Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 25. 5. 2020 do 31. 5. 2020

BERAN

Zkuste ovládnout svou přirozenou netrpělivost a touhu mít všechno hned. Objeví se před vámi příležitosti a možnosti, které jsou spojené s moderními technologiemi či netradičními postupy. K jejich realizaci však bude třeba vytrvalosti, disciplíny a píle, abyste nápady přetavili v realitu. Bude to chtít odvahu začít od začátku nebo zcela přeskládat základy, na nichž jste dosud stavěli. Stejně tak je třeba přeskládat systém hodnot. Zvažujte, proč ve skutečnosti děláte to, co děláte. Co je motorem, který vás žene vpřed. Baví vás to, nebo jen slepě přebíráte návod na zaručené štěstí a úspěch. Pokud nejste ochotni nic změnit, příležitosti buď ani nezahlédnete, nebo se rozplynou jako pára nad hrncem.

BÝK

Pocítíte příliv energie a vaše aktivita nabude na intenzitě. Budete ochotni klást si originální cíle, hledat alternativní cesty. Naslouchejte intuici, dejte si prostor pro rozvinutí náhlých nápadů a vizí. Zůstanete-li uvězněni ve strachu o svou existenci, může se tato energie projevit pouze zesílenou kritičností a napadáním všeho nového, co vás chce z vašeho pevně střeženého opevnění jistot vyhnat. Všimněte si, že pocit jistoty vzniká z opakujících se dějů. Pokud si na něco zvyknete, vnímáte pocit bezpečí, kdykoliv je vám to poskytnuto. Je to však jen iluze. Ne všechno, na co jste zvyklí, je skutečně pro vás tím nejlepším. Zkuste své jistoty zpochybnit. Vykročit vpřed. To, co se vám nyní zdá nové, vám poskytne onu jistotu, jakmile si na to zvyknete. 

BLÍŽENCI

Jste netrpěliví a pociťujete nervozitu, a tak snadněji zareagujete příliš zbrkle tam, kde byste měli nejprve v klidu uvážit vaše další kroky. Probouzí se síla ega, tak pozorujte, jaké konflikty si přitahujete, co vás rozčílí. Dozvíte se hodně o tom, jakou představu o sobě si ještě hýčkáte, k jakým rolím se upínáte. Když vám vaši hru někdo boří, bojujete za svou záchranu. Nejlépe využijete tuto energii při sportu. Tak si dejte pěkně do těla, ať se její síla přetaví raději ve svaly než v agresivitu, která ničí vás či vše kolem. Nenecháte-li se nalákat na hru ega, pak si jistě všimnete, že ona situace vám poskytuje příležitosti a možnosti, jak vystoupit ze zaběhnutého režimu. Zkroťte netrpělivost, dejte nádech a výdech a vrhněte se na postupné ukotvování nových zkušeností do vaší každodenní činnosti.

RAK

Máte možnost vidět svět novýma očima, jste otevřenější originálním pohledům a způsobům fungování. Uvěříte-li, že může existovat i to, co jste dosud nezažili, neviděli, neslyšeli, budou k vám chodit informace o těchto nových možnostech a přístupech. Pokud neuvěříte, uchýlíte se pouze ke kritice a odsuzování těchto nových skutečností. Mysl má tendenci vše, čemu nerozumí a co nezná, odsoudit jen proto, aby se nemusela cítit jako nedostatečná a být v pocitu, že to nemá pod kontrolou. Tím se stává největší brzdou našeho vývoje. Zkuste si vzpomenout, jak jste v dětství radostně objevovali vše nové a onen pocit, že to neznáte, vyvolával spíš zvědavost a chuť to poznat než strach z neznáma a z toho, že uděláte chybu. Co takhle objevovat svět nepoznaného s nadšením dítěte.

LEV

Můžete se cítit bez energie, propadat frustraci, depresivním stavům a pocitům zmaru, když věci neplynou podle vašich představ. Jistoty se vám drolí mezi prsty. Lpíte-li na tom, co jste si doposud vybudovali, těžko nesete, když o to přicházíte. Učíte se přijmout změnu, pustit věci a jít dál. Osvobození se od lpění na tom, nač jste byli zvyklí, vám dá pocit svobody. Zase se nadechnete a uvidíte, že to, co jste žili, vás uzavřelo v kleci představ o sobě a o životě. Vyrazte na čerstvý vzduch, pohovořte s přáteli, učte se něco nového, vyměňujte si zkušenosti. Tím zjistíte, že na to všechno nejste sami a možná vás životní cesta druhých inspiruje k novému pohledu na to, kdo jste a kam chcete směřovat.

PANNA

Pozor na sklon k sebeobětování. Možná tím chcete ukázat druhým, že jste ti dobří a že to všechno zvládnete, ideálně za všechny a za všechno. Problémem není vaše touha pomáhat, mylné je vaše vnímání dokonalosti, které chcete dosáhnout. Těžký úkol, který jste si na svá bedra naložili, vás může vhánět do pocitu zmaru, bezmoci či depresí. Bezmocní jsme tehdy, pokud se snažíme měnit něco, co nám nepřísluší měnit. Je třeba naučit se respektovat osudy druhých lidí a vesmírný řád, jehož jsme součástí. Pokud si uvědomíte, že dokonalost tkví v nepřeberné variabilitě existence, která ve svém celku vytváří dokonalou mozaiku, snad přijmete neschopnost věci měnit s pokorou, místo pocitu oběti.

