Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 18. 1. 2020 do 24. 1. 2020

BERAN

Zaměřujete se na praktické záležitosti. Řešíte povinnosti a úkoly, které je třeba udělat, a nepotřebujete k tomu nutně motivaci ve formě výsledku. Čistíte stůl od nedodělků. Je vhodný čas na organizování a plánování nových úkolů a projektů, které jsou spojeny s vizí do budoucna, moderními technologiemi a konáním ve prospěch vyššího celku. Máte-li tendenci druhé lidi řídit a říkat jim, co mají dělat, dejte si pozor, ať je příliš neomezujete. Případně se sami můžete cítit omezováni prosazováním vůle druhých lidí. Jste vedeni rozlišovat mezi tím, co je pro vás skutečně důležité, a potřebou být aktivní a zažívat dobrodružství. Odpověď naleznete nejlépe, když jste odstaveni od vnějších stimulů. Čím méně budete na těchto stimulech závislí, tím větší svobodu získáte.

BÝK

Pociťujete nervozitu, není snadné soustředit se na své vlastní cíle. Jednáte ukvapeně, nebo jste strháváni překvapivými událostmi, bez možnosti něco plánovat. Nasměrujte své nutkání po změně a osvobození se na nějaký novátorský projekt, ideálně s využitím moderních technologií či alternativních směrů, který bude sloužit skupinovému prospěchu. Lpíte-li na stávajících podmínkách, na svém postavení, výdělečných schopnostech, vstupujete do konfliktních situací s těmi, kteří se také bojí o své osobní jistoty, ale stojí na opačné straně barikády. Koncem týdne zesílí schopnost jednat soucitně a s pochopením pro druhé. Může vám dojít důležitost spolupráce s těmi, které jste možná dosud považovali za své nepřátele.

BLÍŽENCI

Leží na vás zodpovědnost vůči povinnostem, kterým chcete dostát. Musíte cíleně rozlišovat, co je pro vás skutečně důležité, abyste svou energii nasměrovali efektivně, nemáte jí totiž nazbyt. V polovině týdne budete řešit témata, žádající si zásadní změnu či opravu. Když se do toho pořádně obujete, vše se podaří. Zavládne optimismus s vírou, že můžete získat vše, co chcete. Pozor na tendenci k přehánění a nestřídmosti. Pocítíte chuť rozšiřovat své obzory cestováním či studiem témat spojených s astrologií, jógou, vesmírem, alternativními či moderními technologiemi. Koncem týdne se věnujte romantickým tématům, umění, pobytu v přírodě či pomoci těm, kteří to potřebují.

RAK

Začátek týdne můžete řešit konflikt či vnitřní dilema mezi domovem a prací pro druhé, dětmi a kariérou, mezi osobními potřebami, přáními a tím, co se od vás očekává. Pozorujte to, co vás rozčiluje, s tím se vaše ego identifikuje. Máte tendenci brát se příliš vážně a možná bojujete nesmyslně, jako kdyby šlo o váš život. Můžete se utkat s autoritou, nechat se vést žárlivostí, vzdorem či netrpělivostí. Můžete bojovat o moc či za svá práva, setkat se s konečností. Nejlépe uděláte, když se z pohodlí domova a za využití moderních technologií vrhnete na vše, co je třeba neodkladně pořešit. Ovládne-li vás nervozita a nutkání ega bojovat s něčím, co nemáte pod kontrolou, pusťte se raději do něčeho užitečného.

LEV

Procházíte zkouškou závislosti na pozornosti, moci či obdivu. Pokud se vám toho nyní nedostává, cítíte únavu, ztrátu motivace a může vás ovládnout pocit osamělosti a izolace. Tvůrčí aktivita, která je podstatou vašeho znamení, má vycházet zevnitř. Motivem je radost z tvoření. Tím, jak tvoříte, svou energií si přitáhnete ty, pro něž je vaše dílo přínosné. Vše ostatní vám bere svobodu a nutí vás chovat se tak, abyste onen obdiv, pozornost či moc získali a udrželi. Využijte prostor, který se vám naskýtá, k znovuobjevení toho, co vám dělá radost. Nebude-li vám při tom záležet jen na osobním prospěchu, ale zvážíte-li i užitečnost vašeho přínosu pro druhé, obohatí vás to buď hmotně, nebo alespoň díky radosti lidí kolem vás.

PANNA

Zaměřujete se na užitečnou činnost, hmotné zabezpečení a další praktické aktivity. Důležité je pro vás vše, co je zjevné a lze se toho dotknout. Bublá-li ve vás vnitřní konflikt a silné negativní emoce, můžete se uzavřít před vnějším světem s pocitem, že vše, co děláte, ztrácí směr a smysl. Jste-li v kontaktu se svým nitrem, pak dochází k vnímání skrytých tajemství existence a vy jste schopni je prakticky uchopit a vetkat je do každodennosti. Motivem vašich činů je reorganizovat a měnit strukturu, řád a pravidla, o něž se opíráte. V polovině týdne jej vystřídá potřeba konat se soucitem a ve prospěch těch, jejichž blaho vám leží na srdci, bez ohledu na to, zda vy osobně tím něco získáte.

