Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020

BERAN

Vaší přirozenou podstatou je intuitivní konání, vedené vůdčí silou, která se nenechá zastrašit ani svést z cesty. Není-li cesta k této energii, plynoucí v souladu s celkem, otevřena, ovládá vás osobní vůle poháněná strachem z prohry či z omezování. Nyní jsou tyto tendence vyostřeny do krajnosti. Překážky a omezení ve vás vyvolávají potřebu bojovat, abyste je odstranili. Pocity ohrožení vás nutí vydat všechny síly, i za cenu boje, konfliktů a nepřátelství. Je zesílena tendence přehánět, porušovat pravidla, dělat to, na co ve skutečnosti nemáte. Chybí vám sebereflexe a smysl pro správnou míru. Na druhou stranu oplýváte velkou odvahou, které však nebude dopřáno vítězství, dokud řád a pravidla, o něž se opírá tento svět, vnímáte jako nepřátele. Zkuste se zamyslet nad tím, co je to skutečné vítězství a co od něj očekáváte.

BÝK

Přetrvává neklid a netrpělivost, obzvlášť když něco, nač jste spoléhali, přestane fungovat. Jste zkoušeni, jak ustojíte změny a nejistotu. Čekají vás překvapení či neobvyklé aktivity, které vám ukážou hranice vašich možností. Uchopte to jako příležitost podívat se na situaci novýma očima. Možná budete muset kvůli nečekaným událostem přehodnotit určité vztahy. Vše stojí na hliněných nohách a vy jste nuceni se smířit s pomíjivostí. Pozorně se podívejte na to, co vás dostává. Jsou tím odkrývány skryté aspekty vaší osobnosti, jimž jste se v minulosti nedokázali postavit. Vaše vědomá mysl se propojuje s podvědomím, a tak buď sršíte moudrostí a jasnozřivostí, nebo z vás padají pomluvy, soudy a udání. Jde o taktiku k odvedení pozornosti od svých neúspěchů, nedostatků či chyb. Raději si dovolte podívat se na svou životní cestu a její jednotlivé zastávky jako na dokonalý proces zrání, v němž každý iluzorní nedostatek a chyba mají svou klíčovou úlohu.

BLÍŽENCI

Jediné, co vás může vykolejit z vašeho klidu, je pocit selhání, který vychází z potřeby zachraňovat. Nepřebíráte-li za osud lidí kolem zodpovědnost, ale necháte ji na nich, můžete celkem obstojně a v poklidu skrze prožitek svého života přispívat svým dílem do společného hrnce. Máte schopnost prosadit své názory a vést debatu směrem, který bude ku prospěchu všem. Tím, že nejste v negativních emocích a nemáte tendenci jít hlavou proti zdi, budete dobrými rádci a podporovateli těch, kteří jen těžko nesou současnou situaci. Mentální a fyzický pohyb vás udržují v pozitivním pohledu na život, tak se v tomto směru nezanedbávejte. Protože nebojujete a vaše mysl zůstává v nadhledu, vždycky přijdete na způsob, jak si dopřát to, co právě potřebujete.

RAK

Vaše pozornost je směrována k přijetí životního cyklu vzniku, trvání a zániku. Začátkem týdne ještě cítíte chuť zbavit se všeho, co vás svazuje a omezuje, a tak buď můžete být sami iniciátory těchto změn, nebo čekejte náhlé události, které vás do změny naženou. Něco z vašeho života odchází, buďte si jisti, že tím vzniká místo pro něco nového, co vám přinese naplněný život. Dovolte si tu změnu přijmout jako dar. Pokud však bojujete o udržení stávajícího stavu, topíte se v pocitech bezmoci a vzteku. Máte tendenci příliš se zabývat sami sebou. Jste vztahovační, a tak je pro vás těžké zůstat v klidu, když se na vás valí pomluvy či negativní reakce na to, co jste sami řekli či udělali. Nenechte se vyprovokovat k odvetě. Pomluva je tendence odvrátit pozornost od svých chyb a získat pozornost či přijetí. Není to o vás, vy jen poskytujete druhému člověku možnost, aby se cítil lépe. Nesmí vám však záležet na tom, co si o vás druzí myslí.

