Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 22. 2. do 28. 2. 2021

BERAN

Vše se točí kolem teoretických možností a výhledů do budoucna. Máte originální nápady propojené s moderními technologiemi či alternativními cestami. Vaše osobní hledisko ustupuje širšímu pohledu. Vidíte souvislosti. Lpíte-li přesto na svých postojích, zpochybňujete cizí myšlenky a ostře obhajujete ty své. Ovládá vás potřeba kritizovat a hodnotit svět dle svých subjektivních měřítek. Přitahujete konfliktní a vyostřené situace. Zkuste se nebrat tak vážně. V pracovní oblasti a ve vztahu k určitému systému a řádu vnímáte bezmoc, která vychází z pocitu, že jste ovládáni něčím, co nemáte pod kontrolou. Přestanete-li klást odpor, objeví se cesta, jak aktivně konat a přispět ke změně stávajícího řádu a pořádku.

BÝK

Pociťujete vzrušení, máte chuť objevovat nové věci o sobě či o světě. Zvyšuje se zájem o astrologii, technické směry či metafyziku. Vnímáte, jak jsou jednotlivosti ve vašem životě vzájemné provázané a jedna bez druhé není schopna plnohodnotné existence. Vaše chuť dělat něco neotřelého je brzděna omezeními, obavami či pocitem zodpovědnosti za druhé. Čím více se noříte do informačního toku, který se na vás valí, tím silnější nervozitu a tlak pociťujete. Zkuste si udržet odstup a neztotožňovat se s tím proudem. Strhne-li vás to s sebou, ztratíte nadhled a klid, který vám pomáhá správně se rozhodnout. Spíš než na přemýšlení se vrhněte na práci. Dařit se bude aktivitám zaměřeným na změnu.

BLÍŽENCI

Je výborný čas na učení se novým věcem ve spojení s moderními technologiemi, technickými směry či vesmírem. Snadno vnímáte širší souvislosti. Vaše mysl je otevřena názorům a myšlenkám, které zpochybňují váš pohled na to, jak funguje svět. Protože nemáte tendenci obhajovat jen to své, můžete si snáze rozšířit obzory. Pravda, kterou nyní vnímáte ve své mysli, je pouze relativní, neboť vychází z dosavadních znalostí a zkušeností. Jakmile připustíte existenci jiných variant možností, vaše pravda se sama o sobě promění. Jste-li ztotožněni s původní pravdou, pak máte tendenci proti všem novotám bojovat, jako kdyby nešlo jen o zpochybnění vašich představ a přesvědčení, ale o ohrožení vašeho života.

RAK

Dovolujete vstoupit novým věcem, směrům a pohledům do svého života. Přitahují vás vzrušující zážitky ve spojení s uměním, přírodou, krásou a péčí o duši. Vidíte souvislosti a vzájemnou provázanost. Každá nezávislost na jedné straně je vyvážena závislostí na straně druhé. To je svět duality. Je nutné prožít závislost, abyste mohli zažít pocit, že jste se od toho osamostatnili. Jakmile došlo k osamostatnění, zjistíte, že vás to opět táhne k tomu, abyste někam patřili, s něčím se spojili. Závislost na něčem by vám neměla bránit být přirození takoví, jací jste, ze strachu, abyste o to nepřišli. Pak je to zdravá závislost, která vám zároveň poskytuje vnitřní stav svobody.

LEV

Cítíte se znevýhodněni či omezování ve svých svobodách, snech, vizích a plánech do budoucna. Drží se vás pocit nejistoty a zároveň vás ona závislost na potřebě jistot zlobí. Zkuste příliš nepřemýšlet o tom, co by mohlo být, ale není. Využijte prostor, který máte k dispozici. Buď můžete naříkat, že nemáte karty, s nimiž jste chtěli hrát, nebo začnete hrát s těmi, které máte v rukou. Čas přeje tvůrčímu sebevyjádření a aktivitám ve spojení s přírodou, uměním, s pomocí druhým, láskou a duchovní dimenzí existence. Tím, že se přestanete zaměřovat na to, co chcete, ale nemáte, otevřete prostor k příchodu nového, o čem jste ani nevěděli, že to tu může být pro vás. Lev je přirozeným vládcem ne díky statusu, ale díky kreativitě a odvaze být tvůrcem.

PANNA

Je čas více naslouchat než ovlivňovat. Zaměřte se na zhodnocení, jaké výsledky přinesl váš dosavadní směr. Zjistíte-li, že něco nefunguje, naplánujte si novou strategii, ale vyčkejte na všechny výsledky, než se na novou cestu vydáte. Přínosné bude nechat si poradit od někoho, kdo není uvězněn v jednostranném vnímání světa. Otevíráte se novým postřehům a objevům, které poukazují na vzájemnou provázanost těla a duše. Projeví se vnitřní či vnější konflikt mezi tím, co je zjevné a vědecky dokazatelné, s tím, co je neuchopitelné a přesahující lidský rozum. Zkuste pro řešení stávajících situací využít celostní přístup. Namísto „buď a nebo“ začněte hledat nejlepší možné řešení skrze propojení a spolupráci.

