Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 20. 7. 2020 do 26. 7. 2020

BERAN

Jestliže je vaší jedinou ambicí užít si krásné chvíle s partnerem či přáteli, případně poznávat nová místa, bude život hladce plynout a vy budete mít pocit, že je všechno v pořádku. Pokud se necháte zlákat představou nového projektu či zvolíte pracovní povinnosti, budete zklamaní. Vaše očekávání budou odlišná od reality. Překvapí vás překážky, bezmoc a zmařené naděje. Celé to vychází z vaší snahy dotlačit něco někam, kde to v danou chvíli být nemá, i když si to moc přejete. Začnete-li respektovat, že všechno má svůj čas, dovolíte si relaxovat. Načerpané síly se vám budou hodit, hned jak přijde čas na dobývání vrcholů.

BÝK

Velmi pravděpodobně nebudete v dobré náladě. S dětmi, koníčky či milostnými záležitostmi to neběží tak, jak si představujete. Vaše ego dostává na frak. Pozorujte, jak se vyrovnáváte s frustrací. Podíváte-li se na situaci pohledem, co vám to dává, namísto rozčilování se nad tím, co nevyšlo, uvidíte, že se rychleji dostanete do pohody. V klidu lépe přijdete na cestu, jak to vyřešíte, než když jste zahlceni strachem či vztekem. Nebudete-li zmaření plánů brát tak osobně, můžete vše obrátit v příležitost. Vytvoří se prostor pro něco jiného, o čem zatím nevíte, že je to to ono.

BLÍŽENCI

Jste romanticky naladěni a vrací se vám vzpomínky na minulost. Máte tendenci v současných situacích a lidech vidět určitý ideál, naplnění toho, co jste možná kdysi chtěli nebo měli a ztratili. V touze vrátit ztracený pocit se můžete vydat směrem, který pro vás není vhodný. Máte větší sklon k charitě a pomoci těm, kteří se jeví jako ti méně šťastní. Dejte si pozor, abyste nebyli ošizeni, protože pak byste se jako oběť mohli cítit vy sami. Nejlépe uděláte, když vyrazíte na výlet do přírody. To, co hledáte, je harmonie a souznění, zde ji určitě najdete. Přírodu máme tendenci vnímat přirozeně. Ta si na nic nehraje. A pokud se někdy jevila jinak, než se jeví nyní, víme, že ona za to nemůže, že to my jsme měli jiný pohled, zabarvený emocemi a pocity. Zkuste se stejným způsobem dívat i na vše ve svém životě. Ušetříte si tak mnohá zklamání.

RAK

Bude vás to pudit ke konfliktu, ale raději se udržte. Dejte několik hlubokých nádechů a výdechů a zkuste se nad situaci povznést. Vaše mysl je silně podněcována k přemýšlení o minulosti. Buďte si vědomi, že myšlenky, které vám vytanou na mysl, souvisí jen zdánlivě se současnou situací. To, co se děje, vaší mysli jen něco připomnělo. Pokud se necháte nachytat a začnete myšlenky, byť nevědomě, rozvíjet, velmi brzy se dostaví nepříjemný pocit nebo emoce, které vás budou vhánět do hádky. Kvůli nedůtklivosti vám druzí mohou zatajovat určité informace. V druhé půlce týdne si dejte velký pozor na to, co odsouhlasíte a podepíšete. Věci se jeví na první pohled jinak, než jaké ve skutečnosti jsou. Tak si raději nechte vše dvakrát vysvětlit, než abyste se neuváženě upsali k něčemu, co je pro vás nevýhodné.

LEV

Začátkem týdne přicházejí nápady a inspirace na úpravu domova či zlepšení majetkové situace. Možná to nebude snadné doma prosadit. Když nepodlehnete tendenci bojovat, předčasně se nestáhnete v pocitu oběti či nezalžete, abyste dosáhli svého, máte největší šanci na úspěch. Vstupte do jednání s přijetím, že se klidně může stát, že to neprojde. Díky uvolnění snadněji najdete slova, kterými daný návrh obhájíte. V druhé půlce týdne raději nic nového nezahajujte, nepodepisujte. Budou na vás naložena větší očekávání, než jaká jste schopni splnit, tak dvakrát zvažte, než se do něčeho pustíte. Pokud si tím potřebujete projít, obrňte se před snahou někoho vychovávat, manipulovat či obviňovat. Přijímejte to jako zkušenost, která vás učí respektu a pokoře.

PANNA

Máte skon vidět ve druhých lidech oběti, a tak můžete mít tendenci udělat pro ně více, než je třeba. Následně si budete připadat, že jste byli využiti. Nestěžujte si. Tím, že vidíte v druhých oběť, jste vstoupili do mocenského systému, v němž vládnou hry na ovládání. Může se ve vás probudit touha ovládnout ty slabší, využít jejich slabost a získat tak jejich obdiv či moc. Nejste-li mocensky naladěni, ale máte touhu oběť chránit a zachraňovat, uvědomte si, že tito lidé vás ovládají svým postojem oběti. Postěžují si a vy jim dáte pozornost, převezmete za ně zodpovědnost, čímž oni čerpají vaši sílu, kdykoliv se jim zachce. Přijměte je v jejich nelehké situaci, ale netahejte za ně za každou cenu horké kaštany z ohně.

