Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 20. 4. 2020 do 26. 4. 2020

BERAN

Pokračuje lekce v komunikaci a sdílení. Pozorujte, jaké tendence máte. Zda dokážete vyslovit to, co chcete říct, s taktem a respektem k názorům toho druhého, nebo podlehnete touze bojovat za svou pravdu, jako kdyby šlo o život, a neváháte sáhnout k jakýmkoliv, i manipulativním prostředkům. Mysl je připravena naservírovat vám ty nejčernější scénáře, když se necháte ovládnout obavami. Pozor na stihomam a konspirační teorie. Zaměříte-li pozornost mysli na to, co je pozitivní, místo na věci, které odsuzujete, a budete takto komunikovat s druhými lidmi, objevíte radost ze vzájemného sdílení, urovnáte si vztahy a vazby s okolím a pomůže to následně i vašim aktivitám, které právě připravujete.

BÝK

Cítíte buď silnou potřebu změny, a tak se vám daří nové nápady a inspirace implementovat do svého nového životního stylu. Mohou se objevit i nové příležitosti v pracovní oblasti, tak mějte oči otevřené a nebojte se vyzkoušet něco, co jste možná dříve vnímali jako nerealistické, ale změnou současných okolností se to začalo jevit slibně. Dejte si jen pozor, abyste se v touze po růstu a překročení hranic omezení, do nichž jste byli uvrženi, nedostali do křížku se zákonem či do neschopnosti plnit své závazky. Nepatříte-li mezi milovníky změn, pak jste událostmi vnějšího světa nuceni reagovat na neustálé změny a přizpůsobovat se novým pořádkům. Tehdy u vás může převažovat pocit, že jste do něčeho tlačeni, a tak nemáte chuť převzít zodpovědnost a dostavuje se strach, vztek nebo pocit oběti.

BLÍŽENCI

Čas vám plyne příjemně. Máte prostor na své blízké, koníčky, na komunikaci s přáteli či krátké výlety. Doba přeje postupným krokům budujícím nový životní styl. Pokud ve vás současná situace vyvolává pocit nesvobody, můžete cítit silnou nervozitu s nutkáním, že je třeba něco vykonat, abyste se toho zbavili. Zároveň však nevidíte východisko. Koncem týdne se můžete chtít pro něco či pro někoho obětovat, nebo zažijete rozčarování ve vztahu k někomu, komu jste dosud důvěřovali. Ve skutečnosti je jen odkryta iluze, kterou jste si směrem k danému člověku udržovali, a nyní je na vás, zda jej dokážete přijmout takového, jaký je.

RAK

Situace, kterou zažíváte, vám přináší nové možnosti. Stačí se na to, co se kolem vás děje, podívat touto optikou a chopit se příležitosti ke změně svého životního stylu způsobem, který nejlépe naplní vaše potřeby. Není-li pro vás snadné přijmout změnu, pak se ve vás budou probouzet silné negativní emoce a strachuplné až ohrožující představy. Pokud se jim poddáte, může vás ovládnout beznaděj. Komunikace se stává silným nástrojem moci v případě, že vy nebo druzí věří tomu, co se říká. Jediné, co můžete ovlivnit, je rozhodnout o tom, čemu budete věřit. Zároveň zvažujte to, co sami vypustíte z úst a jaký motiv ona slova mají. Chcete druhé tím, co říkáte, zastrašit a ovládnout, nebo zklidnit a podpořit?

LEV

Pozorujte, jak moc jste ochotni udělat něco pro druhé, aniž z toho vy máte osobní zisk? Nebo jen využíváte svou moc a autoritu k prosazení vlastních zájmů? Vnímáte druhé lidi jako sobě rovné, a tak jim ze srdce přejete stejně, jako kdybyste to byli vy? Nebo se vztekáte na omezení, z nichž jako jednotlivec máte jen trable, a nedohlédnete dál než na váš plot. Když se vám podaří vyhlédnout za hranice svého malého království a rozhodnete se druhé vidět jako sobě rovné, navážete vztahy, které pro vás nakonec budou velmi přínosné. Nejsme ve válce, kde každý, kdo se nachází na opačné straně vaší barikády, je nepřítel. Jsme společenství, které je tak silné, jako je silný jeho nejslabší článek. Tak si pomáhejme a vyjdeme z této krize posíleni.

PANNA

Otevírají se před vámi možnosti, jak změnit zaběhnuté pořádky a vnést do svého života a do své práce čerstvý vítr. Může se to projevovat náhlými událostmi, jako je ukončení vztahu, práce, stěhování. Pokud se necítíte na změnu připraveni, můžete se vnímat jako oběť situace a hledat viníky kolem vás. Buďte si však jistí, že tuto vnitřní potřebu změny vyzařujete, a tak se okolnosti seskupily tak, aby se změna udála, i když si na to možná ve vědomí nedovolíte ani pomyslet. Umíte-li už nějakou dobu plynout v souladu s životem a přizpůsobovat svůj životní styl tomu, co přichází, velmi pravděpodobně jen pocítíte lehkou nervozitu, nebo vám konečně dojde, proč jste všechny ty změny v předešlé době vlastně absolvovali a přestanete je zpochybňovat.