VÁHY

Máte chuť naplnit svůj čas zábavou, setkáními s přáteli, uměleckou tvorbou, krásou nebo chcete být se svou láskou. Cítíte se dobře ve svém těle, jste si vědomi své krásy a přitažlivosti. Je vhodný čas řešit finanční a hmotné záležitosti. Vrhnete-li se na utrácení, úspory vezmou za své. Koncem týdne zatoužíte po klidu a míru. Svou potřebu harmonie nasytíte pobytem v přírodě, při umělecké tvorbě, nebo zaměřením se na péči o duši nebo o své bližní. V pracovní oblasti se cítíte tlačeni k úkolům a povinnostem, do nichž se vám nechce. Najdete-li si v nich svůj vlastní smysl a užitečnost, přijde chuť i síla vše zvládnout. Nejvíce energie nespotřebujete na samotnou práci, ale na překonávání odporu k ní.

ŠTÍR

V pracovních aktivitách nebo ve vztahu k autoritám hledáte nová řešení. Máte sílu a moc měnit zaběhnuté rutinní procesy. Nastavte si to tak, aby odpovídaly nejen vašim osobním potřebám, ale i zájmům celku a posílení vzájemné spolupráce. Jste popoháněni touhou po objevování a vzrušujících zážitcích. Vaši radost z vývoje kupředu může brzdit přílišná zodpovědnost za druhé nebo strach z možných důsledků na poli jistot a pocitu bezpečí. Není vývoj bez rizika. Zvažujte důsledky, ale nenechte se zastrašit pesimistickými scénáři, ani se nepouštějte do vod bezbřehého optimismu. Držte se faktů a zdravého selského rozumu, tak nejsnáze naleznete zlatou střední cestu.

STŘELEC

Vaše mysl je pohlcena moderními technologiemi, zájmem o budoucnost a hledáním cest k naplnění snů a vizí. Podle toho, kam svou mysl nasměrujete, zaujímáte buď obezřetný přístup, nebo nadšený optimismus. Jste spíš pozorovateli událostí než jejich aktéry, ale i pozorováním se lze mnohému naučit. To, co vás může rozhazovat a vtahovat do bezmoci či pocitů oběti, je vaše potřeba dokonalosti. Chcete-li, aby svět plynul v souladu s vašimi ideály, pak příliš očekáváte od sebe či od druhých a následuje zklamání, pocit znechucení či selhání. Nejlépe uděláte, když svou touhu po harmonii nasytíte hudbou, meditací či pobytem v přírodě.

KOZOROH

Máte ambice a moc měnit vše, co vám přijde pod ruku. Máte potenciál být velmi výkonní. Teď jen zvažte, kam tuto svou energii nasměrujete. Nejlépe vám pomůže, když budete sledovat své motivy. Je-li motorem strach ze ztráty stávajícího a touha mít věci pod kontrolou, skutečný růst zabrzdíte a brzy vás opustí drive. Dokážete-li uvidět cestu, jak ztotožnit své zájmy se zájmy společnosti a posouvat tak současnou situaci kupředu, nikoliv zpět k upevnění stávajících pořádků, jděte do toho. Získejte pro své cíle další lidi. To, na co se chystáte, nemůžete zvládnout sami. Napomůže vám chuť experimentovat, využívat moderní metody, objevovat nové směry. Vše nové a netradiční, čemu dovolíte vstoupit do vašeho života, vás obohatí.

VODNÁŘ

Nervozita, napětí, neklid, touha po změně a vzrušení vytváří podklad následujících dní. Hledáte-li příčinu své nepohody, pak vždy najdete něco či někoho, kdo se bude jevit jako viník. Na něm si můžete vylít svou frustraci tím, že jej odsoudíte či zkritizujete. Pravdou je, že ono napětí vzniká ve vás kvůli vnitřnímu konfliktu mezi potřebou svobody na jedné straně a strachem z nejistoty, nedostatku bezpečí či ze samoty na straně druhé. Každý příklon k jedné straně stejnou silou probudí i opak. Zkuste zůstat pozorovateli, neztotožňovat se s ani jednou stranou. Pracujte jen se svými strachy a obavami. Možná zjistíte, že vám tyto obavy zbytečně bránily cítit se svobodně. Uvědomte si, že i za přílišným zdůrazňováním svobody a touhy po nezávislosti stojí strach, a to strach ega z bezmoci a závislosti.

RYBY

Jste nabití energií, není pro vás jednoduché zůstat v klidu. Je pro vás vzrušující objevovat sebe, své nitro, nebo svět kolem vás. Vnímáte propojení jednotlivých částí života, což vám ukazuje smysluplný celek. Vyhledáváte pozornost druhých lidí, případně vkládáte svou potřebu sdílení do tvorby. Můžete potkat novou lásku nebo nové hodnoty, které vás naplní láskou. Jste si nyní dobře vědomi své ceny, a tak přitahujete to, čeho si ceníte. Na hmotné úrovni je vhodná doba pro řešení finančních záležitostí a hmotného vlastnictví. Jen je třeba vyhnout se nestřídmosti nebo přehnanému utrácení.