Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 21. 6. 2021 do 27. 6. 2021

BERAN

Máte radost z tvoření a chcete se bavit. Vaše lehkovážnost probouzí v lidech pocit ohrožení. Působíte nerozvážně, a tak se vás druzí snaží zastavit či přinutit k zodpovědnému konání. Máte-li s někým nevyřešené vztahy, nyní to vybublá na povrch. Pozor, ať vaši frustraci neodnesou ti, které máte nejraději. Ve druhé polovině týdne se naskytne příležitost k osvobození se od toho, co vás svazuje. Nereagujte starými navyklými způsoby řešení, nové výzvy si žádají nová řešení. Buďte bdělí. Chybí-li vám vnitřní vyzrálost, reagujete jak děti. Buď se snažíte vymanit z omezení, bouříte se aktivně, nebo máte tendenci zanedbávat své závazky, které odmítáte nést. Nejste-li schopni sebereflexe, požádejte o radu toho, koho uznáváte. Pomohou vám uvidět sebe či situaci v novém světle.  

BÝK

Vaše pozornost je stahována dovnitř či rodinným k tématům. Vnímáte vliv minulých událostí na svůj současný život. Pocity, které vás ovládají, připomínají něco z minulosti a přenášejí se na současné lidi a situace. Jde-li o příjemné vzpomínky, je vám přítomnost milá. Byly-li to nepříjemnosti, vnímáte nevoli a negativní pocity. Terapeutický pohled na naučené vzorce chování z dětství a na rodinné problémy prospěje vašemu růstu. Od poloviny týdne vás ovládne neklid. Snadno se rozzlobíte, berete vše příliš vážně, jako kdyby šlo o život. Ve vztahu k autoritě a v důvěrných vztazích se potřebujete bouřit. Hledejte cestu z omezení, která vás frustrují, ale dejte si pozor na neadekvátní reakce vyvolané minulými zkušenostmi.

BLÍŽENCI

Stavíte na svých poznatcích. Myšlenkám a rozumovému přístupu dáváte zelenou. Díky tomu stojíte pevně nohama na zemi. Ve snaze rozebrat problém do nejmenšího detailu však snadno ztratíte perspektivu. Dokonalé zvládnutí jednotlivostí vám ještě neslibuje fungující celek. To, co se zdá při pohledu na detaily neřešitelné, lze vyřešit pohledem na celek s jeho širšími souvislostmi. Nejste-li sami schopni podívat se z nadhledu, požádejte o názor někoho zkušeného. Patříte-li mezi Blížence, pro něž cit a intuice je vodítkem, pak se praktičnost rozmělní ve snění a touze po harmonii. V této rovině se problémy řeší tím, že přijmete to, co přichází, a bez potřeby bojovat hrajete naplno s kartami, které jsou vám rozdány. 

RAK

Je pro vás důležité domácí prostředí. Řešíte témata spojená s domovem, rodiči nebo dětmi. Buď prožíváte harmonické vztahy založené na nesobecké lásce, nebo se setkáváte s manipulací, žárlivostí a nutkavým chováním ve snaze kontrolovat a přehnaně druhé chránit. V tom případě je nutné podívat se na to, co je třeba ve vztazích změnit, a zároveň akceptovat změnu, která nastala. Závislost a s tím spojená kontrola je prvkem, který ničí vaše vztahy. Pomáhá vám zaměření se do nitra při rozjímání či meditacích. Případně řešte svou minulost např. prostřednictvím psychologie. Jste rádi ve společnosti lidí, a tak své přátele zvete k sobě domů. Pozor na přehánění v jídle a pití, neprospěje to vašemu zažívání.

LEV

Pustíte-li se do mnoha věcí v příliš širokém rozsahu, padáte pod tíhou zodpovědnosti a práce. Svým výkonem probouzíte v lidech pocit ohrožení, a proto vám staví do cesty překážky. Pod vlivem frustrace můžete jít hlavou proti zdi s pocitem, že se druzí spikli proti vám. Roste-li ve vás napětí, je důležité potlačenou energii ventilovat sportem či jiným konstruktivním způsobem. Jinak může negativně ovlivnit vaše zdraví. Ve druhé polovině týdne už svou frustraci neudržíte. Třaskavé prostředí, v němž se ocitnete, nezanechá kámen na kameni. Máte tendenci jednat zbrkle a impulzivně, čímž snadno zničíte všechno, co jste dosud budovali. Pusťte se do aktivit, které potřebují změnu, ale zkuste nejprve zklidnit své emoce.

PANNA

Uspokojujete svou potřebu dokonalosti při poskytování domácího servisu. Potřebujete se cítit užiteční, a to vás motivuje ke službě druhým. Hranice mezi nesobeckou láskou a sebeobětováním je určena vaší radostí z toho, co pro druhé děláte. Jestliže ji překročíte a začnete dělat i to, co vás nenaplňuje, zjistíte, že za to, co děláte, něco očekáváte. Pokud se vám toho nedostává, hledáte cesty, jak si to vynutit, nebo se utápíte v sebelítosti. Dynamika takového dávání spojeného s očekáváním je jedovatá. Namísto, aby se lidé radovali z vašich darů, cítí se nepříjemně, protože jsou manipulováni k vynucené vděčnosti. To, že nakonec vaši pomoc neocení, je osvobozuje.

