Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 26. 7. 2021 do 1. 8. 2021

BERAN

Komunikace se točí kolem rodiny, domova či pocitu jistoty a bezpečí. Začátkem týdne se můžete cítit manipulováni a zastrašováni tím, co je vám sdělováno. Případně sami ohýbáte slova tak, aby podpořila vaše stanovisko a přinutila druhé ke sdílení vašeho postoje. Jste-li člověk činu, nevydržíte chvíli na místě. Vyhledáváte aktivity, které by vám dodaly pocit, že žijete naplno. Následujete svou odvahu, touhu po dobrodružství a chuť bavit se. Pozorujte, co ve vás vyvolá překážky a omezení, která se vám staví do cesty. Současné prožitky vás vedou k nutnosti podřídit se a spolupracovat. Dokud to nepřijmete, budete žít ve stresu, protože vnímáte život jako boj na nepřátelském území.    

BÝK

Zaměřujete se na řešení problémů a praktické záležitosti ve spojení se zdravím, životním prostředím nebo řešíte témata domova, dětí a pocitu jistoty a bezpečí. V mysli se vracíte do minulosti, a tak je vhodný čas navštívit rodiče nebo rodné město. Vzpomínky, které vás ovlivňují, jsou zkreslovány dětskou duší. Zkuste se na to, co se dělo v minulosti, podívat zralým okem dospělého člověka. Lépe vše pochopíte a snadněji vymažete staré domněnky a chybně pochopená fakta. Zklidnění najdete při toulkách přírodou nebo v ponoření se do umělecké tvorby. Od poloviny týdne se upnete k hodnotám a vazbám podporujícím svobodu, nezávislost a moderní přístup.

BLÍŽENCI

Chcete se bavit, odpočívat a dělat si to, co sami chcete. Máte tendenci oponovat všem, kteří vám v tom chtějí zabránit. Překážky zvyšují váš výkon a vedou vás k jejich překonání. Pokud jde jen o snahu dosáhnout svého, zvažujte, k čemu vám bude vyvzdorovat si svou cestu. Pocit konečného vítězství se dostaví tehdy, pokud je vaším motivem společný prospěch, nikoliv uspokojení dětského ega, které se nechce podřídit spolupráci. V pracovní oblasti se daří obchodům, které jsou závislé na výměně informací. Dejte si pozor na manipulativní způsob komunikace nebo na zastírání skutečnosti. Pustíte-li do hry pocity, snadno ztratíte jasnost vnímání. Držte se logiky a věřte jen tomu, co si sami můžete osahat a ověřit.

RAK

Zabýváte se rodinou, dětmi, minulostí nebo tím, co vám poskytuje jistotu a bezpečí. Možná přehodnocujete svůj život. Myšlenky mohou být natolik nutkavé, že se nelze soustředit na nic jiného. Dokážete jít do velké hloubky a nespokojíte se s povrchním vysvětlením, proto je vhodná doba na sebepoznání a rozvoj svého potenciálu. Jste-li nedůvěřiví se sklonem k pesimismu, cítíte se manipulováni, slyšíte trávu růst nebo fanaticky prosazujete vlastní pravdu. Ve druhé polovině týdne bude docházet k neshodám při komunikaci nebo ke komplikacím na cestách. Podvědomě se uzavíráte před lidmi, probouzí se ve vás pocit osamělosti. Nejlépe uděláte, budete-li se věnovat domácím pracím, umění nebo se osvěžíte pobytem v přírodě.

LEV

Chuť bavit se je narušována konflikty s autoritou nebo narážením na vnější požadavky a nařízení. Chcete dělat věci po svém a bojujete se vším, co vás omezuje. Čím více chcete uniknout před povinnostmi a zodpovědností, tím více překážek je vám kladeno do cesty. Máte tendenci přehánět, porušovat předpisy nebo rozjíždět příliš mnoho věcí najednou. Chybí vám smysl pro správnou míru. Můžete mít pocit, že muži vám brání v růstu. Od úterý se můžete cítit ochromeni ve svých aktivitách, může přijít pocit, že váš život ztratil směr i cíl. Nenechte se vtáhnout do rezignace. Případný vztek proměňte v tvůrčí aktivitu. Věnujte se sportu či jiným silovým aktivitám, při nichž vybijete přebytečnou energii.

PANNA

Ve vztazích se zaměřujete na praktickou stránku života. Zabýváte se každodenními povinnostmi, rituály, rutinou a trávíte více času prací na úkor zábavy. Nepřežeňte to se snahou vymáhat své vysoké ideály čistoty a dokonalosti. Pozor na pocit, že ti, kdo jich nedosahují, jsou horší než vy. To působí povýšeně. Snadno sklidíte kritiku těch, které váš přístup podráždí. Žijte podle svých ideálů a nechte druhé žít podle těch jejich. Zneužíváte-li moc slova, i když s nejlepšími úmysly, rozpoutáte zuřivý boj s odpůrci. Necháte-li se ovládnout strachem, budete zažívat pocity ohrožení a bezmoci. Koncem týdne se snadno dostanete do řečí. Zareagujete neadekvátně pod vlivem dlouhodobě potlačovaného vzteku a frustrace. Můžete nabýt dojmu, že směr, kterým jste se vydali, pozbývá smyslu.

