Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 17. 8. 2020 do 23. 8. 2020

BERAN

Ve vztazích projdete zkouškou sebehodnoty. Snadněji se dostanete do konfliktu v rodině, z něhož vyjdete jako ti špatní. Nenechte se vtáhnout do potřeby ospravedlňovat se. Raději poodstupte od situace, počkejte, až přejde, a nechte za sebe hovořit své činy. Pokud se chytíte, budete působit jako nášlapná mina. Můžete se cítit druhými omezováni a tlačit na pilu. Hyperkritičností vašeho okolí, šikanou či ponižováním můžete tlačit či být tlačeni k extrémní reakci. Jste-li si vědomi vlastní ceny, dokážete poodstoupit a počkat, až se vlna přežene. Víte, že za vás hovoří vaše tvorba, tak si ji užijte. Tvořte, radujte se z toho, co máte a děláte, a neřešte to, co o vás říkají druzí.

BÝK

Máte tendenci přehodnocovat vše, co jste dosud prožili. Otevíráte se novým hodnotám a vztahům, které byste dříve kvůli svému konzervatismu odmítli. Možné jsou nepředvídatelné události a setkání s lidmi z vaší minulosti, kteří vás obdarují novým pohledem na to, na čem jste lpěli. Pravděpodobně zjistíte, že to, na čem jste budovali svou představu světa a obraceli se k tomu jako k pilířům svého pocitu jistoty a bezpečí, je založeno na falešných základech. Kdykoliv bude vaše jistota tímto novým vhledem zpochybněna, ovládne vás strach, který vás hodí zpět do potřeby jistit se a opírat se o to, na co jste zvyklí. Možná se ještě nedokážete od starých představ osvobodit, tentokrát stačí, že jste to uviděli.

BLÍŽENCI

Jste zaměřeni na sebe. Chcete si vše dělat po svém a nenecháte druhé, aby vám do toho zasahovali. Využíváte svůj talent pro brilantní komunikaci k dosažení svých cílů, za nimiž si jdete. Svůj elán využíváte na dělání toho, co vás baví. Přitahuje vás sport, nebo máte chuť veškerou svou energii napřít k dosažení cíle, který je před vámi. Chcete-li mít všechno hned, narazíte na různé překážky a omezení ze strany autority či určitých struktur a řádu, které je třeba se naučit respektovat. Není-li sebehodnota vaší silnou stránkou, dostanete se do konfliktních situací, v nich budete různými formami zpochybňováni. Využijte to k pozorování závislosti na přijetí druhými lidmi a k uvědomění si vlastní sebeúcty. To je pravý krok ke svobodě, kterou vyhlížíte.

RAK

Vnějšími událostmi mohou být otřeseny vaše hodnoty, na nichž jste si vybudovali finanční či emocionální jistoty. Pozorujte, jaký tato situace bude mít dopad na vaše pocity vlastní hodnoty. Tím si ujasníte, zda se příliš spojujete a ztotožňujete s hmotnou stránkou. Může vás přepadnout chuť užívat si a trochu to při nákupech přeženete. Chcete víc, než je vám přáno, a tak se připravte na to, že vám to následně bude chybět. Ve vztazích může dojít ke zklamání, které povede až k pocitům odcizení. Jste nedůtkliví a berete si osobně každou připomínku, která je vyslána vaším směrem. Chcete-li si užít tuto dobu v lásce, pak si nic z toho, co se děje, nevztahujte na sebe. Nechte to, ať to skrze vás projde, a mějte se rádi v takovém rozpoložení a stavu zajištění, v jakém se právě nacházíte.

LEV

Jste citliví na svou čest a důstojnost a máte tendenci brát si vše moc osobně. To, co se děje, se netočí jen kolem vás, nejste pravou příčinou, i když to teď tak můžete vnímat. Zkuste poodstoupit a nereagovat na domnělé ohrožení vaší úcty. Uděláte nejlépe, budete-li si dělat svou práci tak, abyste sami před svým svědomím obstáli. Máte elán jít si za svým cílem, nechcete se nechat omezit a jste ochotni vydat tímto směrem veškerou svou sílu, ale jen krátkodobě. Využijte své řečnické schopnosti k prosazení svého záměru, jen si hlídejte, aby to nebyla cesta přes mrtvoly. Nedostaví-li se výsledek hned, budete čelit frustraci či vzteku, který jen těžko ovládnete.

PANNA

Jste vedeni k přehodnocování minulosti. Mohou se objevit nové hodnoty či vztahy, které vám poskytnou pocit jistoty nebo připomenou něco z minulosti. Díky tomu si uvědomíte, že vaše paměť má tendenci zkreslovat události a přiřazovat jim emoční náboj, který jim v přítomné chvíli nenáleží. Bývá tendence lpět na věcech, které nám jen něco připomínají, a hledat bezpečí ve známých situacích a hodnotách jen proto, že jsme si na ně zvykli. Zkuste připustit, že ne vždy to, na co jste zvyklí, je pro vás tím nejlepším. Snažíte-li se žít v iluzi, která pro vás není reálná, vnímáte sebe i svět kolem jako nedokonalý. Až když zpochybníte starou iluzi, otevíráte se novému vnímání skutečnosti. Strach je produktem mysli, když přichází o kontrolu situace. Není konec světa, jen konec staré iluze.

