Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 26. 4. 2021 do 2. 5. 2021

BERAN

Ocitáte se v napětí mezi svými potřebami a očekáváními, která jsou na vás kladena. Snaha naplnit cizí požadavky, vedené touhou po uznání a nabytí pocitu důležitosti, vyvolává konflikty v domácím prostředí, nebo narušuje váš pocit jistoty a bezpečí. Nejlépe uděláte, nasměrujete-li své aktivity na oblast moderních technologií, budete-li hledat alternativní a neotřelé způsoby spolupráce nebo rozjedete projekty podporující sociální spravedlnost. To, co nyní děláte, upevňuje či zpochybňuje váš pocit vlastní hodnoty. Čím více jste spojeni s materiálnem, tím více se identifikujete s tím, co máte, a tím nedůtklivěji a vehementněji reagujete, když vám na to někdo sáhne.

BÝK

Svět vašich hodnot, výdělků a přístup k osobnímu vlastnictví je ve středu vašeho zájmu. Vše se točí kolem toho, co k vám patří, na co máte právo nebo co určuje vaši hodnotu. Pozorujte, jaké situace s ohledem na tato témata k vám přicházejí, a vnímejte, jak reagujete, když jsou vaše hodnoty postaveny do jiného světla. Mohou vylézat na povrch žárlivost či závist, které vyústí pomluvami či odsudky. Případně se projeví váš kreativní duch, který vás nasměruje na nové způsoby vydělávání peněz. Zvažovat můžete např. investice do kryptoměny nebo získat finanční výhody tím, že někdo jiný přijde o dobrou pověst. Budete-li podepisovat nějaké smlouvy, zvláště v druhé půlce týdne si nezapomeňte prostudovat i texty psané drobným písmem. Jinak vás čeká zklamání a nenaplněné sliby.

BLÍŽENCI

Jste zabráni do úvah a plánování materiálních záležitostí. Vyjasňujete si s druhými lidmi to, co je pro vás důležité. Začátkem týdne můžete být příliš kritičtí, nebo kvůli nekvalitní komunikaci či problémům na cestách zmeškáte možnost k dobrému obchodu či příležitost něco důležitého se naučit. Koncem týdne naopak převládne až přílišný optimismus, který vás přivede ke slibům, jimž pravděpodobně nebudete mít možnost dostát. Pocit, že jste v právu, a pocit neomylnosti vás může svést na cestu přehánění a arogantního přehlížení detailů. Nepříjemné zprávy a nenaplněné sliby vás vrátí zpátky na zem.

RAK

Vaše aktivita je závislá na stavu vašich emocí. Cítíte-li se dobře, vše vám jde od ruky a cokoliv uděláte, vyvolá vřelou odezvu. To, co máte, využíváte ku prospěchu těch, kteří to potřebují. Jste-li ve špatné náladě, pak ani to, co uděláte, nebude oceněno. Je zesílen sklon identifikovat se s tím, co vám patří a co pro vás představuje určitou hodnotu. Zkritizuje-li někdo vaše dílo, pak je to pro vás stejné, jako kdyby vás odmítl mít rád a tomu bude odpovídat vaše reakce. Je možné, že bude docházet k boji či nepřátelství kvůli majetku a vlastnictví. Uvědomte si, že vaše hodnota nezávisí na tom, co máte a jak druzí přijímají to, co děláte. Dělejte vše v životě tak, abyste věděli, že jste svědomitě vykonali to, čeho jste byli schopni. Pak přijměte, že máte svá omezení a je to tak v pořádku. Začněte se přijímat i s těmito limity.

LEV

V záležitostech spojených s budováním vašeho zázemí a materiálních jistot se cítíte znevýhodněni či blokováni. Možná jde jen o to, abyste se zastavili a uvědomili si, co je opravdu důležité a jestli chcete pokračovat v tom, co jste dělali doposud. Vaše vědomí povinnosti stojí proti vlastní spokojenosti. I když se snažíte uniknout všedním záležitostem, vždy vás něco stáhne zpět. Jste nuceni být někým jiným, než jste, a to ve vás vyvolává odpor a rebelské myšlenky. Čím větší tlak k povinnostem vás drtí, tím silnější touha ode všeho utéct se projeví. Dva zdánlivě protichůdné principy je třeba spojit. Skutečná svoboda v sobě nese zodpovědnost za důsledky svých voleb. Svoboda bez zodpovědnosti je dětská rebelie. Svobodná volba nastává tehdy, když přijmete jakýkoliv možný důsledek a pak se rozhodnete.

PANNA

Je čas zabývat se racionálními a praktickými záležitostmi, ať už doma, či v zaměstnání. Prosazujete řád, pravidla, rituály či metody, které vám přinesou pocit zabezpečení, jistot, materiálního zajištění a dojem, že máte život pod kontrolou. Začátkem týdne je vaše mysl stimulována příliš mnoha podněty najednou. Projevuje se to nervozitou a netrpělivostí. Mohou přicházet náhlé vhledy a nápady, které pohnou vaším způsobem vnímání směrem ke změně. V druhé polovině týdne se uvolní přísně pragmatické, až puntičkářsky přesné nastavení vaší mysli a nastoupí až lehkovážně optimistické vnímání doplněné o tvořivou představivost. Tato představivost může velmi zkreslit interpretaci skutečnosti. Chcete-li dělat zásadní rozhodnutí, podepsat smlouvu či uzavřít obchod, raději se třikrát ujistěte, zda jste dobře porozuměli podmínkám a tomu, co se vám nabízí.