VÁHY

Užíváte si dovolenou, jste hraví a tvořiví. Vaše touha být sami sebou je ovlivněna očekáváními, která jsou na vás kladena. Chcete-li udělat dojem, pak se musíte přizpůsobit. Čas přeje více kolektivním aktivitám a spolupráci, v nichž jste jako ryba ve vodě. Přebíráte zodpovědnost za určité uskupení či projekty, které slouží dobru vyššího celku nebo vedou k zajištění rovnosti a sociální spravedlnosti. Vaše mysl je ovládána pocity. Může se vám stýskat po rodině či rodičích. Dlíte myšlenkami v minulosti. Využijte to ke zhodnocení svého života nebo hovořte o svých pocitech a nevyřešených tématech. Koncem týdne vyvstanou překážky v komunikaci, ať na cestách, tak ve snaze vyjádřit to, co si myslíte. Z obav před konfliktem se můžete uzavřít do sebe a utápět se v sebelítosti. Uvědomte si, že v tuto chvíli máte tendenci vidět věci horší, než ve skutečnosti jsou.

ŠTÍR

Bojujete proti přílišným omezením, nebo naopak svádíte boj s lehkovážností. Začátkem týdne vás nutkavé myšlenky vtahují do negativních a život ohrožujících scénářů. Můžete se cítit manipulováni, nebo sami fanaticky přesvědčujete druhé o své pravdě. Zaměřte svůj sklon k detektivní činnosti na hledání skrytých motivů, které vás nutí bojovat a mít vše pod kontrolou. Využijte psychologii, astrologii nebo nástroje osobního rozvoje. Dochází k uvědoměním, které vám pomohou měnit překonané myšlenkové vzorce, jenž vás zbytečně vtahují do minulosti. Dokážete-li brát i v této chvíli život s lehkostí, pak se vezete na vlně příjemných pocitů, jste obklopeni harmonií a krásou. Přitahuje vás umění, unáší vás tvůrčí fantazie, četba nebo vzdycháte nad krásami přírody.

STŘELEC

Touha bavit se ustupuje praktičnosti a nutnosti řešit každodenní rutinu a pracovní povinnosti. Nejste-li ochotni podřídit se, pak se dostáváte do konfliktu s nadřízenými nebo vás ovládá vnitřní frustrace. Ta se může projevit nehodou či horečnatým onemocněním. Ve druhé polovině týdne se objeví příležitosti, které vám přinesou pocit svobody a nezávislosti. Dejte si pozor na přehánění a neochotu dodržovat předpisy. Mohlo by se vám to vymstít. Nebudete mít tolik energie, kolik byste na slíbené projekty a aktivity potřebovali. Pokud se vaše děti stávají nezvladatelnými, odpověď hledejte ve své neochotě podřídit se struktuře a řádu, do nějž patříte. Těžko dětem vnutíte to, co sami vnitřně odmítáte.

KOZOROH

Na místě toho, co odchází, budujete nové opěrné pilíře a systémy, které odpovídají vašim současným potřebám. Chcete-li udržet stávající pořádky a vrátit minulost, máte tendenci využívat sílu slova k ovládání a manipulacím. Všimněte si, že na tlak reagují druzí odporem. To vyvolává ještě větší tlak a následně ještě větší odpor. Zkuste připustit, že existuje jiná cesta. Podíváte-li se na to, co zažíváte, s nadhledem, zjistíte, jak vás vaše dosavadní názory a přesvědčení brzdí. Je-li pro vás změna těžká, využijte služeb psychologa nebo se podívejte do své minulosti na okamžik, kde jste ztratili pocit jistoty a bezpečí. Strach ze změny je odrazem obav o ztrátu vnějších hodnot a způsobu žití, na nichž jste si pocit jistoty a bezpečí uměle vybudovali.

VODNÁŘ

Působíte jako autorita, která se snaží prosadit skupinové zájmy. Přebíráte-li odpovědnost za druhé, pak vás to tíží a obírá o radost z tvoření. Zkuste jim jen ukázat cestu, být tu pro druhé, ale dopřát jim jejich tempo i způsob, jak se s tím vypořádají. Nejste-li vnitřně zralí, pak se sami cítíte omezováni a obíráni o svobodu a bojujete s těmi, které jako autoritu vnímáte. Skutečná svoboda je spojena se zodpovědností. Jste-li ochotni přijmout důsledky svých činů, pak není nikdo, kdo by vás mohl zastavit. Řídíte se jen svým svědomím. To vám nedovolí udělat to, čehož důsledky byste nechtěli nést. Pomůže vám cvičení v trpělivost, sebekázni a ochota spolupracovat. Koncem týdne pocítíte větší lehkost díky ochotě vystoupit z komfortní zóny.

RYBY

Jste nuceni řešit praktické záležitosti či se ponořit do pracovních povinností. I ve vztazích vládne praktičnost. Začátkem týdne ještě pocítíte nechuť ke všemu, co vám nedovoluje dělat si to, co sami chcete. Od poloviny týdne se pustíte s vervou do práce. Potřeby druhých se stávají prioritou. Vede vás soucit a ochota pomáhat. Vycházejí-li z vaší podstaty, vaši snahu provází radost. V opačném případě se můžete cítit jako oběti, nebo vyžadovat vděk a pochvalu. Vaše mysl je zamlžena iluzemi a pocity. Snadněji upadnete do zasněnosti a romantismu. Hledáte dokonalost a těžko snášíte, když realita neodpovídá vašim představám. Svou fantazii využijte v umění či při četbě. Raději se nepouštějte do důležitých rozhovorů či aktivit, v nichž je vyžadována preciznost a jasná logika.