Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 25. 1. do 31. 1. 2021

BERAN

Skrze současné zkušenosti se učíte poopravit svůj pohled na zodpovědnost za celek. Přichází léčení vašeho vztahu k autoritě, odpovědnosti, omezování a disciplíně. Jako děti jsme se naučili bránit buď vzdorem, nebo pasivitou. Dospělosti patří svobodná volba, která jde ruku v ruce s přijetím zodpovědnosti za důsledky svých voleb a činů. Čím více svobody chcete, tím více zodpovědnosti musíte být ochotni nést. Ten, kdo chce svobodu bez zodpovědnosti, předává zodpovědnost jiným, a ti dělají volby dle svého uvážení. Odmítáte-li následně tyto volby přijmout, pak se cítíte jako oběti, viníka hledáte ve vnějším světě a reagujete vzdorem či pasivitou. Ve vztazích to bude jiskřit, připravte se na možné manipulace a kontrolu. Konec týdne přinese vystřízlivění vedoucí k ukončení určitých vazeb, ať pracovních, či osobních.

BÝK

Pokračuje hektické období plné změn, přemíry aktivit střídané pocity omezení, které vyvolávají obavy o svobodu, jež se současně prolíná se strachem z nejistoty. Můžete bojovat o udržení stávajícího postavení či podmínek. Pociťujete neklid a snadno se necháte vyprovokovat k hádkám. Potlačené pocity frustrace vedou k nehodám a nekontrolovaným výbuchům. Ve vaší přítomnosti mohou přestávat fungovat mobily a počítače, což vás ještě více rozhodí. Proto si raději nehrajte na kliďase a včas vybijte svou energii při sportu či jiné fyzické námaze. Od poloviny týdne ještě více zesílí potřeba odstranit omezení všeho druhu. Aniž stihnete uvažovat o důsledcích, říkáte to, co si myslíte. Máte-li možnost pobývat chvíli o samotě, udělejte to nyní.

BLÍŽENCI

Zelenou mají vaše sny, vize a ideály zaměřené na budoucnost, zohledňující obecné blaho. Vaše chuť postupovat kupředu je brzděna praktickými kroky, které je třeba vykonat. Nejprve si vše pečlivě srovnejte v hlavě, poté zorganizujte a naplánujte. Možnosti a příležitosti, na něž máte chuť se vrhnout, ve vás probouzejí pocity nejistoty, nebo obavy o ztrátu svobody, když se příliš zavážete. Jakákoliv vize má šanci pouze tehdy, dokážete-li při tom stát nohama na zemi, prakticky zvážit pro a proti. Je třeba převzít zodpovědnost za určité závazky a omezení, které vyváží onen pocit narostlých křídel, když se pustíte za svými sny.

RAK

V pracovní oblasti či ve vztahu k autoritě či určitému řádu, o který se opíráte, se setkáte s manipulací, žárlivostí či nekalými praktikami. Touha po důležitosti, ambice a nutnost mít vše pod svou taktovkou vás vtáhnout do silných zážitků, za něž sklidíte negativní odezvu či pocit viny. Nejlépe uděláte, když se ponoříte do práce, při níž se cítíte užiteční, nebo si dopřejete takové požitky, které lahodí vašim pěti smyslům, a velké plány necháte přede dveřmi. Ideální je třeba kulinářský večer nebo masáž při svíčkách. Případně vyrazte do přírody, zaměřte se na řemeslnou činnost nebo malujte. Chcete-li zahájit nějaké projekty, budete řešit téma kolektivní zodpovědnosti, vašich pocitů omezování a nutnost disciplíny a podřízení se kolektivu.

LEV

Jste jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Jakmile začnete řešit téma svobody, snů a vizí, vyvstanou obavy z nejistoty a ztráty hodnot, kterých si ceníte. Nebo naopak aktivity spojené s vyděláváním peněz a zabezpečením ve vás probouzejí pocit nesvobody a pochybností o vaší cestě. Případně stojíte vyhraněně na jedné straně barikády a opačná strana vás utlouká svými argumenty, které vás znejišťují, vyvolávají obavy, nebo naopak rozdmýchávají nespokojenost a touhu po osvobození se. Léčivé jsou pro vás kolektivní aktivity, které probouzejí pocit sounáležitosti s celkem a pochopení toho, co nového a dosud nepoznaného vám současná situace přináší.

PANNA

Zaměřujete se na užitečné aktivity ve spojení s tělem a jeho požitky. Ideální je propojení těchto aktivit s moderními technologiemi či řemeslnými dovednostmi. Vnitřní nervozita vás ponouká k ukvapenému jednání a rychlým rozhodnutím, které rozdmýchávají nepokoje a konflikty s autoritami. Případně se bouříte proti omezením. Máte-li pocit, že je kolem vás jen chaos a vaše cesta se ztrácí, nejlépe zúročíte onu revoluční energii při zaměření se do svého nitra. Ve spojení se sebou naleznete klid. Ve vztazích se může projevit ctižádost, chlad, přísnost či bezohlednost. Je pravděpodobné, že koncem týdne budete raději trávit čas sami se sebou, případně se budete izolovat od druhých, což přinese pocit osamocení.

