Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 21. 12. 2020 do 27. 12. 2020

BERAN

Vnímáte-li sounáležitost s celkem, jste vedeni k zodpovědnému konání. Jste schopni podřídit své ego spolupráci. Máte elán, dokážete pracovat samostatně a uskutečňujete své aktivity s ohledem na momentální možnosti. Jsou-li vaše osobní zájmy nadřazeny společenství, pak vnímáte frustraci a omezování. Můžete jít hlavou proti zdi, dostávat se do konfliktu s autoritou. Případně přehnaně riskujete a nepříjemné důsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Máte sklon porušovat předpisy a dělat si, co chcete. Pozorujte, jaký motiv vás vede. Je-li to touha po vítězství, tak si uvědomte, že v dualitě jde vítězství ruku v ruce s prohrou. Ta se projeví buď ihned, skrze prožitek lidí kolem vás, nebo následně jako sklizeň toho, co jste zaseli. Všimněte si, zda svým způsobem komunikace nezraňujete. Cítíte-li se naopak zraňováni, máte tendenci se stáhnout do své ublížené samoty.

BÝK

Pociťujete vzrušení, máte chuť cestovat, potkávat nové lidi, diskutovat o zajímavých tématech. Běžná rutina vás nudí. Mohou přicházet zajímavé nápady a inspirace. Jako kdybyste vše viděli z větší výšky a tento nadhled vám ukazuje širší souvislosti, ale také větší hloubku. Nejvíce z těchto setkání vytěžíte, když se otevřete všemu, co k vám přichází, aniž byste to třídili dle svých „pravd“. Mohou přicházet vize a náhlá porozumění tomu, co zažíváte. Od středy zesílí neklid. Intenzivně cítíte, že je potřeba něco změnit. To, co se může zdát nejméně pravděpodobné, se nakonec ukáže jako ta nejlepší varianta. Tendence věci natlačit, namísto abyste v klidu vyčkali na vhodnou příležitost, vyvolá protitlak, který situaci zkomplikuje či na určitou dobu zablokuje.

BLÍŽENCI

Je podněcována fantazie, tvořivost a nerealistické vnímání lásky. Nemáte chuť zabývat se všedností a povinnostmi. Pokud se vám zdají příliš náročné, můžete využívat jakékoliv metody k úniku. Jestliže jste si někoho či něco dosud idealizovali, přijde rozčarování. Dokážete-li přijmout, že příčinou frustrace není to, co se děje, ale vaše nenaplněné představy a očekávání, zaměříte se namísto na napravování či kritiku věcí kolem na opravu svých iluzí. Ve svých aktivitách oscilujete mezi optimismem v přesvědčení, že můžete cokoliv, a mezi frustrací vyvolanou pocity omezování či bezmoci. Naladíte-li se na vzájemnou sounáležitost, která nadřadí zájmy celku nad vaše osobní touhy, uvidíte současnou situaci z pohledu pozitiv, nikoliv negativ.

RAK

Zodpovědnost, povinnosti a vážná témata zaplní vaše dny. Budete-li si brát vše osobně, pak se můžete cítit ublížení. Můžete vnímat omezení svého svobodného sebevyjádření, tvořivosti či vůle. Případně se sami stáhnete do ticha, kde budete přemýšlet o svých zraněních a problémech. Dokážete-li se odosobnit od toho, co se vám děje, a překonáte své obavy či pocity ohrožení, pak zažijete zajímavá setkání a vzrušující diskuse o tématech, o nichž by vás dříve ani nenapadlo přemýšlet. Věci praktického rázu budou poznamenány virtuálními setkáními či provázány s moderními technologiemi. Na standardní situace budete mít tendenci využít nová, neotřelá řešení.

LEV

Děje, kterým čelíte, jsou příslibem příležitostí a možností, které se však následně ukážou jako marné. Cítíte-li se omezováni určitou autoritou, máte tendenci rebelovat a bouřit se, případně dokazovat vlastní důležitost. Tyto postoje vyvolávají napětí a kazí dojem z prožitku vánoční pohody. Od středy zesílí neklid, netrpělivost a chuť osvobodit se. Chcete-li vycestovat, mohou vás od středy náhlé události spojené s vašimi výdělky, či nutnost řešit praktické záležitosti, zastavit. Hladké plynutí očekávejte při aktivitách, které nebudou dlouhodobě plánované, ale budou výsledkem náhlých inspirací a chuti po dobrodružství. Budou doprovázené pocitem radosti z prožitku, nikoliv podněcované očekáváním výsledku.

PANNA

Vaše mysl je bystrá. Hodně hovoříte a sdílíte své názory. Mohou přicházet hlubší vjemy, které vám pomáhají osvětlit různé aspekty vašeho života. Lákají vás nová setkání, cesty. Přicházejí nápady a inspirace. Je vhodný čas pohroužit se do studia čehokoliv, co vám odhalí nové aspekty univerza. Vidíte věci z nadhledu a rozpoznáváte širší souvislosti. Pohybujete se v současné situaci jako ryba ve vodě, jako kdyby to, co se děje, vám bylo ušito na míru. V druhé polovině týdne snadněji podlehnete iluzím a touze obětovat se. Mohou se ukázat mylné představy o sobě, o svém vlivu a důležitosti. Také se mohou rozplynout příležitosti skýtající možnost vycestovat. Pozorujte, co takovéto děje s vámi dělají a jak na ně reagujete, tím se o sobě nejvíce naučíte.

