Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 2. 8. 2021 do 8. 8. 2021

BERAN

Jasně dáváte najevo své názory a lehce a účinně objasňujete druhým své záměry. Tím, co říkáte, působíte na druhé lidi léčivě. Probouzíte je z letargie, i když možná zraňujícím způsobem, který tne do živého. Začátkem týdne pocítíte vztek kvůli pomluvám či nerealistickým představám a plánům, které jsou vám předkládány. Kvůli neochotě omezit se a dodržovat předpisy a nařízení se snadno dostanete do problémů s autoritou. Ve druhé polovině týdne se povezete na vlně pocitu neomylnosti. Nedůslednost a přehlížení detailů vás budou něco stát, proto zůstaňte ostražití. Neslibujte více, než jste schopni dodržet, stejně tak nevěřte všemu, co se říká. Držte se přísloví „důvěřuj, ale prověřuj“.

BÝK

Pociťujete vzrušení a chcete uniknout rutině a nudě všedních dnů. Přitahují vás netradiční setkání, poznáváte nové přátele nebo se seznamujete s novými hodnotami či technickými vymoženostmi, jež jsou příslibem větší svobody a nezávislosti. Příval informací a rychlé tempo současných událostí vás drží v napětí. Vydáte-li se na cesty, čekejte v první polovině týdne nepříjemnosti. Náhlé události vás přinutí měnit plány za pochodu. Technika může stávkovat a nutit vás hledat nové způsoby fungování. Ve vztazích je cítit napětí, které náhle vyústí v hádku. Zatoužíte-li po klidu a harmonii, hledáte je v přírodě, na duchovních seminářích, v lásce či v náručí alkoholu.

BLÍŽENCI

Zaměřujete se na sebe, obhajujete své vlastní postoje a názory, aniž berete v potaz potřeby druhých. Vidíte to, co nefunguje, máte sklon ke kritičnosti. Nenechte se strhnout pesimismem k negativním závěrům. Použijte svůj kritický pohled ke zhodnocení situace a k nápravě. Při komunikaci a na cestách čekejte komplikace. Náhlé události vás přinutí měnit plány. V pracovních vztazích se můžete cítit zneužíváni. Všimněte si, zda vaše touha obětovat se nevychází z vaší potřeby být v očích druhých vnímáni jako ti dobří a oblíbení. Tam, kde máte nastavena nerealistická očekávání, přijde rozčarování a pocit zklamání. Pozorujte, jakým způsobem se nepříjemným pocitům snažíte uniknout. 

RAK

Potřeby blízkých kladete na první místo. Pečujete o jejich zdraví, nebo se snažíte dotlačit je k naplnění svých představ o dokonalosti. Přeženete-li to, sklidíte nevděk a odmítnutí. Vaše vnímání je obestřeno iluzí. Skrze ni vnímáte svět kolem sebe. V lidech vidíte to, co chcete vidět. Souznění ve vás vyvolá romantické pocity a zvýší ochotu vstoupit do nového vztahu. Prostřednictvím vztahů, které nyní navazujete, poznáváte sami sebe a mnoho podob lásky. Skutečná láska povznáší, není závislá na přítomnosti toho, koho milujete. Pokud máte pocit, že v nepřítomnosti partnera nemůžete být šťastni, není to láska, ale závislost. Tato vazba se při pocitech ohrožení vztahu přehoupne ve strach, žárlivost či ovládání.

LEV

Ovládá vás neklid a netrpělivost. Vyhledáváte nové zážitky, rutina vás neuspokojuje. Nemůžete-li nasytit svou touhu po dobrodružství pohybem, vrhněte se na čtení, psaní či hraní her. Dejte si pozor na chuť z někoho si vystřelit. Nejste zrovna vnímaví k potřebám lidí, a tak to snadno přeženete. Láká vás zábava a odpočinek. Jako rodič, vedoucí či jiná autorita máte své povinnosti a zodpovědnost, jimž nelze uniknout. Dejte si pozor na příliš tvrdé prosazování své autority. Přehnané poučování, podezírání a snaha druhé vychovávat k obrazu svému vyvolá negativní odezvu. Můžete se cítit osamělí, s pocitem, že tíhu světa nesete na svých bedrech. Ve druhé polovině týdne si dejte pozor na plané sliby či na pocit neomylnosti. Při obchodních jednáních pečlivě čtěte smluvní podmínky, vyhnete se tak nemilým překvapením.

PANNA

Jste velmi aktivní ve snaze napravovat problémy, léčit a sloužit těm, kteří vás potřebují. V práci se zaměřujete na řešení krizových situací. Ochotně přebíráte závazky a povinnosti. Ve snaze naplnit své ideály a dosáhnout jich hned, hůř odhadujete své limity. Pozor na přepracování. Jste otevřeni modernizací a využíváním technických novinek, které vám usnadní práci a přinesou více svobody a nezávislosti. Od poloviny týdne zesílí vaše citlivost vůči problémům druhých. Snadno v nich uvidíte oběti a budete je chtít zachraňovat. Pokud se vám to nepodaří, neklaďte si to za vinu. Ve skutečnosti lze zachránit jen toho, kdo je připraven na změnu.