VÁHY

Máte-li tendenci kontrolovat své blízké či si chcete vynutit jejich přízeň, pak si pletete lásku s vlastněním. Jste závislí na pozornosti. Necítíte se šťastní, pokud si myslíte, že vám něco chybí. A tak po tom toužíte, a když si myslíte, že jste to získali, děláte vše pro to, abyste si to udrželi. Pokud to ve svých vztazích vnímáte, je čas uvědomit si svou závislost a pocit nedostatečnosti, který sytíte vnějšími stimuly či zájmem druhých. Pomůže terapie zaměřená na minulost a rodinné vazby. Zkuste se na to podívat tak, že to, co vám v dětství chybělo, vám mělo chybět, abyste si uvědomili tuto kvalitu a vědomě ji vnesli do svého života i do života bližních. Stejně tak platí, že hodnotu toho, co máte v dostatečné míře, si neuvědomujete, dokud o to nepřijdete.

ŠTÍR

Na povrch vyplouvají podvědomá témata spojená s mocí a bezmocí, s nimiž je třeba se popasovat. Přidává se otázka tužeb a závislostí skrze pocity moci či ztráty doprovázené bezmocí. Zkoušeny jsou vztahy s dětmi, rodiči nebo vztahy s autoritou, které podléháte, či vůči komu se sami cítíte být bezmocnými dětmi. Prostřednictvím vnějších podmínek zaniká starý způsob života, na který jste byli zvyklí. Učíte se reagovat na změnu a odevzdávat přežité, aby se uvolnilo místo pro nové začátky. Uvědomujete si zpochybnění svých přesvědčení a pravd, na nichž jste doposud zakládali svůj život. To vám dává prostor zbavit se překonaných myšlenkových vzorců a budovat nové způsoby vnímání sebe a života.

STŘELEC

Máte chuť bavit se a užívat si života naplno. Stále se však setkáváte s omezeními, která vám připomínají nutnost spolupráce a kolektivní zodpovědnost. Snadno se dostanete do konfliktu s těmi, jimž se vaše jednání zdá nezodpovědné a ohrožující. Zaměřujete-li se na kreativní cíle, pak si dejte pozor, ať to nerozjedete na příliš mnoha frontách najednou. Radost, kterou pociťujete z tvoření, by se snadno změnila v tíhu, která vás stáhne dolů. Pocit, že se vám nemůže nic stát, vede k přehnanému riskování. Překračovat hranice své komfortní zóny je přínosné pro váš růst, ale dejte si pozor, abyste dokázali dobře odhadnout, na co ještě máte a co je již za hranou vašich možností. Přehánění vede k vyčerpání, přečerpání vašich zdrojů. 

KOZOROH

Procházíte hlubokými změnami, které dobrovolně mění váš pohled na sebe a život. Ve vztazích či ve vztahu k hodnotám, které jsou pro vás důležité, jste zkoušeni ve schopnosti nelpět. Pozorujte, jak fungujete v nejistotě. Máte tendenci kontrolovat a držet pevně opratě moci, i kdyby to mělo být za cenu manipulací, nebo dáváte lidem kolem sebe možnost udělat svou volbu a respektujete ji? To, co k vám patří, s vámi zůstane, i když to nedržíte. To, co s vám nepatří, nakonec stejně odejte, ať se snažíte to držet sebe pevněji. Cítíte-li se omezováni, máte tendenci jít hlavou proti zdi. Čím více bojujete, tím unavenější jste a tím větší tíha na vás doléhá. Nakonec vám nezbude nic jiného než podřídit svou touhu po vítězství spolupráci.

VODNÁŘ

Neláká vás kázeň ani odříkání. Chcete si užívat radostí života, dělat jen to, co vám dělá radost. Do jiných věcí se vám nechce a cítíte se omezování vším, co vás nutí k povinnostem a zodpovědnosti. Dostáváte se do konfliktu s těmi, kteří vás řídí, a výsledkem je prohra. Možná to zažíváte formou projekce. Stáváte se autoritou, která usměrňuje spontánní a nerozvážné chování různých živlů a vede je k dodržování řádu a pravidel. Vidíte nedostatky a svým kritickým pohledem odkrýváte možnosti nápravy. Ve druhé polovině týdne zesílí neklid a impulzivita. Náhlé události naruší váš současný život. Buďte flexibilní a zkuste zareagovat jinak než automatem naučených reakcí. 

RYBY

Jste optimisticky naladěni. Vidíte možnosti a příležitosti a jejich uchopení prospěje vašemu růstu. Záleží na vašem nastavení, zda bude probíhat posun ve vašem nitru, jež je připraveno na hluboké proměny vašich představ a přesvědčení, které doposud utvářely váš život, nebo se chopíte příležitostí ve vnějším světě a budete se podílet na práci pro společnost, jejímž cílem je vyšší dobro, propojenost a vzájemná spolupráce. Výborně vycházíte s těmi, kteří mají autoritu a moc. Jste ochotni se od nich učit, protože uznáváte jejich schopnosti či moudrost. Vaše ego je upozaděno. Jednáte soucitně, chcete zažívat harmonii s každým. Prožíváte nesobeckou lásku. Vedou-li vás k činům pocity lítosti namísto čistého soucitu, pak se snadno zapletete do hry na oběti a viníky a skončíte vysíleni, nebo vás semele pocit bezmoci.