Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021

BERAN

Máte pocit, že vám narostla křídla a vše je možné. Jste optimisticky naladěni. Máte chuť se bavit, vídat se s přáteli. Z těchto setkání vzniknou propojení, která přinesou užitek. Můžete vyrazit na dovolenou, nebo řešit finanční záležitosti spojené s podnikáním v oblasti zábavy, rekreace a umění. Jediným mráčkem na jinak průzračném nebi jsou témata spojená s mocí a bezmocí, vycházející z určitých nařízení a pravidel systému, jehož jste součástí. Nezbude vám nic jiného, než se podřídit. Koncem týdne mohou vyvstat problémy s domovem, rodinou či tématem jistoty a bezpečí, které vás přinutí přehodnotit své plány.

BÝK

Vše se točí kolem financí, majetku a hodnot, kterých si ceníte. Nyní si ujasňujete, co je pro vás důležité, jakou to má cenu, případně druhé lidi seznamujete s tím, co je pro vás klíčové. Vaše mysl se zabývá plánováním či probíhají jednání spojená s majetkem a penězi. Všímejte si, jak moc je vaše vlastní hodnota propojená s tím, co vlastníte nebo kolik vyděláváte. Je-li tam silné ztotožnění se, pak motorem vašich činů je touha vlastnit. Od poloviny týdne bude docházet k nečekaným událostem, které mohou znamenat náhlý zisk, či náhlou ztrátu. Každopádně půjde o záležitost, která vám poskytne určitou formu osvobození. Ať už vám to dá možnost finanční nezávislosti, nebo vás to osvobodí od toho, na čem jste lpěli.

BLÍŽENCI

Komunikace, obchodní činnost i učení probíhají s lehkostí a v optimistickém duchu. Daří se vám, a tak máte pocit, že je ve vašem životě všechno v pořádku. Vaše cílevědomost vás pohání vpřed. Nejste-li si jisti, co vlastně chcete, můžete promrhat spoustu energie zbytečně. Potřebujete-li sytit svou zvídavou mysl, soustřeďte se na něco užitečného. Necháte-li se vést chutí k fyzickému pohybu, vyrazte za sportem nebo na výlet. V úvahu připadá i zahraniční dovolená. Kaňkou na jinak milém týdnu jsou případné iluze a idealizace, které vám brání vidět věci jasně. Od poloviny týdne mohou přicházet negativní informace spojené s omezeními v komunikaci či na cestách, a tak buďte obezřetní a nenechávejte na tyto dny klíčová jednání či přejezdy..

RAK

Zabývání se praktickými záležitostmi, vydělávání a obhospodařování majetku vám přináší do života pocit bezpečí, klid a vyrovnanost. Vaše přátelské vztahy jsou harmonické a mohou vznikat i nová přátelství. Máte chuť trávit čas s druhými lidmi. Nyní je vhodný čas zamyslet se nad svými citovými záležitostmi a urovnat případné neshody s blízkými. Jste více v harmonii sami se sebou a není pro vás problém mluvit o osobních záležitostech. Budete-li ve vztazích využívat svou moc, ať už otevřeně, nebo skrytě pomocí manipulace a citového vydírání, dostanete se do konfliktů, které povedou k pocitům prohry a bezmoci.

LEV

Vaše plány něco nového vybudovat, vytvořit či rozběhnout projdou zkouškou. Budete nuceni dokazovat, že to, co chcete prosadit, stojí za to. Případně vaše nová identita, kterou se rozhodnete ukázat světu, bude zpochybňována, a vy ji budete muset obhájit. Nevnímejte to jako nepřátelství. Vezměte to jako test, který má ověřit platnost toho, kdo jste a co děláte. Od poloviny týdne pocítíte silnou touhu po vzrušujících zážitcích a zesílí neochota nechat se omezovat. To v sobě nese energii vzpoury, nebo aktivit vedoucích k osvobození se od všeho, co brzdí váš vývoj. Lpíte-li na svých plánech, pak to bude doba mrzutostí či nečekaných překvapení, která naruší váš směr. Čím pružnější jste, tím lehčeji tímto obdobím projdete.

PANNA

Péče o tělo a o materiální zajištění je to, co vám nyní dává smysl. Probouzí se ve vás touha po užitečnosti, a tak se v těchto aktivitách ochotně angažujete, budujete a pomáháte. Čas přeje podnikatelským a obchodním aktivitám. Máte tendenci vyjasňovat si s lidmi své priority. Ve svých plánech se zabýváte tím, čeho si ceníte. Možná se až příliš ztotožňujete s tím, co máte, a tak se ve vztahu k majetku chováte jako k nástroji, který má dokázat vaši hodnotu. To, co vlastníte, můžete ukazovat světu s cílem získat uznání. V nejlepším případě využíváte své zdroje pro dobro celku a poskytujete je k užitku a radosti potřebným.