VÁHY

Vaše komunikace může být ráznější, než je pro vás typické. Snadněji dosáhnete toho, co chcete. Stačí se jen zaměřit na způsob, jak své prosby říkáte. Není třeba bojovat, stačí s taktem vyjádřit své přání. Dařit se vám bude ve všech aktivitách, které jsou zaměřeny na moderní technologie, alternativní cesty s cílem získat více svobody, být originální či konat pro celek. Čerpejte z inspirace, která přichází jakoby odnikud, a nezapomeňte ji začít postupně realizovat. Jakmile budete příliš spoléhat na štěstí a nebudete nic dělat, přijde zklamání, nebo druzí využijí vaši nečinnost ve svůj prospěch.

ŠTÍR

Možná jste přišli o něco, na čem jste měli tendenci lpět. Mohl to být váš životní styl či určitá jistota. Pokud se vám to podaří rozdýchat, aniž byste se cítili jako oběť, máte vyhráno. Každá ztráta a pocit, že nemáme věci pod kontrolou, nás přivádí k nutnosti věci, které jsou větší než my, pokorně přijmout. S každou bolestí a prolitou slzou se otevírá srdce a roste soucit, skutečný květ lásky. Když si dovolíte věci netlačit, přijdou k vám samy, až je budete skutečně potřebovat. Mnohdy žijeme v iluzi toho, co potřebujeme a co je pro nás důležité, a tuto iluzi odkryjeme, až když je nám to odepřeno. Druzí lidé a jejich život nás mohou inspirovat a ukázat nám, z čeho si vybrat. Není potřeba žárlit a závidět, stačí si to také dovolit a pak uvidíme, zda to k nám také patří.

STŘELEC

Životní cyklus, jehož vládcem je vaše znamení, znamená, že vše kolem nás se v nikdy nekončícím cyklu vzniku, trvání a zániku neustále obnovuje. Nikdo z nás dopředu neví, jak dlouho která fáze potrvá. Jen je jisté, že pokud odchází něco, nač jste byli zvyklí, přišel čas obnovy a posunu na jinou úroveň prožitku, vnímání či na jinou cestu. Pokud změnu berete jako příležitost, svou pozornost zaměřujete na to, co vám změna přináší, nikoliv na to, co ztrácíte. Pak můžete pocítit radost z růstu a proměny. Nenecháte-li se strhnout vlastními strachy a nejistotou či náladou, která panuje kolem vás, vyjdete z tohoto cyklu očištěni a plni sil začít tvořit něco nového, jakmile to podmínky dovolí.

KOZOROH

Uspokojujete své potřeby ve spojení s jídlem, krásou, přírodou, uměním, hudbou a jinou formou naplňování smyslů, pokud jsou propojené s moderními technologiemi či s alternativními směry. Není-li možný fyzický kontakt pro naplnění vašich potřeb, zkuste alespoň jeho virtuální formu. Jakmile se necháte vtáhnout do pocitu, že něco nemůžete mít, mohou se ve vás probouzet hluboké emoce vzteku a agresivity. Podaří-li se vám to rozdýchat a přijmout to jako fakt, s nímž je zbytečné bojovat, uleví se vám a najednou se před vámi rozšíří prostor a vnímání toho, co je v tuto chvíli možné dělat.

VODNÁŘ

Daří se vám v obchodní činnosti, ve vztazích i skupinových aktivitách, které směřují za společným cílem. Možná se cítíte být nuceni nést větší zodpovědnost, než je vám příjemné. Je tomu tak v případě, když jste si vzali za úkol ochraňovat a zachraňovat ve vašich očích méně vědomé jedince, neboť žijete v iluzi, že by to sami nezvládli, či jste si ve své pýše předsevzali, že vy to zvládnete nejlépe. Místo toho raději využijte své komunikační schopnosti k dosažení svých vizí a plánů. Půjde to sice pomalu, ale o to pevnější základy vybudujete, když nebudete mít prostor, kam se hnát, a vaše pozornost bude neustále směrována zpět k jednomu a tomu samému záměru. Je čas příprav, akumulace znalostí, možností a sil, které až přijde čas, zúročíte.

RYBY

Budujete si své jistoty ve spojení s alternativními směry či skrze moderní technologie. Možná se cítíte izolovaní od okolního světa, ale uvědomte si, že je to jen iluze oddělenosti. Ve skutečnosti to, co nás spojuje, se nachází za hranicí poznaného a tak, když pomyslíte na někoho, koho máte rádi, měli byste vnímat povznášející pocit z onoho spojení. Vnímáte-li smutek, pak vás ona iluze oddělenosti ovládá. Ve vašem znamení se nachází planeta Neptun, je na vás, zda uvěříte klamné tváři této planety a propadnete iluzi o oddělenosti, iluzi o zachraňování, obětování či konspiračním teoriím roztodivného obsahu, nebo jen využijete její duchovní potenciál a sáhnete si za tuto iluzi do uvědomění, že jste vším a vše se nachází ve vás, a tak není s čím a proti čemu bojovat, není koho chránit.