VÁHY

Děláte věci pro radost a pro zábavu. Dáváte průchod své tvořivosti. Směřujte svou pozornost na své vnitřní či vlastní dítě, koníčky a milostné záležitosti. Zaujímáte autoritativní postavení, nebo se obracíte pro radu k někomu, kdo je pro vás autoritou. Kladete-li na sebe vysoké nároky, trpíte zároveň strachem ze selhání. To vás připravuje o přirozenost a spontaneitu. Informace se na vás valí ze všech stran a narušují váš klid. Počáteční pesimismus se koncem týdne rozplyne a vystřídá jej víra, že se vše v dobré obrátí.

ŠTÍR

Připadáte si jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně se chcete bavit, užívat si života, na druhé na vás dopadají obavy z příliš lehkovážného chování. Zvažujete zodpovědnost za možné důsledky pro vás i pro lidi kolem. Budete-li se věnovat pracovním záležitostem, tělu, oblasti zdraví či zdokonalováním procesů doma či v práci prostřednictvím moderních či netradičních přístupů, nezapomeňte na odpočinek. Předejdete přepracování. Rozjezd příliš mnoha věcí najednou vás bude stát více sil či prostředků, než jste počítali. Druhá polovina týdne je příslibem hlubokých prožitků ve vztazích, které vás nenechají chladnými. Pozor na závislosti a nezřízené požitkářství.

STŘELEC

Rostete a posouváte si hranice ve spojení s netradičními metodami, moderními technologiemi, astrologií či alternativními přístupy. Snadno jim propadnete. Nezdolná víra v to, co děláte, a pocit neomylnosti lehce způsobí, že to přeženete. Přesvědčení, že se vám nemůže nic stát, vede k porušování předpisů. Dejte si pozor na aroganci při komunikaci s úřady. Optimismus vám pomáhá zvládnout a překlenout situace, kterým čelíte. Žijete v přesvědčení, že to, co se děje, má svůj důležitý smysl. Díky tomu snadno přijímáte to, co přichází, a vidíte příležitosti, jak to využít k dalšími růstu a poznání. Ve druhé polovině týdne vás přílišná důvěřivost a nedůslednost přivede do problémů. Pečlivě zvažujte, co slibujete.  

KOZOROH

Události vám hrají do karet. V oblasti výdělků se díky vztahům či hodnotám spojeným se zdravím a moderními technologiemi dostanete k zajímavým příležitostem. Nemáte problém ujmout se povinností a praktických záležitostí, které poslouží druhým lidem. Jste pracovití, ale pozor, ať nepropadnete workoholismu. Je-li pro vás těžké podřídit své ego potřebám celku, budete zažívat potíže a konflikty s nadřízenými či jinou autoritou. Ve druhé polovině týdne vás vztahy poučí o síle lásky a citů. Nově vzniklý svazek se bude jevit jako osudový. Nezaměňujte lásku za závislost, udělali byste sobě i partnerovi ze života peklo.

VODNÁŘ

Pocit nesvobody střídá tendence k přehánění a překračování hranic. Pociťujete neklid a netrpělivost. Uvědomte si, s čím nesouhlasíte a co byste rádi změnili. Pokud je možné s tím něco udělat, tak využijte hybnou sílu ke změně. Není-li to možné, vybijte svou frustraci konstruktivně. Jinak může přijít nehoda, slovní výbuch, případně přestane fungovat počítač či mobil. Začátek týdne je ovlivněn překážkami v komunikaci či na cestách. Je zesíleno kritické myšlení. Snadno klesnete na mysli a vidíte věci černěji, než jaké ve skutečnosti jsou. Koncem týdne zavládne opět optimistická nálada. Začnete-li být pod jejím vlivem lehkovážní, důvěřiví a nedůslední, snadno skončíte ošizeni, obelháni či okradeni.

RYBY

Řešíte praktické záležitosti, zabýváte se zdravím, životním prostředím, pravidelnými rituály či službou druhým. Od poloviny týdne lehce podlehnete iluzím ve spojení s láskou a hodnotami, kterých si ceníte. Ve vztazích hledáte hluboké souznění a harmonii. Lehce se těmito pocity necháte strhnout k neuváženým činům. Chcete-li konat dobro, vidíte v druhých lidech oběti, které potřebují zachránit. Vaše obětavost by se neměla změnit v sebeobětování. Ujasněte si, že to, co děláte, děláte rádi, a sama činnost vás naplňuje smyslem. Pokud tomu tak není, vaše služby se stávají investicí, u níž čekáte návratnost. Nedostaví-li se, cítíte se zneužiti. Zahalí vás smutek, lítost a pocit opuštěnosti.