Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 24. 8. 2020 do 30. 8. 2020

BERAN

Toto období vám může připomínat jízdu na horské dráze. Pád dolů vytáhne na povrch všechny nezpracované emoce. Když si dovolíte je uvolnit, přijde silný očistný proces. Pokud nedokážete být chvíli v klidu, aby se vše stihlo ustálit, nebo své emoce potlačíte, může vás zastavit nemoc nebo problémy s pohybovým aparátem. Je to důležitý čas na vnitřní úklid. Ideálně se nyní věnujte tématu zdraví. Objevujte vhodný ozdravný či stravovací režim, který pomůže vašemu tělu i duši obnovit harmonii. Nezapomeňte, že tělo a mysl jsou spojené nádoby, které se vzájemně ovlivňují. Důležitá je zlatá střední cesta. Vyvyšováním jednoho aspektu vyhodíte z rovnováhy ten druhý, a tak jej velmi brzy budete nuceni začít řešit.

BÝK

Máte tendenci k pasivitě a pozorování toho, co přichází. Následně to ve vás vyvolá odezvu, na kterou reagujete po svém. Pozorujte své tendence. Vaše hlava jede na plné obrátky a je zahlcena myšlenkami a informacemi týkajícími se zdraví či nemoci, očisty či zdokonalování určitých procesů. Z přehlcení mysli můžete upadnout do lenosti. Protože je příčinou mentální únava, najděte v sobě vůli a rozhýbejte své tělo, aby se energie přelila z hlavy do těla. Uvidíte, jak se ve vás probudí radost a lenost zmizí. Pokud se ani poté nezvedne vaše energie, dopřejte si odpočinek a načerpejte tak sílu na budoucí výzvy.

BLÍŽENCI

Vašim plánům budou stát v cestě témata ve spojení s nemocí či zdravím. Budete nuceni přemýšlet o očistných procesech nebo změně životního stylu, abyste vše ve vás či kolem vás uvedli zpět do harmonie. Neměli byste to vnímat negativně. Vaše tělo i prostor kolem vás funguje jako dokonalý systém. Pokud někde příliš vybočíte, neustále něco přetěžujete, vyvíjíte na to tlak, nebo tomu naopak nedáváte potřebnou pozornost, v určité chvíli to zavolá o pomoc. Díky tomu máte možnost učinit včas nápravu. Čím déle systém přepínáte, aniž jeho volání věnujete pozornost, tím větší následky musíte posléze řešit.

RAK

Jste naladěni na romantickou či uměleckou vlnu, toužíte po kráse, lásce a harmonii v rodině, ve vztazích či v širším celospolečenském měřítku. Dokážete-li druhé lidi i situace přijímat takové, jaké jsou, pak harmonii zažíváte. Pokud stále žijete v představách o tom, jaké parametry musí láska splňovat a jak přesně se k vám druzí mají chovat, přichází pocit zklamání, strach ze ztráty doprovázený žárlivostí či nenávistí k těm, kteří vám berou to, co vám dávalo ve vztahu pocit jistoty a bezpečí. Jste-li smýkáni negativními emocemi spojenými se závislostí na tom, co máte rádi, nebo zažíváte-li toto omezování žárlivostí či strachem ze strany někoho druhého, přijměte to jen jako zkušenost, kam takovéto pocity vedou. Než to začnete radikálně řešit, zajděte si do přírody, zatančete si nebo se zkuste z daných pocitů vymalovat. Uvidíte, že vše se začne jevit v příjemnějším světle.

LEV

Vlivem nestability prostředí kolem vás nebo vašich nejistých pocitů, stále přehodnocujete minulost a to, na čem stavíte svůj pocit jistoty a bezpečí. Pouštíte se do akcí a aktivit, které vás vtahují do dějů, v nichž si ověřujete své reakce na překážky, pocity bezmoci a na hluboko uložené emoce. Může vás to vyprovokovat k nepředloženým činům, které by od zodpovědného člověka, nikdo nečekal. Toto vykolejení vám může pomoci vypadnou ze zaběhnutého rytmu a ukázat život v novém světle. Bude-li aktivita vyvolána odporem k tomu, co prožíváte, a touhou za každou cenu uniknout pocitům zodpovědnosti a tíže, kterou jste si na sebe naložili, očekávejte, že takovou silou, jakou jste zatlačili směrem ven, vás to opět hodí zpět.

PANNA

Zesílí kritičnost. Kam se podíváte, vidíte nedokonalost, kterou je třeba napravit. Zaměřujete se na téma zdraví či nemoci, na technické procesy a jejich zdokonalování. Hledáte vhodný přístup k životnímu stylu a životnímu prostředí a daří se vám jej prosazovat. Jen si dejte pozor, abyste přílišným přemýšlením a rozmýšlením o možných i nemožných variantách vývoje nepřehlédli náhlou inspiraci, která vám vnukne nový pohled na věc a odkryje snadné řešení situace. Je třeba vyhlédnout ven z rámce a počítat s novými proměnnými, které jste do původní analýzy nezahrnuli. Když to dokážete, odměnou vám bude životaschopná struktura, na níž vybudujete nový funkční systém.

