Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 27. 4. 2020 do 3. 5. 2020

BERAN

Dařit se bude vašim aktivitám ve spojení s učením, sdílením, obchodem. Jen si dejte pozor, abyste se nenechali nalákat na hodnoty, které na první pohled vypadají skvěle, a tak sami sebe přesvědčíte, že přesně to potřebujete. Čeká vás určitá forma rozčarování nebo pocit zrady. Pozorujte, co vás na daných hodnotách nejvíc přitahovalo, dozvíte se něco o tom, na čem jste závislí. Stejné rozčarování zažijete, pokud se rozhodnete pomáhat, a místo poděkování pocítíte nevděk. Uvědomte si, že touha pomoci by měla být vedena jediným motivem, a to soucitem, vyšším stavem lásky. V takovém případě vás naplňuje samo konání a vy nic nežádáte zpět. Uvidíte-li v lidech oběti, které potřebují pomoci, buď vám uvěří a začnou být na vás závislí, což vás postupně vysílí, nebo je vaše pomoc rozzlobí, protože zasahujete do jejich pravomocí. Při nejlepším se od vás odtáhnou, v horším sklidíte kritiku či odsouzení.

BÝK

Pocítíte nervozitu a neklid, který vás žene něco dělat, ale přitom nevidíte cestu, kterou se vydat. Několikrát se zhluboka nadechněte, abyste se srovnali. Pozorujte, jaké myšlenky se rodí ve vaší hlavě. Můžete přecházet z přílišného optimismu do úplného pesimismu až po pocity ohrožení. Neztotožňujte se se svými myšlenkami ani se svou představou o tom, kdo jste, co je pro vás důležité, jaké jsou jistoty, bez nichž to nezvládnete, neboť jinak budou vaše následující dny jako jízda na horské dráze. Raději se držte zuby nehty víry, že ať se děje, co se děje, vy to zvládnete. Podaří-li se vám udržet odstup od situace, nakonec uvidíte jiné příležitosti, které jsou tu pro vás, i když dveře, v jejichž otevření očekáváte záchranu, zůstávají zavřené.

BLÍŽENCI

Postupujete pomalu, ale jistě. Navazujete vztahy, učíte se, komunikujete. I když možná máte pocit, že se nikam nehýbete, tvoříte základ budoucího růstu. Když strom zapouští kořeny, na povrchu není nic vidět, ale odolnost onoho stromu v budoucnu závisí právě na této době. Tak to tak vezměte a nemějte obavy, když hned nejsou zřejmé výsledky. Dejte si jen pozor na pocit, že jste přišli spasit svět, zachránit určitou oblast nebo skupinu těch, kteří se neumí postarat sami. Mohli byste si naložit příliš a žádný vděk stejně nesklidíte. Touha pomáhat často vychází ze snu o důležitosti a z potřeby mít věci pod kontrolou, abyste nepřišli o svou svobodu.

RAK

Vaše mysl vám předkládá různé scénáře, co by se mohlo stát. Všímejte si, zda věříte katastrofám, či jste uvnitř přesvědčeni, že to nějak zvládnete. Necháváte-li se strhnout strachem, pak se ocitáte v situacích, kdy musíte bojovat, cítíte se ovládaní, omezovaní. Je-li ve vás ukotvena důvěra, že vše má svůj hlubší smysl, dokážete vyhlédnout nad hladinu úzkosti, do níž lidi stahuje strach, a k vám přicházejí náhlá vnuknutí a nápady, jak v této nejisté době vytvořit nějakou jistotu či přijít k hmotnému příjmu. Pokud se cítíte izolovaní a přemáhá vás pocit samoty, zajděte si do přírody, tam onen pocit zmizí. Je to proto, že příroda vibruje energií lásky, která nezná hranice. Tam vnímáte, že jste součástí celku a nejste na to sami.

