Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020

BERAN

Máte chuť být aktivní, v pohybu, v centru dění a posouvat vše vpřed. Využijte svůj ostrovtip a schopnost vhledu do situací, které se dějí. V činech objevujete své schopnosti a možnosti, svou pravdu o sobě. Nezapomeňte každý krok zvažovat s ohledem na své hodnoty. Děláte to, co máte rádi? Postupujete tak, abyste si sami sebe mohli vážit a podívat se na sebe do zrcadla? Neděláte druhým to, co byste neradi, aby se dělo vám? Klíčové je nyní téma vašeho vlastního svědomí. To je jediná autorita, která má moc korigovat vaše činy. To, co je vnucené, s tím bojujete. Zkuste konat dle svého svědomí, nikoliv podle toho, co je vám podsouváno. Přinese vám to svobodu, po které tolik toužíte.

BÝK

Vládne vám praktičnost, vidíte věci reálně, stojíte pevně nohama na zemi. Tím, že nežijete ve vzdušných zámcích svých iluzí, snadněji podlehnete obavám, když narazíte na překážky. Mysl ostře ohraničuje to, co je možné a co není. Každá statistika je snahou určit pravděpodobnost dějů, ale nehovoří o skutečnosti, která je před vámi. Podaří-li se vám neuvěřit obavám, pouze být přítomni duchem, se zostřenými smysly, připraveni překážku přeskočit, když se objeví, budete mít k dispozici tolik síly, kolik na zvládnutí této konkrétní situace potřebujete. Spojte svou horečnou aktivitu s lehkostí a humorem, jako kdybyste si hráli, a uvidíte, jak se vnímání celé situace rázem promění.

BLÍŽENCI

Podstatou mysli je být pozorovatelem toho, co žijete, učit se poznávat to, kdo jste, a to sdílet s druhými lidmi. Pak je mysl vaším pomocníkem a vy skrze prožívané objevujete svou podstatu. Stane-li se mysl pánem vašeho života, pak vy jste jejím otrokem. Ženete se za cíli a představami o tom, co je život, a skutečný pocit naplnění vám uniká. Nervózně těkáte a hledáte ve všech informacích, učeních a v komunikaci s lidmi to, co by nasytilo vaši touhu po životě. Pohybujete se z jednoho místa na druhé, hledáte zážitky, které by vám daly pocit, že jste našli místo, kde jste doma. Podívejte se na to, co je motivem vašich činů. Radost z prožitku nebo očekávání cíle, snaha něčeho dosáhnout, něco změnit, něčemu uniknout? Radost je skutečným majákem na vaší cestě. Co začít třeba tím, co jste dělali rádi, když jste byli malí.

RAK

Nenechte se unášet emocemi a pocity, raději zaměstnejte ruce či zapojte tělo do nějaké užitečné aktivity. Tělo a hmota jsou kotvou a poskytují ohraničení, aby se to, co cítíte, nevylilo z břehů a vy jste se v tom neutopili. V práci se od vás může příliš očekávat, nebo jste to vy, kdo očekává nějakou podporu. Namísto ní přijde zklamání nebo pocit, že jste nuceni podřídit se věcem, s nimiž nesouhlasíte. Pokud tomu tak je, uvědomte si, že jste kdysi učinili volbu zaměstnání a je třeba důsledky přijmout se vším, co k nim patří. Dobrá zpráva je, že každým okamžikem můžete učinit volbu novou, jen opět s nutností přijmout možné důsledky.

LEV

Vyvyšujete-li svou osobu a svůj individuální prospěch nad druhé, můžete se cítit děním kolem vás omezováni. Pozorujte, zda automaticky přebíráte roli vládce. Zda mají druzí tendenci vás srážet, nebo řídit. Cítí-li se druzí kvůli vašemu povýšení níže než vy, buď přijmou váš majestát a začnou vás oslavovat, nebo hledají cestu, jak vás z piedestalu sesadit. Uvědomění si jedinečnosti každého jednotlivce je cesta, kterou je třeba podstoupit, abyste našli své místo. To, co určuje naši osobnost, je odlišnost od druhých lidí. Proto dalším krokem na naší cestě je zjištění, že bez druhých lidí nejsme nikdo. To je to, co nyní zažíváte. Dojdou-li vám tyto souvislosti, pak sami sestoupíte z piedestalu a uvidíte druhé jako sobě rovné. V ten okamžik začnete konat v souladu s celkem, s využitím své individuality pro jeho dobro. Akt skutečné tvorby začíná.

PANNA

Máte pocit, že byste raději dělali něco jiného, než se po vás žádá. Můžete sklouznout ke kritice druhých ve snaze odsoudit ty, kdo to způsobili. Nebo kriticky sledovat, jak se sami utápíte na lžíci vody svých snah být pro druhé za každou cenu těmi dobrými. Nedejte na řeči, na kritiku, odsudky či na strach z neoblíbenosti, to jsou špatní rádci na vaší cestě. Nesázejte na staré triky. Velmi pravděpodobně v tomto týdnu zjistíte, jak každý takovýmto motivem vedený skutek bude po zásluze potrestán. Kdo kritizuje, bude kritizován. Sklidíte to, co jste zaseli. Budete-li konat podle toho, jak vám velí vaše svědomí, postupnými krůčky najdete cestu ven z jakékoliv situace, které jste nuceni čelit. Vše, čím projdete, vás posílí, posílí důvěru ve sebe a v to, co vás vede.