VÁHY

Nic se neděje v souladu s vaší představou. Aktivity, které byste chtěli dělat, jsou buď znemožněny, nebo se z nich vyvine extrémní záležitost, která ve vás otevírá hluboko uložené negativní emoce. Čím více se snažíte držet známých jistot, tím jistěji se vám drolí pod rukama a jste nuceni opouštět to, na čem visíte. Očekáváte-li, že je tu něco, o co se můžete opřít, přichází pocity zklamání, abyste si uvědomili, že nic, co se nachází vně vás, vám nedodá to, co je třeba vybudovat zevnitř. Jste vedeni k vnitřní zodpovědnosti za sebe a svůj život. Není tu nikdo jiný, a tak vám nezbývá, než se spolehnout jen sami na sebe. Dokážete-li dát důvěru sobě a svému životu, uvidíte, že vše se děje tak, jak má, a vy procházíte zkouškami, díky nimž budujete svou vnitřní moudrost; strukturu, o kterou se následně opíráte.

ŠTÍR

Přichází zpomalení. Máte chuť nechat vše plynout a jen pozorovat, co se stane. Nebudete-li lpět na tom, aby se vše dělo podle vašich představ, užijete si harmonické chvíle s rodinou a blízkými. Pokud budete čas trávit v přírodě nebo při nějaké umělecké tvorbě, pocítíte, co to je spokojenost. Zkuste si tento pocit zapamatovat pro chvíle, až budete chtít věci tlačit a kontrolovat, abyste viděli, o co tím přicházíte. Jsou dva druhy spokojenosti. Jedna přichází při splnění určitého úkolu nebo dosažení očekávaného výsledku. Je velmi krátkodobá, a tak vám nezbývá, než se seneustále hnát za cíli, výsledky a naplněním svých tužeb. Druhý způsob spokojenosti vychází ze spojení s rovinou vědomí, které nastává, když přijímáte to, co přichází, bez souzení a hodnocení. Je na vás, který si vyberete.

STŘELEC

Na jedné straně jste plní aktivity a chuti zažívat dobrodružství. Nemáte-li strach udělat krok do neznáma, onen prožitek vás naučí mnohem více než čtení knih a neustálé přemýšlení o tom, co je a co není správné. Patříte-li mezi přemýšlivce a kritiky, kteří chtějí dělat vše správně a dokonale, může vás před jakoukoliv činností zastavit nechuť, strach či odpor k tomu, co je před vámi. Zkuste obě roviny propojit. Projděte zkušeností, která stojí před vámi, svou mysl využijte k sebereflexi. Svým nezdolným optimismem, že vše je tu pro vás a pro váš růst, onu zkušenost přijměte jako dobrodružství pozemského života vedoucí k vnitřní moudrosti. Teprve když určitou, byť negativní, zkušenost přijmete za vlastní, stane se vaší vnitřní moudrostí. Příště už jí nebudete muset procházet, neboť vás to tam již nepustí. Stavíte na tom, co bylo, a díky prožitku minulosti jste silnější.

KOZOROH

Ve svých aktivitách vás může ovládnout přehnaná ctižádost či extrémní náročnost a přísnost. Můžete mít pocit, že jste se zcela zasekli na místě, a to vás přinutí ke zkratovité reakci, která zcela vybočuje vašemu navyklému chování s cílem dosáhnout svého, a to za využití jakýchkoliv prostředků. Mějte na paměti, že nyní máte tendenci vidět jen malou část skutečnosti a rozhodovat se tak, jako kdybyste viděli celek. Ovládnout vás může strach z nebezpečí a negativní způsob nahlížení na situaci spojený s pocity ohrožení či vyvolaný silnou kritičností nebo pocitem, že jste šikanováni. Máte jedinou šanci, jak se z toho vymanit. Neberte pocity a emoce osobně, zkuste se na vše podívat s odstupem a v důvěře, že vše má svůj hlubší smysl, který nyní nejste schopni uvidět, a proto to vypadá tak černě.

VODNÁŘ

Události kolem vás vás vedou dovnitř, k odkrývání vašeho přístupu k mužské síle, k objevování zábran a potlačených tužeb. Jste-li zavaleni zodpovědností a vaší cestou k dokonalosti je potlačování a ovládání se, můžete vnitřně vyhořet. Pohltí vás negativní emoční stavy. Tím se seznámíte s obsahem toho, co jste potlačili. Vodnář v sobě skrývá strach z prožívání. S čím si neví rady, od toho se snaží oddělit. Tak si buduje obranné zdi a z vlastní vnitřní pevnosti shlíží dolů na obyčejný život. Čím vyšší hradby postaví, tím zkresleněji vidí svět pod sebou. Čím déle se skrývá za fasádou lhostejnosti, tím méně ví o skutečném světě a ve světě není schopen nic vybudovat. Mějte na paměti, že až když vstoupíte do vody, můžete se naučit plavat.

RYBY

Ceníte si domova, jste rádi se svými dětmi, máte tendenci pečovat o druhé nebo se sami necháváte hýčkat. Pokud lpíte na své představě o tom, jak by měla fungovat rodina a její vztahy, budete postaveni před nutnost tuto představu pustit. Budete-li uplatňovat kontrolu, probudí to strach či žárlivost, závist či sebelítost. Dohánět vás mohou méně zábavné povinnosti, které jsou pro vás příliš rutinní, než abyste v nich byli schopni objevit něco tvůrčího. Můžete se zabývat tělem a jeho nedokonalostmi nebo si příliš brát k srdci cizí teorie, které ukazují svět a jeho budoucnost v těch nejméně lichotivých barvách. Nejlépe uděláte, když hodíte všechny hry za hlavu a půjdete se projít do přírody nebo se po hlavě vrhnete do nějakého tvůrčího procesu.