Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 23. 8. 2021 do 29. 8. 2021

BERAN

Vaše aktivity směřují do oblasti zdraví, hledání dokonalosti či do služeb druhým. Bavíte se intelektuální činností či diskusemi na tato témata. Nedokážete být v klidu, reagujete naštvaně a podrážděně. Přílišná identifikace s vlastními myšlenkami a nápady vás činí malichernými, kdykoliv jsou zpochybněny. Zamyslete se nad tím, na čem vám skutečně záleží. Máte schopnost díky řečnickým schopnostem vše perfektně obhájit. Pokud rychleji jednáte, než myslíte, pak svým zbrklým chováním vyprovokujete konflikt. Toužíte-li po dokonalosti, pak čelíte pochybnostem o sobě a máte chuť všechno vzdát. Koncem týdne se vaše energie zvedne. Všimněte si, že pokud věříte tomu, co děláte, máte dostatek energie to uskutečnit. 

BÝK

Lákají vás nové zážitky, nové vztahy, vzrušující konverzace. Otevírá se cesta k aktivitám spojeným s moderními technologiemi či se zdravím, životním prostředím a službou druhým. V pracovní oblasti se zaměřujete na inovace zaběhnutých rutinních procesů. Nechcete se nechat omezit tradičním přístupem a zkostnatělou strukturou. Jste duševně čilí. Hýříte nápady a přitahujete neotřelá řešení. Jste tolerantní vůči odlišným názorům a způsobům fungování. Díky tomuto přístupu z nich vytěžíte maximum pro sebe a svou praxi. Ve vztazích vládne stabilita a vyrovnanost. Kvetou pracovní i obchodní vztahy. Tím, co v této době dokážete, posilujete svou sebehodnotu.

BLÍŽENCI

Říkáte, co si myslíte, aniž uvažujete o důsledcích svých činů. Je pro vás těžké přijmout omezení jakéhokoliv druhu. Téma svobody a nezávislosti ve spojení s tělem, zdravím, médii či službami jsou hlavním předmětem vašich diskusí. Dokážete vášnivě a s vervou obhajovat své postoje. Slova se snadno stanou vašimi nepřáteli, neboť rychleji mluvíte, než myslíte. I když je pro vás těžké omezit se, nyní méně slov znamená více. Zaměřte se na obhajobu jen těch myšlenek, které vyjadřují vaše niterné přesvědčení. Pouštět se do diskuse jen z touhy bojovat a vítězit přinese náročné chvíle. Silniční či slovní komunikace jsou obestřeny zmatky či ovlivněny chybným pochopením faktů.

RAK

Lákají vás záhady a tajemné záležitosti. Jste podezřívaví. Máte tendenci hledat hlouběji pod povrchem. Díky studiu psychologie, astrologie či témat spojených s léčením těla či duše můžete dojít k zajímavým odhalením, která zlepší váš život. Je čas prověřit, prozkoumat či prozkoušet vše, co vám přijde do cesty. Připravte se, že budou zpochybněny důležité aspekty toho, čemu věříte. Ve snaze ustát si svou pravdu můžete zamlčovat důležité detaily a informace. To vytvoří ještě větší zmatek a nedůvěru, než kdybyste vše zveřejnili. Koncem týdne si ujasníte směr, kterým chcete vykročit. Pocítíte příliv energie, zesílí vaše ambice. Slouží-li vaše zjištění vnitřní proměně, pak pochopení motivů vašich činů povede k pozitivní změně chování.

LEV

Dobrou náladu si jen tak nenecháte zkazit. Vaše sebevědomí vám umožňuje pouštět se do věcí s lehkostí a optimismem. Máte odvahu udělat i to, co jste se dříve báli uskutečnit. Nebudete-li příliš přehánět, pak vás čeká úspěšné zvládnutí úkolů či aktivit, které jsou před vámi. Jakékoliv omezení či překážka, která se před vámi objeví, pro vás nic neznamená. Nenecháte se zastavit. Jste-li nuceni podřídit se, dáte jasně najevo svou nelibost, aniž uvažujete o důsledcích takové reakce. Snadno vás ovládnou rebelské vlivy. Pozorujte to a zvažujte, jak skryté aspekty své osobnosti využít konstruktivně. Čím více jste v kontaktu se svým nitrem, tím ostřejší bude jasnost ve vnímání skutečnosti bez vlivu potlačované negativity.

PANNA

V komunikaci, v médiích či na cestách zažíváte nervozitu, zmatek, setkáváte se s vnucováním a s konfrontací s odlišnými názory. Vaše mysl snadno ovládnou pocity, a tak se lehce zmýlíte v interpretaci skutečnosti. Ve snaze vyhnout se konfliktu filtrujete informace, což vyvolá pocit, že lžete, nebo se sami cítíte obelháni. Využíváte-li sílu slova k propagaci své pravdy, dejte si pozor na fanatismus. Zapojte svou výkonnou mysl do intelektuálních činností, plodných diskusí a k obhajobě smysluplných cílů. Máte-li jasno, oč vám na intelektuální úrovni jde, vyhnete se tím zbytečným bojům. Napřete své síly tam, kde to má skutečný význam. Detektivní sklon vaší mysli a její chuť jít do hloubky využijte k sebeanalýze či k ochraně před nepravdivými tvrzeními. 

