kteří vás potřebují, nebo vás pohltí nepříjemné pocity a vy se v tendenci ochránit se před těžkostmi života stáhnete do svého vlastního světa.