Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 18. 10. 2021 do 24. 10. 2021

BERAN

Řešíte problémy spojené s komunikací. Převážně se sourozenci, příbuznými či s lidmi z vašeho okolí. Máte šanci na uzdravení vztahů, podaří-li se vám si věci vyříkat bez vztahovačnosti a zraňujících slov. Možná raději o samotě přemýšlíte o svých problémech a zraněních. Nenechte se vtáhnout do hry na oběti a viníky. Je vhodný čas zahájit projekty spojené s uměním, krásou, pravdou, láskou a spravedlností. Dařit se bude aktivitám zaměřeným na budoucnost, na naplnění vašich snů a vizí, případně činnostem ve spojení s přáteli či s určitou komunitou. Naopak tam, kde je třeba opřít se o tradiční přístup a nutné schválení autoritami, budete zažívat pocity ohrožení a bezmoci.

BÝK

Zažíváte relativní klid a pocit, že vše běží podle plánu. Ve vazbách na přátele či na práci pro určité společenství můžete buď přehánět, očekávat příliš, nebo naopak přebírat více zodpovědnosti na svá bedra, než je vhodné. To se projeví koncem týdne zvýšenou únavou, pocitem omezování či strachem ze selhání. Pozorujte, jak reagujete na nadměrnou zátěž. Nedostatek energie vás vede k tomu, abyste zvážili, co máte i nadále řešit sami a co odevzdat těm, kteří díky tomu, že jim přenecháte zodpovědnost, mohou dozrát. V druhé polovině týdne se povezete na vlně romantiky či lítostivosti. Případné rozčarování přisuďte svým mylným očekáváním a nerealistickému vnímání situací či osob.

BLÍŽENCI

Přitahuje vás to ke studiu rozličných metod léčení těla, mysli či duše. Práce s podvědomím přinese uzdravení. Nezabýváte-li se vnitřní prací, pak podvědomí ovládá váš život. Vaše reakce na to, co se kolem vás děje, jsou vyvolány minulými negativními zkušenostmi. To vás nutí jednat v režimu útoku či útěku. Jste-li schopni sebereflexe, dokážete se na to, co v životě zažíváte, podívat kritickým okem a vidíte způsoby, jak to změnit. Od čtvrtka jste vtahováni do deziluzí kolem lásky a vztahů. Snadno vás ovládne pocit oběti, ztráty nebo lítost. Zdá-li se vám realita, kterou prožíváte, příliš těžká, zesílí tendence před ní utíkat. Pozorujte, jaké prostředky využíváte k úniku před situacemi, které nechcete zažívat.

RAK

Jste-li vztahovační, pak za vším, co je vyřčeno, vidíte špatný úmysl. Zesílí potíže při komunikaci a navazování kontaktů. Můžete se cítit v pohodě, jen když jste sami a v tichu. Běžné situace či záležitosti spojené s prací či s kontaktem s autoritou ve vás probouzejí pocit ohrožení a bezmoci. Reagujete buď stažením se, nebo snahou dosáhnout svého. Vybíráte takové cesty, které vám dovolí vyhnout se přímé konfrontaci. Jakákoliv manipulace a snaha ovládnout situaci vás žene k maximálnímu výkonu. Přetáhnete-li strunu, snadno onemocníte nebo budete vyřazeni z provozu jiným způsobem. Koncem týdne se věci obrátí k lepšímu. Přesto stále budete nuceni zvažovat, na co vynaložíte své úsilí a co odevzdáte.   

LEV

Vaše pozornost se zaměřuje na vztahy a na prosazování cílů a postojů v jejich rámci. Neúspěch vyvolá frustraci. Cítíte se válcováni ambicemi silnějšího partnera. Případně jste tím, kdo ovládá situaci, bez ohledu na potřeby toho druhého. Zaměřte se na tvořivé změny, které můžete v rámci spolupráce prosadit. Nemělo by jít o naplnění pouze vašich osobních potřeb, ale vezměte v potaz vyšší dobro celku, jehož jste součástí. Máte-li pocit, že se vše vyřeší samo a raději odpočíváte a bavíte se, můžete snadno minout příležitost, do které je třeba zainvestovat, aby se zúročila. Koncem týdne situaci ovládne touha po moci benefity, které přináší spolupráce a vzájemná podpora. Dostaví se únava či strach ze selhání.

PANNA

Nastavujete si hranice tam, kde se cítíte ovládáni a manipulováni. Chcete-li být těmi, kdo jsou vnímáni jako dobří, ochuzujete se o možnost své hranice účinně chránit. Občas je třeba dát důrazně najevo, kdo je na vašem území pánem. Vnímáte-li ohrožení svého postavení či jiných aspektů života, na které jste zvyklí, probouzí se ve vás potřeba bojovat, kontrolovat a ovládat. Chybí-li vám sebedůvěra, pak svou nechuť potlačujete a nahromaděná energie se projeví sebedestrukcí, konfliktem či nehodou. Od středy vyplouvají na povrch iluze ve spojení s vašimi ideály a životní filozofií. Případně pocítíte zklamání na cestách či ve vztahu k tomu, co jste si postavili na piedestal. Cítíte-li se jako oběti, zvažte, zda jste nesložili zbraně příliš brzy nebo zda bezmoc nevychází jen z neschopnosti přijmout to, co nemůžete ovlivnit.