LEV

Pociťujete velkou nervozitu ohledně jistot a životního stylu, kterým jste doposud žili. Vaše znamení je tzv. pevné, tj. neradi přicházíte o něco, co jste získali, ať už je to pozornost, moc, pocit důležitosti, vysoké postavení, či majetek. Nyní máte novou příležitost začít znovu. Zkuste si vzpomenout, jak jste fungovali před tím, než jste dosáhli toho, o co se nyní bojíte. Vzpomeňte, zda jste byli na své cestě šťastní a co vám k tomu štěstí stačilo. Vnější pozlátko je něčím, za čím se často ženeme, a když se tam dostaneme, stane se zlatou klecí, která nám vezme svobodu a následně i radost ze života. Zvažte, zda to, co děláte, vás stále naplňuje radostí, nebo pokračujete jen z nutnosti, abyste neztratili tvář či udrželi to, na co jste si zvykli.

PANNA

Máte tendenci velmi prakticky rozebírat každodenní záležitosti, ponořit se do služby druhým a vytvářet něco užitečného. Mohou přicházet náhlé nápady, jak věci měnit a upravovat, aby dobře sloužily. Pořád vidíte něco, co je třeba vylepšit, postarat se o to. Nenechte se ovládnout pocitem spasitele a zachránce, vytvářeli byste ve vnějším světě nerovnováhu šířením pocitu, že to druzí sami nezvládnou. Tím byste na sebe naložili tíži problémů a starostí, které by si jinak druzí vyřešili sami. Pozor na tendenci rychleji mluvit než přemýšlet. Mohli byste vyslovit v náhlém popudu něco, co vás následně bude mrzet, ale již to nepůjde vzít zpět. Celkově využívejte slova k utěšení a povzbuzení namísto zastrašování a šíření neověřených zpráv.

VÁHY

Řešíte rovnováhu mezi přijímáním a dáváním. Pokud dáváte příliš, pociťujete nedostatek lásky a kompenzovat jej můžete třeba sladkými pochoutkami. Případně pro dosycení nerovnováhy očekáváte od druhých víc, než vám mohou dát. Pokud to, co potřebujete, od druhých nedostanete, vzniká pocit, že si lásku nezasloužíte. Všímejte si, jak reagujete, když nedostanete to, co si myslíte, že potřebujete. Začnete dávat více, nebo začnete více vyžadovat? V obou případech na to doplatíte ve vztazích. Rovnováha, kterou hledáte, vzniká uvnitř. Nyní máte otevřenou cestu k osvobození se od toho, na čem jste závislí. Najděte si místo toho to, co vás opravdu baví a naplňuje. Nebudete pak muset stát ve frontě na pozornost a dožadovat se jí za cenu ještě větší ztráty vnitřní rovnováhy.

ŠTÍR

To, od čeho se potřebujete osvobodit, je vaše představa o svobodě. Možná se domníváte, že jedině dostatečné zajištění a schopnost mít věci pod kontrolou vám poskytnou bezpečí a svobodu. Dejte si pozor, abyste se při honbě za těmito atributy nestali jejich otroky. Pozorujte, zda to, na čem svou svobodu stavíte, vás k ní opravdu dovedlo. Zda jen nehlídáte u dveří, aby vám někdo to, co jste si vybojovali, opět nesebral. Při tom všem hlídání tak nějak nemáte čas na skutečný život. To, zda zažijete vnitřní stav svobody závisí na tom, s čím se ztotožňujete. Ztotožňujete-li se s vaší myslí, pak přebíráte její představu o svobodě. Pokud se vám stanovených prvků svobody nedaří dosáhnout, bojujete a hledáte viníka, který vám onen pocit svobody nedopřává. Ztotožníte-li se s vyšším řádem, který říká, že osud je daný a ovládnete-li svou mysl natolik, aby osud přijala za vlastní, uvolní se jakékoliv strachy o svobodu, čímž se stanete skutečně svobodnými. Nebude nic, co by vám bránilo žít váš život.