VÁHY

Toužíte po společnosti a poznávání nových lidí a míst. Umíte dávat i přijímat, a tak působíte přátelsky a vstřícně. Pokud vás ovládne bojový duch, vybičuje vás k vysokým výkonům. Hlavně ve sportu a v podnikání. Musíte pak ale snést pocit, že vás druzí pomluví a možná nebudete všemi přijati. Pomoci by vám mohlo uvědomění, že pokud vám někdo závidí, znamená to, že jste vepředu a dokázali jste druhé lidi zaujmout. Může vás doběhnout minulost nebo ovládnout stesk po domově či po tom, co je zdrojem jistoty a bezpečí. Dejte si pozor na přejídání, jídlo je nejsnazší způsob, jak naplnit vnitřní prázdnotu.

ŠTÍR

Máte tendenci držet se své pravdy, která vychází z představy o tom, co je správné. Vše, co k vám přichází, filtrujete přes tento jemný filtr a to, co vaší pravdě neodpovídá, k vám nepropustí. Pokud se setkáváte s tím, že to, v co jste věřili, přestává platit, ale nic nového se neobjevuje, zkuste vnímat a naslouchat bez souzení a hodnocení. Poslouchejte srdcem, ne hlavou. Pravdu poznáte tak, že vás probere, vnitřně rozechvěje, probudí energii a zájem o to, co k vám přichází. To ostatní nechte jen projít, není to určeno vám. Jestliže jste ztotožněni se svou představou o sobě, pak s každým názorem, který neodpovídá vaší pravdě, bojujete, jako kdyby tím byla ohrožena vaše existence. Nadřadíte-li svůj subjektivní pohled, budete se nyní setkávat se snahou druhých srazit vás na kolena a ukázat vám, jak se mýlíte.

STŘELEC

Projeví se váš idealismus. Rozhlédněte se kolem sebe a uvědomte si, s čím vším nejste spokojeni. Co máte tendenci soudit a hodnotit. Mohou za to vaše očekávání. V dualitě, kde každý projev má svůj opačný pól, jsou obě strany mince stejně hodnotné. Tím, že vyvýšíte jednu, posílíte i opak. Čím více bojujete proti tomu, co odsuzujete, tím větší sílu tomu dáváte. Může se stát, že zasvětíte tomuto boji celý život. Tím, jak na to nasměrujete veškerou svou pozornost, pro nic jiného nezbude místo. Pak se nedivte, že zažíváte rozpad namísto rozkvětu. Raději se zaměřte na to, co vás baví, oprašte koníčky, pohrajte si s dětmi, probuďte v sobě kreativitu. Lidé, kteří tvoří, neplýtvají časem díváním se přes plot k sousedům.

KOZOROH

Vaše snaha o dosažení cílů se míjí s tím, kam ve skutečnosti směřujete. Častěji se setkáte s nutností obhájit svůj postoj. To vám pomáhá ujasnit si, za čím si opravdu stojíte a co děláte jen proto, že se to od vás očekává. V půlce týdne se dostanete do tlaku ze strany dětí, zálib či milostných vztahů. Budete nuceni se rozhodovat „buď a nebo“. Potřebujete-li pomoct s rozhodováním, podívejte se na skutečný motiv, který vás k určité volbě vede. Jste-li vedeni potřebou být důležití a dokázat svou cenu, zvažte, co je to ta důležitost. Důležití jste pro ty, kteří vás potřebují. Když potřeba zmizí, mizí i důležitost. Nahraďte důležitost slovem jedineční. Jste-li sami sebou, pak si vás vždycky najdou ti, pro které budete důležití. Jestliže se ženete za tím, abyste byli potřební, musíte se přizpůsobovat a jedinečnost, která odráží vaši skutečnou hodnotu, zmizí v nenávratnu.

VODNÁŘ

Vyhledáváte zábavu a vzrušení. Pokud nemáte možnost projevit svou energii navenek, zaměřte ji dovnitř. Největší poklady se nalézají na místě, kde je obvykle nečekáte. Nechte se překvapit. Nyní se ukáže, zda se dokážete přijmout takoví, jací jste. Je snadné se přijímat v těch lichotivých polohách. Ale co ty nepříjemné? Čím více svých projevů chcete udržet na uzdě, tím více jich musí vyjít na povrch, než budete moct zažívat skutečný klid ve svém nitru. Dopřejte si léčivý prostor. Pokud si hrajete na to, co nejste, uzavíráte se životu. Izolujete se tak od přítomnosti, v níž jste propojeni se vším, co existuje. Oddělenost vyvolává dualitu, a tak se setkáváte s tím, co odmítáte, dokud to nepřijmete. Čím výše vystoupá vaše ego, tím hlubší bude pád.

RYBY

Probouzejí se ve vás romantické a milostné sklony. Toužíte po něčem a možná ani nevíte po čem. Buďte teď velmi pozorní, než se necháte polapit do osidel ideálů, vztahů a vazeb, které vám chvilkově vaši potřebu uspokojí. Ve skutečnosti slyšíte volání své duše po lásce a harmonii, která souvisí s pocitem přijetí. Cítíte-li se přijati, jste ochotní jít tam, kam byste za střízlivějších aspektů nevkročili. Máte tendenci překročit své kompetence a obětovat se pro ty, s nimiž se ztotožníte. Pocity nejsou dobrým rádcem, nyní totiž nerozeznáváte hranice mezi vámi a druhými lidmi. Daří-li se vám přijímat osud druhých lidí, aniž cítíte negativní emoce, můžete tu být skutečně pro ně, neboť zůstanete v každé situaci v rovině přijímání. Stav přijetí je stav lásky. Zde jste v harmonii s celou existencí. Tady jste doma.