Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022

BERAN

Pusťte se do plánování a prosazování svých záměrů. Jste schopni soustředěně a vytrvale jít kupředu za tím, čemu věříte. Překážky vás neodradí, jste ochotni je odpracovat. Podporu vnímáte u přátel, v kolektivní činnosti či ve spolupráci s autoritami. Za vším bude stát vaše práce spojená s velkou zodpovědností. Chcete-li se cítit důležití, narazíte na něčí velké ego. Připravte se na poměřování sil. Možné jsou překážky v podobě pravidel a nařízení, které mají chránit současný řád. V oblasti jednání a komunikace pocítíte vliv slov na lidskou psychiku. Nevyužívejte je k zastrašení, ale k povzbuzení.   

BÝK

Máte chuť obohatit svůj život o nové objevy. Zajímaví lidé, technické pomůcky, alternativní směry či studium netradičních oborů vám poskytují neotřelé a vzrušující podněty. Není pro vás snadné zůstat v klidu a věnovat se rutině. Cítíte se v centru dění. Působíte jako autorita. Pozornost věnujete své úloze ve společnosti, postavení, kariéře či pověsti. Posilujete svou důležitost. To, co říkáte, děláte a hodnoty, které ctíte, silně působí na lidi kolem vás. Vyzařuje z vás charisma moci a vlivu. Pozorujte, jaké emoce a pocity to ve vás probouzí a jak svůj vliv využíváte. Koncem týdne vás pohltí romantická nálada.

BLÍŽENCI

Vaše mysl vás drží v přemýšlení nad povinnostmi, profesními záležitostmi či nad úkoly, za něž jste převzali zodpovědnost. Jste soucitní a plni ochoty pomáhat. Vyžaduje se od vás trpělivost, soustředění a kázeň. Je-li to vzdáleno vašemu naturelu, tak vnitřně bojujete s odporem k takovýmto povinnostem. Zvažte, proč je plníte. Toužíte-li po zásluhách, pocitu důležitosti a užitečnosti, uvědomte si, že to, co děláte, děláte v konečném důsledku sami pro sebe. Komunikace, kterou nyní zažíváte, je plná hlubokých emocí či spodních proudů, které vás manévrují tam, kde vás chtějí mít. Umění, které nyní vytvoříte, bude mít silný dopad na případné publikum.

RAK

Začátkem týdne plynete v harmonii, důležité jsou pro vás dobré vztahy, chcete se vyhnout konfliktům za každou cenu. Vyjadřujete se s citem a laskavostí. Cokoliv se vám nehodí do krámu, zametete pod koberec, jen abyste nemuseli říkat něco nepříjemného. Soustředíte se na plány do budoucna. Ve svých předsevzetích vyvyšujete téma krásy a intelektu. Oceňujete umění, módu. Zároveň je pro vás důležité naplnit svůj potenciál. Jste otevřeni novotám, alternativním přístupům, které vám rozšíří obzory a pomohou objevovat svět a své možnosti novými způsoby. Využijte ke své práci moderní technologie, techniku nebo hledejte odpovědi ve studiu vědních oborů či astrologie.   

LEV

Pokračujete v akčním módu minulého týdne. Svou pozornost směřujete k povolání, vaší úloze ve společnosti, postavení či pověsti. Získané poznatky z oblasti vědy, moderních technologií či jakýchkoliv alternativních přístupů vám dávají smysl a máte chuť je ve svém životě využít. Vyhledáváte to, co je vzrušující, neotřelé. Zároveň jste ochotni přiložit ruku k dílu při plnění povinností, praktických záležitostí a činností spojených s vašimi rodiči či staršími lidmi, za které cítíte zodpovědnost. Pokud jste k činnostem nuceni, pozorujte, jak se ve vás probouzí odpor a snadno jdete do konfliktu. Posuzujete-li vše z přísně praktického pohledu a užitečnosti pro sebe či pro ty, za něž jste zodpovědní, lehčeji se vyhnete emocemi podníceným reakcím.

PANNA

Jste ponořeni do praktických záležitostí, dokončujete své pracovní povinnosti, na které dříve nebyl čas. Plánujete, nebo jste plně zaujati péčí či návštěvou svých rodičů či starších příbuzných. Hovoříte s citem, přitahuje vás umění, krása, hudba, umíte ocenit kvalitu. Snažíte-li se přijít na kloub nějakým záhadám, může vás to pohltit natolik, že nebudete myslet na nic jiného. Začnete-li obhajovat určitou myšlenku, které jste plni, vaše vášnivá komunikace buď vyvolá nadšení u těch, jež si získáte, nebo probudí odpor u těch, kteří s vámi nesouhlasí. Dejte si pozor na pomluvy a boj o moc, aby se harmonické chvíle neproměnily na kolbiště.

