Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 24. 5. 2021 do 30. 5. 2021

BERAN

Aktivita nabírá na obrátkách. Máte chuť začínat nové věci a své inovativní nápady si nechcete nechat pro sebe. Otevírá se prostor pro semináře, studium a komunitní setkávání. V práci se dokážete plně soustředit na své povinnosti a závazky, vaše vytrvalost přináší ovoce. V oblasti, na které stavíte pocit jistoty a bezpečí, od poloviny týdne zesílí pocit ohrožení. Ve snaze naplnit své ambice či mít nad situací kontrolu to snadno přeženete. Čekejte konflikt či střet s mocí. Uzavřete-li svůj vztek v sobě, projeví se to na zdraví. Dovolíte-li si odevzdat to, co nemáte pod kontrolou, vyšší moci, získáte prostor pro odpočinek a uvolnění. Namísto tlaku na osobní prospěch využijte své zdroje k činnostem probouzejícím pocit sounáležitosti a propojení se se světem kolem vás.

BÝK

Tak, jak se mění váš hodnotový žebříček, upravuje se i přístup k hodnotám. Máte možnost měnit způsob, jakým vyděláváte peníze. Leží-li na vás tíha zodpovědnosti za to, co vlastníte, a brzdí vás to v růstu, můžete o to přijít. Ve snaze zažívat pocit moci a důležitosti, nebo udržet stávající strukturu a řád, o něž jste se dosud opírali, se můžete snažit vybojovat vše zpět, nebo to násilím držet. V tom případě vás válcují negativní emoce, strach či pocit ohrožení. Bojujete jako o život. Dokážete-li vidět ve ztrátách zisky a využijete vzniklý prostor pro odpočinek, na proces sebepoznání nebo pro péči a pomoc potřebným, projdete tímto obdobím s pocitem smyslu a naplnění.

BLÍŽENCI

Váš život zažívá rychlý sled událostí, setkání a cest přinášejících nové informace. Je jich tolik, že se v nich snadno utopíte, nebudete-li je třídit. Jste naladěni na spolupráci. Díky toleranci k odlišným názorům a myšlenkám dochází k rozšíření vašich znalostí, vědomostí i způsobu vnímání toho, co je pravda. Čas přeje obchodním jednáním a právním záležitostem. Za všech okolností se držte logiky. Jakmile vás ovládnou pocity, dojdete k mylným dojmům. Pokud budete na jejich základě dělat rozhodnutí, snadno se zapletete s nečestnými lidmi, nebo vstoupíte do vám neprospívající záležitosti. Čím více si idealizujete sebe, lidi a svět kolem, tím více smutku a zklamání vám přinese realita. Koncem týdne pro vás bude snadné uvidět jádro vyřčené myšlenky. Jste-li umělecky zaměřeni, věnujte se poezii a skládání hudby.

RAK

Vyhledáváte chvíle odpočinku. Zdržujete se raději v ústraní. Zabýváte se sami sebou, svým nitrem nebo minulostí. Zaměstnáváte se péčí o dům či rodinnými záležitostmi. Cítíte potřebu naplňovat potřeby druhých a starat se o ně. Máte svou vlastní představu o tom, co potřebují, a to nemusí být přijato s povděkem. Než začnete páchat dobro, raději se zeptejte, čím můžete pomoci. Od poloviny týdne se probudí ambice a zesílí potřeba dosáhnout svého i za cenu manipulace. Snadno přetáhnete strunu a vyvoláte tím negativní odezvu. Případně se sami stanete obětí nátlaku, kterému se budete jen těžko bránit. Z obav o ztrátu jistot a bezpečí můžete až onemocnět.

LEV

Procházíte procesem léčení vztahů spojených s otcem, autoritou či zodpovědností. Přebíráte zodpovědnost za to, kdo jste, a za důsledky svých voleb. Tato míra zodpovědnosti přináší svobodu, po které toužíte. Jste-li sami sobě autoritou, berete vítr z plachet těm, kteří by vás chtěli řídit. Stáváte se svým vlastním pánem, ale zároveň si uvědomujete provázanost svých voleb s osudy lidí kolem sebe. Dokážete-li se rozhodovat s láskou, soucitem a s vědomím dopadu vlastních rozhodnutí na celek, přijímáte kolektivní zodpovědnost. Je-li pro vás těžké omezit své osobní ambice a převládne arogance a pocit, že se vám nemůže nic stát, někdo vám srazí hřebínek. Zdravá sebedůvěra souvisí se schopností znát své meze.

PANNA

Selhává technika a komunikační spojení. Snadno dochází k nedorozuměním a mylným pochopením faktů. Děláte-li závažná rozhodnutí, ujistěte se, že jste správně porozuměli informacím. Nedělejte si domněnky a neříkejte zprávy jen polovičatě. Mohlo by se vám to vymknout a budete za podvodníka. Jste-li uzavřeni ve své iluzi neomylnosti, pak můžete slibovat více, než jste schopni splnit, nebo se rozhodnete pro způsob řešení, který vás vtáhne do vyšší míry rizika, než jste ochotni nést. Chybí-li arogance, vnímáte situaci optimisticky a s vyšší mírou nadhledu. Jste otevřeni spolupráci. Velkorysost vůči druhým lidem vás vede k respektu k jejich odlišnostem. Díky tomu vás práce s druhými lidmi obohatí o nové pohledy, vhledy a přístupy.

