Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 23. 5. 2022 do 29. 5. 2022

BERAN

Vezete se na vlně optimismu. Sršíte energií a šíříte kolem sebe dobrou náladu. Štěstí vám přeje v oblasti financí a rozhojňování hodnot, kterých si vážíte. Sklízíte plody své práce. Pokud si je příliš přivlastňujete, mohou být zdrojem žárlivosti, závisti či zármutku. Možná o to, na čem lpíte, přijdete. Od středy ve vás setkání s někým, kdo vás nerespektuje, vyvolává potřebu útočit a bojovat za svá práva. Chcete dělat dojem a ukázat světu, co ve vás je. Díky aktivnímu přístupu toho můžete hodně dokázat a vyřešit spoustu problémů. Nezapomeňte si při tom zachovat lidskou tvář. 

BÝK

Začátkem týdne jsou vaše aktivity ovlivněny nejasnými okolnostmi. Reagujete na základě pocitů či podvědomých vzorců. Pozorujete, jak vás ovládá něco, co nemáte pod kontrolou. V mysli se vracíte zpět, abyste se poučili z chyb minulosti. Schopnost podívat se pod povrch, pomáhá odkrývat nevědomé motivace. Je vhodná doba na psychoterapii, výzkum a usvědčení z nepravdy. Obavy o finance, či strach z budoucnosti probouzí sklíčenost. Využijte své zaměření na detail ke kritickému zhodnocení situace a její nápravě. Překážky na cestách či při komunikaci vyvolají frustraci.  

BLÍŽENCI

Máte nabitý kalendář setkáními. Panuje čilá komunikace a obchodní aktivity. Vaše mysl nedokáže být v klidu. Vyrazíte-li na dovolenou, počítejte s tím, že neuniknete každodenním povinnostem. Cestování bude spojeno s obchodem, či cestou za poznáním. Ve sportovních a podnikatelských aktivitách si věříte. Dovolujete si posouvat hranice a přeje vám štěstí. V týmových aktivitách spojených se sociálním programem, moderními technologiemi či výhledech do budoucnosti jste nuceni řešit překážky a omezení. Máte pocit, že jste v tom zůstali sami. Možná čelíte neshodám s otcem či jinou autoritou.

RAK

Necháváte se unášet inspirací či nejasnými pocity. Využijte svou fantazii k umělecké tvorbě. Do úterý zůstáváte raději v pozadí. Možná ztrácíte odvahu a bojíte se jednat na rovinu. Od středy vyrazíte do boje za svá práva. Překvapí vás skrytá agrese, případně se sami potýkáte s nahromaděným hněvem. Můžete vybouchnout v nejméně vhodné chvíli. Věnujte se sportu či jiné fyzické aktivitě, v níž se své frustrace nejlépe zbavíte. Příliš ale neriskujte. Je vhodný čas zahradničit či zahájit jarní úklid. Hazard, či finanční spekulace, které nejsou pevně ukotveny v realitě, nenaplní očekávání.

LEV

Sport, zevnějšek a podnikatelské aktivity jsou zdrojem optimismu, radosti a hojnosti. Tendence překračovat své limity povedou k úspěchu. Dejte si pozor na nesmyslný risk. Je skvělý čas na nové obchody. Rozhodnete-li se pro změny, nyní půjdou hladce. Díky pozitivnímu naladění lehce ponesete nutnost něčeho se při tom vzdát. Překážky na cestách či v komunikaci vyvolají frustraci a sklíčenost. Promluvy s rodiči, staršími lidmi či určitou autoritou budou plné neshod. Možné je odloučení, či rozloučení s někým, kdo je vám blízký.   

PANNA

Začátkem týden se ztrácíte v pocitech zbytečnosti a nesmyslnosti všeho konání. Chybějící orientace vás zavede do slepé uličky. Naplňování určitého ideálu a víra v lepší svět vám dodává odvahu. Pozorujte, zda ztrácíte víru, kdykoliv není výsledek vašich snah korunován očekávaným výsledkem. Možná si uvědomíte, že následování určitého ideálu či nauky nemusí být vždy fungující metodou ke šťastnému a pohodlnému životu. Stane-li se nástrojem, díky němuž máte život pod kontrolou, pak musí v určité fázi selhat, abyste uviděli iluzi, v níž žijete. 