VÁHY

Řešíte svou důležitost, uznání druhými, nebo svou kariéru. Ovládá vás touha něco dokázat. Jste ochotni pro to udělat maximum. Hovoříte s vášní. Máte schopnost pojmenovat přesně to, co je třeba řešit. Vaše slova působí terapeuticky. Je-li motivem vaší komunikace prosazení vlastních zájmů, můžete se snížit k manipulaci. Přetáčíte význam slov tak, jak se vám to hodí. Nedaří-li se vám prorazit, jen stěží zůstanete v klidu. Emoce vás vtáhnou do prožitku bezmoci, vzteku, žárlivosti nebo pocitů viny. Prožijete-li strach ze ztráty toho, čeho si ceníte, dostaví se bezmoc. Koncem týdne získáte větší nadhled a vaše touha získá romantický nádech.

ŠTÍR

Dokážete reagovat na změny v materiálních jistotách či výdělečných schopnostech s větším nadhledem než obvykle. Cítíte určité vzrušení a máte chuť poznávat či budovat něco nového. Získáváte větší pocit svobody. Drží-li vás lpění na hodnotách, které se stávají nejistými, pak vámi lomcují emoce. Snažíte se ze všech sil to udržet či to získat zpět. Pozorujte své motivy. Jakmile je motivem vašich slov a činů strach ze ztráty, všimněte si, že tím probudíte vlnu odporu. Není-li po vašem, přijde vztek či bezmoc. Mohou vás pohlcovat utkvělé myšlenky. Lehce uvěříte dezinformacím a utvoříte si z nich svůj obraz světa, který následně zarputile obhajujete.

STŘELEC

Věnujete se praktickým záležitostem, dokončování pracovních povinností a staráte se o to, za co cítíte zodpovědnost. Daří se vám při detailní práci a při tom, co vyžaduje soustředění a kázeň. Je vhodný čas vrhnout se na účetnictví nebo na řešení matematických úloh. Jsou-li před vám složité situace, snadno je zvládnete. Rozhodnete-li se cestovat, bude to spojené s prací, se zodpovědností nebo budete zvažovat, zda je to pro vás užitečné. Čekají-li vás právní či soudní jednání, nyní vše s pečlivostí připravíte. Koncem týdne se uvolní tvořivá představivost. Vaše myšlenky dostanou nádech umění či romantiky. Přitáhne vás to ke čtení románu či zhlédnete zamilovaný film.

KOZOROH

Cítíte se ve svém živlu. Vše se točí kolem zodpovědnosti, autority, řádu, pravidel, kolem toho, co chcete dokázat a jak chcete být vnímáni společností. Zhodnocujete své dosavadní působení. Plánujete vylepšení a nové kroky, jak dosáhnout toho, po čem toužíte. Potřebujete vnímat, že jste důležití a tomuto motivu podřizujete své činy. Vaše mysl vás drží v neustálém přemýšlení o úspěchu, nebo se utápíte v proběhlých scénářích, které se nepovedly. Využijte svou hloubavou mysl k poučení se z minulosti a vykročte vpřed. Nesnažte se to, co vám uteklo, dohonit. Neustálé obracení se do minulosti vás zbytečně připraví o příležitosti dneška.

VODNÁŘ

Musíte si vše odpracovat. Vede vás pocit zodpovědnosti. Směřujete své aktivity k plnění závazků, povinností, praktických a užitečných záležitostí. Ve snaze dosáhnout svobody si naložíte tolik, že se prohnete pod tíhou zodpovědnosti. To následně prohloubí pocit nesvobody. Jste-li smířeni s tím, že svoboda vyžaduje přijetí zodpovědnosti za důsledky voleb a činů, jste připraveni zvládnout i náročnější situace. Na závěr týdne se myšlenkové pochody oprostí od problémů a starostí. Dominovat bude nadhled a lehká komunikace při setkání s přáteli. Zamyslíte se nad svými ideály, sny a vizemi do budoucna.

RYBY

Vstup Jupitera do Ryb se projeví optimismem a pozitivním přístupem. Zesílí pocit, že je všechno tak, jak má být. Jste vedeni ideály. Pozorujte, zda to, čemu věříte, dokážete také žít. Pokud ne, pak se to stává zdrojem deziluzí a pocitů nedokonalosti. Citlivost, vnímavost a soucit vás vede ke službě druhým a k harmonickému plynutí s okolím. Koncem týdne se snadno zamilujete, nebo zesílí ochota obětovat se pro určitý ideál či lásku. Vneste své city do umění, přečtěte si zamilovaný román, nebo travte společné chvíle v přírodě či s lidmi, s nimiž cítíte duchovní spřízněnost. Praktičnost nyní není vaším oblíbencem. I když ta by vás zaručeně dokázala vrátit z obláčku zasněnosti nohama zpátky na zem.