VÁHY

Na cestách vnímáte krásu, zajímáte se o umění či hudbu. Dokážete dobře hovořit o svých citech. Propojujete cit se slovy, což je výborné pro obchodní jednání a řešení náročnějších situací. Případně chcete říkat jen hezké věci a to ostatní raději zamlčíte. Zkuste komunikovat tak, aby obsah byl zachován, ale neurazil. S respektem a taktem. V domácím prostředí čekejte konfliktní situace, které se vyhrotí tím více, čím více lpíte na svém pohledu na věc. Ve druhé polovině týdne zesílí boj s autoritou, a tak budete čelit ambicím a mocenským manipulacím. Nebojujte sami, zjistěte si potřebné informace a získejte další lidi na svou stranu. Dbejte o to, aby nešlo jen o osobní potřebu vyrovnat si účty, ale o boj za dobrou věc.

ŠTÍR

Provádíte důležité změny jak doma, tak v práci. Na úrovni nitra i vnějších struktur. Může docházet k rozporům mezi tím, co udělat, abyste se cítili v bezpečí, a mezi tím, co se od vás očekává. Táhne vás to k opakování způsobů řešení, které byly funkční v minulosti, ale setkáváte se s tím, že to nyní nefunguje. To vás nutí k ještě větší snaze vše zvládnout a řídit, popoháněné pocitem ohrožení, následované strachem a bezmocí. Čím větší tlak vyvíjíte, tím větší je protitlak, dokud struna nepraskne. Nedovolíte-li si nahromaděné naštvání vypustit třeba při sportu či náročnější fyzické aktivitě, mohlo by to vyústit v situaci, která vás poškodí. Uklidnění naleznete v umění, v přírodě, v meditaci či při domácích pracích.

STŘELEC

Jste společenští, vyhledáváte zábavu. Sebedůvěra a optimismus k vám přitahuje druhé lidi jako vosy na bonbón. Věříte v sebe a ve své cíle. Záleží na vašem vztahu k druhým lidem, zda se projeví štědrost, velkorysost a touha pomáhat, nebo arogance a pocit nadřazenosti doprovázený leností a neochotou se jakkoliv omezovat. Je vhodný čas ke studiu duchovních nauk či k posouvání hranic poznání učením či cestováním do dalekých zemí. Je vhodná doba na jakékoliv obchodní jednání a právní záležitosti. Je třeba být neustále nohama na zemi. Ulétáváte-li do svých představ o sobě nebo o světě, může to být doba zmatků a zmařených iluzí. Jakékoliv zklamání, kterému čelíte, vám ukazuje iluzi, na níž jste vztah či mylný předpoklad vystavěli. 

KOZOROH

Tak, jak se mění vaše hodnoty, mění se i způsob vašeho fungování a vaše výdělečné aktivity. Udržíte-li si pružnost a zůstanete otevřeni možnostem, které přicházejí, dojde k jejich přeskládání a usazení se tam, kde pro vás budou opěrným bodem poskytujícím pocit jistoty a bezpečí. Možná pociťujete únavu, nebo vám chybí hybná síla k akci. Věnujte čas odpočinku a zamyšlení se nad životem. Od poloviny týdne pocítíte silnou potřebu získat kontrolu nad situací. Ovládnou-li vás ambice a touha vybojovat zpět to, co domněle ztrácíte, vyvolá to protitah a vy budete nuceni bojovat, jako kdyby šlo o holý život. Obracíte-li nevyjádřenou agresi vůči sobě, stáhne vás strach, a odnesete to nemocí či sebedestruktivním činem. Zkuste využít svou energii konstruktivně při nějaké práci, do níž se plně ponoříte.

VODNÁŘ

Ve vašem životě vládne stabilita. Cítíte se vyrovnaní, vaše sebeovládání vám pomáhá řešit přicházející situace s nadhledem. Máte možnost léčit zranění spojená s otcem, autoritou, omezováním a disciplínou. Přebíráte plnou zodpovědnost za sebe a své závazky. Vaše konání je zaměřené na praktickou stránku a užitečnost. Dokážete snadno rozlišit, co vám přísluší řešit a co je třeba nechat na druhých a zcela odevzdat svému osudu. Ve vztazích pozorujte, jak jednáte s druhým člověkem, snadno uvidíte svůj sebeobraz a vztah sám k sobě. Možná hůř nesete změny v ekonomické a materiální situaci kolem vás. Pokud jste se v minulosti cítili příliš zatíženi zodpovědností spojenou s majetkem a jeho správou, budete od této zátěže osvobozeni. V každé situaci hledejte to, co vám to dává, nedržte to, co odchází.   

RYBY

Můžete si být téměř jistí, že nevidíte současnost realisticky. Máte nasazeny růžové brýle mámení, které pokřiví vaše vnímání iluzemi vaší mysli. Vidíte to, co chcete vidět. Stejně tak při komunikaci slyšíte to, co chcete slyšet. Rozhodně nechte důležitá jednání na jindy. Využijte svou fantazii v tvůrčím a uměleckém procesu. Romantický nádech všemu dodá hlubší rozměr. Ve vztazích můžete mít nejasný pocit problémů nebo se cítit oklamáni. Vaše touha být milován přeroste v potřebu obětovat se. Nedivte se, když se následně bude cítit zneužiti. Aktivity, do nichž se ponoříte, by měly vyplynout ze situace, nikoliv z touhy něco měnit. Budete více zaměřeni na nitro než na vnější svět. Může vás zastavit únava, která vám nedovolí angažovat se více, než je potřeba.