Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020

BERAN

Vzpurnost a silná potřeba odstranit omezení, které vám stojí v cestě, řídí vaše činy. Téma svobody a nezávislosti je pro vás středobodem vašeho konání a myšlení. Máte tendenci říkat to, co si myslíte. Neuvažujete o důsledcích, které to pro vás může mít. Vaše odvaha nezná hranice. Snadno se dostáváte do střetu s těmi, kteří mají tendenci vám říkat, co máte dělat. Nemožnost nahlédnout na situaci z jiného než subjektivního úhlu pohledu vás přesvědčuje o vaší pravdě. Závisí na vašich přirozených tendencích konání, jak se postavíte současné situaci. Buď vyhledáváte možnosti a příležitosti, které povedou k překročení hranic komfortní zóny a přinesou růst a hluboké poznání, nebo zaměřujete pozornost na překážky a omezení a snažíte se je rozbít a překonat jakoukoliv silou, kterou máte k dispozici. S tímto přístupem se váš život stává bojištěm a každé další omezení je vnímáno jako ohrožení, které musí být odstraněno.

BÝK

Vaše mysl touží proniknout do podstaty věcí, i když to znamená zpochybnění všeho, na čem jste dosud stavěli své jistoty. Přitahují vás záhady. Je zesílena podezíravost, umíte číst mezi řádky a zároveň máte tendenci za vším vidět nekalost. Nenecháte se snadno opít rohlíkem. Zároveň si dejte pozor, ať to nepřeženete a nemalujete zbytečně čerta na zeď. Mohou přicházet vhledy, nápady, inspirace, nové objevy. Jen je třeba je umět zakomponovat do přediva všedních dní. Využijte schopnost stát pevně nohama na zemi. Duševní stabilita vám umožňuje snadněji se vyrovnat s náročnými událostmi současnosti. Dejte si do pořádku věci v práci. Je čas urovnat vše ve vztazích. Pokud zde přetrvávají nějaké iluze, nyní jste schopni je uvidět. Spíš než naříkání na nespolehlivost a zklamání poděkujte za možnost uvidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou.

BLÍŽENCI

Nechuť k omezování všeho druhu ve vás probouzí rebela. Vaše mysl hledá nepřítele, kterému je třeba se postavit. Začátkem týdne jej můžete vnímat ve vztazích, v druhé polovině týdne se přesměrujete na témata moci, vlády nebo pomíjivosti. Skutečným nepřítelem je váš strach z důsledků. Dokážete-li se strachu postavit čelem, představit si nejhorší možný scénář a přijmout jej, ztratí strach nad vámi vládu. Dokud nejste schopni cokoliv z tohoto scénáře přijmout, jeho nadvláda potrvá, ale i to je třeba přijmout. Alespoň už víte, kde se nepřítel skrývá. Nyní jsou odkrývány iluze a zpochybňovány vaše představy o materiálním světě, o vašem těle, o zdraví a rovnováze. Nebojíte-li se pravdě podívat do očí, pak to, co uvidíte, když se iluze rozplyne, vám přinese vnitřní klid a rovnováhu.

RAK

Konfliktní situace ve vztazích se nejprve vyostří a od půlky týdne dojde ke zlomu, kdy můžete řešit hluboký přerod nebo téma pomíjivosti. Pociťujete-li poslední dobou vnitřní neklid, je třeba podívat se na to, co opravdu chcete. Dělat, že se nic neděje, vám nepomůže. Je třeba něco ve vašem životě zásadně změnit. Neuděláte-li krok vpřed, konec týdne přinese překvapivé a náhlé události, které budou zdrojem zdánlivého či skutečného osvobození se od tématu, který vás trápí. Počítejte s tím, že se to nestane způsobem, který byste chtěli a očekávali. Vaše mysl jede na plný plyn a vymýšlí rozmanité scénáře, obvykle pesimistického zabarvení. Nenechte ji, aby vás vlivem negativních scénářů pohltil strach. Využijte současnou schopnost vhledu do podstaty dějů ve vás k sebepoznání.