LEV

Lpíte-li na svém postavení a důstojnosti, cítíte se nyní ohroženi chováním těch, kteří mají moc. Případně je vaše konání paralyzováno strachem z pomíjivosti toho, na čem jste si postavili svou existenci. Nyní jste konfrontováni s tím, co je to skutečná moc. Vychází-li vaše touha po moci z potřeby mít vše pod kontrolou, pak se tváří v tvář současnému dění cítíte bezmocní. Přichází sklíčenost, frustrace, úzkosti či depresivní stavy. Vnímáte-li moc jako energii, která vám byla dána, abyste naplno prožívali svou přítomnost, tj. naplňovali svůj potenciál, žili na maximum v podmínkách, které jsou vám k dispozici, otevírají se vám cesty, jak uplatnit svou tvořivou a radostnou energii.

PANNA

Nebudete-li si hrát na zachránce a spasitele a budete dělat jen to, k čemu jste předurčeni, projdete tímto týdnem velmi hladce. To, co děláte, vás baví a máte podporu ze všech stran. Necháte-li na sebe naložit zodpovědnost za všechno a za všechny, zažijete selhání či zklamání. Pocítíte silnou touhu uniknout starostem a povinnostem, a to jakýmikoliv prostředky, nebo ze sebe shodíte pocity viny způsobem, který vás uvrhne v nemilost. Dokážete-li si udržet nadhled, budou přicházet nápady, inspirace, které budete schopni snadno komunikovat, a vaše návrhy budou mít velkou šanci na přijetí. Je nanejvýš důležité, abyste nepodlehli emocím, negativnímu myšlení a pocitům zmaru, proto dávejte veškerou pozornost vždy jen kroku, který právě činíte. Nenecháte se tak zahltit beznadějí spojenou s vyhlížením vpřed.

VÁHY

Uplatňování autority a cizí vůle jsou témata, s nimiž se jen stěží potýkáte. Pozorujte, co to ve vás probouzí. Jestliže zůstáváte klidní, není co řešit. Snadno nacházíte cesty, jak v dané situaci rozvíjet svůj potenciál, tvořit a setkávat se s těmi, které máte rádi. Vzdouvají-li se ve vás emoce vzdoru, čelíte těžkému dilematu, neboť vaše přirozená touha po harmonii není v souladu s vaším současným nastavením. Můžete hledat viníky a zlobit se na ty, kteří vás z vašeho klidu vytrhávají. Můžete utíkat do sladké nevědomosti a opájet se pocitem, že se nic neděje, abyste v sobě umlčeli bojovnost. Buďte si však jistí, že ono potlačování někde vybublá a velmi pravděpodobně si ji nakonec vybijete na těch, kteří za to vůbec nemohou. Čím více se snažíte pod vlivem touhy po klidu získat kontrolu nad situací a vnucujete své „sluníčkářské“ představy druhým, tím více konfliktů paradoxně vyvoláte.

ŠTÍR

Máte tendenci ke vztahovačnosti. Myšlenky se točí kolem vás samých. Spolu se štíří podezíravostí si snadno vytvoříte negativní příběh, co se týká pomluv, udání či nařčení, v němž si střihnete hlavní roli. Vaše mysl je spojena s rovinou podvědomí, a tak se jen můžete dívat, jak vypouštíte z úst slova, která přesně tnou do živého, aniž byste to měli v úmyslu. I když pravděpodobně nesklidíte pozitivní reakce, bude to přesně ta informace, kterou daný člověk potřeboval slyšet. A rozpoutá se takový děj, který vám oběma poslouží k pochopení či prozření. Mějte na paměti, že není možné být jen za ty „dobré“. Občas potřebujete zažít, jak snadno se věci semelou tak, že jste považováni za darebáka. Aspoň si příště odpustíte souzení kohokoliv, koho jste měli za špatného. Můžete se cítit unavení, osamělí či příliš zahlcení povinnostmi a zodpovědností. A i kdybyste tomu nejraději utekli, nenacházíte východisko, jak z toho ven. Cesta ven vede skrze cestu dovnitř. Je třeba nejprve všechna omezení přijmout, abyste následně uviděli způsob, jak to na své cestě využít či přetvořit. Skutečná změna je možná pouze zevnitř.