VÁHY

Pociťujete klid, máte větší trpělivost. Jste ochotní vytrvale pracovat a krok za krokem plnit úkoly, které před vámi leží. Nyní platí, že je lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Pokud vám někdo bude něco slibovat a malovat vzdušné zámky, pravděpodobně zůstane jen u planých slibů a ve vás zůstane pocit zklamání. Ve volných chvílích objevujte skrze kontakt s druhými lidmi nové hodnoty, nové koníčky. Vyrazte na výlet, poznávejte nová místa. Nechte se inspirovat. Raději, než poslouchání litanií nespokojených lidí, věnujte pozornost tomu, co dobrého se kolem vás či ve vašem životě děje. Každým krokem se učíte něco nového a poznáváte v oněch situacích sami sebe. Taková škola života. No a jestli se něco ve vašich očích nepovedlo? Znáte snad někoho, koho na celý život negativně ovlivnilo, že dostal ve škole pětku? Možná vám dojde, že po chvíli šel život dál a překryl vše novými zkušenostmi.

ŠTÍR

Není pro vás snadné podřídit se cizí autoritě a přání. Pozorujte, co to s vámi dělá. Mohli byste snadno sklouznout k intrikám a manipulativnímu chování s cílem dosáhnout svého. Je to způsobené tím, že se stále vidíte odděleni od celku, a tak váš osobní zájem nadřadíte nad zájmy ostatních. V ten moment se to, co je vnímáno vně vás, postaví proti vám. Kdykoliv prosadíte vlastní vůli a ta není v souladu s celkem, věci se zadrhnou. Když začnete tlačit, vzniká konflikt a protitlak. Také si můžete všimnout, že teprve, až vám dojdou síly a vy to pustíte, věci se vyřeší. Tím, že přestanete tlačit, vám vznikne prostor, abyste se zamysleli nad ideály, které řídí váš život. Zvažte, jaké principy ctíte. Jedním ze základních principů, který může usnadnit váš život, je, že neděláte nikomu to, co nechcete, aby druzí udělali vám.

STŘELEC

Je zesílen sklon k nedorozuměním, které vznikají chybným pochopením toho, co bylo řečeno. Dejte si pozor na to, co vyslovíte. Stejně tak se raději zeptejte znovu, než byste si vytvořili nějakou domněnku, na jejímž základě si uděláte o druhém člověku či situaci závěr. Můžete mít pocit, že své názory musíte prosadit za každou cenu, stejně tak je zesílen sklon kritizovat a odsoudit stanoviska druhých. Vaše ego je na koni, a tak pozorujte, co všechno vás vytáčí a jak se s tím vypořádáváte. Uděláte však nejlépe, když se této hry neúčastníte. Raději se zkuste pečlivě podívat na principy, které hájíte. Velmi pravděpodobně vychází ze zaběhnutých představ o tom, jaký by svět měl být. Ale i tyto představy se vyvíjejí podle toho, jak se vyvíjí cesta každého z nás. Dejte si pozor, ať se svět nesnažíte soudit či napravovat k obrazu svému. Kdo napravuje, bude napraven, kdo soudí, bude souzen.

KOZOROH

Je pro vás důležité, abyste tomu, co děláte, věřili. Potřebujete věřit, že to dokážete, důvěřovat sobě a dát prostor procesu, který se rodí. Získáte tím sílu i zdroje na to, co je třeba vykonat. Pokud tomu tak není, tak zvažte, čemu věříte. Spoléháte se raději jen na naučené postupy a zaručené recepty na úspěch? Naučte se naslouchat intuici, která je nyní zesílena. Přicházejí tudy originální nápady, jak být užiteční a něco nového vytvořit. Možná to nejprve nebude vypadat, že vám to něco přinese, ale často jeden krok je třeba udělat proto, aby vás dovedl k dalšímu kroku a to, jaký to celé mělo smysl, se uvidí až posléze. Na cestě může docházet k nedorozuměním v komunikaci, a tak raději ověřujte vše dvakrát.

VODNÁŘ

Můžete se natolik oddat nějakému úkolu, že nevnímáte svět kolem vás. Využijte své současné schopnosti metodické, mravenčí práce a vrhněte se na úkoly, které jste dlouho odkládali, protože se vám zdály nezajímavé. Nejprve je třeba jednu práci dokončit, než můžete začít novou. Nelze postavit kvalitní dům na nedokončených základech. A nezapomeňte na rovnováhu v životě. Po přijímání přichází dávání a naopak, aby byl nádech a výdech života v rovnováze. Tak co třeba vyrazit s přáteli, sdílet, co jste se dozvěděli, nebo se věnovat sportu. Jednostranná zátěž by se odrazila ve vaší psychické či fyzické kondici a ve výsledku byste stejně zklamali sebe, nebo ty, kteří na vás spoléhají.

RYBY

Snažíte-li se prosadit své vlastní zájmy, bude to mylně pochopeno. Raději začněte uvažovat v širších souvislostech a své konání rozšiřte ve prospěch vyššího celku. V takovém případě budou přicházet inspirace, nápady i podpora. Skočíte-li na lep egu, které bude pořád uvažovat, jak výhodné to je pro vás osobně, dostanete se do konfliktu buď navenek, nebo se budete cítit rozervaní uvnitř, a nakonec stejně někde vybouchnete. Buďte si jistí, že to bude na tom nejméně vhodném místě. Vaše mysl vám může předkládat scénáře zmaru a nejistoty doprovázené rezignací, propadem do depresí či lítostivosti „proč zrovna já“. Je to zkouška vaší motivace. Chcete-li tím, co děláte, někomu něco dokázat, něco získat, pak nedostaví-li se myslí očekávaný výsledek, upadnete do oněch negativních stavů. Činíte-li kroky v souladu s přítomností, bez vedlejšího motivu s cílem něco pro sebe získat, budete pociťovat klid a pohodu, ať jsou vnější podmínky jakékoliv.