Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 27. 9. 2021 do 3. 10. 2021

BERAN

Pokud jste pochopili sílu a důležitost vzájemné pospolitosti a společenství, využíváte svou vůli k plnění úkolů ve prospěch tohoto uskupení. Přistupujete k tomu zodpovědně, neplýtváte energií na podružnosti. Snadno zvládáte i náročnější situace. Dokážete upozadit své egocentrické touhy, vyžaduje-li to doba. Nedokážete-li své osobní touhy a sobecké zájmy ukočírovat, cítíte se omezováni, zlobíte se na všechny, kteří znemožňují dosažení vašich ambic. Svým jednostranným postojem a na sebe zaměřeným konáním ovšem zraňujete lidi kolem sebe.

BÝK

Lákají vás hodnoty spojené s mocí, pomíjivostí i sexualitou. Toužíte po vzrušení a úniku před fádností každodenního života. Anebo se takovýmto světem cítíte ohroženi, a tak se stahujete za zdi svého bezpečného příbytku. Sami sebe přesvědčujete, že lepší je vrabec v hrsti než holub na střeše. V druhé polovině týdne sice vaše dobrodružné choutky vyšumí, ale chuť užívat si přetrvá. To, čeho si nejvíce ceníte, si dopřáváte plnými doušky. Pozor, ať to neodnese vaše peněženka, nebo zažívání! Koncem týdne se připravte na silné zážitky, které zintenzivní vaše emoční prožívání. Může jít o nový vztah, nebo se probudí láska k určitému aspektu vašeho života.

BLÍŽENCI

Pocit, že vám chybí rovnováha nebo že váš život nemá směr, vás vede k hledání svého místa skrze vztahy s lidmi kolem vás. Pozorujte, zda máte tendenci se s každým, kdo s vámi není v souladu, smiřovat. Případně se ze strachu z nepřijetí raději neprojevujete. Nebo se vžíváte do druhých, ve snaze porozumět situaci a reagujete tak, jak se to od vás očekává. Tyto reakce jsou však neupřímné vůči vám samým, a proto si tím nalezení svého místa ztěžujete. Jdete-li v životě jen po povrchu, neustále měníte své postoje, skáčete z jedné strany na druhou a je pro vás těžké se rozhodnout, kterým směrem se vydat. Zůstanete-li pozitivně naladěni, pak díky těmto prožitkům objevíte, že rovnováhy nelze dosáhnout neustálým přizpůsobováním se. 

RAK

Vědomě se snažíte vytvářet a harmonizovat vztahy, podílíte se na spolupráci a kolektivních aktivitách. Pakliže se při nich cítíte jakkoliv nejistí a ohrožení, spolupráci narušujete. A není divu, v našem podvědomí se nacházejí obranné mechanismy a naučená chování, pocházející z raného dětství, které pak vyplouvají na povrch v okamžicích nejistoty, při strachu ze ztráty nebo z odmítnutí. Zkuste je odkrýt dřív, než opět zapůsobí neadekvátně nebo zabrání posunu vpřed. Proces sebepoznání, například prostřednictvím psychologie, pomůže.

LEV

Neřešíte své osobní problémy, ale témata spojená se vztahy a schopností spolupracovat, nalézt shodu, harmonii či kompromis. Jste ochotni přiložit ruku k dílu. Děláte důležitá rozhodnutí. Zvažujete při všech krocích, co vám přísluší řešit, a co ne. Díky tomu si udržíte zdravý přístup, aniž byste na sebe naložili větší zodpovědnost, než unesete. Přebíráním zodpovědnosti za druhé v lidech vyvoláváte pocit podřízenosti. Někteří z nich rádi vloží život do vašich rukou. To vám dodá pocit důležitosti, ale zároveň vás to zatíží zodpovědností. Při neschopnosti vyřešit jejich záležitosti, pocítíte frustraci. Ti, kteří se nechtějí nechat řídit vám budou dokazovat svou nezávislost. Koncem týdne budete přecitlivělí na kritiku, snadno na sebe vztáhnete i to, co se vás přímo netýká.  

PANNA

Zajímá vás tematika moci, léčivé síly, financí, pomíjivosti a sexuality. Do života vám vstupují zajímaví lidé, kteří vás seznamují s novým pohledem na život a hodnoty. Necháte se inspirovat? Nebo prožíváte závist a žárlivost z pocitu, že to nemůžete mít také? V první polovině týdne řešíte ve vztazích touhu po svobodě na jedné straně a potřebu blízkosti na straně druhé. Lákají-li vás zajímavé zážitky, jste ochotni vyrazit na lov do cizího rybníka. Nejste-li na takovýto druh dobrodružství stavěni, vyrazte za zábavou, na koncert, na výlet. Potřebujete-li si v rutinních vztazích od sebe odpočinout, naplánujte si cestu každý někam jinam. Uvidíte, že se tím následně vzájemně obohatíte.