STŘELEC

Pozor na velká očekávání. Nebudou naplněna, a tak ztratíte určité iluze a představy o řádu tohoto světa. Jakmile odhrnete závoj iluzí a propustíte jednostranné představy, můžete vstoupit do přítomnosti a konat v souladu se svým potenciálem bez vlivu minulosti. Nejprve však procházíte starými scénáři, uloženými v emoční paměti. Jen ty, na něž nenaskočíte a opětovně se pod vlivem emocí a negativních zkušeností z minulosti nesnažíte něco napravovat, z vašeho života odejdou. To vám přinese klid a lehkost bytí. Klíčem je nelpění na starých názorech a představách. Zapojujete-li se do aktivit s cílem zachraňovat a napravovat, pocítíte velkou tíhu, pod kterou jen stěží neklesnete na mysli.

KOZOROH

Díváte se na svět pragmaticky. Duševní stabilita vám pomáhá vyrovnat se s tím, co se děje. Dělá vám dobře, když upínáte svou pozornost na oblast zdraví, péče o sebe či o druhé, na očistné procesy jak směrem k tělu, tak k domácnosti a pracovním záležitostem. Chcete-li mít svůj život pevně v rukou, intenzivně vnímáte nesvobodu a zažíváte konflikty s autoritou. Máte pocit, že vám druzí hází klacky pod nohy. Můžete přijít o energii, cítit se osamělí a opuštění. Stejně tak můžete vnímat, že na vás byla naložena všechna tíha světa. Nenechte se zahltit strachem, který k vám proudí skrze negativní informace a katastrofické scénáře. Strach vás nutí k obraně či útěku, čímž ubíjíte svůj skutečný život. Najděte si své místo a konejte v souladu se svým svědomím. Vaše svědomí je skutečná autorita a soudce a nachází se uvnitř vás.

VODNÁŘ

Máte tendenci hodně hovořit, sdílet informace. Snadněji než obvykle se s určitým postojem ztotožníte a následně budete tento pohled prosazovat, jako kdyby šlo o obhajobu vaší existence. Dejte si pozor, abyste znali původ informací, o něž se opíráte, jinak můžete být nařčeni z šíření pomluv a poplašných zpráv. Dokážete-li více naslouchat než hovořit, vnímejte, co s vámi jednotlivé verze pravd dělají a jak na ně vaše tělo a mysl reagují. Odhalíte svůj způsob uvažování, a zůstanete-li otevřeni faktu, že vaše pravda nemusí být ta jediná a správná, můžete tyto myšlenkové vzorce začít měnit a rozpouštět. Z uzavřeného myšlenkového systému vystoupáte do roviny Vědomí. Schopnost pouštět to staré a nahrazovat to novým způsobem vnímání vám pomůže vyhnout se bolestným stavům bezmoci a ztráty, kterým čelí většina lidí, jež lpí na minulosti.

RYBY

Hlavou vám běží staré scénáře z minulosti a zkouší, nakolik jste připraveni je opustit a začít žít přítomností. Ztotožnění se s druhými lidmi a jejich osudy ve vás aktivuje velkou vnitřní bolest, které se není možné vyhnout. Souvisí to s potřebou zachraňovat a s vnímáním světa jako nehostinného místa plného boje a utrpení. Jestliže se chcete tíhy světa zbavit, je třeba jej nejprve přijmout se všemi jeho prožitky, které jsou součástí vašeho tříbení ducha. Do té doby se můžete cítit jako oběti, které je třeba zachránit. Buď oběť vidíte sami v sobě a vně hledáte viníka vašeho utrpení či někoho, kdo by vás zachránil, případně oběti vidíte v druhých lidech a sami sebe pasujete na napraveného viníka, snažícího se odpykat minulost tím, že chrání a zachraňuje. Nejlépe uděláte, zaměříte-li svou pozornost na každodenní povinnosti, péči o druhé a očistné procesy, dodá vám to vnitřní stabilitu, sebedůvěru a pocit, že tvoříte svůj život.