VÁHY

Držíte se hodnot, které vám dávají pocit vlastní ceny. Nejsou-li tyto hodnoty uznány, pak se cítíte odmítnutí. Nyní dochází k revizi těchto hodnot, díky nimž se cítíte milovaní a přijímaní. Mohou vám být znepřístupněny kontakty s druhými lidmi, či je uzavřen přístup k hodnotám, jichž si ceníte. Toužíte po vzrušení a nových zážitcích, máte chuť experimentovat. Ve finanční oblasti jsou možné nečekané zisky, ale také ztráty, pokud byste riskovali příliš. Koncem týdne přitahujete silně emočně zabarvené aktivity. Touha po domově a potřeba vlastnit vás vede ke koupi nemovitosti, nebo vás to přivede ke kořenům. 

ŠTÍR

Pod vlivem vnějších událostí přehodnocujte otázku majetku, materiálních hodnot a vlastní hodnoty. Využíváte své materiální zdroje, abyste si naplno užívali života, nebo se skrze finance a majetek prezentujete vnějšímu světu. Případně dopřáváte druhým lidem možnost podílet se na vašem bohatství třeba tím, že pořádáte doma večírek, nebo poskytnete své zázemí a prostředky k obecnému užitku. Nyní více než jindy můžete být ztotožněni s tím, co máte. Projeví se to tendencí prosazovat a obhajovat svůj vlastní systém hodnot, jako kdybyste se tím dožadovali potvrzení platnosti své vlastní existence. Koncem týdne se otevřou možnosti ve spojení s koupí nemovitosti či s možností ubytovat se tam, kde se budete cítit jako doma.

STŘELEC

Vezete se na vlně optimismu, štědrosti a radosti ze života. Pokud nechcete více, než je vám přáno, spokojeně plynete v proudu všedních dní. Můžete cestovat, vyrazit na dovolenou, nebo se zabývat filozofickými úvahami o existenci člověka. V pracovní oblasti mohou nastat problémy ve vztazích, obzvlášť nejste-li si jisti vlastní hodnotou, nebo máte příliš vysoká očekávání. Může dojít k prohlédnutí iluzí, které jste o někom měli. Nyní jste schopni vidět skutečnost takovou, jaká je, bez růžových brýlí. Je jen na vás, zda ji dokážete přijmout. Pokud ne, může to vyústit v odcizení, nebo v pocit opuštěnosti. V druhé polovině týdne mohou nastat překážky v komunikaci, nebo události, které vám znepříjemní cestování po pozemních komunikacích.

KOZOROH

Je vhodná doba na činnost, která vyžaduje sebekázeň a sebedisciplínu. Cítíte uspokojení z dobře vykonané práce. Zaměřujete se na oblast výdělků, materiálního zajištění a na péči o finanční a majetkové záležitosti. Cokoliv nyní naplánujete, bude precizně zpracované, a tudíž trvalé. Vynecháváte zbytečnosti a eliminujete prostor k plýtvání zdroji. Při studiu vám nejlépe půjdou technické obory. V druhé polovině týdne budete řešit napětí mezi svými potřebami a tím, co se od vás očekává, případně se vyhrotí konflikt mezi vaším domovem a prací. Spojujete-li svou hodnotu se svou prací, pak se můžete cítit odmítnuti nebo nedoceněni a uraženě se stáhnout zpátky. Náhlé události vás mohou připravit a vaše jistoty.

VODNÁŘ

Hlavním tématem budou vztahy, hodnoty a sebehodnota. Pociťujete určité ochlazení, až odtažitost. Střízlivost vám dává možnost prohlédnout určité iluze a vidět, co je opravdu důležité. Ujasňujete si, o čem jsou vztahy. Je-li váš pocit vlastní ceny a pocit, že jste milovaní, vázán na dodržování určitých podmínek, máte tendenci stejným způsobem nahlížet i na lidi kolem sebe. Říká se tomu podmínečná láska. Projevuje se to přísností a nespokojeností s těmi, kdo tato měřítka nesplňují. Uvědomte si, že láska není komodita, která se zaplatí, když je zboží dodáno. Reklamace se nepřijímají. Od středy zesílí touha uniknout před všedností a nudou. Potřeba osvobodit se ode všeho, co vás omezuje, může vyústit v ukončení vztahů a vazeb, které jsou vámi takto vnímány.

RYBY

Jste vnímaví vůči potřebám druhých lidí a cítíte ochotu pomáhat. Pomoc směřuje do oblasti hmotného zabezpečení, péče o tělo a do jakýchkoliv praktických a užitečných činností. Služba vám přináší uspokojení. Otevírá se prostor pro charitativní činnost a práci v sociální oblasti, nebo pro aktivity se zaměřením na prakticky využitelné umění. Vaše vůle je oslabena. Cítíte, že nejste schopni tlačit život směrem ke svým cílům. Jste náchylnější na to nechat se nalákat na snadnější cestu, která se ale nakonec ukáže jako slepá ulička. Buďte obezřetní, komu nyní uvěříte, mohli byste se nechat napálit podvodníkem. V druhé polovině týdne budete spokojeně trávit čas péčí o dům, domov nebo o děti.