VÁHY

Čekají vás příjemné návštěvy či společenské aktivity. Hudba, umění, nákupy a dobré zprávy. To, co sdělujete, říkáte s taktem. Vyhýbáte se sdílení toho, co je vnímáno jako negativní. Soustředíte se na své povinnosti a praktické záležitosti. Potřebuje-li současná situace zlepšit, zaměřujete se na hledání řešení, namísto kritizování nedostatků. Obracíte se na autority, kterým důvěřujete, nebo jste sami tím, kdo udílí rady. Potřebujete-li dobít baterky, pak je vhodná doba na dovolenou a odpočinek. Otevírají se příležitosti k výdělkům ve spojení s uměním, zábavním průmyslem či rekreací.

ŠTÍR

Do pátku jste zkoušeni ze snah natlačit věci tak, aby odpovídaly tomu, kde je chcete mít. Čím více se snažíte, tím větší bezmoc a frustraci zažíváte, když se to nedaří. Učíte se rozlišovat mezi tím, co je ve vaší kompetenci, a tím, co patří do kompetencí někoho jiného. Prvnímu případu věnujte veškeré úsilí, u druhého složte zbraně. Podaří-li se vám to, pak neztrácíte energii v marných bojích a můžete se ve chvílích, kdy to nemůžete ovlivnit, věnovat jiným tvůrčím aktivitám. Tento přístup zúročíte koncem týdne, když se dostaví pocit únavy a zdánlivě nepřekonatelné překážky. Položte si otázku, proč musíte dělat to, co děláte. Je-li oním motivem strach a z něj vycházející potřeba kontroly, nikoliv radost z tvoření, zkuste to alespoň dočasně vyškrtnout ze svého seznamu úkolů. 

STŘELEC

První polovina týdne je určena zábavě a umění. Výstavy, koncerty, společenské aktivity jedou v plném proudu. Jste vnímáni jako příjemný společník. Vyjadřujete se s taktem. Užíváte si způsobem, který je vám nejpříjemnější. Zkušenosti, kterými nyní procházíte, se jeví snadně a obohacující. Vše, co je vnímáno jako cizí a odlišné, a nachází se to za hranicemi vašeho běžného života, přináší růst. V druhé polovině týdne se můžete cítit zneužiti, nebo zažijete zklamání či lítost, když věci nedopadnou tak, jak byste chtěli. Nedokážete-li to přijmout takové, jaké to je, budete čelit stavům oběti. Čelíte nejasným problémům ve vztazích. Vyjdou na povrch skrytá tajemství. Podaří-li se vám oddělit pravdu od představ a zbavit se idealizace, získáte schopnost přijmout sebe i druhé lidi takové, jací jsou.

KOZOROH

Vztahy a nutnost spolupracovat ve vás probouzí bezmoc. Konfliktní situace vyvolává pocit ohrožení. Ten vás vyburcuje k boji, nebo se stáhnete do pozadí a vyčkáváte, jak to dopadne. Jste nuceni přehodnotit strukturu, řád, představy a pravidla, které jste si ve svém životě vybudovali. Čelíte silným tlakům, ať pod vlivem vnějších podmínek, nebo kvůli potlačeným pocitům a emocím, jež se derou na povrch. Hrajete hru na oběti a viníky. Potřeba vyhrát a dosáhnout svého za každou cenu vás nutí úplně se vydat. Koncem týdne dojde ke zklidnění situace. Setkáte se s někým, kdo vás přinutí hluboce se zamyslet nad tím, kdo jste a kam směřujete.

VODNÁŘ

Toužíte po nových zkušenostech, které rozšíří vaše obzory. Ideální je věnovat se cestování, studiu, poznávání odlišných kultur či životních filozofií. Ostatním se může zdát, že máte nekonečné štěstí. Lehce dosahujete toho, čeho chcete. Nepodlehnete-li lenosti a pocitům, že vám pečení holubi sami padají do úst, máte příležitost vykonat mnohé pro sebe i pro lidi kolem vás. Vaše mysl neustále přemýšlí o praktických záležitostech. Zaměřujete se jak na detail, tak na celkový obraz. Díky tomu dokážete najít cestu i ze zdánlivě nekonečného bludiště vazeb a propletených situací. Koncem týdne budou omezeny vaše aktivity. Dejte si pozor na poučování, vychovávání a podezíravost. Uplatníte-li tento přístup na druhé, se zlou se potážete. 

RYBY

Začátkem týdne vás potrápí odvrácená strana vztahů. Na povrch se dostává téma touhy, žárlivosti, nesnášenlivosti či pomluv. Vaše reakce odkryjí neprozkoumané vody podvědomí. Využijte je k sebepoznání a zkuste přijmout i stínovou stranu téže mince. Prožitky nelze zažívat jen na pozitivní škále emocí. Od čtvrtka zesílí citlivost a vnímavost vůči utrpení a prohrám lidí kolem vás. Máte-li v sobě nevyléčený pocit opuštění, pak se projeví lítostivost a pocity zklamání či zrady, když se někdo nezachová tak, jak od něj očekáváte. Konec týdne přinese setkání či situaci, v níž konfrontace s nejhlubšími emocemi a projevy vaší psychiky vyústí v pozitivní změnu.