Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021

BERAN

Je čas nových začátků. Vaše chuť po dobrodružství a odvaha zariskovat jsou výbornými aspekty pro zahájení nových projektů. To, kterou oblast tato tvůrčí iniciativa zasáhne, záleží na domě, v němž se nachází Slunce ve vašem osobním horoskopu. Chybí-li vám odvaha a cítíte se slabí a neschopní, je čas vypořádat se s tím, co vám nedovolí svobodně se projevit a probudit osobní tvořivost. V druhé polovině týdne budou zvědomována a léčena témata ve spojení s otcem či stvořitelem. Také ve vztazích může docházet ke zpochybnění hodnot a vašich očekávání. Můžete se cítit zraňováni a ve snaze ospravedlnit se klesnete ještě hlouběji. Bude se měnit pohled na vlastní hodnotu, na hodnoty, kterých si ceníte, a na klíčové aspekty ve vztazích.

BÝK

Přitahují vás vzrušující informace, přicházejí nové nápady a řešení. Lákají vás nová místa a témata spojená s astrologií, vědou či technikou. Rutina vás neuspokojuje. Při nejmenším si ji potřebujete okořenit alespoň technickými vymoženostmi. Vaše otevřenost novým informacím vám pomáhá překonat jinak tvrdohlavé lpění na svém vlastním pojetí světa. Využíváte intuici, představivost a vnímavost a díky tomu jste schopni pochopit i to, co se jeví jako nepředstavitelné. Koncem týdne nastolí vládu pragmatismus, který přinese duševní stabilitu a vyrovnanost. Dáte si do pořádku veškeré záležitosti, které jste od začátku týdne, kvůli touze po vzrušujících zážitcích, zanedbávali.

BLÍŽENCI

Výborná doba pro intelektuální činnost a prosazení svých plánů. Je třeba dát si pozor na přílišné ztotožnění se se svými názory. Snadná podrážděnost a nedůtklivost povede k hádkám i kvůli maličkostem. Vždy zvažte, zda to, co prosazujete, vám skutečně stojí za to. Nejlépe se vyhnete nepříjemnostem, když nebudete nutit druhé, aby věřili tomu co vy, a dopřejte jim právo na svůj vlastní, i když odlišný názor. To vám dá možnost spojit různorodou tvůrčí skupinu, aniž se obklopíte jen kývači a slepými následovníky, kteří vám nic nového nepřinesou. Sport, rozjezd nového projektu a dobrodružné aktivity vám pomohou rozproudit krev v žilách a probudit radost ze života.

RAK

Jste-li schopni udržet svou emocionální stránku na uzdě, pak budete hýřit energií. Naplno se ponoříte do svých aktivit a budete v nich přesvědčiví. Je-li vaše podvědomí silné, pak se budete cítit rozpolceni. Vědomě chcete něco, ale emoce, pocity a vaše podvědomé návyky vám v tom brání. To vyvolá napětí, impulzivitu a rozladěnost. Vnitřní zmatek se může projevit i navenek střetem s autoritou nebo s členy vaší domácnosti. Zesílí nedůtklivost a tendence brát si věci osobně. V pozitivním vyjádření se zaměřujete na aktivity spojené s léčením. Případně na vás vaše aktivita působí léčivě. Vaše mysl se může toulat ve vysněných světech iluzí či v chaosu, což koncem týdne ještě zesílí. Možná silně cítíte intuici a inspiraci, kterou je vhodné využít ke tvorbě a laskavému konání ve prospěch druhých lidí.

LEV

Věci ve vašem životě začínají plynout hladce. Vše, pro co se rozhodnete, ať v práci, či doma, děláte s chutí a nasazením. Je vhodný čas na dovolenou, nebo na zhodnocení toho, co jste dosud vytvořili, a na upevnění a posílení projektů a aktivit, které stojí za to. Nezůstávejte na jednom místě. Pokud není možné poznávat nová místa fyzicky, pak rozšiřujte své duševní obzory. Od poloviny týdne čas přeje aktivitám ve spojení s léčením vaší tvořivosti nebo vašich vztahů. Je možné, že svou činností někoho raníte. To, co se bude zdát negativní, se ale následně ukáže pro obě strany jako nejlepší způsob, jak vyléčit své iluze a posunout se dál.

PANNA

Vaše mysl se zabývá tématy spojenými s pomocí druhým, s uměním, krásou či přírodou. Případně hledáte potravu v duchovních naukách. Můžete mít pocit, že se v tom, co žijete, ztrácíte a nevidíte žádný smysl. Uvědomte si, že jste se ocitli za hranicí mysli, která tomu, co se děje, nerozumí, což neznamená, že je něco špatně. Snadněji se rozhodujete na základě impulzů vycházejících více z pocitu než z logické úvahy. Některé vaše aktivity se vlivem netaktní řeči nebo chybně volených slov zhroutí. Klaďte si otázku, čemu věříte a proč. Uvědomte si, jaké jsou vaše ideály a z čeho vycházejí. Pozorujte, zda vaše jednání odpovídá vašim ideálům. Je-li tam rozpor, pak se nedivte, že jsou druhými lidmi zpochybňovány a vy jste nuceni je obhajovat.