VÁHY

Pocity izolace a osamělosti dokážete zmírnit aktivitami ve spojení s moderními technologiemi či jógou. Přitahuje vás astrologie, vesmír, technické směry i sci-fi. Možná v nich objevíte zárodek své budoucí kariéry. Pokud vaše zájmy neodpovídají očekáváním, která jsou na vás kladena, nenechte se odradit těmi, kteří nad vámi mají moc či kteří uplatňují svou autoritu. Jste-li dospělí, pak jediné, co vám brání jít svou cestou, je případná neochota přijmout důsledky svých voleb. Zeptejte se sami sebe, čeho se bojíte. Koncem týdne převládne chuť k umělecké tvorbě a případné předchozí konflikty a nedorozumění se urovnají. Přitahujete k sobě to, co k vám patří. Budete se cítit milováni a přijati.

ŠTÍR

Vyrovnáváte se s otázkou svobody či nesvobody. Zkoušky přicházejí skrze tělo, výdělečné schopnosti nebo prostřednictvím nejasné budoucnosti. Přílišná potřeba mít vše pod kontrolou vás ve snaze zabezpečit se a dotlačit situaci tam, kde ji chcete mít, zcela vysílí. Čelíte náhlým událostem a změnám. Jste vedeni touhou osvobodit se a zároveň vás stahují zpět obavy z možných důsledků. Nad vodou vás drží pracovní vztahy. Práce, která je pro vás zároveň koníčkem, vám dobře funguje. Od poloviny týdne se dokážete více uvolnit v důvěře, že to, co se zde děje, je tu pro vaše dobro. Vnímavost vůči problémům druhých lidí vás navede k pomoci a soucitným reakcím. Případně jste to vy, komu je pomoženo.

STŘELEC

Vaše pozornost je směřována k budoucnosti. Pravděpodobně vás čekají nové projekty, které zaberou váš veškerý čas. Jste ochotni jít krok za krokem, plnit úkoly a povinnosti z toho vyplývající. Nevnímáte to jako omezení, ale jako investici do dnů příštích. Plánování a organizování vám jde samo. Jste naplněni optimistickými vizemi a chutí rozšířit si obzory. Možná vás čeká cesta do dalekých krajů s prvky jógy či astrologie. Případně se vrhnete do studia netradičních směrů. Koncem týdne pocítíte větší nervozitu a stres, vycházející buď ze zpochybnění materiálních jistot, či v důsledku nadměrného přetížení těla.

KOZOROH

Vaším největším zájmem jsou nyní praktické záležitosti, materiální zabezpečení a hledání cest, jak naplnit svůj nejvyšší potenciál. Chcete cítit, že se s vámi počítá. Zaměřte se na to, jakých materiálních hodnot si ceníte, propojte je s využitím nových poznatků z vědy, techniky či alternativních směrů. Potřebujete vystoupit z běžného rámce. Pak už se jen otevřete příležitostem. Vaše pracovní vztahy a vazby vám budou nápomocné. V polovině týdne může přijít vhodná inspirace, kdy se propojí praktičnost s uměleckým ztvárněním. Možná jen spojíte příjemné s užitečným v rámci romantického setkání. Koncem týdne pocítíte silné emoce, které vás vtáhnou do hloubky prožitku. Dejte si pozor na manipulaci, žárlivost, silné puzení a touhy ve vztazích. Necháte-li se tím ovládnout, jen těžko se z této vazby vyvážete.

VODNÁŘ

Vidíte nutnost změn a toužíte se osvobodit, zároveň však cítíte zodpovědnost za celek. To zchlazuje vaše revoluční myšlenky. Máte-li spíš tendenci k rychlým změnám, nyní velmi opatrně zvažujete každý krok. Vyplatí se být trpěliví a ukáznění. Nepodlehnete-li náhlým impulzům vyvolávajícím chuť utéct před něčím, co se vám nelíbí, ale počkáte si, uvidíte příležitost, kterou vám ona nepříjemná situace přináší. Ukáže se způsob, jak to celé uchopit. Jste směrováni k podřízení svého ega spolupráci. Vaším úkolem je dořešit neukončené záležitosti, které před vámi nyní vyplavou. Nacházíte-li se v řídicím postavení, dejte si pozor, ať své podřízené příliš neomezujete. Nedůvěra a touha mít věci po svém brzdí růst těch, kteří jsou na vás závislí.

RYBY

Můžete mít pocit, že je vaše vůle ochromená a nic nedává smysl. Je čas na práci na sobě, na prozkoumání vnitřního světa ve vztahu k hodnotám, které jsou pro vás důležité, k výdělečným schopnostem, vztahům a lásce vůbec. Snaha něčeho dosáhnout ve vnějším světě se projeví buď přeháněním a rozjížděním příliš mnoha věcí najednou, které v konečném důsledku nezvládnete dokončit, nebo svým konáním vyvoláte konflikt tam, kde čekáte podporu. V druhé polovině týdne zesílí touha být v harmonii se vším a chcete zažívat ideální vztahy. Přeneste tuto touhu do tvorby, umění, nebo buďte ve spojení s přírodou. Neočekávejte u lidí dokonalost podle svých představ. V přírodě víte, že na smrku nikdy nevyrostou švestky, a tak to ani neočekáváte. Snadno tak vnímáte smrk jako dokonalý výtvor přírody. Zkuste u lidí namísto očekávání toho, jak by se měli vyvíjet, jen pozorovat, jak zrají, a vidět to jako dokonalé.