VÁHY

Jste plni očekávání a plánů do budoucna. Vaše mysl rychle a s nadhledem hodnotí situaci. Pociťujete důvěru, že vše, co vás čeká, zvládnete. Je vhodný čas plánovat a organizovat své následující kroky. Jen si dejte pozor na příliš mnoho aktivit najednou, mohly by vás zahltit a vyčerpat dříve, než doběhnete do cíle. Uděláte-li si jasno v prioritách, nemáte problém přinutit se k rutinní činnosti, nutné pro rozjezd vašich plánů či k dodělávání toho, co jste v lenivějším období odložili na později. Od poloviny týdne mohou být vaše slova či činy vyvolány reakcí na tlak zvenčí. Zkuste za každou cenu zůstat věrní sami sobě.

ŠTÍR

Toužíte po zážitcích, chcete žít život naplno. Jste zavedeni k prožitkům, které proměňují váš náhled na vztahy, na sebehodnotu, na hodnoty ve spojení s kariérou či strukturou a řádem, o který se opíráte a jenž vám poskytuje pocit jistoty a bezpečí. Vazby, které nyní navážete, budou založené na vášni či ovládání. Možná se nedokážete vzdát toho, nač jste zvyklí, a budete ochotni jednat v rozporu se ctí a láskou. Můžete manipulovat či citově vydírat, aby bylo po vašem. V takovém případě čekejte negativní reakci, která naopak uspíší konec. Nacházíte-li se v nejistotě či v pocitech nesvobody, půjdete do konfliktu s autoritou, řádem či pravidly. Koncem týdne získáte větší odstup a vystřízlivíte. Možné jsou rozchody a únik do samoty. Budete řešit praktickou stránku života.

STŘELEC

Převzetí zodpovědnosti za určitý celek vede k uvědomění si vzájemné provázanosti a nemožnosti konat jen sám za sebe bez toho, aniž by to ovlivnilo život kolem vás. Své myšlenky zaměřujete na budoucnost, jste schopni vidět věci s nadhledem, a tak je pro vás snadné plánovat a organizovat následné kroky ve vašem životě. Nezapomeňte do svých plánů zahrnout i lidi kolem vás. Čas přeje kolektivním projektům. Jste optimističtí, věříte, že to, co před vámi stojí, hravě zvládnete. Vidíte nutnost změn, ale každodenní úkoly, které stojí před vámi, vám berou možnost příliš rychle se rozlétnout a získat všechno najednou.

KOZOROH

Zaměřujete se na praktickou stránku života, na tělo nebo na hmotné zabezpečení. Jste ochotni tvrdě pracovat, jdete do detailu, nevadí vám rutina. Uděláte dobře, když se opřete o moderní technologie a technické směry. V pracovní oblasti a ve vztahu k autoritě jsou vaše činy vedeny obětavostí nebo ctižádostí. Hájíte konzervativní hodnoty a jste ochotni je udržet i za cenu manipulace spojené s přehazováním viny či zodpovědnosti. To vyvolá negativní odezvu u těch, které chcete přesvědčit. Případně se sami stanete obětí nekalých praktik. Každopádně s vámi emoce lomcují a není pro vás jednoduché udržet se v klidu, když ztrácíte to, na čem jste závislí. Koncem týdne přijde zamýšlení se nad vztahy a hodnotami a možná si uvědomíte, že není proč lpět.

VODNÁŘ

Střídá se optimismus s nutností držet se při zemi. Pociťujete neklid a netrpělivost. V osobních či pracovních vztazích vás čekají překvapení, která vás donutí ony vztahy revidovat. Nemůžete se spolehnout ani na komunikační prostředky. Vaše spojení s vnějším světem je přerušováno. Případně se odpojujete vy sami, kdykoliv druzí nedostojí vašim očekáváním a představám. V polovině týdne zesílí potřeba odstranit ze svého života vše, co vás omezuje, snadno se ve vás probouzí nelibost. Prvořadá je pro vás svoboda a nezávislost. Mohou přicházet zvláštní záliby, které souvisí s moderními technologiemi, s nadčasovostí či s vizemi a sny o budoucnosti.

RYBY

Chcete být užiteční. Zaměřujete se na tělo, na aktivity naplňující některé z pěti smyslů či na vydělávání peněz za účelem vytvoření dostatečného zázemí. Chybí-li vám energie a chuť něco tvořit, pak nejste v kontaktu se svým nitrem. Zvažte, jaký motor vás kdy popoháněl. Byla-li to touha po dokonalosti, po tom být lepší, pak jste mohli své skutečné já zahodit v přesvědčení, že není dost dobré. Každý váš následný čin může být veden touhou po uznání své dokonalosti. Proto se ženete za domnělými atributy, které onu dokonalost tvoří. Čím dokonalejší chcete být pro druhé, tím závislejší na nich jste, a tím větší bolest vám přináší jakékoliv odmítnutí či odkrytí slabých míst. Je čas uvědomit si, že dokonalost je o vnitřním stavu, nikoliv o vnějším zdání. Jde o prožitek radosti a spokojenosti, nikoliv o přísnost a kritičnost.