VÁHY

Povinnosti a zodpovědnost vás mohou udolávat. Máte snahu vyjít druhým lidem vstříc. Dovolíte-li si něco říct, může se to snadno otočit proti vám. Důvodem je vaše přílišná touha po přijetí. Učíte se pochopit, že přijetí neznamená souhlas. Souhlas vychází z mysli a získáte jej, když fungujete v souladu s představami druhého člověka. Přijetí je stav lásky vycházející z uvědomění, že jste přesně takoví, jací být máte, abyste mohli prožít to, co potřebujete. Nesnažte se získat souhlas, ale dovolte si přijmout sami sebe navzdory nesouhlasu. Nejlépe se nyní budete cítit při aktivitách ve skupinách stejně smýšlejících, při technických či pokrokových činnostech nebo při naplňování svých snů a vizí.

ŠTÍR

Jste otevřeni novým pohledům na život. Vidíte, jak jsou jednotlivé části vzájemně propojeny. Jedna ovlivňuje druhou a není možné z této provázanosti uniknout, aniž ji vezmete na milost. Buď se vzájemnými vlivy můžete cítit omezováni, nebo je vnímáte jako možnosti a příležitosti k růstu hlubšího porozumění. Budete-li se snažit z této závislosti jednoho na druhém vytěžit to nejlepší jen pro sebe, bude prožitek moci a kontroly střídán setkáním s bezmocí a chaosem. Rychlý vzestup bude následován ještě rychlejším pádem. Příslibem růstu je odvaha vkročit do neznáma spojená s ochotou přijmout zodpovědnost za důsledky svých voleb.

STŘELEC

Ve vztazích prožíváte harmonii, máte chuť lenošit a užívat si. Rozhodnete-li se něco dělat, pak se věnujte sportu nebo aktivitám, jež vnímáte jako podnětné, inspirující a vzbuzující pocit dobrodružství. Chopíte-li se příležitostí ve spojení s přáteli, s konáním ve prospěch určité skupiny nebo s tím, co naplňuje vaše vize a sny, snadno tyto záležitosti uchopíte a zapracujete do reálné podoby. Jen si pak nestěžujte, že nemáte čas na sebe. Žijete-li v určité iluzi o sobě nebo o druhých lidech, hlavně o ženách, pak můžete v druhé polovině týdne pocítit zklamání či nevděk nebo zažívat pocit, že se obětujete. Raději své nereálné představy uplatněte ve fantazii při tvůrčí a umělecké aktivitě.

KOZOROH

Jste ochotni nahlédnout na sebe a svůj život novýma očima. Otevírá se cesta, která není tolik o tradicích jako o schopnosti uvidět nové souvislosti a začít se do nich zapojovat. Snadněji se projevíte přirozeně, bez potřeby hrát nějaké divadlo, abyste tím udělali dojem či něco získali. Důležitá je pro vás živost. Motorem je chuť poznávat vzrušující nuance života. Významné jsou pro vás setkání a diskuse s lidmi z pro vás netradičních oblastí. Nyní jste tolerantnější k jejich názorům. Podaří-li se vám otevřít se v pocitu, že vše je možné, vytěžíte z těchto setkání maximum. Zůstáváte-li zarytými zastánci tradic, pak se cítíte ohroženi a povoláni k obraně. Chcete-li za každou cenu dosáhnout svého, pak na opačné straně budou stát stejně zarytí odpůrci. A buďte si vědomi, že konflikt vás zasáhne na té nejvíce bolestivé rovině. Odmítáte-li, budete odmítnuti, zraňujete-li, budete zraněni.

VODNÁŘ

Váš růst nyní přichází skrze převzetí zodpovědnosti. Můžete mít pocit, že konečně znáte své místo a to místo neurčujete vy sami, ale vzájemná provázanost s těmi, kteří mají vliv na váš život. Můžete přepínat mezi idealismem, nadšením, touhou skály lámat a mezi odporem k omezením a přílišné tíze, kterou si kladete na svá bedra ve snaze nezklamat. V polovině týdne mohou jako blesk z čistého nebe přijít možnosti a příležitosti ke změně. Máte důvěru ke všemu, co je neobvyklé, a tak vám může chybět obezřetnost. Budete-li muset ve snaze získat to, co se třpytí na obzoru, tlačit a zdolávat překážky, nepřinese vám to to, co jste očekávali. Dokážete-li zůstat klidní, pak poznáte pravý okamžik, kdy zareagovat a udělat krok vpřed za svým pokladem.

RYBY

Nejlépe uděláte, budete-li stát nohama na zemi a věnovat se každodenním povinnostem, pracovním aktivitám a přidržíte-li se tradic, které vám dodají pocit klidu. Pravděpodobně budete mít chuť ony tradice alespoň trochu zmodernizovat, nebo je okořeníte produkty alternativního smýšlení. Neklidný duch vás vyžene za poznáním, ať už půjde o studium, vzrušující diskuse s přáteli, nebo o krásy naší vlasti. Budete-li zůstávat v nečinnosti, snadno ulétnete ve svých snech a představách do nereálných světů, z nichž se jen s nechutí budete vracet. Nevyhovuje-li vám skutečnost taková, jaká je, můžete se v druhé polovině týdne cítit jako bezmocné oběti ronící slzy nad do očí bijící nespravedlností. Stane-li se vám to, začněte dělat něco užitečného, práce vás léčí.