STŘELEC

Můžete mít pocit, že na vás leží velká zodpovědnost, ale to jen na vás dolehla důležitost činů, které jsou před vámi. Otevírá se vám cesta k růstu a k aktivitám, které vám přinesou svobodu nebo nový pohled na ni. Nyní budujete základy, a i když možná neoplýváte trpělivostí, stojí za to vydržet. Hlídejte si jen motivy, které vás k jednotlivým krokům vedou. Jakmile si myslíte, že tím něco někomu ukážete či dokážete, budete se pohoršovat nad činy druhých a vyvyšovat své ideály, sklidíte nevděk, případně s vámi budou druzí, minimálně na poli diskusí, bojovat. Každý motiv, ve snaze být lepší než ti druzí, vás vede do povýšení. Lidé se neradi cítí horší. A tak si na jedné straně můžete získat následovatele, kteří si vás budou idealizovat a očekávat, že je povedete, a na druhém pólu duality vyvstanou nepřátelé, kteří budou hlídat každé sebemenší škobrtnutí, aby vás mohli strhnout do pasti, kterou jste si svou povýšeností nastražili.

KOZOROH

Vaše mysl jede naplno a snaží se plánovat, i když neví co. Přemýšlením se dá pouze po smyčce vrátit do minulosti k situacím, které zde již byly. A tak ve snaze vymyslet plán budete jen opakovat to, co tu již bylo. Přítomnost je skutečnost, která existuje poprvé, a tak žádným plánem z minulosti nemůžete naplno využít potenciál, který se vám v tuto chvíli otevírá. Zkuste otevřít svou mysl a nechat věci, ať se stanou. Ke zklidnění použijte svůj dech. Jestliže přijde nápad, jak něco nového uskutečnit, aniž jste o řešení přemýšleli, nehodnoťte jej způsobem, proč to není možné, ale uvažujte, jak byste jej mohli uskutečnit. Neuděláte-li to vy, přijde s tím někdo jiný a pak bude pozdě toho litovat.

VODNÁŘ

Umíte se na to, co se vám děje, dívat s nadhledem. Nyní to budete potřebovat, hlavně co se týká toho, co vám dává pocit jistoty a bezpečí. Nenechte se strhnout strachem, zákazy a autoritativními příkazy, nepřemýšlejte o katastrofických scénářích. Ačkoliv jste pokrokovým znamením, vaše nitro lpí na názorech, postojích a zvycích, jako jediných skutečných jistotách. Je čas je vytáhnout na světlo a přehodnotit. Mohlo by se vám totiž stát, právě kvůli lpění na těchto postojích, že nebudete moci uskutečnit to, co váš činí tím, kým opravdu jste.

RYBY

Hrozí vám, že podlehnete určité iluzi, která se jeví jako skutečná, a ztratíte se v ní natolik, že začnete hrát hru na oběti, viníky či zachránce. Klíčové je uvědomění si, co je to skutečná láska. Dokud ji nezažijete, můžete mít pocit, že je třeba obětovat se pro druhé a dělat vše pro to, abyste o to, co milujete, nepřišli. Ze strachu před ztrátou lásky máte tendenci druhé zachraňovat a manévrovat je svou pomocí tam, kde je chcete mít, protože tak budou ve vašich očích v bezpečí. Jde o manipulaci, za kterou těžce ve vztazích platíte jak vy, tak ti, které zachraňujete. V těchto dnech může přijít rozčarování. Skutečná láska je stav přijetí. Přijetí toho, co je, tak, jak to je. Přijetí druhého člověka takového, jaký je. Přijetí jeho cesty, jeho zkušeností. Láska k vám samotným pak žádá nedovolit, aby druzí zasahovali do vaší cesty, do vašich zkušeností a do toho, kdo jste vy. Ale otázkou zůstává, kdo ve skutečnosti jste.