VÁHY

Ve vztazích se zaměřujete na zodpovědný přístup a praktickou stránku. Daří se i pracovním vztahům. Dokážete se ovládnout, i když nedostanete to, co máte rádi. Snadněji se vyrovnáváte s jakkoliv obtížnou situací, které čelíte. Pozorujte, jak v tomto období jednáte s lidmi. Díky tomu se dozvíte mnoho o tom, na čem stavíte svou sebehodnotu. To, co u druhých lidí obdivujete, toho si ceníte u sebe a snažíte se toho dosáhnout. Pokud se vám to nedaří, podrývá to váš pocit vlastní ceny. To, co u druhých lidí odsuzujete, to se sami obáváte projevit a blokujete tím svou kreativitu. Pokud se tak projevíte sami, cítíte se špatně. Možná je čas svá očekávání přehodnotit. Nemají vycházet z vnějších trendů a z představ lidí kolem vás, ale z respektu k vaší vlastní jedinečnosti.

ŠTÍR

Jste zabráni do řešení záhad, tajemství, skrytých pravd týkajících se témat těla a duše a jejich dokonalosti či nedokonalosti. Popřípadě řešíte svůj přístup ke každodenním povinnostem, čistotě a pořádku. Je vhodný čas na průzkum a výzkum jakéhokoliv druhu. Informace takto zjištěné dobře zužitkujete pro změnu k lepšímu. Máte-li jasno ve svých cílech, angažujete se v prosazování této cesty. Máte k dispozici silné přesvědčovací schopnosti, jasnost v komunikaci nebo média jakéhokoliv druhu. Na paměti byste měli mít obecný zájem, nikoliv pouze sobecké cíle. To by vyvolalo nepřátelství s těmi, které jste opili rohlíkem. Buďte čestní a sami si dejte pozor na to, čemu uvěříte, ať nenaletíte nějakým podvodníkům.

STŘELEC

Jsou-li vaší prioritou vztahy, pak v nich vládne praktičnost a zodpovědný přístup. Vaše sebeovládání je podmíněno potřebou získat lidi na svou stranu nebo být oblíbení. Hýříte sebedůvěrou, v přesvědčení o vlastní ceně vás nic a nikdo nevykolejí. Do problémů a potřeby bojovat se dostáváte ve spojení s tělem, se zdravím, s nutností zaměřit se na rutinu, každodenní povinnosti a službu druhým. Neochota nechat se omezit vyvolává rebelské nálady, které se projevují hlavně slovním vyjádřením. Rozhodně si neděláte servítky. Stáváte se středem pozornosti, buď pod vlivem velkých sympatií, či sklízíte pomluvy či urážky ovlivněné osobní antipatií. Hlavou vám běží tolik informací, že je pro vás těžké odlišit pravdu od lži. Obchodní jednání, důležité rozhovory či práci s čísly raději odložte na příští týden.

KOZOROH

Jste přesvědčiví a vládnete slovem. Dokážete druhé lidi získat na svou stranu. Jdete do hloubky problému, čtete mezi řádky, spojujete si příčiny s následkem. Vaše detektivní schopnosti využíváte ve svůj prospěch. Dejte si pozor na zneužívání informací a prostředků ke zveřejňování vašich subjektivních názorů. Sami jste podezíraví. Vše, co je vám řečeno, si raději ověřujete. Díky tomu vás nikdo neošidí. Je vhodný čas pro studium nauk o uzdravování těla a duše. Koncem týdne se k vašim přesvědčovacím schopnostem přidá i silná vůle. Máte chuť provádět změny, které budou přínosem pro váš růst směrem ke zralosti. Využijte tuto energii tvořivě. Bude-li to zároveň v zájmu společnosti, připíšete si zásluhy.

VODNÁŘ

Ve vztazích založených na autoritě a zodpovědnosti vládne harmonie a pořádek. Případně činíte vhodné kroky k tomu, aby to tak bylo. Pociťujete vnitřní stabilitu a vyrovnanost, ať jsou vnější okolnosti vašeho života jakékoliv. Projeví-li se tendence přehánět či překračovat určitá pravidla a ustálené zvyky, schopnost ovládnout se, nedopřát si všechno, co vidíte, vám pomůže udržet život v klidu. Zažíváte spíš příjemné pocity. Jste sebevědomí. Žijete-li v pocitu, že víte vše nejlépe, máte tendenci lidi kolem sebe poučovat, čímž je proti sobě popudíte. Budou vás považovat za nadřazené a arogantní. Hledejte zlatou střední cestu. Neříkejte více, než se od vás očekává. Svou odvahu využijte k tomu, abyste udělali krok, který jste se kvůli nedostatku sebevědomí báli udělat.

RYBY

Jste přecitlivělí na vnější vlivy. Těžce snášíte stres. Máte problém ukáznit mysl. Hlavou víří mnoho myšlenek různé kvality, proto se raději vyhněte aktivitám vyžadujícím přesnost a práci s čísly. Pokud přece jen musíte takové věci dělat, příští týden vše raději překontrolujte. V komunikaci si domýšlíte a podléháte mylným dojmům. Při rozhodování vycházíte ze špatných předpokladů. Následně se můžete cítit oklamáni. Je-li vaše intuice vyladěná, pak je to období velkých duchovních uvědomění. Přitahuje vás to k hledání pravdy, skryté za tím, co je zjevné vašim pěti smyslům. Nesnažte se prosazovat své plány silou. Budete čelit pochybnostem o sobě. Fyzická zátěž může vyústit v onemocnění či ztrátu energie. Jednání ve skrytu za oponou vás přivede do těžkostí.