VÁHY

Jste citliví na svůj vzhled, hodnoty a sebehodnotu. Určitým způsobem se můžete cítit zranění, nebo přitahujete ty, kteří se cítí zraněni. Snadněji se dostanete do konfliktu bez příčiny a není pro vás lehké se znovu uvolnit a nechat věcem volný průběh. Oscilujete mezi přeháněním, touhou poznávat nové věci a pocity zodpovědnosti, které vás svazují. Cítíte-li se omezováni, může převážit snaha natlačit to. Tato aktivita pak ve vás či v druhých lidech probouzí nejistotu či pocit ohrožení a reakce tomu odpovídají. Nejschůdnější cesta je zaměřit se na dělání toho, co vám dělá radost. Hrajte si, tvořte, setkávejte se s přáteli a hravým způsobem objevujte své talenty a schopnosti. Nechte se nést proudem inspirace.

ŠTÍR

Na jednu stranu vidíte, že staré představy a přesvědčení, o něž jste dříve opírali svůj pocit jistoty a bezpečí, nejsou ty pravé. Na druhou stranu se jich ještě zcela nedokážete vzdát, a tak tlak střídá uvolnění. Snaha osvobodit se a začít věci dělat jinak, hlavně ve vztahu k rodině a dětem, je následována obavou, abyste neudělali chybu, a tím se v tom trochu cyklíte. I v pracovní oblasti je to napjaté. Můžete pociťovat chuť něco nového začít, ale chybí vám úderná síla, kterou byste to rozčísli. Určitý pocit nebezpečí, který se vznáší ve vzduchu, vás nutí podřídit se situaci. Setkávat se můžete s vlnou hyperkritiky, šikany či ponižování. Nenechte se pocity, které to ve vás vyvolá, unést. Přijměte, že se s tím učíte zacházet, a je-li to relevantní, udělejte opatření, aby se to již neopakovalo.

STŘELEC

Jste na vlně tvoření, radosti ze života a chuti si jej užívat. Můžete být plni plánů, které chcete uskutečnit. Využijte příhodné období a momentální chuť a vůli jít si za svým snem. Nezapomeňte, že klíčová je hravost. Každá povinnost, která je uchopena hravě, vás naplní radostí. Postaví-li se vám něco do cesty, pozorujte své reakce. Vzedme-li se ve vás vlna nevole a pocit ohrožení, můžete snadno zneužít své rétorické schopnosti k palbě hyperkritických či ponižujících výlevů s cílem odstranit nepřítele. Máte otevřenou cestu do podvědomí, a tak pocity a emoce, vyvolané nemožností jít si za svým, probouzí monstra z hlubin. Uvědomte si, než silou rozdrtíte oponenta, že ani jeden z daných pocitů či emocí ve skutečnosti neodpovídá tomu, čemu čelíte.

KOZOROH

Vaše očekávání na to, co si zasloužíte dostávat, jsou příliš vysoká, a tak přichází zklamání, případně se kvůli tomu můžete dostat do konfliktu. Rozjíždíte-li aktivity na více frontách, ujistěte se, že na to máte dostatek finančních prostředků či času. Velmi brzy byste mohli zjistit, že jste to přepískli, a to, co jste v nezdolném optimismu nadměrně vydali, vám bude chybět. Muži nebo cizí aktivity ve vás mohou vyvolat pocit ohrožení a snadněji se dostanete do boje o moc, k němuž jedna či druhá strana využije extrémní prostředky. Nenechte se vtáhnout do úrovně nenávisti a destrukce, která vychází ze strachu, bezmoci a potlačeného vzteku. Raději si zajděte na túru do přírody, vymalujte se z nepříjemných pocitů či svůj vztek vytančete.

VODNÁŘ

Všímáte si egocentrického a sobeckého chování někoho ve svém okolí. Pozorujte, zda vás to rozčiluje nebo to soudíte. Velmi pravděpodobně si tak zavíráte cestu k přijetí vlastní jedinečnosti. Nejprve je třeba objevit poklad ve svém nitru, uvědomit si jeho cenu, přijmout jeho důležitost pro vás i pro celek a teprve poté je možné vše pustit a konat pro společnost, bez potřeby zdůrazňovat vlastní hodnotu, důležitost a jedinečnost. Dokud si nedovolíte tímto procesem projít, tak si na něco jen hrajete a tím bráníte, aby splynutí a rozpuštění ega, po němž toužíte, mohlo nastat. Když si uvědomíte, že máte plné právo naplno projevit to, co ve vás je, a půjdete do toho, onen proces bude léčivý nejen pro vás, ale i pro lidi ve vašem okolí.

RYBY

Jste součástí procesu, který vás vede k opouštění starého způsobu života, na který jste byli zvyklí. Jste nuceni procházet znovu minulými zkušenostmi, abyste je viděli z nového úhlu pohledu a dokázali své překonané představy a přesvědčení o tom, co je správné, pustit. Můžete podléhat pocitům oběti a sebelítosti, které jsou iniciovány setkáním s vnitřní bolestí buď z vlastního, nebo cizího osudu, který prožíváte, jako kdyby byl váš. Skrze prožitek bolesti se probouzí soucit a tolerance k chybám druhých. Jste v kontaktu s největšími hlubinami své existence, zde je klid a mír, po němž toužíte. Je-li to pro vás ještě těžké, neboť se ztotožňujete s představou, jak by to mělo správně být, a trápí vás, když je to jinak, neutíkejte do iluzí či alkoholového opojení. Zkuste pobývat co nejvíce v přírodě, obklopte se hudbou, uměním a tvořením všeho druhu.