LEV

Vašemu konání vládne originalita. Ponoříte-li se do tvůrčího procesu, máte sílu probudit v lidech dávno zapomenutou melodii. Jejich reakce nemusí být zrovna přívětivá, tak se na to připravte. Budete-li si to brát osobně, snadno vás to zraní. Ono probuzení je pro lidi klíčové, i když se to může někomu z počátku jevit negativně. Nejste-li sami naladěni na tvůrčí proces, ale naopak se cítíte vnějšími omezeními brzděni, probudí se ve vás rebel. Je zesílena nedůtklivost a vztahovačnost. Netrpělivost v komunikaci způsobí, že neadekvátní reakce způsobí kolizi. Koncem týdne buďte obzvlášť opatrní, nejen ve vztazích, ale i na silničních komunikacích a vezměte do hrsti veškerou diplomacii, které jste schopni, jinak narazíte či se dočkáte nepříjemných překvapení spojených s razantním krokem druhé strany.

PANNA

Pociťujete nervozitu. Máte tendenci nad vším hloubat, toužíte po poznání, a tak chcete proniknout do podstaty problému. Jestliže se obáváte hloubek, svých či lidí kolem vás, topíte se v podezíravosti a v malování negativních scénářů. Možná budete nuceni přehodnotit určité pracovní či obchodní vztahy s ohledem na nečekané události. Raději si udělejte pořádek u sebe v práci i ve vztazích. Zaměřte se na očistu těla či mysli od balastu, který vám nedělá dobře. Ačkoliv jste nyní raději sami, udělá vám dobře setkání s druhými lidmi. Vztahy přinesou růst v podobě dobré zkušenosti či rozhojnění toho, čeho si ceníte. Prostřednictvím vztahů se nyní proměňuje váš život a vy lépe poznáváte sami sebe. Díky uvědomění si toho, co můžete ztratit, si dovolíte užívat naplno to, co máte k dispozici.

VÁHY

Pocit omezování a bezmoci se střídá s touhou odstranit vše, co vás brzdí. Hlavou víří myšlenky o svobodě a nezávislosti. Pozorujte, zda vás tělo ovládne a vy zareagujete, čímž vyvoláte konfliktní situaci, která se bude podobat boji o uznání, kdo to má náročnější. Hlavním bojištěm jsou vztahy. Necháte-li vlny jen tak plynout a budete je pozorovat z mostu nad bouřící vodou, od středy se tok emocí a pocitů začne zklidňovat, až zmizí a převáží klid. V pracovní oblasti či ve vztahu k autoritě a řádu jste vystaveni svým či cizím očekáváním. Neustále musíte zvažovat, kterou cestou se vydáte. Každý krok vpřed je následován nutností zastavit a počkat, až bude možné udělat další krok. Příliš neočekávejte, vyhnete se tím zklamáním, když realita neodpovídá vašim snům a ideálům.

ŠTÍR

Vyplouvá na povrch i to, co byste raději nechali skryté. Ve snaze zamést vše pod stůl můžete zvolit postoj, že nejlepší obrana, je útok. Užijete ostrá slova, abyste svůj postoj obhájili. Valí se na vás tolik informací v tak rychlém sledu, že pociťujete silný tlak, jenž může přerůstat v úzkost. Nemáte-li co skrývat a toužíte po poznání, vaše mysl snadno pronikne do neznámých vod a přijde s inspiracemi, nápady, či objevy. Dojde jejich prostřednictvím ke zpochybnění určitých aspektů vašeho života, na nichž si stavíte své jistoty. Není jisté, zda to ustojíte, aniž vás ovládne strach. V půlce týdne přijde touha bořit hranice, nenechat se omezit konvenčním postojem. Jestliže jste příliš ztotožněni se svými myšlenkami, budete vztahovačnější než obvykle a cestu k hlubšímu poznání si zavřete neochotou pustit se osvědčených pravd.