VÁHY

Dělá vám dobře sdílení toho, co zažíváte, máte chuť poznávat nové věci. Můžete dychtit po informacích, ať jsou jakékoliv. Vaším úkolem je naučit se selektovat z nich ty, které jsou pro vás přínosné, od těch, které jen zanášejí vaši vnímavost balastem, že už pak ani nevíte, co je pro vás důležité. Někdy více bývá méně. Vše nové vyzkoušejte a vnímejte, jak vám v tom je. Oddělíte tím zrno od plev. Vše přínosné s vámi zarezonuje, rozechvěje vás to jako strunu na kytaře, když se spojí s rezonancí tóniny stejné vibrace. Jen je třeba uvědomit si, že přínos toho, co se děje, se ukáže až zpětně, nikoliv horečnatým přemýšlením o tom, co z toho bude. A neplatí bezvýhradně, že je pro vás nejlepší to, co se ukázalo vhodným pro někoho, koho si vážíte, nebo s kým sdílíte svůj život.

ŠTÍR

Jste zvyklí to, co neplyne samo, natlačit vůlí? Tak nyní velmi pravděpodobně narazíte. Je-li vaše současná cesta plná překážek a nesouhlasů, zastavte se. Každý tlak vyvolává protitlak, každý boj vyvolává stejnou reakci. Zkuste se zamyslet nad tím, kam směřujete a zda vás ona cesta naplňuje. Zní-li vaše odpověď, že „naplňuje“, pak se podívejte na to, co konkrétního vás na tom naplňuje. Možná objevíte aspekt, který vám chybí, a tato cesta vám jej nahrazuje. Potřebujete být přijati? Potřebujete mít pocit moci a mít vše pod kontrolou? Chcete dokázat svou cenu či nechcete dovolit, aby se něco z minulosti opakovalo? Když eliminujete všechny tyto motivy, zeptejte se znovu, zda byste pokračovali v této cestě. Zda byste šli dál jen tak, pro cestu samotnou, pro radost z jejího objevování. Pokud ano, je to ta pravá cesta.

STŘELEC

Naslouchejte tomu, co říkáte druhým, je to určeno vám samotným. Všímejte si svých tendencí v chování k druhým lidem. Důvěřujete jim, nebo je podezíráte z nepravostí? Nyní jste spojeni se svým podvědomím a odkrýváte své staré představy o sobě, o světě, o tom, co je dobré a co je špatné. Máte-li tendenci kritizovat, pak vnitřně nejste spokojeni sami se sebou a pro onen pocit nespokojenosti se snažíte najít příčinu ve vnějším světě. Zkuste se zamyslet nad tím, co vám neumožňuje cítit se dokonalí tak, jak jste. Jaké chyby jste sobě či druhým neodpustili, že se nyní musíte tak hlídat, abyste neudělali stejnou chybu. Věřte tomu, že zkušenost, je-li přijata, se přetaví v moudrost, která vám příště nedovolí udělat stejnou chybu. Tím, že nemáte důvěru v tento proces tvoření moudrosti, a tudíž ani v sebe, obíráte se o radost z prožitku a váš život se zdá těžší, než ve skutečnosti je.

KOZOROH

Zaměřte se na praktickou stránku života, na hmotné zabezpečení či péči o tělo. Využívejte k tomu moderní technologie a alternativní přístupy. Nenechte se odradit případnými překážkami, jsou pouze ve vaší hlavě. Mysl má tendenci uvěřit jen tomu, co zná, a tak věci, které jsou nové a neověřené, v ní probouzejí obavy. Ve skutečnosti to, co je za hranicí dosud nepoznaného, je obohacující nejen pro vás, ale i pro společnost jako celek. A to neobjevíte tím, že kopírujete to, co už znáte. Růst se nachází za hranicí vaší komfortní zóny. Je čas z ní vystoupit a chopit se nových příležitostí. Hvězdy jsou příznivě nakloněny podpoře a mecenášství, a tak se nebojte požádat o pomoc či podporu.

VODNÁŘ

Saturn ve vašem znamení zařadil zpátečku, a tak se mohou zbrzdit veškeré rozjeté plány a aktivity. Je čas obrátit se dovnitř a přehodnotit předešlé kroky či životní směrování. Můžete mít pocit, že stojí zodpovědnost proti svobodě. Čím více se snažíte osvobodit, tím pevněji na vás sedí zodpovědnost, které chcete uniknout. Čím zodpovědněji přistupujete k tomu, co před vámi leží, tím více se vám vzdaluje pocit svobody a lehkosti, na který jste byli zvyklí. Nenechte se vmanévrovat do pocitu oběti. Děláte-li něco, co vám vnitřně nesedí, zažijete pocit selhání, zrady či zklamání. Zaměřte se raději na to, co je vám umožněno, než na to, co domněle ztrácíte. Čas přeje komunikaci, setkávání s přáteli, výměně informací a učení. Vždy se dá hrát plnohodnotná hra jen s kartami, které v danou chvíli máte v rukách.

RYBY

Hladce plynou aktivity spojené s uměním, pomocí a léčením. Pravděpodobně tím mnoho nevyděláte, ale odměnou vám bude rostoucí soucit a hluboký pocit sounáležitosti s celkem. Otevírá se možnost vytvářet nové struktury a způsoby fungování ve společenstvích založených na vzájemné pomoci, spolupráci a důvěře. Mějte oči otevřené. Přicházet bude podpora vašeho konání, záleží na vás, zda si dovolíte důvěřovat a chopíte se příležitosti. Nesnažte se vše vymyslet hlavou, hledat ve věcech logiku a porozumět tomu, co se nyní tvoří. Dar, který se objeví, přijměte a použijte. Ryby umějí dávat, ale v přijímání mají rezervy. Proto se snadno obětují, ale skutečná láska jim uniká. Přijměte to, co přichází, a zažijete něco, co jste dosud nepoznali.