VÁHY

Dotahujete své záležitosti do konce. Nastává čas sklizně. Jste lidem na očích, vaše výsledky vypovídají o vás. Roste vaše sebevědomí či sebeuvědomění. Ačkoliv máte pocit, že právo je na vaší straně, dejte si pozor, ať svým jednáním proti sobě nepopudíte své nadřízené a autority. Probudíte-li v nich svým sebeprosazováním nelibost, jen stěží zvládnete odpor, který tím vyvoláte. Ukáže-li se, že to, na čem jste dlouhodobě pracovali, nevyšlo, využijte tuto zkušenost jako odrazový můstek pro nové začátky. Pocit selhání vyvolá dočasnou ztrátu energie. Nejlépe uděláte, když nepodlehnete sebelítosti a půjdete se rozhýbat, zasportujete si nebo si přečtěte hezkou knihu.

ŠTÍR

Přitahují vás témata spojená s uměním, přírodou či naukami o duši. Přemýšlíte o stavu společnosti a o způsobu, jak se v současné situaci zachovat či jak přiložit ruku k dílu. Vaše mysl může být ponořena ve zmatku protichůdných emocí a pocitů vyvolaných nejistotou a obavami o budoucnost. Dokážete-li se nad to povznést, čerpáte z důvěry ve svou intuici, z důvěry, že vám bude ukázáno, co je třeba v daný moment udělat. Svou inspiraci využijte ať už slovně, nebo prostřednictvím umění pro vytváření klidu a harmonie. V pracovní oblasti a ve spojení s autoritami, řádem a strukturou dokážete konat trpělivě a ukázněně. Zároveň se mohou otevírat možnosti, jak měnit vnější či vnitřní procesy, které vedou k přestavbě a rekonstrukci stávajících pořádků. Jste schopni případná omezení a zodpovědnost zvládat s pocitem, že to děláte proto, protože je to takto potřeba.

STŘELEC

Věnujte se sportu a aktivitám spojeným s neagresivním bojem za pravdu, průkopnictvím a rozhýbáním stagnujících vod. Dejte si však pozor na to, co slibujete. Velmi pravděpodobně díky optimistickému vnímání toho, na co máte, slíbíte více, než budete schopni splnit. Z obav před konfliktem, když nemůžete dostát svým závazkům, se z toho můžete chtít vylhat. To se nakonec obrátí proti vám. Nejlépe uděláte, když se omluvíte a přiznáte pravdu. Koncem týdne se můžete stát obětí nejasné komunikace. Pochopíte to, co bylo řečeno, po svém, nebo vy sami budete mylně pochopeni. Raději se ujistěte, že jste dobře porozuměli, a nic si nedomýšlejte. Zakládat svá rozhodnutí a způsob komunikace na domněnkách vás přivede na scestí a vyvolá konflikt, pocity zrady, podvodu či zklamání.

KOZOROH

Čím více se snažíte prosadit své individuální zájmy, tím více narážíte na pravidla odvolávající se na kolektivní zodpovědnost. Hledáte-li svou cestu, zapojte do svých plánů i druhé lidi, kteří z toho mohou čerpat. Ať už jde o pocit bezpečí, sociálních jistot, nebo o možnost opřít se strukturu, kterou vytvoříte. Nejste sami sobě ostrovem, jste kapitány své lodi i posádce, která se rozhodla s vámi vyplout. Vaše mysl je vnímavější vůči potřebám společnosti, a tak snadněji vystihnete místa, kde je třeba přispět svou pomocí či radou. Topí-li se vaše mysl v emocích a pocitech, nebo jste zahlceni strachuplnými myšlenkami, vyrazte do přírody, případně s pomocí jakýchkoliv uzemňujících aktivit ukotvěte svou mysl v přítomnosti.

VODNÁŘ

Toužíte po kontaktu s druhými lidmi, přitahuje vás zábava nebo máte chuť vzít si dovolenou. Není-li možné mít pár dní volna, zacvičte si nebo si pusťte zajímavý dokument, který vaši mysl hladovějící po poznání nasytí. Koncem týdne vás v pracovní oblasti a ve vztahu k autoritě a řádu čekají důležitá rozhodnutí. Může vám být naložena větší zodpovědnost, kterou však celkem hravě zvládnete, pokud se k tomu postavíte čelem. Nejste-li ochotni zodpovědnost převzít, probudí se touha utéct a osvobodit se. Uvědomte si, že slovo „musím“ je vedeno strachem z důsledků. Jste-li ochotni přijmout důsledky toho, že něco neuděláte, pak máte svobodnou volbu to neudělat. Nechcete-li dopustit důsledky, tak se rozhodnete jim zabránit. Svoboda je neoddělitelně spojená s přijetím zodpovědnosti za následky vaší volby.

RYBY

Nemáte chuť komunikovat, dělá vám dobře stažení se do samoty, meditací a studia. Necháváte-li si své názory pro sebe z obav před konfrontací, obrátí se to proti vám. Vaše mlčení může být pochopeno mylně. Tajnůstkářství může podkopat důvěru. Je vhodný čas využít svou mysl obrácenou dovnitř k sebepoznání nebo k výzkumu. Koncem týdne zesílí intuice a inspirace, kterou snadno přenesete do umělecké tvorby. Případně velká vnímavost způsobí zahlcení vaší mysli příliš mnoha podněty. Vaše myšlení bude zmatené, špatně něco pochopíte nebo podlehnete iluzi a následně se budete cítit obelháni. Není vhodný čas na důležitá jednání a na uzavírání smluv či obchodů.