STŘELEC

Využijte svou fantazii v umění a tvořivosti, nikoliv k vymýšlení příběhů o tom, co se nyní děje. Vaše mysl je opředena iluzí vycházející z nejasných pocitů. Nenechte tento vágní pocit, aby přerostl v čin. Velmi pravděpodobně byste byli využiti jako nástroj k dosažení cílů někoho jiného. Jestliže se však rozhodnete jít za tím, co má jasné obrysy a tvar, za tím, čemu dlouhodobě věříte, neváhejte a konejte. Tendence vidět věci ze subjektivního úhlu pohledu, vám dává odvahu bojovat i s větrnými mlýny. Každopádně potřebujete konat, neboť aktivita vás zpřítomňuje. Neodpovídá-li skutečnost vašim ideálům, může převážit kritika a odsudek toho, co jste nuceni žít. Není-li materiální svět přijat takový, jaký je, není vám umožněno tvořit a užívat jeho hojnost. Tak se pak nedivte, že se vám jeví jako nehostinné místo.

KOZOROH

V počátku týdne může převládnout vzpoura vyvolaná nutkáním zbořit veškerá omezení. Od středy onen tlak na osvobození se povolí a vy uvidíte, k čemu můžete onu situaci, která před vámi stojí, využít. To, proti čemu jste bojovali, vám může začít sloužit. Je třeba jen respektovat pravidla, která jsou nastavena. Pocítíte vnitřní stabilitu, která vám pomůže vyrovnat se s náročnými událostmi současnosti. Vyhrňte si rukávy a pusťte se do očisty pracovních procesů. Díky pragmatickému pohledu na vztahy, jak pracovní, tak osobní, jste schopni povznést se nad minulé křivdy, závislosti a jiné emoční vlivy, a udělat si ve vztazích pořádek. Snadno rozpoznáte, které z nich jsou vám ku prospěchu a které je lépe ukončit. Nyní více než jindy prostřednictvím vztahů rostete a zásadně měníte svůj život.

VODNÁŘ

Vaše touha po poznání vás žene vpřed. Jste schopni jít do hloubky problému a nacházet jejich řešení. Nejlépe využijete energii vaší mysli, zaměříte-li ji na zvědomení pochodů ve vašem nitru, aniž se s nimi ztotožníte. Vyhněte se podezírání, dohadům, hodnocení a kritice vnějších událostí. V polovině týdne pro vás přestane být jednoduché nebrat si věci osobně. Pocítíte restrikce a omezení a budete zvažovat, zda se necháte pohltit odporem k těmto nařízením, nebo začnete hledat cestu, jak si to užít i v rámci existujících pravidel. Budete-li v sobě potlačovat negativní emoce, což se projeví nervozitou a pocitem tlaku, koncem týdne vás neminou překvapení a srážky s nepříjemnou realitou. Potřebujete si ujasnit, co je skutečná svoboda. Je to stav nitra, nikoliv možnost dělat si to, co chci. Pokud zakládáte svůj bohorovný klid na potlačování přirozených procesů těla a mysli, pak jen přikládáte polínka do ohně pod pokličkou, pod kterou chcete všechno skrýt. Nedivte se, když to nakonec vybublá ven.

RYBY

Máte pocit, že se děje něco pod povrchem, co zatím není zřejmé. Na všem leží závoj a není snadné nahlédnout pod něj. Pozorujte, jak se stavíte k tomu, čemu nerozumíte. Chcete tomu přijít na kloub, přemýšlíte, až se z vás kouří, zjišťujete informace a skládáte si svůj obrázek i s legendou? Pokud ano, pak pociťujete nervozitu a neklid. Informace se na vás valí ze všech stran a je těžké, až nemožné si z nich vybrat. Neustále přichází zpochybnění toho, nač jste se spolehli, a tak začínáte od začátku. Necháte-li se vtáhnout do hodnocení a kritiky, připravte se na to, že budete nuceni své postoje obhajovat. To se kvůli ztotožnění se se svými myšlenkami nemusí obejít bez negativních emocí. Pokud děláte, že se nic neděje, a neúčastníte se jen ze strachu z konfrontace, dostanete se do konfliktu právě kvůli tomuto postoji. Je v pořádku orientovat se v současném dění, dělat si svůj obrázek o tom, co se děje, neboť pak můžete konat se znalostí kontextu a nestanete se obětí něčí propagandy či nástrojem cizí moci.