VÁHY

Vkládáte množství energie do nových projektů a různých forem spolupráce. Čím důležitější je pro vás harmonie, tím snáze se nyní dostáváte do konfliktu s lidmi zastávajícími odlišné názory. Důvodem je, že už nejste schopni dále potlačovat svou nevoli tak, jak jste to ve jménu klidu dělali v minulosti. Uznáváte-li běžně konstruktivní výměnu názorů jako klíčový prvek úspěšné spolupráce, velmi pravděpodobně zažíváte spokojenost. Využíváte sílu, kterou máte k dispozici, k práci pro tým. V pracovní oblasti a v rámci určitého řádu a struktury, pod níž spadáte, jedete na výkon. Přebíráte zodpovědnost za důsledky svých činů a voleb. Jsou vám nakloněny autority a starší lidé. Rozhodnutí činíte po zralé úvaze.

ŠTÍR

Rádi se bavíte. Cítíte se dobře. Děláte to, co vás naplňuje. Pozor na tendenci k přehánění při nákupech a požitcích. Vezmete-li začátkem týdne nákupní centrum útokem, pravděpodobně pořídíte něco, co budete následně vnímat jako příliš nepraktické či extravagantní. Ve vztahu k lidem kolem vás vnímáte soucit a porozumění. Leží vám na srdci jejich dobro. Je-li vám lépe samotným než mezi lidmi, pak se uchýlíte do přírody, nebo budete hledat harmonii a lásku v duchovním aspektu života. Koncem týdne se prostřednictvím hlubokého prožitku ve vztazích změní způsob vnímání určitého aspektu vašeho bytí. Změna může probíhat ve vašem nitru a její veškeré konsekvence uvidíte až při budoucím ohlédnutí zpět.

STŘELEC

Čím více pozornosti věnujete vztahům a budování spolupráce, tím lépe. Je čas na společná rozhodnutí, plodné diskuse, budování pevných vazeb. Děláte-li vše proto, abyste sami zazářili a získali uznání, aniž berete v potaz potřeby partnera, se zlou se potážete. Svým egocentrickým konáním jen zraňujete lidi kolem. Máte chuť užívat si, bavit se ve společnosti a utrácet. Čím méně jste přitom schopni ponořit se do hloubky, tím širší škálu prožitků či požitků potřebujete, abyste ukojili vnitřní prázdnotu. Potřebujete-li sytit svou neposednou mysl, pak se vrhněte na studium, které vám rozšíří obzory, nebo vyrazte na objevnou cestu. Nezůstávejte jen na povrchu. Zkuste to vzít z gruntu. To, co si přečtete nebo uvidíte, vyzkoušejte sami na sobě.

KOZOROH

Zajímají vás záhady. Přitahuje vás průzkum a výzkum či metody rozvoje lidského potenciálu. Jste hledači pravdy, nebo odíváte pravdu do slov tak, aby podpořila směr, kterým se chcete ubírat. Využíváte-li slovo jako mocenský nástroj, pak se pravděpodobně setkáte s manipulací, citovým či jiným vydíráním. Snadno naletíte výmyslům a konspiracím, nebo je sami ve strachu z budoucnosti tvoříte. Dalším rizikovým faktorem je fanatismus. Pozor na ty, kdo vám vnucují svoji pravdu. Koncem týdne vás pohltí touha, která vás vtáhne do víru hlubokých prožitků citů a vášní. Pozorujte, jaké touhy se ve vás skrývají a jak hluboko jste je museli potlačit, aby neovlivnily vaše vědomé cíle a struktury, které jste vybudovali.

VODNÁŘ

Hledáte rovnováhu mezi povinností a zábavou. Nemáte problém vzít za práci, která je založena na týmové spolupráci a na kolektivní zodpovědnosti. Je vhodný čas začít nějaký projekt spojený s komunitní činností. Vnímáte závazky a zodpovědnost, která z nich vyplývá. Postupujete vytrvale, a tak snadno přijde ocenění za dobře vykonanou práci. Máte nadhled a optimistické vnímání světa. Díky velké toleranci a velkorysosti se vám otevírají všechny dveře. Rozjedete-li to na poli zábavy, je pro vás těžké omezit se. V tom, čeho si ceníte nejvíce, máte tendenci přehánět. Je-li váš pocit naplnění založen na vnějších požitcích, očekáváte od lásky příliš, hledáte u druhých to, co by vás zasytilo.  

RYBY

Jste zahlceni pocity. Můžete se cítit jako oběti. Vnímat smutek a ztotožňovat se s nezdary lidí kolem vás. Nevnímáte hranice mezi sebou a vnějším světem. To vám neumožňuje poznat, kdy je vhodné zasáhnout a kdy je třeba nechat druhé lidi, aby prošli svojí zkušeností sami. V životě hledáte harmonii, lásku a pocit přijetí. Nenacházíte-li je u lidí, nebo cítíte-li se zahlceni podněty zvenčí, uchýlíte se do přírody, do samoty, případně navštívíte duchovní seminář. Praktický život se vám může zdát příliš náročný. Ideál, který toužíte prožívat, snadno přivodí zklamání. Problém netkví v lidech nebo v „nedokonalosti“ světa, ale ve vašich nadpozemských ideálech a očekáváních.