VÁHY

Sáhne-li vám někdo na to, co je pro vás cenné, budete reagovat přehnaně. Co se týče vašich přesvědčení, víry, názorů a vašich tužeb, překonáte nechuť ke sporům a budete je bránit, jako kdyby šlo o obhajobu vaší existence. Povedete filozofické diskuse týkající se hodnot a jejich významu. Toužíte po lásce a přijetí. Můžete se jednáním druhých cítit zraňováni a znevýhodněni. Odmítnutí vašich názorů či postojů můžete vnímat jako odmítnutí vás samých. Proto tolik bojujete. Když se vám podaří oddělit vaše názory a hodnoty od toho, kdo jste, pak diskusi přenesete do neosobní roviny. Místo abyste bojovali o přijetí a rozdílné názory vnímali jako hrozbu, vezmete je jako možnost k rozšíření vlastních obzorů a samotná diskuse se stane společenskou událostí či zábavnou hrou.

ŠTÍR

Nyní je čas dovést projekty či aktivity započaté kolem vašich narozenin ke zdárnému konci. Co jste zaseli, to sklidíte. Výsledky by měly být vidět v oblasti majetku, výdělků nebo v uvědomění si vlastní ceny skrze to, co jste dokázali. Důsledky vám poskytují informaci o tom, co jste se naučili a co je třeba příště udělat jinak. V druhé polovině týdne vás to přitáhne k řešení záhad. Proniknete snadno pod povrch skrývající skutečné poznání. A tak se zaměřte na to, čemu chcete ve vašem životě přijít na kloub. Přizvat k tomu můžete znalosti z psychologie, astrologie či okultních věd. Nemáte-li chuť řešit záhady svého nitra či hledat smysl života, přečtěte si třeba detektivku.

STŘELEC

Procházíte tímto obdobím s lehkostí. Máte tendenci konat zodpovědně, ale nenecháte se zodpovědností zahltit natolik, abyste se jí chtěli zbavit. Je přáno finančním transakcím, stejně jako přátelským setkáním a odpočinkovým aktivitám. Nachytat vás může pouze vaše touha po dokonalosti a idealistické vnímání sebe či světa kolem vás. V tom případě dochází ke ztrátě iluzí, zklamáním a odmítání toho, co těmto iluzím a ideálům neodpovídá. V druhé polovině týdne se vám nevyplatí přílišná lehkovážnost a riskování vycházející z pocitu neomylnosti. Jednejte optimisticky, ale nebuďte zaslepeni svou vírou. Přistupujte ke všemu s respektem a otevřeností, která připouští, že vaše pravda nemusí být ta jediná správná.

KOZOROH

Zodpovědnost, kterou si na sebe necháte naložit, se stane nadměrnou zátěží a překážkou v harmonickém prožívání vztahů, při studiu, v komunikaci, pohybu či zasáhne samotné jádro vaší existence. Ve všech těchto oblastech budete vedeni ke kolektivní zodpovědnosti. Nedokážete-li zatáhnout za brzdu rozletu, budete se cítit brzděni zvenčí. Vyhrocuje se konflikt mezi tím, co sami potřebujete, a tím, co se od vás očekává. V druhé polovině týdne se otevírá prostor k průzkumným aktivitám. Chcete proniknout k jádru věci. Možná odhalíte tajemství, které vám dosud zůstalo skryto. Je vhodný čas na pátrání či psychologický rozbor. To, co zjistíte, chcete předat světu. Vaše slova nabírají na síle a přesvědčivosti. Máte možnost získat druhé lidi pro podporu informací, které objevíte.

VODNÁŘ

Pocit zodpovědnosti brzdí posun vpřed. Zamýšlíte se nad tématy spojenými s tělem či materiálním zajištěním. Probouzí se nedůvěra a škarohlídství. Ve vztazích vidíte jeho praktickou stránku. Pokud jste si dosud partnera idealizovali, nyní přichází vystřízlivění. Můžete pocítit chlad a odcizení, když partner nenaplňuje vaše představy a očekávání, která jste do něj vložili. V druhé polovině týdne se uvolní sevření negativními myšlenkami a nastoupí zklidnění a optimismus. Ten se může přehoupnout v pocit neporazitelnosti a neomylnosti. Budete-li se o praktických otázkách rozhodovat v tomto rozpoložení, snadno přehlédnete důležité informace, které by vás jinak varovaly před lehkomyslností.

RYBY

Ve vaší mysli se zabýváte tím, co máte, a tím, co je pro vás cenné. Pokud vás jindy materiální hodnoty nezajímají, nyní oceňujete výhody, které materiální vlastnictví poskytuje. Vede vás mateřský cit a touha pečovat. Uspokojuje vás čas strávený s dětmi. Máte chuť zútulnit si domov či vyšperkovat zahrádku. Věnujete péči sobě, tělu nebo novým projektům a myšlenkám, které se ve vás rodí. V druhé polovině týdne se povezete na vlně idealismu a tvůrčí představivosti. Projeví se to zesíleným soucitem k druhý lidem a touhou pomáhat. Fascinuje vás mystika a duchovno, neboť je příslibem lepších světů, než který jste nuceni prožívat nyní. Váš únik před každodenní realitou vyústí v nepraktičnost a nedochvilnost.