VÁHY

Čekají vás silné emoční prožitky ve spojení se ztrátou či strachem ze ztráty něčeho, čeho si ceníte. Můžete se cítit bezmocní pod vlivem změn vašeho zevnějšku, nebo prožívat závist, když druzí dokážou to, co vy ne. Díky sebeovládání a pragmatickému přístupu sklízíte úspěch v práci a v rámci pracovních vztahů. Učení, nebo cesta za poznáním či obchodem vám přinesou nové příležitosti k růstu a posílí hlubší pochopení smyslu života. Chybějící pocit jistoty a bezpečí, témata spojená s domovem, nemovitostmi či vystěhovalci ve vás vyvolají buď plané naděje, nebo zlostné reakce.   

ŠTÍR

Plynutí v nicnedělání vystřídá od středy velká akčnost a chuť udělat pro sebe maximum. Realizujete se v práci. Nebojíte se fyzicky náročné práce, rekonstrukce ani přestavby. Vaše mysl je zaměřena na řešení záhad a detektivní příběhy. Přitahuje vás studium psychologie či astrologie. Využíváte svá slova k přesvědčování oponentů o své pravdě, či k obhajobě minulých činů. Dáváte-li větší pozornost problémům, než příležitostem, snadno se utopíte v pesimismu a v pocitech bezvýchodnosti. Vaše výdělky a jistoty ovlivní překážky na cestách či problémy při komunikaci.

STŘELEC

Cítíte se při síle. Nejlépe ji zúročíte při sportu, fyzické aktivitě či v podnikatelské činnosti, která není vedena vůlí, ale inspirací. Velký optimismus by vás mohl strhnout k nadměrnému risku. Uchovejte si alespoň špetku pragmatismu, případně se poraďte s někým, kdo stojí pevně nohama na zemi. To, na čem delší dobu pracujete, bude vystaveno očím veřejnosti. Příležitosti, které z toho vzniknou, přinesou hojnost a růst. Setkání s oponenty prověří životaschopnost daného projektu či aktivity, i vaše odhodlání jít si za svým.

KOZOROH

Probíhají změny v práci, dochází k přeskládání opěrných zdí vašeho života. Případně se transformuje vaše nitro reprezentované vašimi představami a očekáváními. Noříte se hluboko pod povrch. Hledáte skryté motivy, zabýváte se záhadami a odhalováním chyb a nepravostí. Motorem může být snaha ospravedlnit svou vlastní cenu. Uvědomte si, na čem svou hodnotu zakládáte. Všimněte si, na čem lpíte. Strach ze ztráty toho, co milujete, vás nutí manipulovat a pod vlivem slov držet situaci pod kontrolou. Zkušenost ztráty vás učí rozeznávat, na čem skutečně záleží.          

VODNÁŘ

Cestujete za účelem učení se, kvůli obchodu či návštěvě příbuzných. Čekejte překážky a objížďky, které vám to znepříjemní. V diskusích se nepouštějte do kritiky a mentorování, nebylo by to přijato s povděkem. Můžete být nuceni vyříkat si důležité záležitosti s otcem, či s jinou autoritou. Ve spojení s financemi a majetkem pocítíte při jednáních frustraci, či budete mít pocit, že jste na všechno sami. Zkuste nepodléhat sebelítostným stavům. Pozorujte, zda máte tendenci stáhnout se a vyhýbat se druhým lidem, pokud s vámi nesouhlasí. Sport a osobní aktivity zaměřené na fyzický vzhled vás naplní optimismem.

RYBY

Pracovní týden je provázen podrážděným chováním a nervozitou bez příčiny. Nepouštějte se do nových věcí vyjma těch, které jsou zaměřeny na nezištnou pomoc a prospěch celku. V osobních záležitostech a na sebe zaměřených projektech snadno ztrácíte odvahu a víru, chybí vám směr a pocit, že to má smysl. Útěchu naleznete v totálním ponoření se do praktických činností, aktivit ve spojení s tělem či prací s půdou. Od pátku se povezete na vlně fantazie, romanticky a tvůrčích představ. Iluze mohou zamlžit váš úsudek. Vyjádřete své pocity a inspirace uměleckou cestou.